Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Dokumentumok menüpont Pedagógus szekciójában elérhető Munkaidő elszámolólap felületen több új beállítási lehetőség is rendelkezésre áll.

A Munkaidő dokumentumokban a Tanóra felületen rögzített foglalkozások darabszámban 1 óraként jelennek meg, míg a Napirendi és a Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része felületen rögzített foglalkozások percekből átszámítva órákban jelennek meg, az esetlegesen beállított egyedi Csoporttípusokra vonatkozó időhosszoknak megfelelően.

 A Nyilvántartás / Testreszabás / Tanórai célú csoportok beállítása felületről bővebben az alábbi aloldalon olvashat részleteket.

A 'Nyilvántartás' menü BEÁLLÍTÁSOK szekció 'Testreszabás' menüpontjában a 'Speciális beállítások' blokkban beállítható, hogy mely csoporttípusok számítsanak tanórai célú csoportoknak illetve hogy a csoportok órái hány percesek a rendszerben.

A tanórai célú csoportok tulajdonságai

 • a tanulók mulasztásai ezeken a foglalkozásokon a 250 órás keretbe beszámítanak;
 • a tanórák a pedagógusok számára a kötelező órakeretbe tartoznak;
 • a tanórák a finanszírozott órakeretbe számítanak.

Csoporttípus beállítása tanórai célúnak

A menüpontban a csoporttípusok sorának végén a jelölőnégyzet segítségével tudjuk tanórai célúnak jelölni egy csoporttípust.

Iskolai csoport (tanórai célú)

Az "Iskolai csoport (tanórai célú)" csoporttípus alapértelmezetten tanórai célúnak van beállítva, nem módosítható!

Alapbeállításként a fenntartó kérésére a "Hittan csoport" kivételével minden olyan csoport, aminek szabadon beállítható ezen tulajdonság, "NEM" állapotba van kapcsolva.

Gyorsan meg szeretne ismerkedni a csoporttípusok tanórai célúnak jelölésével?

Nézze meg az alábbi oktatóvideónkat! 

Tanórai célú csoportok beállítása

A videóban megtekinthetjük a tanórai célú csoportok beállításának lehetőségeit.

Pedagógus

A Pedagógus mezőben lehetőség van az adminisztrátoroknak többes kiválasztással a kijelölt kollégák számára lekérni a munkaidő elszámolólapjukat, míg a Pedagógus mezőt üresen hagyva automatikusan a teljes Alkalmazotti lista számára elkészül a generált dokumentum. A Napló jogosultságú felhazsnálók a saját felületünök csak saját magukra tudják a generált dokumentumot elérni.

Hónap

Az adott hónap kiválasztásával egy hónapra vonatkozó munkaidő adatai kérhetőek le a felületről. A Bontás típusa mezőnél választott Havi verzióban nem lehetséges ennek a mezőnek a kitöltése.

Formátum

A dokumentum formátumánál kérhető PDF vagy DOCX állomány generálása.

Bontás típus

3 különböző bontásban érhetőek el a munkaidővel kapcsolatos adatok.

Napi típus

A generált dokumentumban a kiválasztott hónap minden napja külön oszlopban jelenik meg minden egyes táblázatban. Azok a napok, melyek nem voltak tanítási napok, elszürkítve jelennek meg.

Minden egyes sor és minden táblázat oszlopa külön-külön összesítődik, valamint táblázatonként is összesítődnek a szereplő értékek.

Az elszámolólapon megjelenhetnek a következő szekciók:

 • Tanórai foglalkozások
 • Egyéb, nem tanórai foglalkozások
 • Egyéni foglalkozások
 • Szakszerű helyettesítések
 • Nem szakszerű helyettesítések
 • Óraösszevonások
 • Összevont felügyelet
 • Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része tevékenységek
 • Szumma - minden korábbi érték összesítése
 • Összesből rendkívüli munkavégzésnek (túlórának) jelölt értékek (taóra speciális fülén "Túlóra" jelölőnégyzettel jelölt foglalkozások)
 • Helyettesített órák száma (hónapokra bontva, és összesítve adott pillanatban érvényes helyettesített foglalkozások Óraösszevonás és Szakszerű helyettesítés típus szerint bontva)


  

Heti típus

A generált dokumentumban a kiválasztott hónap minden hete külön oszlopban jelenik meg minden egyes táblázatban. Azok a hetek, melyek nem voltak tanítási hetek, elszürkítve jelennek meg.

Minden egyes sor és minden táblázat oszlopa külön-külön összesítődik, valamint táblázatonként is összesítődnek a szereplő értékek.

Az elszámolólapon megjelenhetnek a következő szekciók:

 • Tanórai foglalkozások
 • Egyéb, nem tanórai foglalkozások
 • Egyéni foglalkozások
 • Szakszerű helyettesítések
 • Nem szakszerű helyettesítések
 • Óraösszevonások
 • Összevont felügyelet
 • Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része tevékenységek
 • Szumma - minden korábbi érték összesítése
 • Összesből rendkívüli munkavégzésnek (túlórának) jelölt értékek (taóra speciális fülén "Túlóra" jelölőnégyzettel jelölt foglalkozások)
 • Helyettesített órák száma (hónapokra bontva, és összesítve adott pillanatban érvényes helyettesített foglalkozások Óraösszevonás és Szakszerű helyettesítés típus szerint bontva)


 

Havi típus

A generált dokumentumban az adott Tanév minden hónapja szerepel, adott pillanatig lenaplózott minden értékkel, havonta külön oszlopban jelenik meg minden egyes táblázatban.

Minden egyes sor és minden táblázat oszlopa külön-külön összesítődik, valamint táblázatonként is összesítődnek a szereplő értékek.

Az elszámolólapon megjelenhetnek a következő szekciók:

 • Tanórai foglalkozások
 • Egyéb, nem tanórai foglalkozások
 • Egyéni foglalkozások
 • Szakszerű helyettesítések
 • Nem szakszerű helyettesítések
 • Óraösszevonások
 • Összevont felügyelet
 • Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része tevékenységek
 • Szumma - minden korábbi érték összesítése
 • Összesből rendkívüli munkavégzésnek (túlórának) jelölt értékek (taóra speciális fülén "Túlóra" jelölőnégyzettel jelölt foglalkozások)
 • Helyettesített órák száma (hónapokra bontva, és összesítve adott pillanatban érvényes helyettesített foglalkozások Óraösszevonás és Szakszerű helyettesítés típus szerint bontva)

 

Oktatás-nevelési feladat kategória

Az adott intézményi KRÉTA rendszerben aktivált Moduloktól függően van lehetőség lekérdezni a Pedagógus minden tevékenységét egy dokumentumban, vagy az Ellátott oktatás-nevelési feladatok kategóriái szerinti bontásban.

Minden kijelölt pedagógusi nyomtatvány egy/külön dokumentumba kerüljön

A választógombok segítségével szabályozható, hogy az elkészült adatok Pedagógusonként külön dokumentumba kerüljenek e, ez esetben a több Pedagógus kijelölésének határása a rendszer egy ZIP állományt készít és tölt le a felhasználó számítógépére, mely állományban minden Pedagógusra vonatkozóan külön-külön állományok találhatóak.

Pedagógusonkénti egyben lekért adatok esetén 1 db állományt tölt le a rendszer, melyben minden Pedagógus új oldalon kezdődik ugyan, de folytatólagosan, a teljes, kiválasztotti lista szerepelni fog a file-ban.

Üres blokkok megjelenítése

Szabályozható, hogy az egyes szekciók mindenképpen szerepeljenek e a legenerált dokumentumban, vagy csak abban az esetben jelenjenek meg, ha tartalmaznak bármilyen értéket, csak akkor jelenjenek meg.

Alapbeállításként az üres táblázatok nem kerülnek generálásra a dokumentumokba.

Speciális beállítások

Két további beállítás segítségével szabályozható az elkészülő dokumentum kialakulása.

Elméleti és gyakorlati órák elkülönítése

Az Elméleti (E) és Gyakorlati (Gy) jelölés megjelenik minden szekcióban, ahol sorokat jelenít meg a táblázat, ezzel segítve az elméleti és gyakorlati csoportba sorolt tantárgyakkal tartott foglalkozások összesítését.

Felnőttoktatás keretében szervezett osztályok óráinak elkülönítése

A Felnőttoktatás feladatellátási hely(ek)en végzett tevékenységei a Pedagógusnak külön szekcióba rendezhető. 
 • No labels