Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Órarendben rögzített tanórák 

Az órarendben szereplő óráink háttere háromféle színt ölthet:

    • zöld: könyvelt óra (akár elmaradtként naplózva)
    • piros: könyvelendő óra
    • szürke: inaktív óra (vagy más nézetben kell könyvelni, vagy majd csak az elkövetkező napokban lesz megtartva)

A zöld hátterű órákkal már nem kell foglalkozni (hacsak nem akarunk módosítani a megadott adatokon), a szürke hátterűekkel pedig nem lehet. Nagyon leegyszerűsítve: az adminisztrációnk akkor van kész, ha minden "piros órát" zöldre változtattunk.

Tantárgynevek megjelenítése

Az órarendben a tantárgynevek rövid neve jelenik meg!

Párhuzamos órák esetén egy "órarendi téglalapban" kettő (vagy több) óra jelenik meg, melyeket külön-külön kell könyvelni.

Tanórák könyvelése 

Kattintsunk bármelyik könyveletlen óránkra, és a felnyíló ablakban megadhatjuk a tanórához köthető adatokat.

 Tanórák adatainak beírása

Kattintsunk bármelyik könyveletlen óránkra, és a felnyíló ablakban megadhatjuk a tanórához köthető adatokat.

A tanóra könyvelésének egyetlen kötelező eleme a tanóra témájának megadása, az óra sorszámozását a program automatikusan elvégzi. Az óra témáját a Téma szövegdobozba írhatjuk be, vagy kiválaszthatjuk a legördülő listából, ha előzőleg töltöttünk fel tanmenetet ehhez a foglalkozáshoz. A tanmenetről, annak feltöltéséről bővebben olvashat a Tanmenet/tervezett tananyag lapon.

Beállíthatjuk a tanulók jelenlétét/késését/hiányzását. Alapértelmezetten minden tanuló jelen van a tanórán, azonban azokat a tanulókat, akiket az adott napon, a tanórát megelőző órán hiányzónak írtak be, vagy akiknek előre igazolást rögzítettek az érintett napra, azok hiányzóként jelennek meg. A felajánlott beállítástól függetlenül át tudjuk állítani bármelyik tanuló jelenlét/hiányzás állapotát, ha a vagy a  gombokra kattintunk. Ha egy diák késett az óráról, akkor gépeljük be, vagy állítsuk be a  nyilakkal a késés időtartamát.

Jelenlét/hiányzás

Ha egy tanuló nincs jelen egy órán, de nem is akarjuk beírni hiányzónak, mert más iskolai elfoglaltsága van (pl. korrepetáláson vesz részt a napközi helyett), akkor kattintsunk a vagy gombok közül a jelenleg aktívra, így annak

is megszűnik a kijelölése, és egyik opció sem lesz kiválasztva.

További információkat ide kattintva olvashatunk: Tanulói jelenlétek és mulasztások beírása

Automatikus feljegyzések

Automatikus feljegyzéseket állíthatunk be a tanulóknak. Ha egy tanuló nem készített házi feladatot, akkor kattintsunk a ikonra, és a tanóra mentésekor azonnal bejegyzés kerül a naplóba és az ellenőrzőbe a házi feladat hiányról. Ha egy diák nem hozott felszerelést az órára, akkor a gombra kattintva készíthetünk beírást. Amennyiben egy tanuló nem vett részt a tanórai munkában, mert fel volt mentve alóla (jellemzően testnevelés, úszás óráról), akkor a ikont választva hozhatunk létre bejegyzést. Abban az esetben, ha tanórai dicséretben szeretnénk részesíteni egy tanulót, akkor a gombra kattintva készül bejegyzés a naplóba és az ellenőrzőbe.

Tanóra naplózása során használható gyorsbeírási lehetőségek

A KRÉTA e-Napló tanóra rögzítési felületén 4 gyorsbeírási lehetőség segíti a pedagógusi adminisztrációt, melyek segítségével a tanórához szorosan kapcsolódó, gyakrabban használt beírástípusok a felületen egy gombnyomásra rögzíthetőek, és a hozzájuk tartozó szöveges leírást a rendszer automatikusan létrehozza.

Ilyen beírások:

  • házi feladat hiány
  • felszerelés hiány
  • tanórai felmentés
  • tanórai dicséret

Mulasztások beállítása

A tanulók tantárgyi, százalékos mulasztásai is nyomon követhetők ezen a felületen. A tanuló neve mögött szereplő százalékérték ezt mutatja. Ha az egérrel e szám fölé navigálunk, akkor a megjelenő buborékban láthatjuk, hogy hány tanórából, mennyit mulasztott eddig az érintett tanuló. Az adminisztrációs felület Nyilvántartás / Testreszabás menüpontjának Mulasztások, igazolások beállításai részében adható meg, hogy a százalékos hiányzás az éves óraszámhoz, vagy az eddig megtartott órákhoz viszonyítva számolódjon.

Értékelések beírása

Az Értékelések fülön osztályzatot, szöveges- vagy százalékos értékelést adhatunk az aktuális csoport tanulóinak, a tanóra dátumával. Ehhez ki kell választanunk az értékelés módját a legördülő listából és nem kötelező elemként megadhatunk még témát is az értékeléshez. Az így beírt értékeléseket el kell menteni a gombbal, az óra naplózását ez után tehetjük meg. Az értékelésekről bővebben olvashat az Évközi értékelések lapon.

Házi feladatok rögzítése

A Házi feladat fülön a szövegszerkesztőkből megszokott egyszerű eszközökkel írhatjuk le a tanórán feladott házi feladatot.

Tanóra speciális adatai

A Tanóra adatai fülön állíthatjuk át a tantermet, ha nem a megszokott helyen tartottuk az órát. Itt írhatunk megjegyzést a tanórához, és a Sorszámozandó jelölőnégyzet választásának megszüntetésével érhetjük el, hogy az adminisztrált óra ne számozódjon (pl. mert csak felügyelet volt az órán, és nem szakos helyettesítés). Ezen felül számos egyéb tulajdonság is beállítható a tanórához, melyek alapértelmezett beállításait az adminisztrációs felületen, a tanári vagy az osztály órarend megadásánál lehet meghatározni.

Tanóra sorszámozása

A KRÉTA e-Napló tanóra rögzítési felületén a rendszer automatikusan megjeleníti, hogy az adott tanóra a bekönyvelt tanórák sorában hányadik. A tanóra adatai fülön van lehetőség - szükség szerint - az esetleges órasorszámozás kikapcsolására, ha nem sorszámozott órát kell rögzíteni a felületen.

Túlórák jelölése

A tanóra beírásakor a "Tanóra adai" fülre kattintva módosíthatja a tanóra speciális adatait, itt jelölhető be a túlóra. Az Adminisztrációs rendszerben a túlóra jelölését az órarendbe is meg lehet tenni, de ennek nincs visszamenőleges hatása a már beírt órákra vagy foglalkozásokra.  

A túlórák visszamenőleges jelölését az Elektronikus naplóban a tanórák módosításánál lehet végrehajtani az alábbi módon:
1. Lépjen be az elektronikus naplóba!
2. Kattintson a korábban már beírt - zöld színnel jelölt - tanórára.
3. A "Tanóra adai" fülre kattintva módosíthatja a tanóra speciális adatait.
4. A "Túlóra" jelölőnégyzetet kiválasztva jelölhet az órát túlórának. 
5. A "NAPLÓZÁS VÁLTOZÁSAINAK MENTÉSE" gombra kattintva módosíthatja a beírt óra adatait.

Ha minden szükséges adatot felvettünk, akkor kattintsunk az gombra, hogy elmentsük az adatokat. Amennyiben nem szeretnénk könyvelni az órát, a gombbal kiléphetünk a felületről a megadott információk mentése nélkül.

Azokban az esetekben is naplózni kell az órát, ha az elmaradt. Ilyenkor is kattintsunk a "piros tanórára", és az gombot választva az óra elmaradt státuszban könyvelődik. Ez az óra nem fog számozódni, nem keletkezhet alatt hiányzás vagy késés. A  nézetben az óra zöld hátterűvé válik, de a rajta szereplő szöveges adatok áthúzásával jelzi a  program, hogy ez nem egy egyszerűen könyvelt tanóra.

Tanórák módosítása, törlése

Ha egy lekönyvelt óra adatain változtatni szeretnénk, akkor kattintsunk az órára, és az a felület fog megnyílni, amit az óra naplózásakor elmentettünk. Változtassuk meg a kívánt adatokat, majd kattintsunk a gombra.

Ha egy lekönyvelt órát törölni akarunk, akkor szintén kattintsunk az órára. Válasszuk a gombot. Ekkor a tanórához megadott összes adat (pl. hiányzások, késések) törlődni fog, előzőleg semmit sem kell megváltoztatnunk.

Tanórák

Tanórákat abban a nézetben tudunk naplózni, ahol azt az adminisztrációs rendszerben rögzítették. Ez lehet a vagy a nézet.

Naplózárás

Saját tanórákat könyvelni, módosítani és törölni csak naplózárás előtt lehet. A naplózárás beállításait a Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai részben lehet megadni.

Órák könyvelése

Mivel az iskolai napló hivatalos irat, különösen ügyeljünk, hogy a benne megadott adatok megfeleljenek a valóságnak.

Órarendben nem szereplő tanórák

Plusz órák rögzítése

A pedagógus csak akkor rögzíthet plusz órákat a saját órarendjében, ha az adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai részben ezt engedélyezték.

Ha a nézetben egy üres órarendi mezőre kattintunk, vagy a nézetben, egy üres területen kijelölünk egy blokkot, akkor egy új ablak nyílik meg, amelyben kiválaszthatjuk, hogy milyen plusz órát szeretnénk felvenni az óráink közé.

Kitöltés TTF-ból

Ezt a lehetőséget választva olyan órát vehetünk fel a tanóráink közé, amely szerepel a tantárgyfelosztásunkban. Ezzel oldhatjuk meg, ha valamely foglalkozásunkból plusz órát akarunk tartani, például egy elmaradt óra pótlására.

A felnyíló ablakban meg kell adnunk azt a foglalkozást, amit be szeretnénk illeszteni a heti órarendünkbe, valamint a helyiséget, ahol az órát tarjuk. Ha rögzíteni akarjuk ezt az órát, akkor kattintsunk a , ellenkező esetben a  gombra.

Ha rögzítettük az órát, azonnal az a felület nyílik meg, ahol a tanóra adatait rögzíthetjük. Itt egyből el is végezhetjük a tanóra adminisztrálását a korábban leírtak szerint.

Ha egy ilyen óra adatait szeretnénk módosítani vagy törölni, ugyanúgy járjunk el, mint bármely más tanóra esetében. Egyetlen különbség, hogy az óra törlése után, az nem marad piros háttérrel az többi óra között, hanem teljesen eltűnik.

Napló egyedi kitöltése

Az egyedi kitöltés annyiban különbözik a TTF-ból történő kitöltéstől, hogy bármelyik osztály vagy csoport számára vehetünk fel bármilyen tantárgyú órát. Ezt a megoldást használhatjuk például, ha egy alsós osztálynak szeretnénk osztályfőnöki órát rögzíteni (pl. első tanítási nap vagy kirándulás esetén), amely foglalkozás nem szerepel a TTF-ban.

A felnyíló ablakban itt az osztályt vagy csoportot kell megadni, a tantárgyat és a helyiséget. Ha rögzíteni akarjuk ezt az órát, akkor kattintsunk a , ellenkező esetben a  gombra.

Ha rögzítettük az órát, itt is az a felület nyílik meg, ahol a tanóra adatait rögzíthetjük. Itt egyből el is végezhetjük a tanóra adminisztrálását a korábban leírtak szerint.

Ha egy ilyen óra adatait szeretnénk módosítani vagy törölni, ugyanúgy járjunk el, mint bármely más tanóra esetében. Egyetlen különbség, hogy az óra törlése után, az nem marad piros háttérrel az többi óra között, hanem teljesen eltűnik.