Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hogyan lehet teljes órarendet kitörölni a KRÉTA rendszerből?

A KRÉTA rendszerben a 2017. szeptember 8-i frissítés már lehetővé teszi a teljes órarend törlését intézményi szinten.

Órarend teljes törlése

A teljes óraren törlését - biztonsági okokból - csak az "admin" felhasználóval lehet végrehajtani!

A Nyilvántartás-Testreszabás funkcióban a lap végén található piros színű a "Rendszerszintű törlési lehetőségek" gombbal végezhető el a törlés. 

Biztonsági figyelmeztetés

Kérjük, hogy ezt a funkciót csak nagy körültekintéssel használja, mert visszavonhatatlan adatvesztést okozhat!

Ahhoz, hogy a új tanév órarendjét felvihessük, feltehetően szükséges az előző tanév lezárása, egyébként a rendszer nem enged órákat felvinni, csak tanmenetet. A pedagógusok miért nem látják a jelenlegi tanévet az előző tanév lezárásáig?

A KRÉTA rendszerben a következő tanévi tanügyi adatok adminisztrálása a megelőző tanév zárása után lehetséges. A tanévek váltásához részletes útmutató az aktív tanév váltása oldalon található!

Mit értünk párhuzamos órán? 

Párhuzamos órával azt lehet jelezni ha egy pedagógusnak egy órában, több tanórája van. Ilyen lehet pl. az összevont osztályok esetében ha a tanár évfolyamonként más tantárgyat tanít, ezért szükséges külön óraként felvenni. A KRÉTA program engedi, hogy egy tanárnak egyidőben két különböző tanórája legyen, azonban ilyen esetben a munkaidő elszámolás miatt jelölni kell, hogy párhuzamos óra van felvélve az órarendben. A párhuzamos órának jelölt tanórákat a program a munkaidő-elszámolásban nem veszi figyelembe a program, az így jelölt tanórákat nem számolja a tanár tanóráihoz. 

Például ha egy 1-3 évfolyamos összevont osztálynak egyidejűleg 3 különböző tantárgy óráit tartja meg a tanár, akkor az egyik óra marad a "normális" tanóra, a másik két órát viszont ilyenkor párhuzamosnak kell jelölni. Ilyen esetben mindhárom óra rögzíthető a naplóban, azonban a munkaidő-elszámolásban ez csak egy óraként jelentkezik. 

Exportálható az órarend? 

Igen, az Importálások menüpont Órarend import felületen mind az "Excel import", mind az "Excel import érvényességi idővel" felületen a jelenlegi, érvényes órarend az exportálási gomb megnyomásával Excel file-ba lekérhető, lementhető.

Bizonyos napokon nem látható az órarend (egy része), pedig beleesik az érvényességi tartományba!

Ilyen esetben először a Nyilvántartás / Tanév rendje menüpontban érdemes ellenőrizni, hogy az érintett napra van-e rögzített egyedi nap elem (pl. első félév vége, utolsó tanítási nap, stb.), és az itt megadott Hetirend megegyezik-e az oktatási hét hetirendjével. Eltérés esetén ezt a mezőt kell módosítani.