Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Üdvözöljük a KRÉTA e-Ügyintézés tudásbázis oldalán!

Az e-Ügyintézés Tudásbázis célja, hogy a  Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (e-Ügyintézés) felhasználói (szülők, gondviselők, adminisztrátorok, kérelmezők) részére hatékony segítséget tudjon nyújtani a rendszer használatához.  Az e-Ügyintézés Tudásbázisban megtalálhatók a Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer különböző funkcióinak felhasználói kézikönyvei, a programfunkciók gyors megismerésére szolgáló áttekintő segédletek, videók a program használatának elsajátításához, továbbá a fenntartókkal együtt készített szakmai útmutatók is.

Kérelmezői felület bemutatása

e-Ügyintézés kérelmezői felület

A Gondviselői / Tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be az intézmények felé elektronikus formában az e-Ügyintézés rendszerén keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a kitöltött dokumentumok mentésére és visszatöltésére a rendszerbe. A felhasználói felületen keresztül továbbá nyomon követhetik a folyamatban levő ügyeiket is. 

Az e-Ügyintézés kérelmezői felületének bemutatása

Intézményi felület bemutatása

e-Ügyintézés intézményi felület

Az e-Ügyintézés intézményi felületét a KRÉTA-rendszerben admin jogosultsággal rendelkező felhasználók használják. Kezelik a rendszeren keresztül benyújtott kérelmeket és egyéb dokumentumokat. Ezen kívül elvégzik a döntéshozatalhoz szükséges teendőket, az ügyintézési folyamatok feladat-elemeinek megvalósulásához szükséges információk bekérését, rendszerezését. A kérelmezők által benyújtott ügyekben határozatot készítenek elő illetve hoznak meg. Nyomon követik a folyamatban lévő ügyeket illetve kezelik a lezárt ügyeket. Az admin-jogosultsággal rendelkező felhasználóknak lehetőségük van új szereplőt hozzáadni a rendszerhez.

Az e-Ügyintézés intézményi felületének bemutatása

Üzenetek kezelése

Üzenetek kezelése

A KRÉTA üzenetváltási felülete az intézményen belüli felhasználók számára érhető el elsődlegesen intézményen belüli kommunikációs csatornaként (a vezetői jogosultsággal rendelkező felhasználók a fenntartó felé intézményen kívüli elektronikus úton történő üzenet- és csatolmányküldési lehetőséggel is rendelkeznek).

Az Üzenetek kezelése az e-Ügyintézés modulban

Kiterjesztett e-Ügyintézés

Kiterjesztett e-Ügyintézés

Az intézményeknek és a kérelmezőknek az állam által központilag biztosított “Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokkal” ( ún. KEÜSZ  ) és "Szabályozott Elektronikus Szolgáltatásokkal" (ún. SZEÜSZ) történő együttműködése során, lehetőség van digitálisan aláírt dokumentumok beküldésére a rendszeren keresztül.

Kiterjesztett e-Ügyintézés (intézményi és kérelmezői oldalról)

Étkeztetés

Étkeztetés

A KRÉTA-rendszerben e-ügyintézés keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője, akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.

Az étkeztetés kezelése az e-Ügyintézés modulban

Tanulmányi Pénzügyi modul

Tanulmányi Pénzügyi modul

A Tanulmányi pénzügyi modul az e-Ügyintézési funkciók során a pénzügyi folyamatokat támogató informatikai rendszerkomponens, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A modul támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a gondviselők és az intézmények között mind a tanulmányokhoz közvetlenül mind a tanulmányokhoz közvetetten kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően. 

A Tanulmányi Pénzügyek kezelése az e-Ügyintézés modulban

Szoftverfrissítések, újdonságok:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.118891 verzió újdonságai (2020. 11. 04.)

.

  TKST - Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása űrlap bővítése

 TKST "Közösségi szolgálat teljesítéséről igazolás benyújtása": a felületre kihelyezésre kerültek a "Teljesítés  kezdete" és a "Teljesítés vége" kötelezően kitöltendő dátummezők amelyeknél a dátumok megadását a mező jobb szélén lévő naptárikonra kattintva kijelöléssel lehet elvégezni.

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.112669 verzió újdonságai (2020. 10. 05.)

.

 TPÜ - Visszautalás ügyfél által megadott bankszámlaszámra

TPÜ - A megrendelt és kifizetett, de még nem esedékes étkezések lemondásakor keletkezik egy visszautalandó összeg, amely alapértelmezetten a lemondásokból felhasználható egyenleg. Ennek az összegnek a visszautalását lehet kérni, ami ebben az esetben az ügyfél által megadott bankszámlaszámra meg is történik.

 TPÜ - Tranzakcióknál automatikus és kézi párosítások kijelzése és részletezése

TPÜ - Tranzakcióknál automatikus és kézi párosítások kijelzése és részletezése: Az Osztálypénz kezelés, Bankszámla tranzakciók menüpontjában, a Számlatörténet betöltése funkcióval be lehet importálni a bank által kapott számlatörténetet. Ha egyezik a számlatörténetben a befizetett összeg és az előírás azonosító (átutaláskor a közleményben lehet megadni) az adott előírás azonosítójával és összegével, akkor automatikusan párosításra kerül a tranzakció az adott előírással. Amennyiben az automatikus párosítás nem lehetséges akkor kézzel is lehet párosítani a tételeket és a tranzakciókat a tranzakciók összegének egyezése mellett.

Meg lehet tekinteni mind a párosított, mind a párosítatlan bankszámla tranzakciók adatait a Részletek segítségével. Ha párosított az adott tranzakció, akkor az adatai között megjelennek a vele párosított előírások is. A párosítást lehet törölni is. Ebben az esetben a tranzakcióval a törlés előtt még párosított előírások Befizetésre vár státuszúak lesznek.

 BAI, BKI - A jelentkezési űrlapokon nemzetközi cím megadásának bővítése

 Beiratkozás általános iskolába és beiratkozás középfokú intézménybe (BÁI, BKI) jelentkezési űrlapokon nemzetközi cím megadásának bővítése: BÁI és BKI kérelmek kitöltésekor meg lehet adni nemzetközi címet. Ország: nem Magyarország esetén az Irányítószám, a Helység és Közterület jellege mezőknek megadható nemzetközi érték. Ha az Ország Magyarország, akkor az előbb felsorolt mezőknél csak Magyarországon használatos értéket lehet használni.

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.109348 verzió újdonságai (2020. 09. 23.)

.

 Üzenetküldésnél a címzettkategóriák bővítése NOKS és EGYÉB alkalmazottakkal

Üzenetküldésnél a címzettkategóriák bővítése NOKS és EGYÉB alkalmazottakkal:

 Címzettkategóriák adattisztítása és rendezése az Adminisztrációs és a Pénzügyi modulokhoz

Címzettkategóriák adattisztítása és rendezése az Adminisztrációs és a Pénzügyi modulokhoz:

 Üzenetküldés csatolmánnyal optimalizálása

Üzenetküldés csatolmánnyal optimalizálása:

 Étkezési nyilatkozatok rögzítése más nevében az Étkezési admin által külsős étkezők részére

Étkezési nyilatkozatok rögzítése más nevében az Étkezési admin által külsős étkezők részére:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.99971 verzió újdonságai (2020. 08. 14.)

.

 Visszautalás igényléséhez bankszámlaszám formázása

Visszautalás igényléséhez bankszámlaszám formázása:

 Előírásokhoz befizetési jogcím-kategóriák kiosztása a 2020-2021-es tanévre

Előírásokhoz befizetési jogcím-kategóriák kiosztása a 2020-2021-es tanévre:

 Üzenetküldésnél osztályfőnök-helyettesek megjelenítése az Osztályfőnökök címzettkategóriában

Üzenetküldésnél osztályfőnök-helyettesek megjelenítése az Osztályfőnökök címzettkategóriában:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.87456 verzió újdonságai (2020. 06. 15.)

.

 A középfokú beiratkozás szülői oldalán a kérelem-űrlap alján a kötelezően csatolandó dokumentumok közé bekerült az Általános iskolai bizonyítvány másolatának a csatolása

A középfokú beiratkozás szülői oldalán a kérelem-űrlap alján a kötelezően csatolandó dokumentumok közé bekerült az Általános iskolai bizonyítvány másolatának a csatolása:

 A középfokú beiratkozás szülői oldalán a kérelem-űrlap Igazolványok-szekciójából kikerült a Diákigazolványszám-mező és csak a NEK-azonosító rögzítésére van a továbbiakban lehetősége a kérelmezőnek

A középfokú beiratkozás szülői oldalán a kérelem-űrlap Igazolványok-szekciójából kikerült a Diákigazolványszám-mező és csak a NEK-azonosító rögzítésére van a továbbiakban lehetősége a kérelmezőnek:

 A középfokú beiratkozás folyamatában a beiratkozásról szóló Visszaigazolásban a tanulói jogviszony első napja a visszaigazolás dátuma

A középfokú beiratkozás folyamatában a beiratkozásról szóló Visszaigazolásban a tanulói jogviszony első napja a visszaigazolás dátuma:

 Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak is használhatják az egyenleg visszautalási funkciót ha az étkezési adminisztrátor az intézményi beállításokban erre lehetőséget ad nekik

Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak is használhatják az egyenleg visszautalási funkciót ha az étkezési adminisztrátor az intézményi beállításokban erre lehetőséget ad nekik:

 Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak részére az Egyenleg visszautalása gomb kihelyezése az Étkezések kezelése felületre

Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak részére az Egyenleg visszautalása gomb kihelyezése az Étkezések kezelése felületre:

 Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak részére az Egyenleg visszautaláshoz kötelezően meg kell adni érvényes bankszámlaszámot

Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak részére az Egyenleg visszautaláshoz kötelezően meg kell adni érvényes bankszámlaszámot:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.81933 verzió újdonságai (2020. 06. 08.)

.

 Ideiglenes oktatási azonosítóval rendelkező tanulók KIFIR-importálásának kialakítása (8-al kezdődő oktatási azonosítók)

Ideiglenes oktatási azonosítóval rendelkező tanulók KIFIR-importálásának kialakítása (8-al kezdődő oktatási azonosítók):

 A Diákigazolványszám/NEK azonosítószám helyes kitöltéséhez infobuborék elhelyezése a felületen

A Diákigazolványszám/NEK azonosítószám helyes kitöltéséhez infobuborék elhelyezése a felületen:

 A kötelező dokumentumfeltöltések megszüntetése és egyúttal a dokumentumfeltöltési információk kibővítése, az intézményspecifikus dokumentumok egyéb csatolási lehetőségének kialakítása

A kötelező dokumentumfeltöltések megszüntetése és egyúttal a dokumentumfeltöltési információk kibővítése, az intézményspecifikus dokumentumok egyéb csatolási lehetőségének kialakítása:

 Étkezési modulban a riportok bővítése az étkezési egyenlegek listázásával és letölthetőségével

Étkezési modulban a riportok bővítése az étkezési egyenlegek listázásával és letölthetőségével:

 Étkezési modulban a riportok bővítése a lemondott étkezések listázásával és letölthetőségével

Étkezési modulban a riportok bővítése a lemondott étkezések listázásával és letölthetőségével:

 Étkezési modulban a riportok bővítése amegrendelt étkezések árral listázásával és letölthetőségével

Étkezési modulban a riportok bővítése amegrendelt étkezések árral listázásával és letölthetőségével:

 Étkezési modulban az összes riport egységes szerkezetbe foglalással, listázással és letölthetőséggel

Étkezési modulban az összes riport egységes szerkezetbe foglalással, listázással és letölthetőséggel:

 Étkezési modulban az egyenleg visszautalás funkció megnyitásának az elmaradása esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg a felhasználó részére

Étkezési modulban az egyenleg visszautalás funkció megnyitásának az elmaradása esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg a felhasználó részére:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.80171 verzió újdonságai (2020. 05. 17.)

.

  Állandó lakcímmel nem rendelkező felhasználók esetén a program képernyőüzenet formájában jelzi a problémát

Állandó lakcímmel nem rendelkező felhasználók esetén a program képernyőüzenet formájában jelzi a problémát:

 BAI kérelmekhez a gyermekek adatainak szinkronizálása

A KRÉTA-rendszer Adminisztrációs - moduljából az elektronikusan beiratkozott ÉS felvett vagy elutasított gyermekek adatai a sikeres szinkronizációt követően áttöltődnek az e-ügyintézés felületére, ahonnan Értesítés generálható a tanulói jogviszony létrejöttéről vagy határozat generálható a felvételi kérelem elutasításáról:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.77533 verzió újdonságai (2020. 04. 26.)

.

 Kihelyezésre kerültek a BAI-folyamat kérelmezői oldalán a körzetes beiratkozás megerősítését illetve a nem állandó lakóhely szerinti körzetes beiratkozást lehetővé tevő választó-gombok

Kihelyezésre kerültek a BAI-folyamat kérelmezői oldalán a körzetes beiratkozás megerősítését illetve a nem állandó lakóhely szerinti körzetes beiratkozást lehetővé tevő választó-gombok:

 Első szakaszos BAI-folyamathoz tartozó intézmények esetén a kérelmezői oldalon figyelmeztető üzenet jelenik meg a beiratkozási szakasz lezárására vonatkozóan

Első szakaszos BAI-folyamathoz tartozó intézmények esetén a kérelmezői oldalon figyelmeztető üzenet jelenik meg a beiratkozási szakasz lezárására vonatkozóan:

 Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra, amely a gyermek oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján tájékoztatja a kérelmezőt a beiratkozási folyamat II. szakaszában

Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra, amely a gyermek oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján tájékoztatja a kérelmezőt a beiratkozási folyamat II. szakaszában:

 Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra a beiratkozási folyamat II. szakaszában arra az esetre, ha a gyermek az oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján nem található meg egy intézmény KRÉTA-rendszerében sem

Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra a beiratkozási folyamat II. szakaszában arra az esetre, ha a gyermek az oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján nem található meg egy intézmény KRÉTA-rendszerében sem:

 Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra a beiratkozási folyamat II. szakaszában arra az esetre, ha a gyermek beiratkozási kérelmének az ügyintézése az oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján már folyamatban van egy másik intézmény KRÉTA-rendszerében

Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra a beiratkozási folyamat II. szakaszában arra az esetre, ha a gyermek beiratkozási kérelmének az ügyintézése az oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján már folyamatban van egy másik intézmény KRÉTA-rendszerében:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.75527 verzió újdonságai (2020. 04. 15.)

.

 Az újonnan létrehozott és kiküldött kérdőívek értesítései bővültek és a felhasználó által szabályozhatóvá váltak

Az újonnan létrehozott és kiküldött kérdőívekről a címzettek részére az eddigi email- és push-értesítésen kívül üzenet-értesítés is automatikusan kiküldésre kerül. Az email értesítés a felhasználói profilban kikapcsolható.

 Kihelyezésre került az e-Ügyintézésen belül a felhasználói profilbeállítások első eleme, amellyel az üzenetekről szóló email-értesítések be-/ki-kapcsolhatósága állítható

Kihelyezésre került az e-Ügyintézésen belül a felhasználói profilbeállítások első eleme, amellyel az üzenetekről szóló email-értesítések be-/ki-kapcsolhatósága állítható:

 Az e-Ügyintézésben kiküldött értesítések optimalizálása során megvalósított legfontosabb változtatások

Az értesítések optimalizálása során:

  • megjelenítésre került az intézmény megnevezése és KRÉTA-azonosítója

  • az üzenet-tartalom a különböző e-Ügyintézési folyamatoknál típusonként folyamatokra szabva jelenik meg

  • eltávolításra kerültek az értesítésekből a korábbi deep-linkek

 A kérelmezői oldalon a középfokú beiratkozási folyamathoz (BKI) tájékoztató üzenet kihelyezése

A kérelmezői oldalon a középfokú beiratkozási folyamathoz (BKI) tájékoztató üzenet kihelyezése:

 Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán a tájékoztató ablakban szereplő tartalom kiegészítése a körzetes nebulók kezelésére vonatkozóan

Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán a tájékoztató ablakban szereplő tartalom kiegészítése a körzetes nebulók kezelésére vonatkozóan:

 Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán az űrlap tetején tájékoztató szöveg megjelenítése a csatolandó dokumentumok és a nyilatkozatok bemutatásáról

Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán az űrlap tetején tájékoztató szöveg megjelenítése a csatolandó dokumentumok és a nyilatkozatok bemutatásáról:

 Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán a beiratkozási űrlap kiegészítése információs - ikonokkal és a kitöltést segítő feliratokkal

Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán a beiratkozási űrlap kiegészítése információs - ikonokkal és a kitöltést segítő feliratokkal:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.73467 verzió újdonságai (2020. 04. 06.)

.

 Tájékoztató üzenet kihelyezése az e-Ügyintézés szülői oldalára a szakaszos általános iskolai beiratkozásról

Tájékoztató üzenet kihelyezése az e-Ügyintézés szülői oldalára a szakaszos általános iskolai beiratkozásról:

 A BAI (Beiratkozás Általános Iskolába) - folyamat szülői oldalán a kérelem űrlap szerkezetében felülre lett áthelyezve a kiválasztandó intézmény és az intézményben megjelölhető tagozat:

A BAI (Beiratkozás Általános Iskolába) - folyamat szülői oldalán a kérelem űrlap szerkezetében felülre lett áthelyezve a kiválasztandó intézmény és az intézményben megjelölhető tagozat:

 A koronavírus veszélyhelyzet miatt az álatalános iskolai beiratkozásnál nem szükséges a szülők személyes megjelenése, ezért a csatolandó dokumentumok, igazolások feltöltéséhez bővítésre került a feltöltési funkció a kérelem űrlapon:

A koronavírus veszélyhelyzet miatt az álatalános iskolai beiratkozásnál nem szükséges a szülők személyes megjelenése, ezért a csatolandó dokumentumok, igazolások feltöltéséhez bővítésre került a feltöltési funkció a kérelem űrlapon:

 A koronavírus veszélyhelyzet miatt az álatalános iskolai beiratkozásnál nem szükséges a szülőknek a kérelmeket kinyomtatni, aláírni és személyesen átadni a beiratkozáskor:

A koronavírus veszélyhelyzet miatt az álatalános iskolai beiratkozásnál nem szükséges a szülőknek a kérelmeket kinyomtatni, aláírni és személyesen átadni a beiratkozáskor:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.65810 verzió újdonságai (2020. 03. 04.)

.

 BAI-folyamat szülői felületére tájékoztató-ablak kihelyezése

BAI-folyamat szülői felületére tájékoztató-ablak kihelyezése

 Aláírva beküldendő ügyek figyelmeztető ablaka intézményi oldalon

Aláírva beküldendő ügyek esetén a sikeres beküldést követően intézményi oldalon figyelmeztető ablakos üzenet jelenik meg a határozat kinyomtatásáról, aláírásáról és postázásáról:

 Megerősítő ablak módosítása kérdőív címzettjeinél

Kérdőív határidejének a módosításáról az összes címzett, új címzett hozzáadásáról illetve címzett törlésekor csak az érintett címzettek kapnak értesítést és erről megerősítő ablak kéri a felhasználótól a tudomásulvételt:

 Szövegformázási lehetőségek pontosítása, ikonok feliratozása:

Szövegformázási lehetőségek pontosítása, ikonok feliratozása:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.60778 verzió újdonságai (2020. 02. 05.)

.

 Kérdőívek exportálási - importálási lehetőségének kialakítása

Kérdőívek exportálási - importálási lehetőségének kialakítása:

 Új étkezési nyilatkozat rögzítésének tiltására figyelmeztető felirat automatikusan nem rögzíthető nyilatkozatok esetén

Új étkezési nyilatkozat rögzítésének tiltására figyelmeztető felirat automatikusan nem rögzíthető nyilatkozatok esetén:

 e-Ügy 4-lépcsős folyamat-kijelzése intézményi oldalon a kérelem kezelésével automatikusan szinkronizáltan

e-Ügy 4-lépcsős folyamat-kijelzése intézményi oldalon a kérelem kezelésével automatikusan szinkronizáltan:

 e-Ügy 4-lépcsős folyamatban az intézményi érkeztetés nyugtázása

e-Ügy 4-lépcsős folyamatban az intézményhez beérkezett dokumentumok érkeztetését a Postán megérkezett - gombbal nyugtázni szükséges:

 e-Ügy 4-lépcsős folyamat_kérelmezői oldal

e-Ügy 4-lépcsős folyamatában a kérelmezői oldalon megtörténik a kérelem beküldésének a visszaigazolása / a kérelmező felületen történő értesítése (figyelmeztetése) a kérelem beküldés utáni kinyomtatásáról, aláírásáról és az intézményhez történő eljuttatásáról / a postán vagy személyesen beérkezett kérelem visszaigazolásáról:

 Kérdőíveknél a Logikai érték - kérdés megjelenítése módosult, a kijelzés egyértelműbbé vált

Kérdőíveknél a Logikai érték - kérdés megjelenítése módosult, a kijelzés egyértelműbbé vált:

 Kérdőíveknél javításra került a feltételes kérdés kijelzése

Kérdőíveknél javításra került a feltételes kérdés kijelzése:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.58244 verzió újdonságai (2020. 01. 15.)

.

 Terembérlethez aktiváló jelölőnégyzet a Termek adatai - felület Bérbeadás - fülén

Terembérlethez aktiváló jelölőnégyzet a Termek adatai - felület Bérbeadás - fülén:

 Terembérletnél a feltölthető fotó és szerződés fájltípusok rögzítése és a fájlméretek megnövelése

Terembérletnél a feltölthető fotó és szerződés fájltípusok rögzítése és a fájlméretek megnövelése:

 Terembérletnél a foglalható időszakok a hét minden napjára ötperces kiválasztási periódusban vagy közvetlen beirással rögzíthetők

Terembérletnél a foglalható időszakok a hét minden napjára ötperces kiválasztási periódusban vagy közvetlen beirással rögzíthetők:

 Étkeztetés - Riportok bővítése és aktualizálása Étkezők és Megrendelt étkezések szerint

Étkeztetés - Riportok bővítése és aktualizálása Étkezők és Megrendelt étkezések szerint:

 Étkeztetés - Új étkezési nyilatkozat rögzítéséhez a korábbi megrendeléseket lemondani szükséges, amelyre figyelmeztető üzenetet ír ki a rendszer

Étkeztetés - Új étkezési nyilatkozat rögzítéséhez a korábbi megrendeléseket lemondani szükséges, amelyre figyelmeztető üzenetet ír ki a rendszer:

 Étkeztetés - Új nyilatkozat rögzítési lehetősége inaktív, amennyiben az étkezőnek elfogadásra váró nyilatkozata van a rendszerben

Étkeztetés - Új nyilatkozat rögzítési lehetősége inaktív, amennyiben az étkezőnek elfogadásra váró nyilatkozata van a rendszerben:

 Étkeztetés - Étkezési kártya letölthetőségének vagy vágólapra helyezhetőségének a kialakítása

Étkeztetés - Étkezési kártya letölthetőségének vagy vágólapra helyezhetőségének a kialakítása:

 Csatolt dokumentum feltöltésekor a fájlnak kötelezően rendelkeznie kell kiterjesztéssel

Csatolt dokumentum feltöltésekor a fájlnak kötelezően rendelkeznie kell kiterjesztéssel:

 Kérdőív - Új funkció beépítése alapján meglévő kérdőív másolható új kérdőívként

Kérdőív - Új funkció beépítése alapján meglévő kérdőív másolható új kérdőívként:

 OTCSK - Döntés után megerősítő képernyőüzenet alapján lehetséges a továbblépés a tévesen létrehozott határozatok elkerülésének a csökkentése érdekében

OTCSK - Döntés után megerősítő képernyőüzenet alapján lehetséges a továbblépés a tévesen létrehozott határozatok elkerülésének a csökkentése érdekében:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.52968 verzió újdonságai (2019. 12. 11.)

.

 Üzenetküldésnél a címzettek kiválasztásakor az Osztály / Csoport - legördülő menükben a tételek ASCII-kód + sorszám szerint rendezettek

Üzenetküldésnél a címzettek kiválasztásakor az Osztály / Csoport - legördülő menükben a tételek ASCII-kód + sorszám szerint rendezettek:

 A Kapcsolattartási - modul funkcióinál (Iskolai kirándulások / Iskolai események / Kérdőívek) a lejárt határidejű tételék háttere piros színezéssel jelenik meg és alapértelmezetten az esemény / kérdőív létrehozója csak a saját tételeit látja, kezelheti:

A Kapcsolattartási - modul funkcióinál (Iskolai kirándulások / Iskolai események / Kérdőívek) a lejárt határidejű tételék háttere piros színezéssel jelenik meg és alapértelmezetten az esemény / kérdőív létrehozója csak a saját tételeit látja, kezelheti:

 Kérdőív kiküldése / módosítása / lezárása esetén email-értesítés küldése a címzett(ek)nek:

Kérdőív kiküldése / módosítása / lezárása esetén email-értesítés küldése a címzett(ek)nek:

 Kérdőív szerkesztése során nem mentett felület esetén megerősítő kérdést tesz fel a program a kilépés előtt:

Kérdőív szerkesztése során nem mentett felület esetén megerősítő kérdést tesz fel a program a kilépés előtt:

 Az Étkezések kezelésénél az adott étkezőhöz tartozó nyilatkozat-váltás részletei információs-ikonban tekinthetők meg a felületen

Az Étkezések kezelésénél az adott étkezőhöz tartozó nyilatkozat-váltás részletei információs-ikonban tekinthetők meg a felületen:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.48505 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 11. 06.)

.

 Sikeres bankkártyás (VPOS) fizetés esetén háttérben kártyaellenőrzés történik

Sikeres bankkártyás (VPOS) fizetés esetén háttérben kártyaellenőrzés történik:

 SZMK szülő előírás státuszának módosításakor megerősítő kérdést kap, amelynél opcionális megjegyzés rögzíthető

SZMK szülő előírás státuszának módosításakor megerősítő kérdést kap, amelynél opcionális megjegyzés rögzíthető:

 Bankszámla tranzakciók szűrése összeg szerint (3 féle opció), párosítás szerint (4 féle opció)

Bankszámla tranzakciók szűrése összeg szerint (3 féle opció), párosítás szerint (4 féle opció):

 Számlatörténet betöltéséhez .csv formátumú exportált file szükséges a banki felületről

Számlatörténet betöltéséhez .csv formátumú exportált file szükséges a banki felületről:

 Számlatörténet betöltés eredményének a kijelzése, hibák esetén a hibajelenségek elemzése

Számlatörténet betöltés eredményéről visszaigazolást kapunk a felületen. Amennyiben a betöltés során hibás sorokat tapasztal a rendszer, a hiba(k) konkrét okát automatikusan letölti xxxx_hibak.csv formátumú fájlba a felhasználó munkaállomására:

 Tranzakciók automatikus párosítása

A rendszer az automatikus párosítást a tranzakció közleménye és az összege alapján tudja elvégezni. Az automatikus párosítás külön szűrhető (lásd feljebb) illetve szükség esetén manuálisan megszüntethető:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.48505 verzió újdonságai (2019. 11. 06.)

.

 Étkezési beállítások kezelésekor étkezési idősávok beállíthatóságával bővült a funkció a hét napjaira vonatkozóan

Az étkezési beállítások kezelésekor étkezési idősávok beállíthatóságával bővült a funkció a hét napjaira vonatkozóan:

 Előző napi idősávok lemásolása - gomb kihelyezése a felületre az étkezési idősávok meghatározásánál

Előző napi idősávok lemásolása - gomb kihelyezése a felületre az étkezési idősávok meghatározásánál:

 Idősávok osztálybeállításánál kereső-funkció beépítése a mezőbe

Idősávok osztálybeállításánál kereső-funkció beépítése a mezőbe:

 Azonosító kártyák kezelése az Étkezés - funkcióban

Az étkezések intézményi kezelésénél új menüpont került kihelyezésre az azonosító kártyák kezelésére vonatkozóan:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47880 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 16.)

.

 VPOS befizetés esetén a "Sikeres kártya ellenőrzés (megerősítésre vár)" - üzenet jelentéséhez infobox

VPOS befizetés esetén a "Sikeres kártya ellenőrzés (megerősítésre vár)" - üzenet jelentéséhez infobox: 

 Pénztárjelentésnél alapértelmezett kezdő- és záró dátum

Pénztárjelentésnél az alapértelmezett kezdő dátum az adott hónap első naptári napja, a záródátum pedig az adott hónap utolsó naptári napja:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47616 verzió újdonságai (2019. 10. 16.)

.

 Lemondott (törölt) kirándulások és iskolai események megjelenítése

A lemondott (a szervező által törölt, de a rendszerben csak logikailag törölt) kirándulásokat és iskolai eseményeket mind az intézményi oldalon, mind a szülői (gondviselői) oldalon áthúzott karakterekkel jelöli a rendszer. A lemondott kirándulások és események a felületen:

 jelölőnégyzet bepipálásával jeleníthetők meg. A lemondott kirándulások és iskolai események a listában a többi kiránduláshoz / iskolai eseményhez hasonlóan szűrhetőek és rendezhetőek:

 Kérdőívek szerkesztési beállításainak a kihelyezése a felhasználói felületre

Kérdőívek szerkesztési beállításainak a kihelyezése a felhasználói felületre:

 A kitöltendő kérdőíveknél valós idejű visszajelzések megjelenítése

A kitöltendő kérdőíveknél valós idejű visszajelzések megjelenítése:

 Kiküldendő iskolai kirándulások / események engedélykérésénél a címzettek listájánál oszlopérték-bővítés

Kiküldendő iskolai kirándulások / események engedélykérésénél a címzettek listájánál oszlopérték-bővítés a szülő (gondviselő) vagy törvényes képviselő nevének megjelenítésével és a rokonsági fok megjelenítésével:

 Iskolai kirándulások / események engedélykérésénél email-értesítés a szülő (gondviselő) / törvényes képviselő részére

Iskolai kirándulások / események engedélykérésénél email-értesítés a szülő (gondviselő) / törvényes képviselő részére:

 Iskolai kirándulások / események szülő engedélykéréseknél a listaelemek megjelenítésének az oszlopfejlécekbe beépített rendező- és szűrőfunkciókon kívüli további beállíthatóságának kihelyezése a felületre

Iskolai kirándulások / események szülő engedélykéréseknél a listaelemek megjelenítésének az oszlopfejlécekbe beépített rendező- és szűrőfunkciókon kívüli további beállíthatóságának kihelyezése a felületre:

 Iskolai kirándulások / események szülő engedélykéréseknél intézményi oldalon a visszajelzések törölhetővé tétele. A visszajelzés törlését követően szülői oldalon újra elküldhető a kiválasztott nyilatkozat

Iskolai kirándulások / események szülő engedélykéréseknél intézményi oldalon a visszajelzések törölhetővé tétele. A visszajelzés törlését követően szülői oldalon újra elküldhető a kiválasztott nyilatkozat:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47478 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 09.)

.

 Véglegesítésre kerültek az SZMK szülői felhasználó Osztálypénz kezelés - funkció menüpontjai

Véglegesítésre kerültek az SZMK szülői felhasználó Osztálypénz kezelés - funkció menüpontjai:

 Az SZMK Előírások felületi elrendezése megegyezik, de külön válik az intézményi előírások felületétől

Az SZMK Előírások felületi elrendezése megegyezik, de külön válik az intézményi előírások felületétől:

 Az SZMK Bankszámla-beállításnál link az OTP Bank kondícióihoz és a Junior számlák rögzítéséhez mezők kialakítása

Az SZMK Bankszámla-beállításnál link az OTP Bank kondícióihoz és a Junior számlák rögzítéséhez mezők kialakítása:

 Házipénztárnál a napi bevétel automatikus feladásához közlemény generálása

Házipénztárnál a napi bevétel automatikus feladásához közlemény generálása:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.47478 verzió újdonságai (2019. 10. 09.)

.

 Hiánypótlásra visszaküldött, de nem hiánypótolt ügyek lezárása

A hiánypótlásra visszaküldött, de nem hiánypótolt ügyek lezárására a Határozat-fülön  - gomb került elhelyezésre. Használatakor az ügyhöz automatikusan bejegyzés kerül a lezárás módjára vonatkozóan:

 Üzenetküldésnél a Tanárok-csoportban csak a tanárok neve alapján történik a címzettek kiválasztása

Üzenetküldésnél a Tanárok-csoportban csak a tanárok neve alapján történik a címzettek kiválasztása:

 Üzenetküldésnél az Osztályfőnökök-csoportban a név és az osztály-jelölés alapján történik a címzettek kiválasztása

Üzenetküldésnél az Osztályfőnökök-csoportban a név és az osztály-jelölés alapján történik a címzettek kiválasztása:

 Üzenetküldésnél a Vezetőség-csoportban a név és a munkakör alapján történik a címzettek kiválasztása

Üzenetküldésnél a Vezetőség-csoportban a név és a munkakör alapján történik a címzettek kiválasztása:

 Üzenetküldésnél az intézmény összes tanulójának és / vagy az összes gondviselőjének kiválasztása

Üzenetküldésnél az intézmény összes tanulójának és az összes tanuló gondviselőjének történő egyidejű kiválasztása az Osztály - legördülő menüben található Az összes osztálynak - elem kijelölésével történik:

 IAB - Adatbekérés menüpont megnevezése Kérdőív-re módosult és minden adatbekérés kifejezés kérdőív-re módosult

IAB - Adatbekérés menüpont megnevezése Kérdőív-re módosult és minden adatbekérés kifejezés kérdőív-re módosult:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.46319 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 10 02.)

.

 Pénztárjelentés előnézet pontosítása, nyomtatható sorszámozott pénztárjelentés véglegesítése

Pénztárjelentés előnézet pontosítása, nyomtatható sorszámozott pénztárjelentés véglegesítése:


 Előírás típusánál a Tankerület-előírás default értékre lett beállítva

Előírás típusánál a Tankerület-előírás default értékre lett beállítva: Előírás határidejénél a 3 napon belül lejáró előírások listázási lehetőségével bővült az értékkészlet

Előírás határidejénél a 3 napon belül lejáró előírások listázási lehetőségével bővült az értékkészlet:

 Előírások felületen csekk-státuszok szerint is szűrhetőek a listázási tételek

Előírások felületen csekk-státuszok szerint is szűrhetőek a listázási tételek:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.45835 verzió újdonságai (2019. 09 26.)


 Aktualizáltuk és pontosítottuk az e-Ügyintézés menürendszerét

Az e-Ügyintézés menürendszerében elhelyezett ikonok segítik a felhasználók eligazodását illetve az azonos nevű menüpontok megkülönböztetését:

 Az Iskolai események gondviselői engedélykérési felületére kihelyezésre került a közvetlen Üzenetküldési-funkció

Az Iskolai események gondviselői engedélykérési felületére kihelyezésre került a közvetlen Üzenetküldési-funkció:

 Az Iskolai kirándulások gondviselői engedélykérési felületére kihelyezésre került a közvetlen Üzenetküldési-funkció

Az Iskolai kirándulások gondviselői engedélykérési felületére kihelyezésre került a közvetlen Üzenetküldési-funkció:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.44731 verzió TPÜ-KRÉTA GR-el kapcsolódó újdonságai (2019. 09 18.)


 Pilot-intézményeknél aktiválásra került ÉTKEZTETÉS-modulhoz pénztárosi felhasználói kézikönyv kiadása

Az e-Ügyintézés ÉTKEZTETÉS-modulja teljeskörűen kezeli az intézményi tanulók és dolgozók étkeztetését a megrendeléstől, a különböző fizetési módokon keresztül a számlák kiegyenlítésén át, az étkeztetéshez tartozó riportok, kimutatások generálásáig.

A ÉTKEZTETÉS-modul nyitóoldala a Tudásbázisban: e-Ügyintézés ÉTKEZTETÉS

Felhasználói kézikönyv pénztárosoknak


 Pénztárjelentéseknél Listázási-funkció került beépítésre

Pénztárjelentéseknél Listázási-funkció került beépítésre:


KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.44731 verzió újdonságai (2019. 09 18.)


 Pilot-intézményeknél aktiválásra került az e-Ügyintézés KÖZÉTKEZTETÉS-modulja

Az e-Ügyintézés KÖZÉTKEZTETÉS-modulja teljeskörűen kezeli az intézményi tanulók és dolgozók étkeztetését a megrendeléstől, a különböző fizetési módokon keresztül a számlák kiegyenlítésén át, az étkeztetéshez tartozó riportok, kimutatások generálásáig.

A KÖZÉTKEZTETÉS-modul nyitóoldala a Tudásbázisban: e-Ügyintézés KÖZÉTKEZTETÉS


 Az üzenetküldéskor az üzenetekhez csatolható fájltípusok kibővítésre kerültek

Az üzenetküldéskor az üzenetekhez csatolható fájltípusok az alábbiak:


KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.35293 verzió újdonságai


 Boríték-ikon aktiválásra került a kommunikációs modul általánossá tételét követően

Az e-Ügyintézési modul Üzenetek-funkciójának általánossá tételét követően aktiválásra került a bejelentkezett felhasználó részére az új üzenetek kijelzése a KRÉTA-rendszer Adminisztrátori- és Napló-moduljában is a boríték-ikonon

 Üzenetkezelés intézményen belüli engedélyeztetése

A kommunikációs modul (üzenetváltás) alapértelmezetten inaktív állapotban kerül kihelyezésre. A funkciót minden egyes intézménynek saját magának kell aktiválnia, ha engedélyezni szeretné annak a használatát a saját KRÉTA-rendszerén. Az aktíválást követően az e-Ügyintézés felületén az intézményi beállításokban meg kell adni az üzenetküldési engedélyek táblázatban (mátrixban), hogy milyen irányokban (mely felhasználók között) engedélyezik az intézményben az üzenetváltást (vagy az alapbeállításoknak megfelelő engedélyekkel történik az üzenetek küldése, fogadása).

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.33930 verzió újdonságai


 Automatikus igazolás rögzítése a KRÉTÁ-ban

Az automatikus igazolás rögzítéshez az intézményi beállításoknál a TMGI-ügytípus automatikus végrehajtását engedélyezni szükséges:

 Automatikus közösségi szolgálat rögzítése a KRÉTÁ-ban

Az automatikus közösségi szolgálat rögzítéshez az intézményi beállításoknál a TKST-ügytípus automatikus végrehajtását engedélyezni szükséges:

 Automatikus igazgató engedély mulasztás igazolásának rögzítése a KRÉTÁ-ban

Az automatikus igazgatói engedély mulasztás igazolásának rögzítéshez az intézményi beállításoknál a IEDM-ügytípus automatikus végrehajtását engedélyezni szükséges:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.32628 verzió újdonságai


 Pop-up tájékoztató felirat BKI-folyamatot kezdeményezők részére

Pop-up tájékoztató felirat BKI-folyamatot kezdeményezők részére

 Pop-up tájékoztató BKI folyamatban nem egyező tanulói adatok esetére

Pop-up tájékoztató BKI folyamatban nem egyező tanulói adatok esetére:

 Intézményi üzenetkezelési beállítások mátrix kihelyezése a beállítások menübe

Intézményi üzenetkezelési beállítások mátrix kihelyezése a beállítások menübe

 Terembérlethez teremadat-mezők és képfájlok feltöltésének pontosítása

Terembérlethez teremadat-mezők és képfájlok feltöltésének pontosítása

 Termek szűrési jellemzőinek pontosítása

Termek szűrési jellemzőinek pontosítása

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.32570 verzió újdonságai


 Beállítások főmenüpont kihelyezése a bal oldali panelra

Beállítások főmenüpont kihelyezése a bal oldali panelra

 Beállítások szekciói (témakörei) a beállítások menüpont nyitóoldalán

Beállítások szekciói (témakörei) a beállítások menüpont nyitóoldalán

 Feladatkör(ök) kiválasztása a beállítások menüpont nyitóoldalán

Feladatkör(ök) kiválasztása a beállítások menüpont nyitóoldalán

 Új tagozat felvétele és beállítása az intézményi feladatkörökhöz

Új tagozat felvétele és beállítása az intézményi feladatkörökhöz

 Tagozatok beállítása illetve eltávolítása az intézményi feladatkörökhöz

Tagozatok beállítása illetve eltávolítása az intézményi feladatkörökhöz

 Ügyintézés beállításai almenüpont a Beállítások-on belül

Ügyintézés beállításai almenüpont a Beállítások-on belül

 Intézményi értesítési email cím megadhatósága, ahová a rendszer az új vagy hiánypótlás után beküldött ügyekről az értesítést küldje

Intézményi értesítési email cím megadhatósága, ahová a rendszer az új vagy hiánypótlás után beküldött ügyekről az értesítést küldje

 Ügytípusokhoz hozzárendelhető alapértelmezett ügyintézők beállításai

Ügytípusokhoz hozzárendelhető alapértelmezett ügyintézők beállításai

 Automatikusan végrehajtható teendők beállításai

Automatikusan végrehajtható teendők beállításai

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.31572 verzió újdonságai


 Elfelejtett jelszó esetén új jelszó beállítás-funkció bővítése email-értesítéssel ideiglenes e-ÜI felhasználónál

Elfelejtett jelszó esetén új jelszó beállítás-funkció bővítése email-értesítéssel ideiglenes e-ÜI felhasználónál

 Elfelejtett jelszó esetén új jelszó beállítás-funkció bővítése email-értesítéssel bejegyzett e-ÜI felhasználónál

Elfelejtett jelszó esetén új jelszó beállítás-funkció bővítése email-értesítéssel bejegyzett e-ÜI felhasználónál

 Elfelejtett jelszó értesítő email, amelyben a link 1 hétig érvényes

Elfelejtett jelszó értesítő email, amelyben a link 1 hétig érvényes

 Elfelejtett jelszó megváltoztatásáról visszaigazoló képernyőüzenet

Elfelejtett jelszó megváltoztatásáról visszaigazoló képernyőüzenet

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.31134 verzió újdonságai


 BAI_Döntés generálása gomb az e-Ügyintézésbe adatok szinkronizálására

BAI_Döntés generálása gomb az e-Ügyintézésbe adatok szinkronizálására

 BAI_Státusz-oszlop az e-Ügyintézésbe szinkronizált adatok ellenőrzésére

BAI_Státusz-oszlop az e-Ügyintézésbe szinkronizált adatok ellenőrzésére

 BAI_Státusz-oszlopban a szinkronizálási jelzések útmutatója

BAI_Státusz-oszlopban a szinkronizálási jelzések útmutatója

 BAI_Értesítők, határozatok letöltése egyben-link megjelenítése az intézményi nyitóoldalon

BAI_Értesítők, határozatok letöltése egyben-link megjelenítése az intézményi nyitóoldalon

 E-Ügyintézés bejelentkeztető felület pontosítása szerepkörök szerint

E-Ügyintézés bejelentkeztető felület pontosítása szerepkörök szerint

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.30682 verzió újdonságai


 BAI-folyamat határozat-készítéshez Döntés generálása-gomb kihelyezése az Adminisztrációs modul Beiratkozás felületére

BAI-folyamat határozat-készítéshez Döntés generálása-gomb kihelyezése az Adminisztrációs modul Beiratkozás felületére

 BAI-folyamatban a felvett nebulóknál döntésértesítő automatikus generálása

Felvett nebulóknál döntésértesítő automatikus generálása a BAI-folyamatban:

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.29925 verzió újdonságai


 Osztály adatai ablakban SZMK-képviselő és SZMK-képviselő helyettesek beállításához új mezők létrehozása

Osztály adatai ablakban SZMK-képviselő és SZMK-képviselő helyettesek beállításához új mezők létrehozása

 Osztály adatai ablakban osztálypénz bankszámlaszámának és kedvezményezettjének beállításához új mezők létrehozása

Osztály adatai ablakban osztálypénz bankszámlaszámának és kedvezményezettjének beállításához új mezők létrehozása

 Új ideiglenes felhasználói regisztráció pontosítása

Új ideiglenes felhasználói regisztráció pontosítása

 Elfelejtett jelszó esetén jelszó-emlékeztető email kiküldése felhasználó részére

Elfelejtett jelszó esetén jelszó-emlékeztető email kiküldése felhasználó részére

 Intézményi bejelentkezés csak e-Ügyintézési folyamat kezeléséhez

Intézményi bejelentkezés csak e-Ügyintézési folyamat kezeléséhez

 Új ideiglenes felhasználóval négy beiratkozási és egy másodlatigénylési funkció kihelyezése

Új ideiglenes felhasználóval négy beiratkozási és egy másodlatigénylési funkció kihelyezése

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.29326 verzió újdonságai


 Az általános iskolai beiratkozás intézményi kezeléséhez az e-Ügyintézésben videó tájékoztató anyag érhető el a KRÉTA Videótárban

Az általános iskolai beiratkozás intézményi kezeléséhez az e-Ügyintézésben videó tájékoztató anyag érhető el a KRÉTA Videótárban: Beiratkozás felületen az e-Ügyintézés során benyújtott kérelmek automatikus összefésülése a hagyományosan kezelt kérelmekkel

Beiratkozás felületen az e-Ügyintézés során benyújtott kérelmek automatikus összefésülése a hagyományosan kezelt kérelmekkel:

 Tanulmányi Pénzügyi Rendszer kihelyezése pilot2-intézmények számára

A pilot2-intézmények részére megtörtént a Tanulmányi pénzügyi modul aktiválása. A Tanulmányi pénzügyi modullal kapcsolatosan további részletes leírás olvasható a Tudásbázis e-Ügyintézés: Tanulmányi pénzügyi rendszer oldaláról kiindulva.

 Fizetési módok kibővítése bankkártyás fizetéssel

Fizetési módok kibővítése bankkártyás fizetéssel:

 Házipénztár kezelésénél pénztár-ellenőrzés funkció beépítése

Házipénztár kezelésénél pénztár-ellenőrzés funkció beépítése

 Pénztárjelentésnél előnézet letöltéséhez funkciógomb kihelyezése

Pénztárjelentésnél előnézet letöltéséhez funkciógomb kihelyezése:

 Banki átutalásnál közleményadatok vágólapra helyezhetőségéhez ikonok kialakítása

Banki átutalásnál közleményadatok vágólapra helyezhetőségéhez ikonok kialakítása:

 TPÜ-modulhoz gondviselői e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban

TPÜ-modulhoz gondviselői e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban:

 TPÜ-modulhoz intézményi e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban

TPÜ-modulhoz intézményi e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban:

 TPÜ-modul pénztárkezelési műveleteihez intézményi e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban

TPÜ-modul pénztárkezelési műveleteihez intézményi e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban:


KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.27528 verzió újdonságai


 BAI-folyamatnál a kérelmezői oldalon figyelmeztető üzenet az online jelentkezés legfontosabb feltételeiről

 BAI-folyamatnál a választható egyházi jogi személyek pontosítása

A hit- és erkölcstan oktatását végző egyházi jogi személyek listájának a bővítése és aktualizálása

 BAI-folyamatnál új check-boxok a gyermek (tanuló) helyzetére vonatkozólag

 BAI-folyamatnál a kötelezően csatolandó dokumentumok kiváltása

 BAI-folyamatnál új Piszkozat mentése-funkció beépítése

Új kérelem létrehozásakor a felhasználó a Piszkozat-mentése gombra kattintva elmentheti az űrlap beküldés előtti állapotát. Ha van mentett piszkozat a kérelem kitöltésekor, akkor a felhasználó eldöntheti, hogy a korábbi űrlapkitöltést akarja-e folytatni vagy elveti a korábban elmentett piszkozatot és tiszta űrlappal kezdi meg a kitöltést.

 Üzenetváltás-funkció aktiválása a mobilapp felületeken

 Üzenetküldésnél a címzettek kiválasztásánál az osztályfőnök-helyetteseknek is a megjelenítése

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.26357 verzió újdonságai


 Üzenetváltási-funkció aktiválása KRÉTA felületen

A főmenüsorban található Üzenetek-főmenüpont aktiválásra került, amely átirányít az e-Ügyintézés modul Üzenetek-felületére:


 Új igazolás típusokkal bővült a Tanulói mulasztás igazolása (TMGI) - eÜgy

A korábbi Gondviselői és Orvosi igazolás mellett három új típus szerint lehet mulasztási kérelmet kezdeményezni:

 Tanulói felmentési kérelemnél (TFMGK) bejelölhető az Egyéb felmentés, igazgatói hatáskörben típus

 Intézményi nyitóoldalon új Kiosztom-funkció az eÜgyek delegálására

KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.21248 verzió újdonságai


 Beküldött mulasztások automatikus osztályfőnökhöz rendelése

Az eÜgyintézői modul kérelmezői oldalán mulasztás beküldésekor az Ügyintéző-oszlopban megjelenik a tanuló osztályfőnöke (szülő, gondviselő a beküldést követően azonnal értesül arról, hogy kihez került az igazolás):

Ugyanekkor az eÜgyintézési modul intézményi oldalán az osztályfőnök-ügyintézőnél a beküldött mulasztás új státuszban jelenik meg:

A folyamat részletes intézményi eÜgyintézői leírása megtalálható a Tanulói mulasztás igazolása intézményi oldal - on.

 eÜgyintézőre ügyek leszűkítése

Az eÜgyintézői modul nyitóoldalán lehetősége van az eügyintézőnek arra, hogy beállítsa azt, hogy az ügyek táblázatban csak a saját ügyei jelenjenek meg vagy minden ügy megjelenjen (ezeken belül a lezárt ügyek és a folyamatban lévő ügyek megjelenítése nem változott):


 Tanuló osztályjelzésének megjelenítése illetve az ügyek tanulói osztályokra történő szűrése

Az eÜgyintézői modul nyitóoldalán lehetősége van az eügyintézőnek arra, hogy az ügyek táblázatban a tanulókat az osztályjelzésük alapján sorba rendezze illetve osztályok szerint i csoportosításban jelenítse meg az ügyeket:


KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.18831 verzió újdonságai


 e-Learning tananyagok elérhetősége a KRÉTA-rendszerből intézményi felhasználók részére

A KRÉTA-rendszerben intézményi felhasználók részére a főmenüsorban található "e-Learning"-főmenüpontra kattintva e-Learning tananyag végezhető el:

 e-Learning tananyagok elérhetősége a KRÉTA-rendszerből kérelmezői felhasználók részére

A KRÉTA-rendszerben kérelmezői felhasználók (szülők, gondviselők, nagykorú tanulók) részére a főmenüsorban található "e-Learning"-főmenüpontra kattintva e-Learning tananyag végezhető el:


KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.18631 verzió újdonságai


 Intézményi bejelentkezés a KRÉTA-rendszerből

A KRÉTA-rendszerben felhasználói jogosultsággal rendelkezőket (adminisztrátor, napló) a főmenüsorban található e-Ügyintézés menüpontra kattintva a program automatikusan átnavigálja az e-Ügyintézés modulba, ahol folyamat indítását kezdeményezhetik a rendszerben:


KRÉTA e-Ügyintézés 1.0.18148 verzió újdonságai


 Gondviselői bejelentkezés az e-Ellenőrző modulból

A Gondviselőket / Tanulókat (nagykorúak) az e-Ellenőrző modul főmenüsorában található e-Ügyintézés menüpontra kattintva a program automatikusan átnavigálja az e-Ügyintézés modulba, ahol folyamat indítását kezdeményezhetik a rendszerben:

 Gondviselők / Kérelmezők részére ideiglenes felhasználói regisztráció a bejelentkezési felületen

A Gondviselők / Tanulók (nagykorúak), akik még nem rendelkeznek felhasználói jogosultsággal az e-Ügyintézés modul használatához, a bejelentkezési felületen regisztrációt kezdeményezhetnek. Bővebb leírás: a KRÉTA Tudásbázis A Gondviselői / Tanulói bejelentkezés folyamata az e-Ügyintézésben oldalon található.Keresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén.

Search

 Keresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

  • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
  • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

  • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.

KRÉTA e-Ügyintézés Felhasználói kézikönyvek

 KRÉTA e-Ügyintézés_Mintaszabályzat_v1.0.pdf

 KRÉTA e-Ügyintézés_Ügyfél tájékoztató_v1.0.pdf

További felhasználói kézikönyvek az adott e-ügyintézési funkciók leírásának a nyitóoldalán találhatók.

KRÉTA e-Ügyintézés e-Learning tananyagok

A KRÉTA e-Ügyintézési felületeihez készült e-Learning tananyagok a rendszerbe bejelentkezve a jogosultsági szinteknek megfelelően a főmenüsorból az e-Learning főmenüpontra kattintva érhetők el:

Segédletek az e-Ügyintézési modul szerkezeti áttekintéséhez

adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon Kérelmezői oldal_kezdőképernyő:

adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon  Intézményi oldal menürendszere