Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA e-Ügyintézés bemutatása

A Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (röviden: e-Ügyintézés) a szülők, gondviselők, osztályfőnökök, adminisztrátorok valamint egyéb kérelmezők részére biztosítja a köznevelésben szereplő folyamatok elektronikus benyújtási és ügyintézési lehetőségét. Az e-Ügyintézés fogalma alatt számos olyan szoftvermodult (pl. üzenetek, étkezés, pénügyi rendszer stb.) értünk, amely ezeknek a folyamatoknak a digitalizálását és on-line ügyintézését teszi lehetővé. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az e-Ügyintézéséből milyen modulok és programfunkciók érhetők el.

e-Ügyintézés intézményi funkciók

Az e-Ügyintézés intézményi felületét a KRÉTA-rendszerben a felhasználók kezelhetik a rendszeren keresztül benyújtott kérelmeket és egyéb dokumentumokat, továbbá elvégezhetik a döntéshozatalhoz szükséges teendőket, az ügyintézési folyamatok  megvalósulásához szükséges információk bekérését, rendszerezését. 

INTÉZMÉNY 

e-Ügyintézés kérelmezői felület 

A gondviselői vagy tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmeket, jelentkezési lapot, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújthatnak be az intézményeknek elektronikus formában az e-Ügyintézés rendszerén keresztül, továbbá nyomon követhetik ezen ügyek folyamatát is.  

SZÜLŐK

Üzenetek kezelése

A KRÉTA üzenetváltási felülete az intézményen belüli felhasználók számára érhető el elsődlegesen intézményen belüli kommunikációs csatornaként (a vezetői jogosultsággal rendelkező felhasználók a fenntartó felé intézményen kívüli elektronikus úton történő üzenet- és csatolmányküldési lehetőséggel is rendelkeznek).

SZÜLŐK  INTÉZMÉNY   TANÁR

Étkezési modul

A KRÉTA-rendszerben e-ügyintézés keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője, akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit, fizethesse be az intézményi étkezéssel kapcsolatos költségeket.

INTÉZMÉNY  SZÜLŐK

Tanulmányi pénzügyi modul

A Tanulmányi pénzügyi modul támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő, különböző pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a tanulók, gondviselők és az intézmények között, a tanulmányokhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően. 

INTÉZMÉNY  SZÜLŐK

Kiterjesztett e-Ügyintézés

Az intézményeknek és kérelmezőknek az állam által központilag biztosított Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokkal (KEÜSZ) és Szabályozott Elektronikus Szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) lehetőség van digitálisan aláírt dokumentumok beküldésére.

SZÜLŐK  INTÉZMÉNY

Hogyan lehet bejelentkezni az e-Ügyintézésébe? 

Az e-Ügyintézés a KRÉTA rendszeren keresztül érhető el az intézményi felhasználók ill. a tanulók, szülők részére egyaránt. 

Szeretne gyorsan megismerkedni az e-Ügyintézés funkcióival? 

Nézze meg a videótárban található oktatóvideóinkat,hogy megismerkedhessen a program különböző funkcióival!

Érdeklik az e-Ügyintézés gyakorlati alkalmazásai? 

Olvassa el az intézményi jó gyakorlatok példatárát, amelyben az iskolák mutatják be az e-Ügyintézés gyakorlati alkalmazását!