Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) - a továbbiakban KRÉTA - a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszer, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A KRÉTA betűszó szerint Alaprendszer, azaz ez lesz a köznevelés egyik alappillére. Csatlakozik a köznevelés hálózataihoz, és ezzel igyekszik kényelmesebbé tenni az online adminisztrációt. 

A rendszernek legfontosabb alapköve az iskolai adminisztrációs és tanügyigazgatási modul, amely a KRÉTA programban az Adminisztrációs rendszer.

Az adminisztrációs modulban állíthatóak be a KRÉTA rendszer intézmény alapadatai, sajátosságai. A modul teljes körű támogatást nyújt az oktatásszervezés folyamataihoz, kezeli a pedagógusok, diákok adatbázisát, nyilvántartja a tantárgyakat, tanterveket és óraterveket, támogatja a tantárgyfelosztás, órarend rögzítését, az osztályok/csoportok kezelését és oktatásszervezési folyamatban való elhelyezését. A program segíti az intézményi adminisztrátorok munkáját, a paraméterek helyes beállítását, valamint segítséget nyújt az intézmény alapadatainak megadásához, importálásához is.

KRÉTA Adminisztrációs Rendszer

A KRÉTA Adminisztrációs Rendszer modul tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól.

A KRÉTA Adminisztrátori rendszerrel az alábbi adatokat kezelheti:

 • intézmény törzsadatai,
 • helyiségek, termek,
 • eszközök,
 • tantárgyak,
 • tantervek, óratervek
 • pedagógusok, alkalmazottak,
 • osztályok, 
 • csoportok
 • tanulók adatai,
 • tanuló lakcímek kezelése,
 • szülők-gondviselők adatai,
 • felmentések,
 • osztályok, csoportok tagjai,
 • tantárgyfelosztás,
 • tanévek kezelése,
 • tanév rendjének adatai,
 • órarend,
 • helyettesítések,
 • tanügyi, statisztikai adatok.