Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mi a KRÉTA Adminisztrációs Rendszer feladata? 

A Neptun Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer (továbbiakban KRÉTA) a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszer, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A KRÉTA betűszó szerint Alaprendszer, azaz ez lesz a köznevelés egyik alappillére. Csatlakozik a köznevelés hálózataihoz, és ezzel igyekszik kényelmesebbé tenni az online adminisztrációt.  A rendszernek legfontosabb alapköve az iskolai adminisztrációs és tanügyigazgatási modul, amely a KRÉTA programban az Adminisztrációs rendszer.

Az adminisztrációs modulban állíthatóak be a KRÉTA rendszer intézmény alapadatai, sajátosságai. A modul teljes körű támogatást nyújt az oktatásszervezés folyamataihoz, kezeli a pedagógusok, diákok adatbázisát, nyilvántartja a tantárgyakat, tanterveket és óraterveket, támogatja a tantárgyfelosztás, órarend rögzítését, az osztályok/csoportok kezelését és oktatásszervezési folyamatban való elhelyezését. A program segíti az intézményi adminisztrátorok munkáját, a paraméterek helyes beállítását, valamint segítséget nyújt az intézmény alapadatainak megadásához, importálásához is. Ilyen értelemben elmondható, hogy a KRÉTA Adminisztrációs Rendszer modul tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól. 

Milyen adatokat kezel az Adminisztrációs Rendszer? 

A KRÉTA Adminisztrátori rendszerrel az alábbi - oktatással, neveléssel, az oktatásszervezési feladatookal ill. adatszolgáltatásokkal kapcsolatos - adatokat kezelheti: