Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér legfontosabb fogalmai

Az alábbiakban megismerkedhetünk a KRÉTA DKT legfontosabb fogalmainak jelentésével és feladatával, funkciójával. 

DKT

A Digitális Kollaborációs Tér rövidítése

Teendők

A nyitólapon található az aktuálisteendőklistája, amely megmutatja, hogy vannak-e új üzenetek, beszélgetések, beadandó vagy visszaküldött feladatok a Kollaborációs Térben. 

Munkatér

A Digitális Kollaborációs Térben a munkatereknek nevezzük tanulói szempontból azokat a tantárgyait, tanóráit és egyéb foglalkozásait (pl. szakkörök) amelyeket tanul. Tanári szempontból a munkaterek tulajdonképpen a pedagógus tantárgyfelosztásának felelnek meg, amelyek tartalmazzák azokat az osztályokat, csoportokat, tantárgyakat melyek a KRÉTA rendszerben szerepelnek.  A munkaterek létrejönnek akkor is ha egyedi órát vagy helyettesítést rögzít a tanár az elektronikus naplóban. Ilyen esetben egyedi vagy inaktív munkaterek jönnek létre, amelynek csak egy-egy tanórája elérhető az órarendből. 

Munkaterek létrehozása

A munkaterek a KRÉTA tantárgyfelosztása ill. elektronikus naplója alapján automatikusan létrejönnek. 

Privát beszélgetés

Aprivát beszélgetésekolyan üzenetváltások, amelyeket csak a kiválasztott diák és tanárja láthat.

Üzenőfalak

Azüzenőfalakon lehetőség van a tanároknak és diáktársaidnak üzenetet küldeni. Minden tanárnak van egy saját üzenőfala, amit a tanár és az összes általa tanított diák láthat, továbbá minden munkatérhez és tanórához is tartozik üzenőfal, amelyet csak a osztály- vagy csoporttársaid láthatnak. 

Házi feladatok

A házi feladatok a tanórákon kiadott,  a tanulók által otthon végzendő feladatok, amelyeknél meg kell adni a feladat határidejét is. Minden tanórához csak egy házi feladatot lehet kiadni. 

Órai feladatok

Az órai feladatok olyan feladatokat jelentenek, amelyeket a digitális tanórán tud kiadni a tanárod, tulajdonképpen egy - több kérdést tartalmazó - feladatlapnak vagy dolgozatnak felelhet meg. Az egyes feladatokat lehetőség van pontszámokkal is értékelni, majd az összes órai feladatot lehet - hasonlóan egy dolgozathoz - együttesen értékelni. 

Feladat státuszok

A feladatok ki- és beadását a DKT-ban végig nyomon lehet követni, erre szolgálnak az egyes feladatok státuszai. Az egyes státuszok jelentéséről, ide kattintva olvashatsz részleteket!