Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Mire használhatók az órai feladatok? 

Az órai feladatok leginkább a hagyományos írásbeli feladatlapoknak felelnek meg. Ezeket a feladatokat akár az iskolai, akár a digitális tanórákon lehet használni. Az órai feladatoknak az alábbi legfontosabb jellemzői vannak: 

 • Egy tanórához több órai feladatot is lehetősége van rögzíteni.

 • Az egyes feladatokat külön is lehet értékelni vagy pontozni. 

 • A feladatoknál azt is meg lehet adni tájékoztató jelleggel,  hogy hány perc alatt kell megcsinálni.

 • A feladatokat egyesével lehet elmenteni és kiadni. 

 • Az egyes feladatok összpontszámát a program összesíti és ez alapján adhat osztályzatot vagy egyéb értékelést.

Mi a különbség a házi feladatok és az órai feladatok között?

Az egyik legfontosabb különbség, hogy minden tanórához csak egy házi feladat tartozhat, de órai feladatból többet is lehet rögzíteni. A házi feladatot általában önállóan értékeli, az órai feladatok esetében viszont lehetősége van arra, - mint pl. egy dolgozatnál - az egyes feladatokat pontszámmal értékelje  és a végén a feladatok összpontszáma alapján adjon jegyet vagy más típusú értékelést. 

Mi a jelentősége az órai feladatoknál az időtartamnak? 

Az órai feladatok esetében az időtartam abban segít, hogy itt megadhatja, hogy hány perc alatt kell a feladatot megoldani. Ez segíthet pl. az érettségire, a felvételire vagy egy vizsgára való felkészülésben, ahol időre kell dolgoznia a tanulóknak. 

Ha letelik a feladatnál megadott időtartam, akkor nem tudják beadni a munkát a tanulók? 

De igen, az órai feladatok esetében az időtartam csak tájékoztatásul szolgál, a feladatokat bármikor beadhatják. 

Hogyan tudom megnézni a kiadott órai feladatokat?

Az órai feladatok megtekintésre több lehetősége is van:

 • A felső menüsorból használhatja a ÓRAI FELADATOK menüpontot, erre kattintva az összes órai feladat megjelenik, tanóránkénti összesítésben. 

 • Kiválaszthat egy munkateret és ott az órai feladatok gombra  kattintva megnézheti a munkatérhez tartozó órai feladatokat,

 • vagy az órarendből is megkeresheti a tanórát, és azon keresztül megnyithatja a hozzá tartozó órai feladatokat.

Órai feladatok listázása

Ha a felső menüsorban az ÓRAI FELADATOK szövegre klikkel, akkor megjelenik az összes órai feladat, tanóra szerinti összesítésben. 

A listában azok a tanórák jelennek meg, ahol van kiadva órai feladat. A feladatokat a  gombra kattintva megjeleníthető szűrőpanel segítségével lehet szűrni vagy módosítani a lista megjelenítését. 

Hogyan nézhetem meg egy tanórához tartozó órai feladatokat?

Az órai feladatokat tartalmazó lista elején kattintson erre  a  lefelé mutató kis ikonra és a program megjeleníti az adott tanórához tartozó órai feladatokat és azok státuszát is. 

Hogyan tudok kiadni új feladatot? 

Az Órai listás felületen az  gombra kattintva megjelenik az órarend, amiben a megfelelő órát ki kell választani, amelyikhez az órai feladatot ki szeretné adni. Amennyiben az órarendből választott ki egy órát, akkor az órán belül a lap felső részén kell választani az  fület.

A még nem naplózott órák esetében a fejlécben is látható, hogy még nincs a foglalkozásnak sorszáma és a téma helyén az NA kifejezés jelenik meg. 

Több órai feladatot is kiadhatok egy órához?

Igen. Az ablak alsó felületén ki kell tölteni a feladat címét, ha akarjuk időtartamát, pontszámát, majd az összeállított feladathoz csatolmányt is feltölthetünk. A pontszám mezőt csak akkor kell kötelezően megadni, ha a feladatokat pontszámmal szeretné értékelni. 

Lehet értékelni az órai feladatokat?

Igen. Az órai feladat létrehozásakor is meghatározható, hogy a teljes órai feladat, illetve az egyedi feladatok hogyan legyenek értékelhetők. Azalapbeállításokmindig megjelennek a jobb oldali menüsávban, de ezeket a beállításokat minden feladatnál tetszőlegesen módosíthatja.


Azonnal megkapják a tanulók az órai feladatot?

Nem. Az órai feladat szabadon összeállítható és elmenthető későbbi publikálásra, csatolható hozzá állomány is, vagy azonnal is megjeleníthető a tanulók számára.  Ha az ÓRAI FELADAT MENTÉSE gombra kattint, akkor az órai feladat tárolásra kerül, de a tanulók részére még nem jelenik meg. Ezeket a feladatokat később ki lehet adni a tanulóknak. Ha a MENTÉS ÉS KIADÁS gobmra kattint, akkor az órai feladat mentése után a diákoknak automatikusan kiadásra kerül a feladat és már elkezdhetnek azzal dolgozni. 

A FÁJL CSATOLÁS gombbal lehetősége van az órai feladathoz fájlokat (pl. dokumentumokat, táblázatokat, prezentációkat stb.) csatolni. 

Fontos tudni!

Ügyeljen arra, hogy csak dokumentumokat, képeket, médiafájlokat vagy becsomagolt állományokat tud csatolni, más fájlok feltöltése nem lehetséges! Továbbá figyeljen arra is, hogy maximum 30MB méretű állományokat tud csatolni a feladataihoz!

Visszavonhatom a kiadott órai feladatot?

Igen. Az órai feladat bármikor visszavonható mindaddig, amíg nincs egyetlen tanulónak sem értékelt órai feladata. Abban az esetben, ha már egy tanulónak is beírt értékelést, akkor az órai feladatot csak akkor vonhatja vissza, ha törli az értékelést is!

Milyen állapotai lehetnek egy órai feladat szerkesztésének?

Az órai feladat lehet kiadott, vagy nem kiadott. Az órai feladat állapotát 5 különböző nyomógombbal lehet módosítani a szerkesztés során:

Kiadott feladatnálNem kiadott feladatnál

megtekintés 

kiadás 

visszavonás 

szerkesztés törlés 

Mik azok a státuszok? 

A feladatoknál a státuszok mutatják meg, hogy az órai feladatok milyen készültségi vagy beadási állapotban vannak.  A státuszokról részletesen ide kattintva tud olvasni!

Hol tudom nyomon követni az órai feladatok státuszait? 

Az órai feladatok menüpontban minden sornál megjelenik, hogy az adott feladat különböző státuszaiban mennyi tanulói feladat található. Az egyes feladatokat megnyitva a jobb oldali összesítő listában is megjelenik, hogy az egyes tanulók feladatmegoldásai milyen státuszokban vannak.

A kiadott feladatot ki tudom egészíteni? 

Igen! Azonban a jobb oldali menüsorban az összes érintett tanulónak külön üzenetet is lehet küldeni akár feladatkiegészítésként, akár figyelmeztetve őket a feladat leadására.

Hogyan értékelhetem az órai feladatokat? 

A feladatot megnyitva minden tanuló által beadott órai feladat külön adatlapon jelenik meg, ahol lehet lapozni az egyes feladatok között. A feladatok cím sorában levő státuszok mutatják meg, hogy az órai feladatok milyen készültségi vagy beadási állapotban vannak.  A státuszokról részletesen ide kattintva tud olvasni!

Az alapbeállítás, hogy az órai feladatok foglalkozásonként egy közös érdemjeggyel kerülnek értékelésre, az egyes feladatok pedig külön-külön kerülnek pontozásra, amit az értékelési felület összesítve meg is jelenít.

Hogyan lehet az órai feladatokhoz videó hivatkozásokat csatolni?

Az órai feladatokhoz lehetőség van videó hivatkozásokat is csatolni, amelyek a DKT felületén megjelennek és lejátszhatók. A videó hivatkozások csatolásához válasszon ki egy korábbi órai feladatot vagy indítson egy új órai feladat létrehozását!

A  gombra kattintva van lehetősége videó hivatkozást hozzáadni az órai feladatokhoz!

A videó hivatkozás beállításához az alábbi adatokat kell megadni:

 • a videó hivatkozás címe,

 • a videó hivatkozás webcíme (URL linkje),

 • valamint opcionálisan megadható, hogy a videó lejátszását melyik időponttól kezdje el a program, abban az esetben ha a külső rendszer (pl. YouTube) ezt támogatja.

Abban az esetben ha nem adja meg külön a videó címét, akkor alapértelmezetten a hivatkozás tartalma fog a címnél megjelenni, a külső hivatkozást minden esetben rögzíteni kell!

A link megadása után az előnézeti képen látható az videó előnézeti képe is, így ellenőrizheti, hogy a kívánt videó jelenik meg a diákoknak. A  gombbal van lehetősége a videót hozzáadni az órai feladathoz. Az órai feladathoz kapcsolódó videók a "Csatolt hivatkozások" blokkban jelennek meg.  Az órai feladatokhoz lehetősége van több videóhivatkozást is csatolni, ezek egymás mellett jelennek meg az óraii feladat felületén.

Miért célszerű videó hivatkozásokat használni az órai feladatoknál?

A videó hivatkozásokat az órai feladat leírásába is be lehet írni, azonban a videó hivatkozás használata több előnyt is tartalmaz:

 • Azonnal látható, hogy helyesen történt a videó hivatkozás linkjének megadása. Abban az esetben ha a hivatkozást rosszul írta be a feladathoz, az előképen nem jelenik meg a videó képe.

 • A videó hivatkozásokat a DKT felületéről közvetlenül is meg lehet tekinteni, nem szükséges külön lapon megnyitni.

 • Be lehet állítani időzítést is, tehát megadható, hogy pl. egy hosszabb videó esetén milyen kezdő időponttól induljon el a videólejátszás

Videótár

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) DKT (Digitális Kollaborációs Tér) moduljának Tanári felületének bemutatása. A videóban a DKT Órai feladat kiadás és kezelés lehetőségeit tekinthetik meg.

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) DKT (Digitális Kollaborációs Tér) moduljának Tanári felületének bemutatása. A videóban a DKT Órai feladat értékelésének lehetőségeit tekinthetik meg.