Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Next »

Mi az a KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér?

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér - rövidítve DKT - egy olyan komplex modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális online együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb oktatási szoftverek használatát. Kiemelt funkciója a tanórai feladatok, a házi feladatok komplex, logikailag egységes rendszerben történő megjelenítése és kezelése, emellett alkalmas csoportos (projekt-) feladatok kezelésére is. Továbbá kezeli a határidőket, a beadási időszakokat a feladatok, házi feladatok esetében, és képes online kommunikációs platformot biztosítani a diákok és tanárok között. 

Hogyan lehet használni a Kollaborációs Teret?

A Digitális Kollaborációs Tér (DKT) közvetlenül elérhető a KRÉTA Elektronikus naplójának webes felületéről.  A használathoz be kell jelentkezni a KRÉTA programba, majd a DKT gombra kell kattintani. A DKT felületét nem csak számítógépről, hanem tabletről vagy mobiltelefonról is lehetőség van használni!

Fontos tudni!

A Digitális Kollaborációs Tér (DKT) tanári felületét csak az Elektronikus napló felületről, a menüsorban megjelenő DKT gombon keresztül, tanári belépéssel lehet használni! Az adminisztrátori felületről nincs lehetőség belépni a Kollaborációs Térbe!

Milyen adatokat kell feltölteni a Digitális Kollaborációs Tér használatához?

A Kollaborációs Tér a KRÉTA rendszer integrált része, így semmilyen további adatot nem kell feltölteni a használatához! Lépjen be a DKT-ba és az osztályait, csoportjait, az e-naplóban beírt tanóráinak adatait, továbbá a KRÉTA rendszerben kiadott házi feladatait már azonnal láthatja!
  • No labels