Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Digitális  Kollaborációs Térben találkozhat olyan dolgokkal, amelyek a KRÉTA rendszerből már ismerősek lehetnek (pl. házi feladatok), de ezek is sok újdonsággal egészültek ki. És természetesen vannak új funkciók is, amelyeket most ismerhet meg! Az egyes funkciók megismeréséhez kattintson a megfelelő funkcióra és olvassa el a részletes leírását!

Legyen mindig naprakész! A nyitólapon a teendőim listában tudja megnézni, hogy milyen feladatai (teendői)  vannak a Digitális Kollaborációs Térben. Itt láthatja ha  a tanulók által beadott - elfogadásra, értékelésre váró - házi- vagy órai feladatokat vagy az utolsó bejelentkezése óta keletkezett új üzeneteket, beszélgetéseket.

A Digitális Kollaborációs Térben munkatereknek nevezzük a tanórákat és egyéb, tanórán kívüli foglalkozásokat. A munkaterek használata megkönnyíti a feladatai rendszerezését. A munkatereknél megnézheti a foglalkozáshoz tartozó tanórákat, feladatokat és üzenetet küldhet az osztály-, vagy csoporttagoknak. 

Videó megtekintése

A DKT Digitális óra funkciójával online tanórákat indíthat a diákjainak különböző infokommunikációs eszközökön (számítógép, laptop, táblagép, okostelefon) és egységes felületen. A rendszer használata lehetővé teszi, hogy a digitális munkarendben a diákok interaktív módon részt vehessenek az élő, online tanórákon, konzultációkon.

Videó megtekintése 

A tanórák funkcióval a DKT-ban levő munkaterekhez tartozó tanórákat láthatja. Megnézheti, hogy az e-naplóba rögzített tanórákhoz írt-e valaki üzenetet, mi volt a házi feladat és az órai feladat. A tanórák funkcióval egy helyen látja a hagyományos vagy digitális órához kapcsolódó üzeneteket, feladatokat és funkciókat.

Videó megtekintése

Az osztályaival és csoportjaival az üzenőfalakon keresztül tud kommunikálni. Minden tanárnak van egy saját üzenőfala, ahol a diákjainak üzenhet és ezekre válaszolhatnak. További üzenőfalak kapcsolódhatnak a munkaterekhez, feladatokhoz és a tanórákhoz is, ezeket az üzeneteket azonban csak a csoport tagjai láthatják.

Videó megtekintése

Az üzenőfalakra írt üzeneteket az osztály-, vagy csoporttagok is olvashatják. Ha a tanulónak olyan üzenetet szeretne küldeni, amit nem szeretne, hogy más is lásson, akkor használja a DKT privát beszélgetések funkcióját. Ebben a funkcióban egy kiválasztott tanulónak tud olyan üzenetet küldeni, amelyet csak az adott tanuló és ön láthat!

Videó megtekintése

A Digitális Kollaborációs Térben is van arra lehetőség, hogy megnézze az órarendjét és a tanóráit, ugyanakkor akár innen is be tud lépni egy-egy tanórára, hogy megnézze az órához írt üzeneteket, a házi- és órai feladatokat. Arra is lehetőség van, hogy az órarendet különböző módon jelenítse meg, attól függően, hogy mit szeretne kiemelni. 

Videó megtekintése

A KRÉTA rendszerben korábban használatos házi feladatok funkció is sok újdonsággal bővült ki a Digitális Kollaborációs Térben. Mostantól már lehetőség van a tanulók számára is a házi feladathoz fájlokat csatolni és beadni az elkészült leckéket. A házi feladatoknál mindig látható, hogy milyen állapotúak az egyes feladatok, mivel mit kell még csinálni!

Videó megtekintése

Az órai feladatokat a hagyományos vagy digitális tanórákon lehet alkalmazni. Az órai feladatok esetében lehetőség van egyedi feladatokat tartalmazó feladatlapok összeállítására, a feladatok ütemezett kiküldésére. Az órai feladatoknál is mindig látható, hogy az egyes feladatokat hogyan végezte el a tanuló és akár értékelést is kaphat a végén!

Videó megtekintése

A tananyagtárakban van lehetőség az oktatási munka támogatására szolgáló digitális tananyagok tárolására és rendszerezésére. A tananyagtárban megtalálhatók a tankönyvek, a munkafüzetek, a feladatlapok, a gyűjtemények is, különböző digitális formátumban. 

Videó megtekintése

A DKT-ban lehetőség van nevelőtestületi értekezletek, osztályozó konferenciák, munkaközösségi megbeszélések megtartására online formában. A funkcióval kiválaszthatja az értekezletre meghívott pedagógusokat, ezáltal interaktív módon részt vehetnek a megbeszéléseken. 

Videó megtekintése

A profilban az e-mail címet kötelezően meg kell adni. Kérjük, hogy valós e-mail címet írjon be, ha bármilyen e-mail üzenetet szeretne küldeni a rendszer, akkor biztosan eljusson önhöz a levél. Ha szeretné, akkor a profilban saját profilképet is beállíthat magának. 

Videó megtekintése