Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


A KRÉTA Digitális Kollaborációs Tér legfontosabb fogalmai

Az alábbiakban megismerkedhetünk a KRÉTA DKT legfontosabb fogalmainak jelentésével és feladatával, funkciójával. 

DKT

A Digitális Kollaborációs Tér rövidítése

Munkatér

A Digitális Kollaborációs Térben a munkatereknek nevezzük tanulói szempontból azokat a tantárgyait, tanóráit és egyéb foglalkozásait (pl. szakkörök) amelyeket tanul.

Tanári szempontból a munkaterek tulajdonképpen a pedagógus tantárgyfelosztásának felelnek meg, amelyek tartalmazzák azokat az osztályokat, csoportokat, tantárgyakat melyek a KRÉTA rendszerben szerepelnek. 

Munkaterek létrehozása

A munkaterek a KRÉTA tantárgyfelosztása ill. elektronikus naplója alapján automatikusan létrejönnek. 

Privát beszélgetés

A privát beszélgetések olyan üzenetváltások, amelyeket csak a kiválasztott diák és a tanára láthat.

Üzenőfalak

Az üzenőfalakon lehetőség van a diákoknak üzenetet küldeni. Minden tanárnak van egy saját üzenőfala, amit a tanár és az összes általa tanított diák láthat, továbbá minden munkatérhez és tanórához is tartozik üzenőfal, amelyet csak a osztály- vagy csoporttársak láthatnak. 

Házi feladatok

A házi feladatok a tanórákon kiadott,  a tanulók által otthon végzendő feladatok, amelyeknél meg kell adni a feladat határidejét is. Minden tanórához csak egy házi feladatot lehet kiadni. 

Órai feladatok

Az órai feladatok olyan feladatokat jelentenek, amelyeket a digitális tanórán tud kiadni a tanár, tulajdonképpen egy - több kérdést tartalmazó - feladatlapnak vagy dolgozatnak felelhet meg. Az egyes feladatokat lehetőség van pontszámokkal is értékelni, majd az összes órai feladatot lehet (hasonlóan egy dolgozathoz) együttesen értékelni a KRÉTA rendszerbe automatikusan bekerülő értékeléssel.

Feladat státuszok

A feladatok ki- és beadását a DKT-ban végig nyomon lehet követni, erre szolgálnak az egyes feladatok státuszai. Az egyes státuszok jelentéséről, ide kattintva olvashat részleteket!