Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Első lépések

A felnőttképző, ha szerepel a felnőttépzők nyilvántartásában kezdeményezheti képzéseiről az adatszolgáltatást, arra a tevékenységre, amelyre megkapta nyilvántartási számát.

A belépést követően a felhasználó, a képernyő felső sávjában található legördülő menüből választhatja ki azt a felnőttképzőt, amelynek képzéséről adatot kíván szolgáltatni (amennyiben több felnőttképző nevében is eljárhat).

A bal oldali menüben jelenik meg a „Képzési adatszolgáltatás” menüpont, csak azon felnőttképzők esetében, akik már szerepelnek a nyilvántartásban. Képzés adatokat a 2020. szeptember 1-étől megkezdett képzésekre lehet szolgáltatni.

Az a felnőttképző, aki szeptember 1-ét követően került be a nyilvántartásba, visszamenőlegesen is tud adatot szolgáltatni bejelentés alapján folytatott képzések esetében. Engedélyhez kötött képzési tevékenységről csak a nyilvántartásba vételt követően kezdődő képzések esetében szolgáltathat a felnőttképző adatot.

A képzési adatok megadása

A „Képzési adatszolgáltatás” menüpontra kattintva a „Képzések listája” képernyőre jut a felhasználó. Az első belépéskor ez a lista még üres. A lista felépítésére, tartalmára a 4. pontban térünk ki.

A kiinduló állapotban még üres táblázat alatt található az „Új képzés rögzítése” gomb. Erre kattintva megnyílik a „Képzés adatszolgáltatási adatlap”.

Az adatlap első fülén, a „Képzés adatai” fülön kell megadni - a képzésben részt vevő személyekre vonatkozó adatok kivételével - a képzés valamennyi adatát. (A képzésben részt vevő személyek adatait külön fülön lehet megadni.)

A „Képzés adatai” fülön  szerepelnek olyan adatok, amelyeket a felnőttképzési adatszolgáltatás, és olyanok, amelyeket a statisztikai adatszolgáltatás keretében kell feltölteni a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe. Az adatok köre és az adatok megadásának határideje függ attól, hogy a képzés bejelentés, vagy engedély alapján valósul meg. Vannak olyan adatok az engedély alapján folytatott képzések esetében, amelyeket a felnőttképzési adatszolgáltatás keretében már a képzés megkezdését követő három munkanapon belül kötelezően meg kell adni, míg ugyanezeket az adatokat a bejelentés alapján folytatott képzés esetében majd csak az OSAP szerinti statisztikai adatszolgáltatás keretében kell kötelezően megadni. A bejelenés alapján folytatott képzések esetében is megadható valamennyi adat már a képzés kezdeti szakaszában, amennyiben ez a felnőttképzőnek így kényelmesebb.

Adatok mentése, beküldése

Addig, amíg a ”Képzés adatai” fülön valamennyi kötelező mezőt nem töltött ki a felhasználó, piszkozatként sem tudja elmenteni az adatlapot. Amennyiben a képzés adatait piszkozatként menti el a felhasználó, a piszkozat még törölhető. Az adatok beküldésére az „Adatszolgáltatás beküldése” gombra kattintva akkor van lehetőség, ha legalább egy résztvevő adatai megadásra kerültek a „Résztvevők adatai” fülön. Ezt követően a felnőttképző szabadon és időkorlát nélkül változtathatja meg az adatlap tartalmát, azzal, hogy a változások az „Adatlap története” fülön rögzítésre kerülnek, és nyomon követhetők. Erre részletesen a 7. pontban térünk ki. Az adatlap beküldése után már az adatlap törlésére nincs mód.

Minden módosításnál az „Adatszolgáltatás beküldése” gombra kell kattintani, ezzel a módosított adatok mentésre és beküldésre kerülnek.

OSAP adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése

A képzés megkezdését követően legkésőbb három nappal az Fktv. 15. §-a alapján szolgáltatandó adatok köre, és az OSAP (Országos Statisztikai Adatszolgáltatási Program) adatszolgáltatás keretében szolgáltatandó adatok köre, a felnőttképzési és a statisztikai adatszolgáltatás nem válik el egymástól. Az OSAP adatszolgáltatás adatkörét is a képzési adatlapon adja meg a felhasználó, illetve az adatok egy részét a résztvevői adatokból, adatváltozásokból nyeri a rendszer. Az OSAP adatszolgáltatás is az „Adatok beküldése” gombra kattintva történik. A felnőttképző a képzés befejezésétől számított harminc napos határidőn belül bármikor, akár a képzés megkezdésekor is kitöltheti azokat az adatmezőket, amelyeket egyébként az OSAP adatszolgáltatás keretében kellene kötelezően megadnia.

Bejelentés, vagy engedély alapján folytatható-e a képzés?

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere a képzés adataiból állapítja meg, hogy az adott képzés bejelentés, vagy engedély alapján folytatott képzés-e.

Ebből a szempontból „vezérlő adat” a képzés célja szerinti képzési jelleg. Az alábbi négy jelleg közül egyet kell kötelezően kiválasztani a felnőttképzőnek:

 1. Részszakmára felkészítő szakmai oktatás
 2. Szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
 3. Jogszabály alapján folytatott képzés
 4. Egyéb képzés

További adatok, amelyek meghatározzák, hogy a képzés bejelentés, vagy engedély alapján folyik-e:

 1. Fktv. szerint támogatott képzés
 2. Belső képzés
 3. Szakképző intézmény folytatja-e a képzést.

Az első két jellemző megadása jelölő négyzetben történik a képzési adatlapon. A harmadik jellemzőt a felnőttképző adatai határozzák meg.

Bejelentés, vagy engedély alapján folytatható-e a képzés?

A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere a képzés adataiból állapítja meg, hogy az adott képzés bejelentés, vagy engedély alapján folytatott képzés-e.

Ebből a szempontból „vezérlő adat” a képzés célja szerinti képzési jelleg. Az alábbi négy jelleg közül egyet kell kötelezően kiválasztani a felnőttképzőnek:

 1. Részszakmára felkészítő szakmai oktatás
 2. Szakképesítésre felkészítő szakmai képzés
 3. Jogszabály alapján folytatott képzés
 4. Egyéb képzés

További adatok, amelyek meghatározzák, hogy a képzés bejelentés, vagy engedély alapján folyik-e:

 1. Fktv. szerint támogatott képzés
 2. Belső képzés
 3. Szakképző intézmény folytatja-e a képzést.

Az első két jellemző megadása jelölő négyzetben történik a képzési adatlapon. A harmadik jellemzőt a felnőttképző adatai határozzák meg.

Bejelentés alapján szervezhető képzések a következők – a rögzített adatok alapján

 1. Az első két jellegbe tartozó képzés, ha szakképző intézmény folytatja, abban az esetben is, amennyiben az támogatott képzésnek minősül.
 2. Jogszabály alapján folytatott oktatás vagy képzés, abban az esetben is, amennyiben az támogatott oktatásnak vagy képzésnek minősül.
 3. Egyéb képzés, ha nem támogatott, vagy támogatott, de belső képzés keretében valósul meg.
 4. Belső képzés abban az esetben is, amennyiben az támogatott képzésnek minősül, de nem tartozik cél szerinti első két jellegbe.

Engedély alapján szervezhető képzések a következők – a rögzített adatok alapján

 1. A képzés célja szerint az első két jellegbe tartozó képzés, ha a felnőttképző nem szakképző intézmény.
 2. Támogatott képzés, abban az esetben, ha nem belső képzés, és nem jogszabály alapján folytatott képzés.

Bejelentett képzés adatlapja

Engedélyezett képzés adatlapja

Amennyiben a képzést a felnőttképző engedély alapján folytathatja, fel kell töltenie a felnőttképzési szakértő által előminősített felnőttképzési programot.

Résztvevők adatainak megadása

Adatfelvitel résztvevőnként

A felnőttképző az „Új résztvevő hozzáadása” gombra kattintva egyenként tudja felvinni a képzésben részt vevő személyeket.

A képzésben részt vevő személy nyilatkozata alapján a felnőttképző külön jelölheti a természetes személyazonosító adatok, az email cím, és az adószám esetében, hogy a képzésben részt vevő személy ezen adatainak továbbítását megtiltotta.

Amennyiben a felhasználó kipipálja a jelölőnégyzetet, amely mellett ez a szöveg található -  „Rögzítés után az Új résztvevő adatainak rögzítése ablak maradjon nyitva” – akkor a mentést követően az adatlap mezőit a rendszer kiüríti, és folytatható tovább a következő képzésben részt vevő személy adatainak feltöltése.

A képzésekhez felvitt képzésben részt vevő személy(ek) mindig csak a piszkozat mentésekor vagy adatszolgáltatáskor kerül(nek) ténylegesen rögzítésre.

Adatimport Excel fájlból

A „Letölthető import sablon” linkre kattintva letöltésre kerül az az Excel táblázat, amelyben a képzési csoport valamennyi résztvevőjének adatai megadhatók. Az űrlapon található válaszlehetőségek legördülő listából választhatók az Excel táblában is. Megjegyzésekben olvashatók a kitöltést segítő információk. Amennyiben az Excel tábla kitöltése hiányos, vagy hibás, akkor a rendszer hibaüzenetben tájékoztatja erről a felhasználót, valamint a feltöltött Excel táblázat hibaüzenetekkel letöltésre kerül, melyből a felhasználó tájékoztatást kap, hogy milyen adatok voltak hiányosak vagy hibásak a feltöltéskor.

Itt is be lehet állítani, hogy a képzésben részt vevő személy mely adatai továbbításához járult hozzá.

Importáláskor a résztvevői listában korábban szereplő résztvevők törlésre kerülnek, és csak az Excel-ben található résztvevők kerülnek a táblázatba. Figyelem: az Excelből történő adatimport felülírja a résztvevői listát. Ha az Excel tartalmaz legalább egy hibás résztvevő adatot, akkor a feltöltés meghiúsul és a résztvevők listája változatlan marad.

A képzésekhez felvitt résztvevő(k) mindig csak a piszkozat mentésekor vagy adatszolgáltatáskor kerül(nek) tényleges rögzítésre.

Oktatási azonosító

A felnőttképző a képzésben résztvevő személytől bekéri az oktatási azonosítót, azt nyilvántartja, illetve továbbítja/feltölti a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe. Amennyiben a képzésben részt vevő személy nem ismeri az oktatási azonosítóját, vagy nincs neki, akkor az oktatási azonosító lekérdezését a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszer végzi, a felnőttképző által megadott természetes személyazonosító adatok segítségével.

Ha az Fktv-ben meghatározott személyes adatok továbbítását a képzésben részt vevő személy megtiltotta, és az oktatási azonosítót nem töltette fel a felnőttképző, mert a képzésben részt vevő személy azt nem adta meg, vagy nem rendelkezik oktatási azonosítóval, akkor az Oktatási Hivatal (továbbiakban OH) nyilvántartásából történő lekérdezéshez - vagy az azonosító létrehozásához - szükség van a személyes adatokra, ezért ezeket abban az esetben is meg kell adni, ha a képzésben részt vevő személy azok továbbítását megtiltotta. Az OH lekérdezés / létrehozás után a személyes adatok a Felnőttképzés adatszolgáltatási Rendszeréből törlésre kerülnek.

Képzések listája

A lista felépítése

Az alábbi képernyőképen látható, hogy egy adott képzés esetében mely adatok jelennek meg a képzéseket tartalmazó táblázat oszlopaiban.

Az utolsó négy oszlopban a képzési adatszolgáltatás állapotáról kapunk visszajelzéseket. Az adott oszlopban három féle piktogram hordozza a figyelmeztető, tájékoztató információkat. A „zöld pipa” azt jelzi, hogy a felnőttképző az előírásoknak megfelelően elvégezte teendőit. A „sárga háromszögben felkiáltójel” figyelmeztető jelzés arról tájékoztat, hogy valamilyen feladat határideje közeledik. A „piros háromszögben felkiáltójel” pedig azt jelzi, hogy a felnőttképző elmulasztott valamit, vagy nem határidőben végezte el az előírt tevékenységet. A felhasználó ha a fejlécben szereplő betűk fölé helyezi az egeret, akkor látja a mezők teljes megnevezését, csakúgy, mint amikor a figyelmeztető piktogram fölé helyezi az egeret. Az alábbiakban oszloponként mutatjuk be a lehetséges figyelmeztetéseket.

 1. A- Felnőttképzési adatszolgáltatással kapcsolatos figyelmeztetések
  1. Ha a kezdés dátumától számított három munkanapig nem töltött fel képzésben részt vevő személyt-- piros ikon. A figyelmeztető üzenet: "A megadott adatok alapján a képzés már elkezdődött, de a résztvevők lista még nincs kitöltve. Kérjük pótolja!"
  2. Ha a képzés vége dátumig három nap van hátra - sárga ikon. A figyelmeztető üzenet: "A korábban beküldött adatszolgáltatás alapján a képzés hamarosan befejeződik. Kérjük ellenőrizze, hogy a képzés vége dátum helyesen van-e kitöltve!"
 2. O - OSAP statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos figyelmeztetések
  1. Ha az OSAP adatokat hiánytalanul megadta - zöld. Nincs figyelmeztető üzenet.
  2. Ha még nincs minden adat megadva – sárga. A figyelmeztető üzenet: "A képzésnél az OSAP adatszolgáltatáshoz szükséges mezők közül nincs még minden kitöltve. Ezeket az adatokat {képzés vége + 30 naptári nap}-ig kell megadni."
  3. Ha a képzés tényleges befejezésétől számított harminc napot követően még nincs minden OSAP adat megadva – piros. A figyelmeztető üzenet: "A képzésnél az OSAP adatszolgáltatáshoz szükséges mezők közül nincs még minden kitöltve. Ezeket az adatokat {képzés vége + 30 naptári nap}-ig kell megadni, kérjük pótolja!"
 3. K- Elégedettségmérési kérdőívvel kapcsolatos figyelmeztetések
  1. Ha a szöveges észrevételét határidőn belül megtette a felnőttképző – zöld. Nincs figyelmeztető üzenet.
  2. Ha a felnőttképző a képzés befejezésétől számított 45 napon belül nem fűzött szöveges megjegyzést az elégedettségméréshez –sárga. A figyelmeztető üzenet: "Az elégedettségi felmérés szöveges kiértékelésére {képzés vége + 45 naptári nap}-ig van lehetősége. Ez után a rendszer a felnőttképző szöveges kiértékelése nélkül fogja rögzíteni az eredményeket."
 4. T – Tanúsítvánnyal kapcsolatos figyelmeztetések.
  1. Ha az összes, természetes személyazonosító (4T) adattal rendelkező résztvevőnek van kiállítva tanúsítvány - zöld. Nincs figyelmeztető üzenet.
  2. Ha van olyan 4T adattal rendelkező képzésben részt vevő személy, akinek nem generált tanúsítványt a felnőttképző, képzés engedélyhez kötött és a képzés befejeződött - sárga. A figyelmeztető üzenet: "A megadott adatok alapján a képzés már befejeződött, de nincs még minden résztvevőhöz tanúsítvány létrehozva. A tanúsítványokat a jogszabályok szerint {képzés vége + 60 naptári nap}-ig kell kiállítani."
  3. Ha letelt a 60 nap a képzés befejezésétől - piros.

Keresés a listában

A felhasználó a képzési listában a táblázat második sorában található mezőkbe írva, a szabad szöveges keresés szabályai alapján hajthat végre kereséseket.

Elégedettségmérés

Az elégedettségmérés fül akkor jelenik meg egy képzés esetében, ha már az adatbeküldés megtörtént. A fülre kattintva addig, amíg még nem történt meg a kérdőív kiküldése, ez a szöveg olvasható: A rendszer a képzés befejezését követő napon fogja kiküldeni az elégedettségi kérdőív kitöltéséről szóló meghívókat (a kérdőív linkjét tartalmazó leveleket) azoknak a résztvevőknek, akikhez a kiküldés pillanatában meg van adva e-mail cím. A kérdőív válaszokat a rendszer anonim módon kezeli, a kiküldött meghívók és az ezek alapján beküldött válaszok között nincs adatkapcsolat. Egy kérdőívet minden képzésben részt vevő személy csak egyszer tölthet ki és nem kötelező minden kérdésre válaszolnia.

A kérdőív

Attól kezdve, hogy az első válaszadó kitölti a kérdőívet, itt jelennek meg a kiküldött kérdések, és a válaszok átlagai, továbbá az adott kérdésre válaszadók száma.

A kiküldés után, a kitöltési határidőtől (képzés befejezésétől számított harminc nap) számított 15 napig a felnőttképző bármikor írhat észrevételt, vagy kiegészítheti észrevételét az adott képzés elégedettségmérésének eredményeivel kapcsolatban. A rendszerben mindig az utoljára megadott észrevételt tároljuk.

Tanúsítvány kiállítása

A felnőttképző az első adatszolgáltatást követően kiállíthatja a tanúsítványt azoknak a képzésben részt vevők személyeknek, akik megadták természetes személyazonosító adataikat, ezzel biztosítva, hogy rövid képzések esetében is lehetősége legyen a felnőttképzőnek a képzés befejezését megelőzően létrehozni a tanúsítványokat, és így azokat az utolsó foglalkozáson az oktató kiadhatja. A lista elején található jelölőnégyzet segítségével jelölhető, hogy kinek a tanúsítványát szeretné a felnőttképző kigenerálni.

Amennyiben a résztvevő tanúsítványon szereplő adatait javítani kell, a tanúsítványt újra ki kell generálni, ezt követően megváltozik a tanúsítvány azonosítója, amely egy bővítmény számot kap.

A teljes csoportra is egyszerre kigenerálható az összes tanúsítvány.

A tanúsítványok letöltése egyesével is megtörténhet, valamint zip állományban több tanúsítvány letöltését is biztosítja a rendszer.

Adatlap története

Az adatlap története listában a táblázat oszlopaiban szereplő adatok megváltoztatása esetén egy újabb sor keletkezik, és elmentésre kerül a módosított adatlap változat, melyet a sorra kattintva a felnőttképző (és a PVKH vagy a megbízásából eljáró ellenőrzést végző szakértő) megtekinthet. Az adatlap egyes sorain a változtatást követően fennálló adatállapot tekinthető meg. A létszám adatok annak megfelelően változnak, hogy a felnőttképző ügyitézője hozzáad-e új résztvevőt a képzéshez, vagy töröl a már felvitt résztvevők közül.

 • No labels