Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hogyan tudok belépni a TESZEK modulba?

Az Eszköz ügyintézés menüpontot megnyitva az Átjelentkezés gombbal.

Szeretném dokumentálni a rendszerben az eszközök átadását, de nem jelenik meg az Eszköz ügyintézés menüpont. Mi lehet a probléma? 

Az intézmény KRÉTA adminisztrátora nem osztotta ki Önnek a TESZEK-Eszköz menedzser jogosultságot. Ebben a videóban megnézheti, hogy a KRÉTA rendszerben hogyan kell kiosztani a TESZEK-Eszköz menedzser jogosultságot! Fontos tudni, hogy a TESZEK modulba csak nevesített felhasználók (alkalmazottak) léphetnek be, az alapértelmezett "admin" felhasználó nem tud belépni az eszközök ügyintézésébe!

Amennyiben a szükséges jogosultságokkal rendelkezik (és mégsem látható az Eszköz ügyintézés menü), úgy kérjük vegye fel a kapcsolatot fenntartójával.

Adminisztrációs folyamatok gyorsítása

Javasoljuk, hogy az eszközök nyilvántartását végző kollégának a KRÉTA rendszerben a TESZEK-Eszköz menedzser jogosultsággal együtt megadni - akár ideiglenesen - az ADMINISZTRÁTOR jogosultságot is, így gyorsabban és hatékonyabban tud segíteni a pedagógusoknak és a szülőknek az adminisztrációs folyamatokban!

Mi a teendő az eszközök szállítójátótól kapott Átadás-Átvételi dokumentummal?

Az aláírás után az intézményi példányt a saját nyilvántartásában iktassa és őrizze meg. 

Hogyan tudom a KRÉTA TESZEK Modulban a tanulókat ill. pedagógusokat a kiosztani kívánt eszközökkel összerendelni? 

Ide kattintva lépésről-lépésre bemutatjuk, hogy a KRÉTA TESZEK Modulban milyen feladatokat kell végrehajtani az TESZEK - Eszköz-menedzser jogosultsággal rendelkező felhasználónak az eszközök kiosztásakor. Fontos tudni, hogy a TESZEK modulba csak nevesített felhasználók (alkalmazottak) léphetnek be, az alapértelmezett "admin" felhasználó nem tud belépni az eszközök ügyintézésébe!

Mi a teendő, ha kevesebb eszköz érkezett meg, mint amennyit előzetesen igényeltek?

A kiszállított eszközök az intézményi igénylésen alapulnak, de abban az esetben ha az igényeltnél kevesebb eszköz érkezik meg, vegye fel a kapcsolatot a fenntartójával.

Mi a teendő, ha a szülő/gondviselő a kiosztás napjáig nem regisztrált (nem igényelt) a Szülői felületen?

Az eszközök átadásához a törvényes képviselőnek (szülő, gondviselő) kell a regisztrációs folyamatot elindítani és az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF)  elfogadnia. Abban az esetben ha a KRÉTA elektronikus ellenőrzőjében a törvényes képviselő az ÁSZF elfogadásával és adatainak megadásával nem indította még el a regisztrációs folyamatot, akkor nem lehet a gyermeke számára még eszközt kiosztani!

Mi a teendő, ha az eszköz kiosztásakor az átvevő okmányán szereplő adatok nem egyeznek a regisztrációnál megadott adatokkal?

A gondviselő a webes felületen a Profilbeállítások menüpontban a Gondviselő személyes adatainak szerkesztése lapfülön tudja az adatait javítani. 

Mi a teendő, ha az átvevő személye nem egyezik az igénylő (regisztrált) személlyel?

Ebben az esetben az átvevőnek rendelkeznie kell az igénylőtől egy meghatalmazással. 

Mi a teendő, ha nem azt az eszközt adtam oda, amelyiket a felületen rögzítettem?

Ebben az esetben az eszközt vissza kell vételezni a Használatba adott eszköz/Visszavétel menüpontban és a helyes eszközt hozzárendelni a személyhez.

Mi a teendő az eszköz kiosztásánál aláírt átadás-átvételi dokumentummal?

Az átadás-átvételi dokumentumokat egyesével fel kell tölteni a Használatba adott eszközök menü Kapcsolódó dokumentumok fülén.

Mi a teendő, ha az eszköz, vagy annak kiegészítő eszköze (pl.: töltőegység) hibás?

Ha ez az átadást követően kiderül, vissza kell vételezni az eszközt a Használatba adott eszköz/Visszavétel menüpontban.

A TESZEK modul karbantartásra alkalmas felületén az Esetkezelés menüponton keresztül szükséges bejelenteni az eszköz meghibásodását!

A tartósan távol lévő (GYED, GYES, táppénz) pedagógusok jogosultak-e az eszközök átvételére a projekt keretében? 

A projekt felhívása értelmében „hordozható tanári IKT eszköz (notebook) a tartósan távol lévő pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyek részére is kiadható.

Kioszthatom úgy is az eszközöket, ha még nem adminisztráltam az eszköz átadását a KRÉTA TESZEK modulban? 

Nem. Az eszközöket csak úgy lehet átadni, hogy a KRÉTA TESZEK Modulban is rögzítettük, hogy kihez került a notebook. Az átadás rögzítése nélkül nem szabad kiosztani az eszközöket!

Hogyan használható az eszközökön az Office programcsomag? 

A Tisztaszoftver Programhoz kapcsolódó Microsoft licenszek igénylése a köznevelésben tanulók és pedagógusok esetében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségen (KIFÜ) keresztül a https://tisztaszoftver.hu honlapon leírtak alapján történik.

Hogyan tudok törölni a TESZEK modulba tévesen feltöltött dokumentumot?

A rendszerbe feltöltött dokumentumok nem törölhetők. Iktatott iratokról van szó, melyeket egy modul mögötti iktatószoftver kezel.

Amennyiben tévesen tölt fel egy dokumentumot, kérjük hagyja figyelmen kívül, a rendszerben Önnek nem fog gondot okozni a jövőben.

Mit tegyek, ha a pedagógus nem az elsődleges munkakör szerint, hanem a másodlagos munkakörében (további munkaviszony) jogosult eszközt igényelni?

Az alkalmazottaknál a "További munkaügyi adatok" fülön lévő munkakört  kell beállítani a KRÉTA-ban, ezután igényelhet eszközt.

Szállításkor minden dobozt fel kell bontanunk és ellenőrizni a laptop épségét, vagy ha későbbi kibontás után derül ki a sérülés (pl. kiosztáskor), akkor van-e még lehetőség ennek cseréjére?

Válasz: Az eszközök kiszállításakor a dobozok felbontása nélkül (!) a következőket kell ellenőrizni:
1) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen szereplővel,
2) az eszközök típusa megegyezik-e a szállítólevélen lévővel,
3) a dobozon és a szállítólevélen található leltári szám (RRF kezdetű kód) egyezik-e.


Amennyiben a kiszállításkor szemmel láthatóan sérült doboz kerül az intézménybe, az eszközt ne vegyék át. Ebben az esetben a futár cég által biztosítandó jegyzőkönyvet kell felvenniük, melynek tartalmával kapcsolatban az alábbiakat javasoljuk. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
• az átadó és az átvevő fél nevét (illetve azt, hogy ki kinek a nevében jár el);
• az átadó és az átvevő azonosításra alkalmas adatait (anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme);
• az érintett eszköz egyértelmű beazonosítását (az eszköz típusát és leltári számát);
• a sérülés pontos leírását;
• fotódokumentációt a sérülésről;
• keltezés helyét, dátumát;
• felek aláírását;
• 2 tanú aláírását (a tanúk esetében a következő adatokkal: anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme).


Az eszközök személyes használatba történő átadásakor a doboz felbontását követően a következőket kell ellenőrizni:
1) az eszköz adatai egyeznek-e az átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő adatokkal,
2) a dobozon és az eszközön lévő leltári szám egyezik-e,
3) az eszköz működőképes állapotban van-e,
4) megtalálható-e a dobozban a notebook töltője,
5) rendelkezésre állnak-e a külön csomagolt tartozékai (egér, táska).
Amennyiben a kibontást követően derül ki az eszközről, hogy sérült vagy nem működőképes, a hibát az intézményi Esetkezelő felelősnek kell jelezni, aki a TESZEK felületén keresztül felveszi a kapcsolatot az illetékes szervizpartnerrel.

A garanciális problémákkal kihez kell fordulni? Kinek a feladata az ügyintézés?

A garanciális problémákat az intézményben kijelölt Esetkezelő kollégának kell jelezni, az ő feladata ennek a folyamatnak a lebonyolítása a TESZEK modulban. A szervizfolyamat leírását itt találja: 

Szervizfolyamat intézményi oldalon - KRÉTA TESZEK - KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu)

Mi a teendő, ha egy azonos fenntartású intézményből érkezik hozzánk új tanuló vagy pedagógus, aki már rendelkezik RRF 1.2.1 pályázatból kapott eszközzel?

Az eszközt a tanuló és a pedagógus is magával hozhatja, azonban az alábbi adminisztrációt kell elvégeznie az intézményeknek:

  1. A korábbi intézménynek vissza kell vételeznie az eszközt a TESZEK- modulban.
  2. A fenntartó az eszközt áthelyezi egyik intézményből a másik intézménybe.
  3. A fogadó intézmény kiosztja a tanulónak/pedagógusnak az eszközt a TESZEK modulban. 

Eszköz visszavétele

Az eszköz visszavételének adminisztrálását célszerű még a távozás KRÉTÁ-ban történő adminisztrálása (tanuló kiiratkozása, pedagógus munkaviszonyának megszüntetése) előtt megtenni.

Mi a teendő, ha más fenntartású intézményből érkezik hozzánk új tanuló vagy pedagógus, aki rendelkezik RRF 1.2.1 pályázatból kapott eszközzel?

Az eszközt a tanuló és a pedagógus nem viheti magával. A korábbi intézménynek vissza kell vételeznie az eszközt a TESZEK- modulban. 

Amennyiben az új intézményben van kiosztható eszköz a TESZEK modulban, úgy az a tanulónak/pedagógusnak átadható. 

A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványt előre le tudom-e tölteni?

A meghatalmazáshoz szükséges nyomtatványt a TESZEK modulban az Eszközkiosztás igény alapján menüpontban a Meghatalmazás minta letöltése funkciógombra kattintva érheti el.

Honnan lehet letölteni átadás-átvételi nyomtatványt?

Átadás-átvételi nyomtatvány az eszköz kiosztásának adminisztrálásakor a TESZEK modulban az Eszközkiosztás igény alapján menüpontban tölthető le.

Mi a teendő, ha a gondviselő vagy pedagógus regisztrált, de meggondolta magát és mégsem vesz át notebookot?

Az előzetes regisztráció nem jár semmilyen kötelezettséggel. Amennyiben a gondviselő vagy pedagógus a regisztrációt követően mégsem kívánja átvenni a gépet mindennapi használatra, elegendő, ha jelzi az intézmény számára, hogy nem kívánja átvenni az eszközt, ezen felül nincs további teendője. A regisztráció törlésének lehetősége jelenleg fejlesztés alatt van.

Ha a gondviselő a regisztrációkor véletlenül téves adatot rögzített, hogyan lehet javítani?

Amennyiben bármely okból kifolyólag hibás adat került rögzítésre a regisztráció során, abban az esetben a regisztrációt benyújtó gondviselőnek kell a regisztrációs felületen az adatokat módosítania.

Téves regisztrációs adatok

Az alábbi szempontokra kérjük, figyeljenek oda:
•  a regisztrációkor a törvényes képviselőként beállított gondviselő személyes adatait kell megadni, nem a tanulóét.
• a személyi okmányokon szereplő adatokat kell rögzíteni a regisztráció során, ugyanis az eszközátadáskor azt az intézmény munkatársa össze fogja hasonlítani a regisztrációkor megadott és az átvevő személyi okmányán szereplő adatokkal.

Miként értesülök arról, hogy mikor érkeznek a notebookok az intézményünkbe?

A kiszállítást megelőző 3 napban és a kiszállítást megelőző napon ismét keresni fogják az intézmény részéről kijelölt kapcsolattartó kollégát a logisztikai cég munkatársai.
Az előzetes telefonos egyeztetés során a logisztikai cég fogja tájékoztatni a kapcsolattartó kollégát az eszközök várható szállítási időpontjáról.
Az eszközök intézményi átvételét megelőzően érdemes kialakítani olyan helyet (szoba, terem), amely zárható, biztonságos, alacsony páratartalmú, annak érdekben, hogy a notebookokat a kiszállítást követően a személyes használatra történő átadásáig biztonságosan lehessen tárolni. Az intézmény vezetőjének döntése alapján érdemes korlátozni, hogy kik és hogyan jogosultak belépni az adott helyiségbe mindaddig, amíg az összes eszköz személyhez rendelése meg nem valósult.

Mire figyeljek oda az eszközök átvételekor, mit egyeztessek a logisztikai cég munkatársaival?

Az eszközök kiszállításakor a dobozok felbontása nélkül (!) a következőket kell ellenőrizni:

1) a leszállított mennyiség megegyezik-e a szállítólevélen szereplővel,
2) az eszközök típusa megegyezik-e a szállítólevélen lévővel,
3) a dobozon és a szállítólevélen található leltári szám (RRF kezdetű kód) egyezik-e.

Amennyiben a kiszállításkor szemmel láthatóan sérült doboz kerül az intézménybe, az eszközt ne vegyék át. Ebben az esetben a futár cég által biztosítandó jegyzőkönyvet kell felvenniük, melynek tartalmával kapcsolatban az alábbiakat javasoljuk. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

• az átadó és az átvevő fél nevét (illetve azt, hogy ki kinek a nevében jár el);
• az átadó és az átvevő azonosításra alkalmas adatait (anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme);
• az érintett eszköz egyértelmű beazonosítását (az eszköz típusát és leltári számát);
• a sérülés pontos leírását;
• fotódokumentációt a sérülésről;
• keltezés helyét, dátumát;
• felek aláírását;
• 2 tanú aláírását (a tanúk esetében a következő adatokkal: anyja neve, születési helye, ideje, lakcíme).

Mi a teendő, ha az elsődleges munkakör alapján az adott kolléga nem jogosult a laptop személyes használatra történő átvételére, de további munkaköre szerint kaphatna laptopot?

Amennyiben a kollégának van olyan munkaköre, amely alapján jogosult eszközre, akkor ő kaphat eszközt, függetlenül a további munkakörétől.

Az eszköz átvételre jogosult pedagógus munkakörök az alábbi listában találhatóak a KRÉTA Tudásbázis felületén: KRÉTA adatok ellenőrzése - KRÉTA TESZEK - KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu)

Az „ESZKÖZÖK” menüpontra kattintva nem jelennek meg eszközök. Mi a teendő?

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fenntartójával, vagy a Klebelsberg Központtal, akár a TESZEK modulban elérhető RRF 1.2.1 Ügyfélszolgálati felületen.

Van-e lehetőség utólagosan igényelni pedagógus számára eszközt?

Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot az intézményük fenntartójával, vagy a Klebelsberg Központtal, akár a TESZEK modulban elérhető RRF 1.2.1 Ügyfélszolgálati felületen.

Az Átadás-átvételi jegyzőkönyvet kinek kell aláírni? Az intézményvezetőnek vagy akár maga az átadó eszközmenedzsernek?

Az intézményvezető és az átadó eszközmenedzser is szerepelhet átadóként, tehát az, aki jogosult az aláírásra vagy a jogosult meghatalmazásával rendelkezik.

Milyen konfigurációval érkeznek a számítógépek és milyen szoftveres támogatást igényelhetünk?

Az notebookok az alábbi felszereltséggel rendelkeznek:
• 8 Gbyte ram
• 256 Gbyte SSD tároló
• min. 14” színes képernyő
• Webkamera
• Ethernet és HDMI csatlakozó
• min. 2 USB csatlakozó
• Win 10 pro operációs rendszer
Az első bekapcsoláskor a Windows 10 operációs rendszer telepítését és konfigurálását elvégzi a számítógép. A beállítások elvégzése igényelhet internetelérést, emiatt javasoljuk Wifi közelében elvégezni a kezdeti konfigurálást.

Irodai alkalmazások is telepítésre kerülnek a számítógépeken?

A www.tisztaszoftver.hu oldalon regisztrálhatnak a Tisztaszoftver Program keretében biztosított irodai alkalmazások használatára, és a telepítési útmutató alapján tudják telepíteni a kívánt programokat.

Ki tartja karban a számítógépeket?

A felhasználó felel a nála használatban lévő számítógép rendeltetésszerű használatáért és karbantartásáért.
Javasolt karbantartási feladatok: Windows frissítések letöltése és telepítése, virusírtó letöltése és telepítése, notebook gyártó honlapjáról letölthető eszköz specifikus frissítések telepítése.
Javasolt karbantartási gyakoriság: rendszeres, ahogy új frissítés érkezik a Windows illetve a gyártó részéről.

Mit tehet az, aki már regisztrált a Tisztaszoftver Programra?

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a KIFÜ munkatársaival.

Linux operációs rendszer is telepíthető a Windows mellé?

Nem került bevezetésre korlátozás, így amennyiben igényli a Linux használatát, igen, van lehetősége telepíteni a Windows operációs rendszer mellé. A telepítést és a számítógép karbantartását saját felelősségére tudja elvégezni, így sem a Klebelsberg Központ, sem az Educational Development Informatikai Zrt. nem vállal felelősséget, amennyiben a telepítést követően a számítógép nem vagy nem ugyanúgy lesz használható. A szükséges karbantartási és javítási feladatokat (pl. formázás, újratelepítés, erőforrások megosztása a két operációs rendszer között stb.) a rendeltetésszerű felhasználó jogosult és köteles elvégezni.

Mit csináljak, ha hiba lép fel a számítógép használatakor? Akár szoftveres, akár nem szoftveres hiba esetén kit kereshetek?

Végezze el a szükséges karbantartási feladatokat (Windows frissítések letöltése és telepítése, gyártói – kifejezetten az adott típusú notebookhoz – kapcsolódó frissítések letöltése és telepítése a gyártó honlapjáról, vírusírtó telepítése és futtatása), és amennyiben a probléma továbbra is fennáll, jelezze azt az intézményi esetkezelő kollégának, aki szükség esetén felveszi a kapcsolatot a megadott szervizpartnerrel.

Vírusírtó lesz-e telepítve a számítógépekre és ha igen, milyen típus?

Az eszközön alapértelmezett megoldásként a Windows Defender Antivirus található. Ezen felül a felhasználó maga is jogosult vírusírtót telepíteni a számítógépre a szoftvert biztosító szolgáltató felhasználási feltételeit elfogadva.

A számítógépek használatra hazavihetők, vagy az intézményben kell tárolni őket? Mi az eljárásrend a tanév végén? Nyári szünetre is maguknál tarthatják a diákok, pedagógusok a számítógépeket?

Igen, a személyes használatra átvett notebookok igény szerint hazavihetők (akár tanítási szünetben is), hiszen az eszköz használatáért az adott pedagógus vagy a szülő/törvényes képviselő vállal felelősséget.

Mi történik, ha felhasználó tönkreteszi a számítógépet? Ki kell fizetni?

A rendeltetésszerű használatból fakadó hibák javítása és annak költségei a garanciális időszakban (3 év) a Szállítót terhelik (azt a céget, amelytől a Klebelsberg Központ a notebookot beszerezte). A garanciális időszakon túl keletkező, illetve a nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkat a felhasználónak (pedagógusnak, illetve vagy a tanuló részéről a törvényes képviselőnek) kell megtérítenie az intézménnyel egyeztetett eljárásrend szerint.
A hibabejelentést (garanciális és a nem garanciális hibák esetében egyaránt) az intézményi Esetkezelő felé szükséges megtenni, az ügyintézés folyamata a KRÉTA TESZEK modulban történik.

Az Igénylő neve legördülő listában nem jelennek meg a regisztráltak. Mi a teendő?

Az Eszközkiosztás menüpontban tudja ellenőrizni a regisztráltak listáját a Benyújtott regisztrációk felületen. Ha itt sincsenek benne, kérjük jelezze felénk az Ügyfélszolgálati bejelentő felületen.

Az aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet meg kell küldenünk a Fenntartó részére?

Az aláírt átadás-átvételi jegyzőkönyvet nem szükséges megküldeni a Fenntartó számára, de a jegyzőkönyvet iktatni kell a TESZEK rendszermodulban található iktatási funkció segítségével.
Bővebb leírás a TESZEK rendszermodul iktatási funkcióról a KRÉTA Tudásbázisban az alábbi linken érhető el: Átadás-átvételi illetve Visszavételi dokumentáció feltöltése - KRÉTA TESZEK - KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu)

A pedagógus két vagy több olyan iskolában is alkalmazott, amely a pályázatban érintett. Hány gépet vehet át és mely intézményből?

Csak és kizárólag egy gépet vehet át, és abban az intézményben, amely intézményben benyújtotta regisztrációját (elfogadta az ÁSZF-et).

Milyen programokat lehet telepíteni a számítógépekre?

A felhasználó döntése alapján - az adott szoftver szolgáltató felhasználói feltételeinek elfogadásával - telepíthető telepíthető bármely olyan jogszerű alkalmazás, amely támogatja a digitális kompetencia fejlesztését.
A pedagógus felhasználó esetén a regisztráció benyújtásakor elfogadott ÁSZF 6. fejezete, míg tanuló esetén az elfogadott ÁSZF 7. fejezete határozza meg a szoftverek telepítésével, használatával kapcsolatos előírásokat:
Ellentétes a rendeltetésszerű használattal, ezáltal a Szerződésbe ütköző és tilos különösen:
- az IKT eszközt a magyar jogszabályok által nem megengedett célokra használni;
- szerzői jogokat sérteni;
- tiltott szerencsejátékokban részt venni;
- pornográf oldalak tartalmát letölteni;
- az IKT eszköz szoftver környezetét olyan módon megváltoztatni, hogy az a Projekt céljainak ne feleljen meg.
Az ÁSZF rendelkezései szerint a felhasználó vállalja, hogy az IKT eszközön előtelepített WINDOWS10 szoftveren kívül kizárólag jogtiszta szoftvert/alkalmazást telepít az IKT eszközre.
A telepített programok jogosulatlan használatából, jogszabályba, illetve az ÁSZF-be ütköző tevékenységből fakadó jogkövetkezmények kizárólag a felhasználót terhelik.

Monitorozásra kerül a számítógépek használata? Ha igen, milyen eszközökkel?

Nem kerül monitorozásra a számítógépek használata, nincsenek és nem is lesznek telepítve megfigyelésre alkalmas eszközök a számítógépeken.

Olyan tanuló esetén, akinek a gondviselője egyben eszközre jogosult pedagógus is, mi a teendő?

Szülőként/Törvényes képviselőként a gyermeke fiókjához rendelt szülői KRÉTA felületen, pedagógusként pedig az intézményi KRÉTA rendszerbe pedagógusként belépve tud regisztrálni.

Bármely hiba esetén kérjük jelezze felénk az Ügyfélszolgálati bejelentő felületen, az alábbi adatok megküldésével:
• tanuló neve
• gondviselő/pedagógus neve
• tanuló intézményének feladatellátási hely neve és címe, OM azonosítója
• pedagógus oktatási intézményének feladatellátási hely neve és címe, OM azonosítója
• tanuló oktatási azonosítója
• pedagógus oktatási azonosítója.

A meghatalmazás mintát milyen esetekben szükséges használni?

A meghatalmazás mintát akkor kell használni, ha a regisztráció során a törvényes képviselő vagy pedagógus helyett más, nagykorú vagy 14. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy (Meghatalmazott) veszi át a notebookot.

A notebookokon meglévő Windows 10 operációs rendszer jogosult vagyok-e Windows 11 verzióra frissíteni?

Amennyiben a Windows vonatkozó policy-ja ezt lehetővé teszi, akkor a Windows frissítések közül tudja letölteni a Windows 11 telepítőcsomagot és telepítheti a 11-es verziójú operációs rendszert.

Ha az eszközön lévő garancia lejár, az eszköz visszaadható?

Az eszköz bármikor visszaadható, függetlenül attól, hogy van-e érvényes garanciája vagy már lejárt a garancia.
A visszaadás szándékát elsőként az intézményben kell jelezni, és az intézményi eszközmenedzser segítségével elvégezni az ehhez szükséges adminisztrációt a KRÉTA Tudásbázisban szereplő leírás alapján: Átadás-átvételi illetve Visszavételi dokumentáció feltöltése - KRÉTA TESZEK - KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu)

Kinek a tulajdona az eszköz?

A projekt keretében kiosztott IKT eszközök állami vagyonnak minősülnek, melyeknek a Klebelsberg Központ (KK) a vagyonkezelője.
A KK Együttműködési Megállapodások és Használatba Adási Megállapodások alapján a használati jogot átruházza a Fenntartókon keresztül a Köznevelési Intézmények részére.
A köznevelési intézmények az IKT eszközök egy részét a nevelési-oktatási feladataik ellátásához veszik használatba (pl. a tantermi megjelenítőket, a tanulói kreativitást és problémamegoldó képességet fejlesztő eszközöket), az IKT eszközök másik részét (notebookok) pedig haszonkölcsön szerződések alapján további, ingyenes, személyes használatba adják a Pedagógusok és a Tanulók részére.

Nem találom a TESZEK rendszermodul átjelentkezés linkjét a KRÉTA Eszközügyintézés menüpontban, mit tegyek?

Kérjük ellenőrizzék, hogy a megfelelő TESZEK jogosultságok kiosztásra kerültek-e az érintett alkalmazottnak az intézményi adminisztrátori rendszerben. Amennyiben igen, kérjük, legyen szíves megírni a problémát a KRÉTA Ügyfélszolgálat részére az alábbi adatokkal együtt:
• Intézményi feladatellátási hely neve és címe
• Intézményazonosító név (KRÉTA név)
• Intézményi OM azonosító

A tanulónak jelen kell lennie, amikor törvényes képviselője átveszi a notebookot?

Nem. Ugyanakkor az eszköz átadásnak előfeltétele a helyes adatokat tartalmazó gondviselői regisztráció, illetve a Törvényes képviselő meghatalmazásával más, nagykorú, illetve 14. életévét betöltött korlátozottan cselekvőképes személy is átveheti a tanuló notebookját. Meghatalmazás mintát a KRÉTA Tudásbázisban az alábbi linkről tud letölteni előzetesen: Átadás-átvételi illetve Visszavételi dokumentáció feltöltése - KRÉTA TESZEK - KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu)

Miért szükséges a személyi okmányokon szereplő adatok ellenőrzése a notebook átvételkor?

Az átadás-átvételi jegyzőkönyv egy hivatalos dokumentum, igazolja azt, hogy a notebookot – mint állami vagyont – az arra jogosult személy kapta meg használatra. A jegyzőkönyv jogi kötelezettségeket keletkeztet, tehát jellegéből adódóan megköveteli a személyi okmányokon szereplő helyes, valós adatok alkalmazását.

Rendszergazda is kaphat notebookot?

Csak azok az intézményi alkalmazottak jogosultak notebook személyes használatra történő átvételére, akik a KRÉTA Tudásbázisban szereplő munkakörök valamelyikébe tartoznak, és ez a munkakör a KRÉTA rendszerben is beállításra került: KRÉTA adatok ellenőrzése - KRÉTA TESZEK - KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu)
Kérjük, keresse fel az intézményi KRÉTA adminisztrátort a munkaköri adatok helyes beállításának ellenőrzése céljából.

Akik kaptak más projektben eszközt, ők igényelhetnek a meglévő eszköz egyidejű megtartása mellett új eszközt?

A projekt felhívásának értelmében hordozható tanári IKT eszköz (notebook) azon pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy részére adható pedagógiai feladatai támogatása céljából, aki a felhívás megjelenését (2021.11.02.) megelőző négy évben európai uniós vagy hazai forrás terhére finanszírozott program keretében személyes használatra nem kapott ilyen eszközt vagy amennyiben kapott, az már nincs a személyes használatában. Amennyiben tehát az adott pedagógusnak jelenleg is a használatában van ilyen eszköz, nem kaphat a projekt keretében új notebookot személyes használatra.

Eszköz meghibásodása esetén szükséges az eszközt visszavételezni?

A garanciális ügyintézés során a meghibásodott eszközt a Pedagógus, illetve a Tanuló Törvényes képviselője egy ún. visszavételi jegyzőkönyv kitöltése mellett a hibajavítás időtartamára visszaadja az Eszközmenedzser részére, majd a TESZEK Esetkezelő jogosultsággal rendelkező alkalmazott a TESZEK felületén keresztül bejelenti a hibát. Amennyiben a hibajavítást végző szervizpartner a helyszínről elviszi az eszközt, akkor erről is készül – az Intézmény és a szerviz partner között – egy átadás-átvételt igazoló dokumentum (pl. jegyzőkönyv, munkalap). A hibajavítás megtörténtét követően az eszköz visszaadását szintén dokumentálni szükséges. A jegyzőkönyvek alapján kerül adminisztrálásra, hogy ténylegesen kinél van az eszköz a javítási folyamat során.

Az eszköz átvételével kapcsolatos úgynevezett felelősségvállalási nyilatkozat hol található? Az átadás-átvételi nyilatkozat része?

Nem létezik külön „felelősségvállalási nyilatkozat” nevű dokumentum a Projektben. Az eszköz használatba adásával kapcsolatos valamennyi jogot és kötelezettséget a tanulói, illetve pedagógus Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák. (A törvényes képviselőt terhelő kezességvállalásról például az ÁSZF 5.7 pontja rendelkezik.)
Az ÁSZF-et elolvasást követően a regisztráció során jelölőnégyzet „kipipálásával” fogadta el a törvényes képviselő, illetve a pedagógus, valamint az eszköz átvétele alkalmával aláírt Átadás-átvételi jegyzőkönyvben is nyilatkoznak arról, hogy az ÁSZF-ben foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerik el.

Mi a teendő a notebook elvesztésekor, ellopásakor?

Lopás, elvesztés esetét rövid úton be kell jelenti az intézmény Eszközmenedzserének, az intézmény pedig erről értesíti a Fenntartót. Bűncselekmény elkövetése (pl. lopás) vagy annak gyanúja esetén a Pedagógusnak, illetve a Tanuló törvényes képviselőjének haladéktalanul rendőrségi feljelentést kell tennie, az erről szóló jegyzőkönyvet pedig megküldenie az Eszközmenedzser részére. Amennyiben az eszköz használója a fentieket elmulasztja, akkor az Intézmény köteles a feljelentést megtenni.

Visszavételi jegyzőkönyvet hol találjuk meg?

A visszavételi jegyzőkönyv a KRÉTA Tudásbázison található meg a vonatkozó oldal alján: Átadás-átvételi illetve Visszavételi dokumentáció feltöltése - KRÉTA TESZEK - KRÉTA Tudásbázis (ekreta.hu)

Hogyan tudom visszavételezni az eszközt tanév léptetése után olyan alkalmazottól, akinek az előző tanévben munkaviszonya megszűnt?

A Visszavétel felületen található egy jelölőnégyzet az 'Eszközt visszaadó' mező fölött, melynek neve: 'Előző évi', ennek bejelölése után tudják a távozott alkalmazottat a listából kiválasztani.

A 'Visszavételi jegyzőkönyv nyomtatása' gomb inaktív, hogyan tudok jegyzőkönyvet nyomtatni?

'Visszavételi jegyzőkönyv nyomtatása' gomb az adatok Mentését követően aktiválódik! Tehát először mentse az adatokat a felületen.

Szervizfolyamat indításakor az Esetkezelés menüpontot megnyitva inaktív '+' Hozzáadás gomb. Mi okozza a problémát?

Ellenőrizze, hogy a KRÉTA rendszerben a TESZEK - Esetkezelő jogosultság kiosztásra került-e az alkalmazottnak. A megfelelő jogosultság kiosztását követően aktiválódik a felületen a '+' Hozzáadás gomb.

Mi a teendőm, ha a szervizfolyamathoz létrehozott eset 'Bejelentett' státuszban marad?

Az eset létrehozását / Mentését követően az eset Bejelentett státuszba kerül, mely az Esetkezelés felületen ellenőrizhető. Ezt követően az esetet megnyitva az oldal jobb felső részén a 'Műszaki jóváhagyás kérése' gombra kattintva kezdeményezhető a fenntartói jóváhagyás kérése.

Ha az esetet a fenntartó jóváhagyja, akkor 'Műszakilag jóváhagyva' státusz látható az eset sorában. Ezután továbbítható a szervizpartnernek.

Hogyan kerül az eset a szervizpartnerhez?

Ha az eset 'Műszakilag jóváhagyva' státuszban van - tehát a fenntartó engedélyezte -, úgy az 'Eset átvétele' gomb megnyomása után ki kell választani a munkavégzőt a 'További információk" lapfülön. A munkavégző kiválasztása után Mentsük az adatokat, majd a Munkavégzés elrendelése gombot megnyomva az eset a szervizpartnerhez kerül.

Mi a teendő, ha intézményünk új KRÉTA rendszert fog kapni? Hogyan kerülnek át az eszközök az új KRÉTA - TESZEK felületére?

  1. A rendszerben a megszűnés előtt szükséges a kiosztott eszközöket visszavévetelezni.
  2. Az eszközök visszavételezése után a fenntartónak magához kell vennie az eszközöket.
  3. Az új KRÉTA rendszer megnyitásakor a fenntartó kezdeményezi az új rendszer TESZEK felületének megnyitását.
  4. A megnyitást követően tudja áthelyezni az eszközöket a fenntartó az új KRÉTA rendszer TESZEK felületére.

Kihez fordulhatok a TESZEK modul használatával kapcsolatos problémákkal?

(Pl. hibaüzenet jelentkezik egy adott folyamat során)

A TESZEK felületén jelentkező problémákkal kapcsolatban, illetve ha bármely folyamatban elakadna, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat azugyfelszolgalat@ekreta.hu e-mail címen, vagy a KRÉTA rendszer hibabejelentő felületen keresztül tegyen bejelentést az adott problémával kapcsolatban.

Kihez fordulhatok a projekttel kapcsolatosan felmerülő egyéb kérdéseimmel?

(pl. TESZEK felület aktiválása az intézményi KRÉTA rendszerben, mikor várható új eszköz érkezése, mire használhatóak fel a megmaradt eszközök)

Kérjük a projekttel kapcsolatos egyéb kérdéseikkel forduljanak fenntartójukhoz vagy az erre a célra kialakított RRF-1.2.1 Ügyfélszolgálati felületen a projektvezető Klebelsberg Központhoz. 

Nem találta a választ a kérdésére? 

Kérjük olvassa el a Gyakran Ismételt Kérdések - Tanároknakill. a Gyakran Ismételt Kérdések - Szülőknekoldalunkat is, ahol további kérdésekre találhat válaszokat!