Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

Mi az Apáczai Ösztöndíj?

A GINOP Plusz-5.3.1-23-2023-00001 azonosítószámú Apáczai kiemelt projekt keretében pályázat útján igényelhető támogatást biztosít a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára.

Hogyan érhető el az Apáczai ösztöndíjprogram?

A szakképzési rendszer megerősítése során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával bővült a 2021/2022-es tanév második felétől. Az Apáczai ösztöndíjprogramban a szakképző iskolák és technikumok nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, 9. és 10. évfolyamosai kaphattak külön támogatást. A juttatás összege a tanulmányi eredményhez igazodva havi 16 ezer és 34 ezer forint között alakult.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a GINOP Plusz-5.3.1-23-2023-00001 kiemelt projekt keretében ismét meghirdeti az „Apáczai ösztöndíjprogram” pályázatát a 2023/2024. tanév II. félévére.

A pályázatok beadásának feltételeiről a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal nive.hu honlapján, az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. ikk.hu honlapján, valamint a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben, a KRÉTA Tudásbázis oldalán közzétett „Pályázati kiírás és szabályzat 2023/2024. tanév II. félév” dokumentum nyújt részletes tájékoztatást.


Kik vehetnek részt a programban?

A pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező szakképző iskola és technikum 9., 10., 11. és 12. évfolyamának tanulói jogosultak. 

A juttatás összege a tanulmányi eredményhez igazodva havi 16 ezer és 34 ezer forint között alakul. A technikum 9. és 10. évfolyamán tanulók ezen jutattáson felül további támogatásra jogosultak melynek havonkénti mértéke a támogatás alapjának nyolc százaléka (8 000 Ft). A jogosultság jelölése céljából intézményi oldalon az adminisztrátor számára a Nyilvántartás/Tanulói adatok/Tanügy menüpontban jelölő áll rendelkezésre. A Technikumi pótlékra jogosult jelölő meghatározott évfolyamtípusok esetén jelenik meg a felületen.

A rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján a jogosult tanulók pályázatot nyújthatnak be a KRÉTA rendszer elektronikus pályázati felületén a kiírt pályázási időszakban. 

Apáczai Ösztöndíj felület bemutatása, pályázat benyújtása

A videóban az  Apáczai Ösztöndíj felület bemutatása, pályázat benyújtása funkciót mutatjuk be.

A pályázati kiírásban foglaltak szerinti pályázat útján támogatás nyújtható, ha a tanuló az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

  • Az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanulók kivételével - szakképző iskola, illetve technikum 9., 10., vagy 11. vagy 12. évfolyam nappali rendszerű, olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonnyal rendelkezik, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult;
  • A pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatainak átlaga a 3,50-ot eléri vagy afölött van;
  • A pályázat benyújtásakor, vagy az azt megelőző öt évben kiállított határozat alapján hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A képzését biztosító intézmény által a pályázat benyújtására jogosult tanuló nevére kiállított Mentori támogató nyilatkozattal rendelkezik.

Tanulói felület

Az Apáczai ösztöndíjprogram támogatására a Pályázónak a KRÉTA rendszerben van lehetősége pályázatot benyújtani. Az alábbiakban lépésről - lépésre bemutatjuk hogyan tudja a tanuló pályázatát benyújtani.

Mentori felület

A KRÉTA rendszer - Apáczai Ösztöndíj Modul mentori felület funkcióinak részletes bemutatása tekinthető meg, mely fontos információkat tartalmaz a mentori teendőkkel kapcsolatban.  • No labels