Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Livesearch
spaceKeyFKKADMIN
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

Mi a funkciója a KRÉTA Adminisztrációs rendszerenek? 

A KRÉTA

rendszernek legfontosabb alapmodulja az intézményi adminisztrációs ill. tanügyigazgatási rendszer, amely a KRÉTA programban Adminisztrációs rendszer néven szerepel. Az Adminisztrációs rendszer tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól. A KRÉTA Adminisztrációs rendszer elsősorban az intézményvezetőknek, igazgatóhelyetteseknek, iskolatitkároknak és adminisztrációs munkatársaknak nyújt segítséget az adminisztrációs és tanügyigazgatási feladatok elvégzéséhez.

A szoftvermodul segítségével lehet kezelni az intézmény törzsadatait, a tanulói és alkalmazotti adatokat, továbbá az oktatásszervezéshez szükséges tartalmakat (pl. tantárgyak, termek, osztályok, csoportok stb.) is. Az Adminisztrációs rendszerben kezelhetők a tantárgyfelosztás (TTF), az órarend, valamint a helyettesítések is, továbbá ebben a modulban módosíthatók a tanév rendjének adatai is.

A szoftvermodulban lehet megtenni azokat a beállításokat, testreszabásokat is, amelyek módosíthatják a további modulok (pl. e-napló, elektronikus ellenőrző stb.) működését is

rendszer, teljes nevén az Elektronikus Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer, Magyarországon a köznevelési intézmények által használt elektronikus napló és intézményi menedzsment rendszer. A rendszer célja, hogy egységesítse az oktatási intézmények adminisztrációs folyamatait, lehetővé téve a tanárok, diákok és szülők számára az oktatási információk könnyű elérését és kezelését.

A KRÉTA rendszer főbb funkciói közé tartozik:

  • Tanulók jelenlétének és teljesítményének nyilvántartása,
  • Osztályzatok, feljegyzések és értékelések kezelése,
  • Órarendek létrehozása és kezelése,
  • Kommunikációs csatorna biztosítása a tanárok, diákok és szülők között,
  • Dokumentumok, mint igazolások és bizonyítványok elektronikus kezelése.

A rendszerhez hozzáférés mobilalkalmazáson keresztül vagy webes felületen történik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy bárhol és bármikor hozzáférjenek a szükséges információkhoz, feltéve, hogy rendelkeznek internetkapcsolattal. A KRÉTA rendszer jelentősen hozzájárul az oktatási folyamatok digitalizálásához és modernizálásához

Gyorsan meg szeretne ismerkedni a KRÉTA Adminisztrációs rendszerrel? 

Látogasson el a KRÉTA Videótárba, ahol számos oktatóvideóval segítjük a rendszer használatának elsajátítását vagy tekintse meg a KRÉTA Adminisztrációs felületének bemutatóját!

Milyen funkciókat és rendszermodulokat tartalmaz a Adminisztrációs rendszer? 

Az A KRÉTA rendszer számos funkciót kínál a felhasználói körének - tanároknak, diákoknak, szülőknek és az oktatási intézmények adminisztrátorainak. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a KRÉTA Adminisztrációs rendszeréből milyen programfunkciókat és kiegészítő modulokat érhetnek el a program felhasználói. 


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Nyilvántartás

A modul tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól.  Az adatok kezelését a NYILVÁNTARTÁS menüből érheti!Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Importálások

Az IMPORTÁLÁSOK menüben lehet különböző külső adatforrásokból (Excel táblázatok, KIR rendszer)  adatokat betölteni a szoftverbe, továbbá lehetőség van a rendszerben tárolt adatokat különböző formátumokban exportálni. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Tanulók besorolása

A TANULÓK BESOROLÁSA menüben lehet a felvett tanulókat besorolni vagy áthelyezni az osztályaikba, csoportjaikba, kiíratni a végzős tanulókat, továbbá a tanévek közötti átsorolásokat, léptetéseket elvégezni.  Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

e-Napló

Az E-NAPLÓ  menüpontban kezelhetjük az órarendet, a helyettesítéseket, a közösségi szolgálatot, valamint számos szűrési, keresési lehetőség is rendelkezésre áll az elektronikus napló adataiban.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Dokumentumok

A DOKUMENTUMOK menüpontból az iskolai dokumentumokat lehet elektronikus formátumban előállítani, valamint innen érhetők el az iktatott dokumentumok és a POSZEIDON iktatórendszer is.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Adatszolgáltatások

A KRÉTA ADASZOLGÁLTATÁSOK menüpontja az intézmények fenntartói által meghatározott rendszeres (pl. tantárgyfelosztás, beiratkozás, OSAP) és eseti adatszolgáltatásokat is tartalmazza.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

AMI modul

A KRÉTA AMI MODUL menüpontban kezelhetjük az AMI növendékeket, osztályokat és egyéni csoportokat, valamint végezhetjük el a szükséges be/kisorolásokat, a művészetoktatási jogviszonnyal kapcsolatos speciális teendőket is. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Kollégiumi modul

A KOLLÉGIUM MODUL menüpontban kezelhetjük a kollégiumi jogviszonnyal rendelkező tanulókat, az osztályokat és csoportokat, valamint elvégezhetjük a szükséges be/kisorolásokat és kollégiumi jogviszonnyal kapcsolatos teendőket.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

EGYMI modul

Az EGYMI MODUL menüpontban kezelhetjük az EGYMI-hez tartozó, utazó gyógypedagógiai hálózat keretében ellátott tanulókat, osztályokat és csoportokat, valamint elvégezhetjük az EGYMI jogviszonnyal kapcsolatos teendőket.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Gazdálkodási modul

A KRÉTA Gazdálkodási (GR) modul elemeolyan funkciókat (pl. tárgyi eszközök) tartalmaznak, amelyek egy köznevelési vagy szakképzési intézmény fenntartói számára gazdálkodási tevékenységükben szükséges lehet. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Duális modul

A KRÉTA Duális Modul a Köznevelési Regisztrációs És Tanügyi Alaprendszer duális szakképzési programmodulja, amely segíti a vállalkozások, intézmények és duális oktatók oktatásszervezési és adminisztrációs feladatait.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Szakképző intézmények funkciói

A KRÉTA rendszerben a szakképzési intézmények speciális funkcióiról - szakképzési juttatások, e-Jelentkezés, SZIR-STATApáczai Ösztöndíj - valamint rájuk vonatkozó egyedi szabályokról a szakképző intézmények specialításai oldalunkon olvashatnak.