Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

KRÉTA v2.102 verzió

Tip
iconfalse
titleKréta 2.102 verzió újdonságai (2021.12.17.)


Expand
titleElérhetővé vált a Felmentések listája új felület

Az admin felület / e-Napló menüpont / Feljegyzések oszlopában elérhetővé vált a Felmentések listjája funkció.


A felületen listás nézetben érhetőek el a rendszerben rögzített Felmentések, a bal oldali Szűrés panel segítségével kereshető, a fejléc elemeire kattintva rendezhető formában, valamint a lista feletti Export gombra vitt egérmutatóval 3 előre deffiniált export állomány is letölthető.A Felmentés a sor végi ikonok segítségével szerkeszthető ezen a felületen is, illetve részletesebb adatainak megtekintésére is van lehetőség.Expand
titleIgazolások adatszótár módosítása

Bővítésre kerüt a rendszerben elérhető Igazolás típusa adatszótár.

Az elérhető új elem elnevezése: Hatósági házi karantén.Expand
titleKötelezettségválallás funkció elérése GR modulban

A megfelelő jogosultsággal rendlekező felhasználók számára elérhetővé vált a GR-modul menüponton belül a Kötelezettségválallás oszlopban a Beszerzési igények kezelése funkció.


A listában megjelenik a rendszerbe már rögzített Beszerzési igények, megtekinthetőek azok adatai, a bal oldali Szűrés panel segítségével kereshető, a fejléc elemeire kattintva rendezhető formában, valamint a lista feletti Export gombra vitt egérmutatóval export állomány is letölthető.


A lista felett található +ÚJ gomb megnyomásával Beszerzési igény nyújtható be, a felugró ablakban megadott adatok és mentés segítségével.Expand
titleÚj letölthető dokumentum: kapcsolat kereső export állomány

A Dokumentumok / Tanulók / Jelenléti ívek szekció alján elérhetővé vált egy új dokumentum, mellyel az intézményben naplózott foglalkozásokon kialakult tanulói kapcsolatok kereshetőek.

Image Added


A dokumentum generálása során szükséges kiválasztani legalább egy osztály legalább egy tanulóját, valamint megadni egy keresett dátumot.

Image Added


Amennyiben releváns adatot tartalmaz a rendszer, a letöltés gomb hatására egy több lapfülből álló excel táblázat töltődik le a felhazsnáló számára.

Az első, Foglalkozási adatok lapfül a kiválasztott tanuló(k) megadott napon Jelenlétre történt Naplózott óráit és azok részletes adatait tartalmazzák.

A második, Tanulói adatok lapfülön az ezeken a foglalkozásokon még jelenlevőnek vagy későnek naplózott tanulók jelennek meg, elérhetőségi adataikkal.

A harmadik, Gondviselői adatok lapfülön az előzőekben szereplő minden tanulóhoz rögzített gondviselő szerepel, elérhetőségi adataikkal együtt.

A negyedik, Alkalmazotti adatok lapfülön azon alkalmazottak és elérhetőségi adataik találhatóak, akik a fenti órákat lenaplózták.

Az ötödik, Tanterem adatok lapfülön azon lenaplózott foglalkozások jelennek meg, mely foglalkozások az első lapfülön szereplő foglalkozással egy tanteremben kerültek naplózásra.Expand
titleÚj Testreszabás beálltás: A Tanulók és Gondviselők szerkesztheti saját elérhetőségi adataikat és azok jellemzőit

A Tanulók és Gondviselők számára korábbi funkcióban elérhetővé vált a Profilbeállítások / Elérhetőségek felületen a saját elérhetőségi adataik szerkesztése, azonban felhasználói kérésre erre most elérhetővé vált Testreszabás beállítás, hogy a funkciót minden intézmény saját maga tudja szabályozni saját rendszerében.


Tanulók és Gondviselők szerkeszthetik saját elérhetőségi adataikat:

A funkció IGEN értékre állítása esetén a tanulók és gondviselők szerkeszthetik a saját elérhetőségi adataikat.Expand
titleÚj admin DashBoard Statisztikai értékek jelentek meg a felületen

Az admin belépési felületen látható DashBoard felületen új statisztikai értékek jelenket meg a felhasználók számára:

 1. A rendszerben hibásan rögzített oktatási azonosítók
 2. Tanuló hibás TAJ-számmal
 3. Tanuló hibás adóazonosító jellel

Az adott sorban található számra kattintva a rednszer listában jeleníti meg az érintett tanulókat az esetlegesen szükséges javítás elősegítésére.Expand
titleOktatási azonosítóval nem rendelkezik jelölési lehetőség

A szakképző intézmények esetében elérhetővé vált a Tanulói Alapadatok lapfülön annak jelölése, ha a Tanuló nem rendelkezik Oktatási azonosítóval. A Jelölőnégyzet használata esetén az Oktatási azonosító mező elhalványul, nem lesz szerkeszthető, korábbi adata törlésre kerül.Expand
titleTAJ-számmal nem rendelkezik jelölési lehetőség

A szakképző intézmények esetében elérhetővé vált a Tanulói Igazolványok lapfülön annak jelölése, ha a Tanuló nem rendelkezik Taj-számmal. A Jelölőnégyzet használata esetén a TAJ-szám mező elhalványul, nem lesz szerkeszthető, korábbi adata törlésre kerül.Expand
titleAdóazonosító jellel nem rendelkezik jelölési lehetőség

A szakképző intézmények esetében elérhetővé vált a Tanulói Igazolványok lapfülön annak jelölése, ha a Tanuló nem rendelkezik Adóazonosító jellel. A Jelölőnégyzet használata esetén az Adóazonosító jel mező elhalványul, nem lesz szerkeszthető, korábbi adata törlésre kerül.Expand
titleOktatási azonosító és Adóazonosító jel ellenőrzés módosítás

Az Oktatási azonosító és az Adóazonosító jel létrehozásakor hazsnált ellenőrző mechanizmus került beéppítésre, amely megvizsgálja, hogy a rögzítendő adat az algoritmus alapján helyes lehet e, és helytelen adat esetén figyelmezteti a felhasználót annak javítására.Expand
titleKIR import módosítás

A KIR import már tartalmazza a SzuletesiNevElotag és az AnyjaNeveElotag mezőket is, melyeket a KRÉTA rendszer is már beimportál a megfelelő értékmezőkbe.Expand
titleMobil push üzenetek módosítása

Módosításra került a Mobil push üzenetek kiküldése Órarendváltozás esetére csoportosítva két időpontban kerül kiküldésre egy push üzenet az órarendváltozás tényéről. Tanulónként egy push üzenetet generálódik a rendszerben 17:00-kor és 7:45-kor, ami az addig változtatásra került órákat tartalmazza, összesítve egy üzenetbe.Expand
titleTestreszabás funkció leírásának módosítása felhasználó jelzés alapján

A Testreszabásban a "Az óra sorszámozását a naplózó pedagógus eldöntheti" funkció leírásában korábban a További beállítások lapfül szerepelt, mely lapfül átnevezésre került, de a laírásban továbbra is a régebbi elnevezés maradt. A leírás módosítása után így jelenik meg: 

"Amennyiben az érték igaz, úgy naplózáskor a "Tanóra adatai" fülön a pedagógus eldöntheti, hogy az adott tanóra sorszámozandó, vagy nem sorszámozandó tanóra, és beállíthatja. Nem esetén a beállítás a tanórát felvevő adminisztrátor által beállított érték lesz."Expand
titleSzakképző intézmények DashBoard felirat módosítás

A szakképző intézmények DashBoard felületén elérhető, Ösztöndíj utalással kapcsolatos adatok figyelmeztető információ módosításra került:

Korábbi szöveg: Itt található, hogy jogosultság esetén az utaláshoz szükséges adatok mennyi tanulónál hiányoznak.

Módosított szöveg: Itt található, hogy jogosultság esetén az utaláshoz szükséges adatok mennyi tanulónál hiányoznak. Az utaláshoz szükséges a Bankszámla adatok mellett a Tanuló TAJ-számának rögzítése is!Expand
titleHelyettesítés kezelésének módosítása az NSZFH intézményhálózatában

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal intézményei számára KRÉTA helyettesítések kezelésénél lévő ellenőrző funkciók módosításra kerültek.

Helyettesítések kezelésénél azon pedagógus fokozattal nem rendelkező Alkalmazottak, akiknél a pedagógus fokozatnál 'NA' érték szerepel, ezentúl nem csak a 'Felügyelet' szekció alatt jelennek meg, hanem a 'Helyettesítés' és 'Összevonás' blokkokban is. Expand
titleTanulói Jogviszony érték szerkeszthetőségének áthelyezése a szakképző intézményeknél

Mivel egyes intézmények esetén a 'Szakképzési juttatások' tanulói adatlapfül használata/láthatósága kikapcoslásra került, és a jogviszony mező módosítása kizárólag ott volt lehetőség, így egyes intézmények számára a Jogviszony mező nem volt elérhető, ami több problémát is okozott számukra. A szakképző intézmények esetén, a 2021/22-es tanévtől, a szakképzési juttatások fülön jelenleg megjelenő Jogviszony mező szerkesztési lehetősége átkerül a tanügyi adatlapfülre a beállított értékek megtartásával és a Szakképzési juttatások fülön kizárólag megjelenítésre kerül a beállított érték, hogy minden szakképző intézmény elérje annak módosítási lehetőségét az Ösztöndíj lapfül elérésétől függetlenül.

Expand
titleElérhetővé vált a Munkarend funkció

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kérésére a szakképző intézményekben módosításra került az Osztály és Csoport adatlap, a korábbi Képzés típusa mező már nem érhető el a felületen.

A megküldött fejlesztési igény alapján, a képzés típusára vonatkozó értéket, az eddigiektől eltérően, a tanulók tanügyi adatainál lesz szükséges rögzíteni, osztályba sorolást követően válik elérhetővé. A tanulóknál töltendő mező a ’Munkarend’ elnevezést kapja, mely a Tantervi Jelleg adatszótár típus elemeit használja majd. A tanulóhoz rögzítendő munkarend adat, a tanuló adott besorolásához tartozik, így besorolásonként, modulonként külön kezelendő. 


A Munkarend érték többes módosítással is szerkeszthető, valamint a Szű panel legalján található feltétellel kereshető.

Az Osztály/Csoport adatlapon megjelent új Munkarend adatlap fülön az osztályba/csoportba sorolt tanulók Munkarendi adatai jelennek meg.Expand
titleTantervi jelleg adatszótár módosítása szakképző intézményekben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kérésére a szakképző intézményekben módosításra került több Tatervi jelleg adatszótár elem az alábbiak szerint a Munkarend funcióval összefüggésben:Expand
titleMunkaidőelszámoló lap módosítása a Munkarend funkcióval kapcsolatban

A Dokumentumok - Pedagógusok blokk alatt megtalálható 'Munkaidő elszámoló lap' letöltési paramétereinél megjelenő 'Felnőttoktatás keretében szervezett osztályok óráinak elkülönítése' jelölőnégyzet jelölése esetén a korábbi működési logika megmarad annyi kivétellel, hogy az osztályokhoz/csoportokhoz tartozó Képzés típusa/Munkarend érték meghatározása az adott osztály/csoportba besorolt tanulók adott besorolásához tartozó Munkarend értéke alapján kerül meghatározásra, az osztály/csoport tanulóinak beállított Munkarend érték többségi elve alapján.Expand
titleÁtlagok rögzítése - szakképzési juttatások adatok lapfül módosítás

Elérhetővé vált a Szakképzési juttatások fülön a tanulónál elutasítási októl függetlenül az átlagok kézi rögzítésének lehetősége.

Ahol átlagfüggő a tanuló, ott minden elutasítási októl függetlenül van lehetőség az átlag rögzítésére.

Átlag rögzíthető:

 • Beszámításos tanuló (Beszámításos jelölőnégyzet)
 • Ágazati vizsgás tanuló (ágazati alapvizsga megléte esetén)
 • Átlagfüggő (az évfolyam átlagfüggő)
Expand
titleNem naplózott tanórák heti email értesítő tárgynak módosítása

Korábban a Nem naplózott tanórák heti email értesítőjének tárgyában duplán jelent meg a kiküldés dátuma, ami javításra került.Expand
titleNaplósorszám / Törzslapszám generálási felület mentés módosítás

A Naplósorszám és Törzslapszám generálási felületen, a generálások lefuttatása után, ha nem volt az összes Naplósorszám és Törzslapszám kitöltve (például a felhazsnáló által 1-2 adat kitölrése miatt), a felületen nem volt sikeres a mentési folyamat.Expand
titleHibajavítás - Tanuló sport adatai nem törölhetőek

Tanuló sport adatai nem voltak törölhetőek, csak átírhatóak.Expand
titleHibajavítás - Óramásolás ütközési üzenet

Az Órarendek felületeken a jobb egérgombbal elérhető Másolás / Beillesztés funkciójában bizonyos esetekben duplikációk jelentek meg a felületen A-B hetes és Minden hetes órák ellentétes hetes másolása során.Expand
titleHibajavítás - Alkalmazotti aktuális adatok import hiányzó értékek

Bizonyos esetekben az Alkalmazottak importálása felületen elérhető Aktuális adatok exportja funkcióban letöltött excel táblázatba nem kerültek bele az Alkalmazottak Anyja vezeték és keresztnév adatai.Expand
titleHibajavítás - Gondviselői felületen Bizonyítvány adatok letöltése

Bizonyos esetekben az e-Ellenörzőben nem voltak letölthetőek az Információk / Bizonyítványok menüpontban a Tanuló korábbi év végi eredményeit tartalmazó bizonyítványok.Expand
titleHibajavítás - Igazolások listája szűrés eredmény nélküli megjelenése

Bizonyos esetekben az igazolások listájában a feladatellátási hely nevére szűrve Hiba történt az oldalon piros felugró üzenet jelent meg a képernyő jobb alsó sarkában.Expand
titleHibajavítás - Ebéd normatíva riport

Korábban a Naplózás során Későnek jelölt tanulót is az Ebéd normatíva riport Hiányzóként jelenítette meg.Expand
titleHibajavítás - Felmentések érvényessége következő tanévben

Bizonyos esetekben az előző tanévben rögzített, Értékelés alóli felmentések a következő tanévben ugyan megjelentek, de a felületen volt lehetőség a jelzett tanulónak mégis értékelést rögzíteni.Expand
titleHibajavítás - Osztálynapló, Igazolás, Munkaidőlap különálló letöltési hiba

Bizonyos esetekben az Osztálynapló, Igazolás, Munkaidőelszámoló lap egy eleme nem volt letölthető, csak ha több osztály/tanuló/alalmazott került kiválasztásra egy időben.Expand
titleHibajavítás - Előző tanévi AMI tanulók záradék adatai nem jelentek meg

Bizonyos esetekben az Előző tanévre váltva, az AMI tanulók záradékai nem jelentek meg a Nyílvántartás / Tanulói adatok / Záradékok fülön.Expand
titleHibajavítás - Gondviselővel nem lehet gondviselőknek üzenetet küldeni

Bizonyos esetekben, amennyiben engedélyezve van az e-Ügyintézés beállításainál, akkor sem lehetett gondviselővel másik gondviselőknek üzenetet küldeni.Expand
titleHibajavítás - Nem kattintható link a házi feladatban

Bizonyos esetekben a házi feladat leírásába bemásolt link nem volt kattintható az e-Ellenőrző felületen, csak a Mobil applikációkban.KRÉTA v2.101 verzió

Tip
iconfalse
titleKréta 2.101.3 verzió újdonságai (2021.11.17.)


Expand
titleSzakképzési Juttatások export állomány módosítsa

A Szakképzési Juttatások menüpont alatt elérhető tanulói export állomány bővítésre került a Rendelkezik bankszámlaszámmal (Igen/Nem) oszloppal, valamint a Beszámításos tanuló oszlop áthelyezésre került a Kézi átlag oszlop elé. Expand
titleAdatszótár módosítsa

A Szakképző intézményeknél a Tantervi Jelleg adatszótár bővítésre került a "Felnőttképzési jogviszony munkarend nélkül" értékkel, azon osztályok és csoportok, akik korábban a Képzés típusa mezőnél 'Na' értékkel rendelkeztek, módosításra kerültek erre az új adatszótár elemre, illetve az "Na" elem láthatósága kikapcsolásra került.Expand
titleHibajavítás - Dokumentum generálás

Javításra került az a hiba, amely miatt több esetben 1 db Alkalmazottra (munkaidőelszámoló lap), Osztályra (Napló) vagy Tanulóra (mulasztási értesítő) lekért PDF generálás nem minden esetben valósult meg, csak ha több elem került kiválasztásra. A javítás után külön-külön is generálhatóak ismét a dokumentumok.Expand
titleHibajavítás - Tantárgyfelosztás módosítás

Javításra került az a hiba, amely miatt a Tantárgyfelosztás módosításakor a kapcsolódó órarendi órák módosítása a felületen nem történt meg, annak ellenére, hogy a felhasználó az erre vonatkozó jelölőnégyzetet használta.
Tip
iconfalse
titleKréta 2.101 verzió újdonságai (2021.11.09.)


Expand
titleÚj menüpont - Feladatok listája érhető el az admin felületen

Az e-Napló menüpontban új menüpont/lista érhető el, Feladatok listája néven, ahol a DKT rendszerbe rögzített és tanulóknak kiadott különféle feladattípusok és azok tartalmai tekinthetőek meg az admin rendszerből is.Expand
titleÚj menüpont - Feladatok listája érhető el a Napló felületen

A Napló modul Tanári feladatok menüpontban új menüpont/lista érhető el, Feladatok listája néven, ahol a DKT rendszerbe rögzített és tanulóknak kiadott különféle feladattípusok és azok tartalmai tekinthetik meg Pedagógusok.Expand
titleDupla/kettős jogviszony esetére Oktatási azonosító ellenőrzés módosítása

Amennyiben azonos Oktatási azonosító kerül rögzítésre egy tanuló és egy alkalmazott számára, mert az adott intézményben a pedagógus tanuló is egyszerre egy képzésen, akkor a felület nem ad ezentúl ütközési figyelmeztetést az oktatási azonosítóra.Expand
titleAMI törzslap generálás módosítása

Az AMI törzslap generálásakor a rendszer év végi értékelés ellenrőzéséhez kötötte a Törzslap fejlécében szereplő Évfolyam, Műfaj és Tanszak megjelenítését. Ez módosításra került, hogy a Törzslap csak Fejléc adatokkal is generálható legyen, év végi értékelések nélkül is.Expand
titleOsztály statisztika generálás módosítása

Ha egy osztálynál jelölve van a Keresztféléves opció, akkor egyes dokumentumokban (pl. statisztikák), NEM a "sima" osztályok szerinti időintervallumokat veszi figyelembe a generáláskor a felület (pl. egy keresztféléves osztály félévi statisztikája az Első félév vége és az Utolsó tanítási nap közötti időszakot vizsgálja). Azonban vannak olyan keresztfélévesként induló osztályok, amelyekre ez nem érvényes (pl. fél év alatt végeznek el egy évet, ezért év végén a "rendes" év végi statisztikára lenne szükség náluk).

Ezen osztályok miatt bevezetésre került egy újabb opció a dokumentumok generálási felületén, ami azt szabályozza, hogy a dokumentum a Keresztféléves, vagy a "rendes" működés alapján kerüljön összeállításra.

A kiválasztott osztályok típusa alapján, ha egyforma osztályok vannak jelölve, azoknak megfelelő lesz a generálás alapbeállítása, ha vegyes osztályok kerültek kiválasztásra, akkor a felhasználónak kell megadni a generálási módot.

A 3 választható lehetőség:

 • tanév rendje szerint indított osztály
 • keresztféléves osztály
 • keresztféléves osztály, tanév rendje szerint indított osztályként kezelveExpand
titleDiákolimpia kapcsolat - Alkalmazott törlésénél ellenőrzés módosítása

Azon alkalmazottakat, akik rendelkeznek diákolimpiai jogosultsággal és került már általuk beküldésre jelentkezés az MDSZ felé, korábban nem voltak törölhetőek a következő hibaüzenettel: 'nem törölhető, mivel egy vagy több kapcsolódása van: Kapcsolatok: Diákolimpia'
Ez a metódus módosult arra, hogy a jövőben már van lehetőség azon alkalmazottak törlésére is, akiknek csupán diákolimpiai kapcsolódása van.Expand
titleSzakképzési ösztöndíj export állomány kiegészítésre került

A korábban elérhető export állomány bővítésre került új oszlopokkal: 

 • kézi átlag
 • számított átlag
 • százalék

Lista felületen ez helyhiány miatt nem tud megjelenni. Expand
titleMunkaidő elszámolólap módosítás - kerekítés órahosszal való osztás utáni számítás módosítása

A 'Munkaidő elszámolólap' dokumentum generálásakor két tizedesre kerekítette korábban a felület az órahosszal való osztás után, és az így kapott eredményeket összegezte, ami azonban bizonyos esetekben ezáltal pontatlan eredményt eredményezett.
Ez a metódus módosult arra, hogy a perceket összeadja a felület, majd elosztja az órahosszal és az így kapott eredmények kerülnek összegzésre.Expand
titleAdott napon érvényes órarendek exportálása funció módosítása

Az Importálás/Órarend importálás Excel import és Excel import érvényességi idővel felületre, az Export szekcióban újabb jelölőnégyzet érhető el, amely azt szűri, hogy az egyedi napok órarendje kell-e az exportba vagy nem. 

Egyedi nap óráinak kihagyása funkcióval az opció kiválasztásával az export állományban nem fognak megjelenni azok az órarendi elemek, amelyek a Tanév rendjében felvett egyedi napokon érvényesek csak, a jelölés megszüntetésével ezen órák is exportálásra kerülnek.Expand
titlePedagógiai szakszolgálatok számára új, köztes belépési felület

Felhasználói kérésre a Pedagógiai szakszolgálatok esetén, az admi felület megnyitását megelőzően egy Feladatellátási Hely választó panel nyílik meg

Amennyiben az intézményi adminisztrátor olyan feladatellátási helyet választ ki, ahol van az ellátott köznevelési feladatok között pedagógiai szakszolgálat, abban az esetben minden listában, ahol választható a feladatellátási hely, ott a pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó adatok jelennek meg alapértelmezett szűrési feltételként. Például alkalmazottak esetén a listázó alapesetben csak a pedagógiai szakszolgálatos alkalmazottakat jeleníti meg.


Alapértelmezett szűrési paraméterek alkalmazása pedagógiai szakszolgálat ellátott köznevelési feladat esetén

 • Nyilvántartás/Tanulói adatok
  • Tanulók
  • Osztályok
  • Csoportok
 • Nyilvántartás/Oktatói adatok
  • Alkalmazottak
  • Tantárgyfelosztás
 • Nyilvántartás/Beállítások
  • Felhasználók
 • E-Napló/E-Napló
  • Tanórák listája
  • Mulasztások listája
  • Értékelések listája
  • Képek listája
  • Helyettesítések listája
  • Óralátogatások listája
  • Érettségi eredmények listája
  • Fogadóórák listája
 • E-Napló/Feljegyzések
  • Feljegyzések listája
  • Faliújság bejegyzések listája
  • Igazolások listája
  • Neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidő listája
 • E-Napló/Házi feladatok
  • Házi feladatok listája
  • Házi feladat csatolmányok listája
  • Feladatok listája
 • Adatszolgáltatások/ Rendszeres adatszolgáltatások
  • Beiratkozás
 • Adatszolgáltatások/Adatszolgáltatás támogatások
  • Első félévi ESL (Korai iskolaelhagyás)
  • Második félévi ESL (Korai iskolaelhagyás)Expand
titleTantárgykategória adatszótár bővítésre került

A Tantárgykategória adaszótár bővítésre került.

Új elemek:

 • Dobbantó
 • Orientáció
 • MűhelyiskolaExpand
titleKönyvtáros jogosultság bevezetése

Új szerepkör/jogosultság állítható be az alkalmazottak számára, KÖNYVTÁROS megnevezéssel, későbbi funkciók kialakítása/fejlesztése kapcsán.Expand
titleÚj Testreszabás beállítás érhető el

A Testreszabás / Elektronikus napló korlátozásai szekcióba új kapcsoló került elhelyezésre.

Elnevezése: Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész kezelésének tiltása

Leírása: A funkció IGEN értékre állítása esetén az elektronikus naplóban nem lehet kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részét rögzíteni.

Alapbeállításként a funkció nincs bekapcsolva, ahogy a rendszer eddigi működése is megszokott volt.

IGEN értékre állítás esetén:

 • Admin/e-Napló/Tanári órarendek
  • Eltűnik a "Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész fül
 • Admin/e-Napló/Naplóellenőrzés
  • Eltűnik a "Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész fül
 • Tanár belépés
  • Eltűnik a "Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész fül
 • Tanár belépés/Haladási napló/Óralátogatások
  • Óralátogatás adminisztrálása után, nem jön létre automatikusan kötött munkaidős bejegyzés
 • Tanár belépés/Fogadóóra
  • Fogadóóra felvételnél/módosításnál a "Nem kötött munkaidő" jelölőnégyzet értéke alapértékként ki van kapcsolva és nem megváltoztathatóExpand
titleCsökkentett gondviselői üzenet módosítás

Több felhasználói megkeresés alapján számos esetben félreértették a csökkentett gondviselői hibaüzenetet a felhasználók, és az intézményt személyesen keresték fel. A figyelmeztető felirat módosításra került.

Eredeti szövegrész: A belépési adatokkal kapcsolatban kérjük keresse fel az intézményt.

Új szövegrész: A belépési adatokkal kapcsolatban kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az intézménnyel! Expand
titleFogadóóra lemondásról értesítő e-mail küldése

Eddig csak a fogadóórára történő jelentkezésről küldött a rendszer tájékoztató e-mailt a Pedagógus számára, azonban a frissítés óta akkor is küld a rendszer tájékoztató e-mailt, ha a gondviselő lemondja a jelentkezését. Ezt a Pedagógus a Profilbeállításoknál tudja magának állítani, bekapcsolni.Expand
titleTörzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz (új, gépi) - KRÉTA logó áthelyezése

Felhasználói kérésre a Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz (új, gépi) - KRÉTA logó áthelyezésre került a rendelhető, szigorú számadású nyomtatványokon elhelyezett nyomtatvány sorszám miatt, hogy ne kerüljenek átfedésbe az értékek.Expand
titleTörzslap / tanulói névsor utolsó oszlop átnevezésre került

Törzslap / tanulói névsor utolsó oszlop átnevezésre került a "Kimaradt"-ról "Kisorolás dátuma"-ra.Expand
titleNapirendi felületen is jobb egérklikkes funkciók elérése

A korábban a Csengetési rendi, Tanórák nézetben már elérhetővé vált funkció, mi szerint egy jobb egérkattintás másolás/Beillesztés funkcióval a foglalkozás másolható ezentl a Napirendi nézetben is elérhető.Expand
titleA tanórák témája megtekinthető az elektronikus ellenőrzőben - funkció kiterjesztésre került

Testreszabásban, amennyiben a 'Ha a tanórák témája megtekinthető az elektronikus ellenőrzőben' kapcsolót az intézmény 'Nem' értékre állította, a tanuló/gondviselői felületen csak az Információk menüpont alatt a Tanórák fülön kerültek elrejtésre a tanórák témái.

Felhasználói kérésekre ez a funkció kiterjesztésre került ki a Gondviselő - Órarend felületre is, azaz a gondviselő számára nem elérhetőek a tanórák témái a tanórák felugró ablakban sem.Expand
titleTanuló adatlap - SNI/BTMN jelölőnégyzet mező elírás javítása

Korábbi, hibás leírás: Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával küzdő

Helyes leírás: Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdőExpand
titleOsztály/csoport törlési ellenőrzés módosítása

Korábban a lejárt/már megvalósult Fogadóóra kapcsolat gátolta a csoportok/osztályok törlését, ha más kapcsolódásuk már nem is volt a rendszerben, ez a feltétel került most módosításra.Expand
titleHibajavítás - Kötőjeles vezetéknevek léptetése

Összetett, kötőjeles családnév esetében a tanuló léptetését követően több tanuló esetében a kötőjel után egy szóköz került a tanuló nevébe, ami most javításra került. Expand
titleHibajavítás - Korábbi évek év végi statisztikájának javítása

Abban az esetben, ha egy osztályból egy tanulót kisorolta, majd visszasorolta ugyan abban a tanévben, annak az osztálynak az év végi statisztikáját a rendszer nem generálta ki. Ez most javításra került. Expand
titleHibajavítás - Mobilról történő Fogadóóra jelentkezés értesítése

A frissítésig a Mobil APplikációból történő, Gondviselői Fogadóórai jelentkezésekről nem kaptak a Pedagógusok e-mail tájékoztatást, csak a böngészőből történő jelentkezéskor (amennyiben ezt különben kérték), ezentúl már a mobilos jelentkezésről is megy - kérés esetén - tájékoztató e-mail.KRÉTA v2.100 verzió

Tip
iconfalse
titleKréta 2.100.3 verzió újdonságai (2021.10.15.)

AMI osztály - a törzslap generálás folyamat egyértelműsítése, hogy a Naplószám mező kötelezően meg kell adni a generáláshoz

Expand
titleHibajavítások

 LEP Előadások kezelése - Engedélyezett kísérőlétszám hiba javítása

Osztályok tanulóinak listája/többes módosítás - jogviszony hiba javításaTip
iconfalse
titleKréta 2.100.2 verzió újdonságai (2021.10.14.)


Expand
title IKT pedagógusi szándéknyilatkozat frissítése, a jobb felső sarokban megjelenik a QR-kód, mellyel a dokumentum eredetisége ellenőrizhető.Expand
titleLEP Előadások kezelése - Férőhely, foglalt hely megjelenítés a táblázatban

A Fétőhely/foglalt helyek száma megjelenik az előadások táblázatban is.


Expand
titleLEP Előadások kezelése - Engedélyezett létszám megjelenítések

A előadások kezelésénél az Engedélyezett létszám is megjelenik.


Expand
titleLEP Előadások kezelése - Törölni kívánt osztályok módosítás

A LEP Előadások kezeléseénél a törölni kívánt osztályok csak azokkal az osztályokkal töltődik fel, amelyekből már történt jelentkeztetés az adott előadásra.


Expand
titleLEP Előadások kezelése - Létszám túllépési validációk

A LEP Előadások kezelésénél  frissítésre kerültek a létszám túllépési validációk, az alábbiak szerint:

Ha a tanulói létszámot lépi túl: A menteni kívánt tanulói létszám magasabb az engedélyezett létszámnál. Létszámváltoztatás csak a szervező Tankerületi Központ jóváhagyásával lehetséges.
Ha a kísérő létszámot lépi túl: A menteni kívánt kísérő létszám magasabb az engedélyezett létszámnál. Létszámváltoztatás csak a szervező Tankerületi Központ jóváhagyásával lehetséges.


Expand
titleLEP Előadások kezelése - Központi által törölt jelentkezések kezelésének javítása

Ha a Központi Krétában a Tankerület törli valamelyik előadáshoz tartozó jelentkezéseket, akkor ezt a felhasználó számára az intézményi rendszer is jelzi, hogy a Tankerület által lett törölve a jelentkezés. 


Expand
titleAMI automata egyéni csoportok létrejöttének bővítése

Ha az aktuális tanéven az AMI egyéni csoport nem  automatikus egyéni csoportként jön létre, mert manuálisan vette fel az intézmény és emiatt hiányzik az automatikus egyéni csoport jelölés, ettől függetlenül is jöjjön létre az egyéni csoport a következő tanéven, amennyiben a csoport az egyéni csoport tulajdonságainak megfelelően lett felvéve, azaz

 • csak 1 növendék volt mindig is a tagja
 • Zeneművészeti ágba tartozik

A funkció csak akkor befolyásolja a program működését, ha a testreszabás menüben engedélyezve van az egyéni csoportok automatikus létrehozása!


Expand
titleSzakképzési Ösztöndíj módosítása

A szakképzési ösztöndíjnál a Beszámításos jellemező figyelése, az átlag számítási módnál. 


Expand
titleHibajavítások

Előző tanéven üresen jön le a Tanulók tanügyi adatai export javítása

Oktató és tanuló is - egy oktatási azonosító kezelése

Gondviselők felhasználóneve ütközik, javítása

Tanuló belépés importban a kötőjeles nevű tanulók importálásának javítása

Osztályfőnök - Közösségi szolgálatok export hiba javítása

E-Napló / Órarendek törlése - órarendi elemek duplázódása, bejelenetett számonkérések eltűnnek javításaTip
iconfalse
titleKréta 2.100.1 verzió újdonságai (2021.10.11.)


Expand
titleElérhetővé vált a SZIR-STAT adatszolgáltatás beküldésé funkció

Az admin felületre történő bejelentkezéskor a DashBoard-on megjelent egy új értesítési csempében, hogy felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a 2021/2022. tanévre vonatkozó SZIR-STAT adatszolgáltatás beküldésére szolgáló ’ADATSZOLGÁLTATÁS BEKÜLDÉSE’ gomb aktiválásra került az ’Adatszolgáltatások’ menü, ’Adatszolgáltatás ellenőrzés/jóváhagyás’ menüpont felületén.

Warning

Kérjük, a funkció használatakor fokozottan vegye figyelembe, hogy a beküldést követően nem lesz lehetősége visszavonni, módosítani az adatszolgáltatást!

A SZIR-STAT adatszolgáltatást eddig is elérő felhasználók számára, a SZIR-STAT Adatszolgáltatás menüpontban, a lista alatt megjelent a beküldési funkció.

Beküldést követően a beküldés dátuma jelenik meg, valamint az egyszer használható beküldés gomb inaktívvá válik.

Warning

Kérjük, a funkció használatakor fokozottan vegye figyelembe, hogy a beküldést követően nem lesz lehetősége visszavonni, módosítani az adatszolgáltatást!
Tip
iconfalse
titleKréta 2.100 verzió újdonságai (2021.09.30.)


Expand
titleAktiválásra került a SZIR-STAT adatszolgáltatás funkció

Míg a tavalyi adatszolgáltatás során excel fájlt töltöttek fel az intézmények, ezzel ellentéteben most a KRÉTAban elérhetővé vált az Adatszolgáltatás menüpontban a SZIR Adatszolgáltatás menüpont alatt lévő - Adatszolgáltatás ellenőrzés/jóváhagyás menüpont. A menüpontot csak és kizárólag admin jogosultságú igazgatónak vagy admin jogosultságú igazgatóhelyettesnek kerül megjelenítésre a fejlesztés leírása alapján.  

Expand
titleAdatszolgáltatás ellenőrzése / jóváhagyása menüpont

A menüpontra kattintva a tavalyi adatszolgáltatási felülethez hasonlóan az egyes adattáblák külön panelekben kerülnek megjelenítésre. Az összes panel kinyitására és bezárására is van lehetőség.

Panelek elnevezése és sorrendje:

 • Alapfokú művészetoktatás – adatszolgáltatás
 • Oktatók – adatszolgáltatás
 • Nem oktatók – adatszolgáltatás
 • Infrastruktúra – adatszolgáltatás
 • Osztály – adatszolgálatás
 • Tanuló (tanév eleje) – adatszolgáltatás
 • Tanuló (tanév vége) – adatszolgálatás
 • Könyvtár - adatszolgáltatás

Az egyes panelek lenyitásakor megjelenik az intézmények számára elérhető ellenőrző táblázat és tájékoztató anyag, mely tartalmazza az OSAP adatszolgáltatásra vonatkozó adatköröket, illetve a meghatározott szabályrendszer alapján kalkulált KRÉTA-ból generált adatokat.  Expand
titleAlkalmazotti adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt új mezők felvétele volt szükséges az alkalmazottak adatlapjára. A mezők többes módosítással is megadhatóak, és a sablonizált alkalmazottak (külső, hittan, stb...) esetében nem jelennek meg. 

Az új mezők:


Expand
titleTanulói adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt új mezők felvétele volt szükséges a tanulók Tanügy fül adatlapjára. A mezők többes módosítással is megadhatóak, szerkeszthetőek.

Az új mezők: 

Az "Egész napos iskolai oktatásban részesül" jelölőnégyzet csak az általános iskolai feladatellátási helyre beállított osztályok esetében jelenik meg a felületeken.


Expand
titleTanulói adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt új mezők felvétele volt szükséges a Szakképzésben résztvevő tanulók Szociális fül adatlapjára. A mezők többes módosítással is megadhatóak, szerkeszthetőek.

Az új mezők: 


Expand
titleTanulói adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt a tanuló Tanügy adatlapján található Tantervi jellemző mező kitöltése kötelező a frissítés óta kötelezővé vált. A korábban felvitt tanulók esetében ez a tanuló bármely adatának módosításakor megjelenő fgyelmeztetésként is szerepel, azaz legkésőbb akkor szükséges ennek az értékenek a megadása, amikor bármilyen érték módosításra kerül a tanulónál, és azt mentené a felület.


Expand
titleTerem adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt a Szakképző intézményekben a termek adatlapján 3 új adatmező lett elérhető, valamint a terem "Befogadóképesség" értéke kötelezően kitöltendő típusú mezővé módosult. A korábban felvitt termek esetében ez a terem bármely adatának módosításakor megjelenő fgyelmeztetésként is szerepel, azaz legkésőbb akkor szükséges megadni a "Befogadóképesség" értéket.

Az új mezők:

Az "Internetkapcsolat elérhető" jelölést követően jelenik meg, és lesz kötelezően kitöltendő további két mező:


Expand
titleSzakképzési juttatások modul választó - szövegezés módosítása

Szakképzési juttatások csempére kattintva a modulválasztó felületére történik átirányítás, ahol a korábban megjelenő tájékoztató felirat módosítása történt meg az alábbiakra:

A tanuló - a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint - ahhoz a szakképző intézményben szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt

 1. a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
 2. aa) - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével - ösztöndíjra és
 3. ab) egyszeri pályakezdési juttatásra

jogosult.

Kérjük, válasszon, mely jogosultságot szeretné aktuálisan kezelni!


Expand
titleSzakképzési ösztöndíjhoz kapcsolódó módosítás

A bankszámla szám rögzítés során ellenőrzésre kerül annak helyessége. A rendszer által elfogadható bankszámlaszámok úgynevezett prefix előjeleinek ellenőrzésére használt, létező pénzintézetek azonosítóit és azok neveit tartalmazó lista került frissítése.


Expand
titleEgyszeri pályakezdési juttatás / Nem jogosultság oka megjelenítésre kerül a Tanulói adatlapon is

Ha egy tanuló valamilyen okból nem kap egyszeri pályakezdési juttatást vagy szakképzési ösztöndíjat, az csak a Tanuló / Szakképzési Juttatások listában volt eddig látható a "Nem jogosultság oka" oszlopban. A tanulót megnyitva megtekintésre vagy szerkesztésre, a Szakképzési juttatások fülön belül eddig nem volt ilyen sor egyik mezőben sem. Mostantól itt is megjeleníti a felület azt, ami a Tanuló / Szakképzési Juttatások listában szerepel.


Expand
titleÁllam által ingyenesen biztosított képzésben résztvevő jelölőnégyzet

A Szakképzési intézményeknél a Tanulók Szakképzési juttatások adatlap fülén beálltható egy új adat a tanuló ösztöndíj adatai szekcióban. A Jelölőnégyzet neve: "Állam által ingyenesen biztosított képzésben résztvevő". Az érték többes módosítással is állítható. 

Akinek NINCS beállítva ez a jelölőnégyzet, az automatikusan nem lesz jogosult a szakképzési ösztöndíjra, ilyen esetben a Szakképzési juttatások felületen a nem jogosultság okánál a "Nem állam által ingyenesen biztosított képzésben résztvevő" megjegyzés/ok látható.


Expand
titleIKT pedagógusi szándéknyilatkozat frissítése

Az IKT szándéknyilatkozatok felületen generálható pedagógusi szándéknyilatkozat már az új sablon alapján kerülnek legenerálásra a frissítés óta.


Expand
titleSzázalékok kezelése foglalkoztatás típusánál módosításra került

A Klebelsberg Központ intézményhálózatában az Elsődleges munkaügyi adatok fül alatt, a Foglalkoztatás típusa választóval megadott részmunkaidős lehetőséget választva, a megjelenő Részmunkaidő százalék mezőben ezentúl tört érték is megadható (két tizedesjegyig).


Expand
titleAz Alkalmazottak neveit megjelenítő listák bővítésre kerültek

Az admin és az e-napló felületeken, minden olyan listában, ahol alkalmazott neve jelenik meg, ezentúl nem csak az alkalmazott neve, hanem utána zárójelben az alkalmazott oktatási azonosítója is látszik. Ez a módosítás az ugyanolyan nevű alkalmazottak könnyebb felhasználói beazonosítása céljából vált szükséges.

Felületek ahol a módosítás megtörtént:

 • Admin/e-napló/Helyettesítések kezelése
  • Helyettesítés felvitele és módosítása ablakban az összes mezőnél
 • Admin/e-napló/Helyettesító keresése
  • Lehetséges helyettesítő oszlopban
 • Admin/Dokumentumok
  • Pedagógus listák
 • Tanár/e-napló
  • Egyedi helyettesítés kiírása esetén a helyettesített pedagógus listák
 • Tanár/osztályfőnöki feladatok/Naplóellenőrzés
  • A pedagógus oszlopExpand
titleÓrafelvitel/Módosítás felület átszerkesztése

Az új óra felvitel, vagy meglévő módosíts esetében nem ugyan abban a sorrendben szerepelt minden adat a felületeken, ami bizonyos esetekben zavaró lehetett, ezért a felületek egységesítésre kerültek.


Expand
titleÚj adatszótárelemmel bővült a Közterület jellege adatszótár

A Közterület jellege adatszótár legördülő lista kiegészítésre került a "domb" új adatszótár elemmel.


Expand
titleLEP előadások kezelése lista módosítás

A több évfolyamhoz tartozó előadások nem külön-külön sorokban jelenjenek meg ezentúl a listákban, hanem egyben.

A fő listáról lekerül az évfolyam oszlop, helyette az előadás sort lenyitva jelenik meg egy részletes lista nézet, ahol látható az előadáshoz rendelt engedélyezett tanulói létszám és kísérő létszám, itt kiválasztható az előadáshoz rendelt évfolyamok is.


Expand
titleLEP előadás kezelés visszajelzés módosítás

Amennyiben a felhasználó a részvétel jelölést menti, akkor a felhasználóktól érkezett visszajelzések alapján egyértelműbb visszacsatolás vált szükségessé a felületen. Ezért a részvevők sikeres mentése esetén felugrik egy popup ablak: "A résztvevők mentése sikeresen megtörtént!" tartalommal.


Expand
titleEGYMI modul adatbővítés

Megjelenítésre kerül minden SNI-re vonatkozó adat EGYMI modulban is, ha a tanulónál beállításra kerültek az SNI/BTMN adatok, akkor az EGYMI modulban (pl.  utazó osztályokba sorolást követően) a tanulónál szintén elérhetőek lesznek az SNI/BTMN adatok:

  • Kiállító szakértői bizottság neve
  • Kiállító szakértői bizottság címe
  • Szakvélemény száma - A szakvélemény száma tetszőleges karaktersorozat lehet.
  • Kiállításának kelte
  • Felülvizsgálat időpontja (tanév)


Expand
titleCsoporttípus beállítás módosítás

Az egyes csoporttípusoknál megadható időtartam maximális értéke felhasználói kérésre 120 percre lett módosítva.


Expand
titleFelületi felirat változtatás

A tanóra létrehozása során eddig szereplő "Osztály" érték módosításra került "Osztály/Csoport"-ra, mert több esetben a bejelentések alapján problémát okozott a felhasználók számra, az adatmező elnevezése. A mezőben minden elérhető osztály és csoport megjelenik, akiknek az adott fogoalkozás rögzítése lehetséges.


Expand
titleHelyesírási javítás

 A rendszerben néhány felületen hibásan "TAJ szám" felirat jelent meg, ez került javításra a helyes "TAJ-szám" verzióra.

A felületeken a "Közterület név" megnevezés lecserélésre került a "Közterület neve" értékre.