Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Fejlesztések

Energetika intézményi oldal / alaprajz letöltés

Új funkciót hoztunk létra a szakképzéssel foglalkozó intézményeknél, ahol az „Intézmény” menüpontban az „Intézményi alaprajz letöltése” lehetséges az admin joggal rendelkező felhasználó számára.

 • Az „Intézmény” menüpontban lévő gomb: „Intézményi alaprajz letöltése”.
 • A gombra kattintva letöltődik az intézményhez kapcsolódó összes alaprajz.
 • Több alaprajz letöltése esetén .ZIP formátumban, egyéb esetben PDF-ben történik a dokumentum(ok) letöltése.
 • Jogosultság: Minden intézmény csak a saját „Intézményi alaprajz” dokumentumait tudja letölteni, szerkesztési, feltöltési lehetőség nem biztosított.

4., illetve a 9.,10. évfolyamos szakiskolai képzés Ösztöndíj Díj jogosultság

Ezentúl megjelenítjük a kizárás okát is a tanuló Tanügy felületén, milyen indokkal nem jogosult az ösztöndíjra.

TESZEK modul / Pedagógusoknak szóló ÁSZF cseréje

A TESZEK modulban a pedagógusokat érintő ÁSZF-t új dokumentumra cseréltük.

TESZEK modul / Alkalmazottak regisztrációinak projektfázishoz kapcsolása

Bevezetésre került a TESZEK modulban, hogy az alkalmazottak regisztrációjakor a rendszer megviszgálja, hogy abban a projektfázisban az adott alkalmazott jogosult-e eszközt igényelni?

TTF / KK KR-ből visszaküldött TTF megjegyzés megjelenítése felületen

Bevezetésre került, hogy a TTF visszaküldéskor megjegyzést is mellékelhet a Tankerületi Központ, amit az intézményi felületen meg is jelenítünk.


Hibajavítások

Tanulók tanügyi adatai exportban nem jelenik meg az összes tanuló

Kijavítottunk egy hibát, mely szerint nem jelennek meg a "fel nem vett tanulók" és néhány olyan tanuló sem, akiknek a "Belépés dátuma" 09.01. utáni értéken állt.


Törzslapok / Tanuló áthelyezése esetén rosszul jelenik meg az ágazati alapvizsga záradék

Kijavítottunk egy hibát, miszerint a tanuló áthelyezésekor nem jelent meg a tanuló korábbi ágazati alapvizsga eredménye.


Felhasználók - hibás szűrő működés

Kijavítottunk egy hibát, ha ki akarták listázni azokat a felhasználókat, akik nem rendelkeznek belépési adatokkal, akkor a „Rendelkezik belépési adatokkal?” szűrőt nem-re állítva most már csak olyan felhasználók jelennek meg, akiknek nincsenek belépési adataik, illetve igen-re állítva pedig csak olyanok jelenjenek meg, akiknek vannak belépési adatai.

Tanulók kiiratkoztatása után hibás szakmajegyzék adatok, törzslapon ágazati alapvizsga nem jelenik meg

Kijavítottunk egy hibát és most már az Osztályok tanulóinak listája és Osztályokból kiírt tanulók listája felületeken helyesen jelenjenek meg a tanuló Szakmajegyzék adatai.

Alkalmazott módosítása / Óraszám értékének validálása

Kijavítottunk egy hibát és így már az alkalmazott módosításánál, az elsődleges munkaügyi adatoknál az óraszám textboxba heti munkaidő kerül, a maximum beírható érték 7*24=168 óra.

Tanévrendi eseményt nem lehet felvenni / módosítani

Kijavítottunk egy hibát, miszerint Tanítás nélküli munkanapot nem lehet felvenni és módosítani sem.

Teremütközés - Figyelmeztetés és hibaüzenet hiánya

Testreszabásban a teremütközést "Figyelmetetés" vagy "Ütközés nem lehetséges" lehetőségekre állítva most már jön figyelmeztetés vagy hibaüzenet teremütközés esetén.

Dashboard / Tanuló nem rendelkezik munkarend beállítással figyelmeztetés

Kijavítottunk egy hibát, amelyben az Adminisztrációs rendszer figyelmeztetései panelben megjelent egy Klebelsberg Közpor által fenntartott intézményeknél a figyelmeztetés, hogy "Tanuló nem rendelkezik munkarend beállítással: 808 fő", de ez a KK által fenntartott intézményeknél nem releváns.

Dashboard / Gondviselő belépési azonosító nélkül figyelmeztetés

Kijavítottunk egy hibát, és most már a Kezdőoldalon az Elektronikus napló figyelmeztetései panelben a "Gondviselő belépési azonosító nélkül" sornál lévő számra kattintva a Felhasználók felületen csak a gondviselőket listázza, azok közül is csak azokat, akik nem rendelkeznek belépési azonosítóval.

Sikerdíj igazolás - hiányos oktatási azonosító megjelenés

Kijavítottunk egy hibát és most már a kiállított igazolásokon az oktatási azonosító sorban a legenerált dokumentumokba az oktatási azonosító utolsó számjegye is megjelenik.

Tanulónál SNI/BTMN fülön, kitöltött BTMN résznél hibásan jelennek meg sorok     

Megoldottunk egy problémát, melyben a tanulóknál, SNI/BTMN fülön, nagyító nézetben, kitöltött BTMN résznél, a következő soroknál SNI helyett, BTMN-nek kell szerepelt zárójelben, a sorok végén:

 • Szakvélemény (BTMN)
 • Szakértői bizottság javaslata (BTMN)
 • Következő kötelező felülvizsgálat időpontja (BTMN)

Dokumentumok / Korábbi tanévre nem tölthetők le a duális csoportok naplói

Kijavítottunk egy hibát így korábbi tanévre váltva a Dokumentumok felületen, Csoportnaplót kiválasztva a Csoportoknál legyenek kiválaszthatók a duális csoportok is, és generálhatóvá vált számukra a csoportnapló a korábbi működés szerint.

Duális dokumentumok / Csoportnaplóban késés rosszul számolódik

Megoldottuk így már helyesen működik, így a duális csoportnaplóban az "igazolt (ó)" és "igazolatlan (ó)" sorokban 60 percenként számolja 1 órának a késéseket. 

Status
titleKRÉTA 2.123.241 (2023.10.10) verzió

Fejlesztések

 • Tanulói adatok/Tanügy/Munkarend típus státusz módosítása
 • Tanulói adatok/Tanügy/Jogviszony kezdete dátum státusz módosítása
 • "Értékelési szempontok" adatszótár + szótárelemek módosítása
 • AdminDashboard/Ágazati alapvizsga teljesítésével kapcsolatos fejlesztések
 • AdminDashboard/Fő munkaviszonyú pedagógus oktatott tárgykategória módosítása
 • AdminDashboard-Tanulók tanév eleji/ Tanuló jogviszonya módosítása
 • Duális / Sikerdíj-lekérdezés felület többes kijelölés lehetősége
 • Tanuló (tanév vége) adatszolgáltatás/Az előző tanévben a tanulmányokat az adott évfolyamon sikeresen teljesítette
 • Pedagógus igazolvány igénylésre jogosult új munkakör típus felvitele

Javítások

 • A frissítés javítja az a hibát,  a Mulasztások kezelése dátum nézetben hibás adatok jelenthetnek meg
 • A frissítésben BTMN blokk szöveg módosítása a jogszabályi változások miatt
 • A frissítés javítja az a hibát, hogy a tanuló nem törölhető AMI kapcsolódás miatt
 • A frissítés javítja az a hibát, hogy a Korábbi tanév/Osztály év végi statisztika körkörös hivatkozási hibaüzenetet ír ki a program
 • A frissítés javítja az a hibát, hogy a Mulasztások / Duális mulasztás mentése igazolatlanként Dátum nézetben nem jól jelenik meg
 • A Duális modul - 'betegszabadság', 'táppénz', 'szabadság' típusú mulasztás hibák kezelésénbek javítása
 • A frissítés javítja az a hibát, hogy az Admin/Beszámításos tanuló funkcióban a tanulmányi átlag kézi rögzítése nem lehetséges
 • A frissítés javítja az a hibát, hogy az eszközregisztráció során téves validációs hiba jelenik mewg
 • Kollégium adatszolgáltatás - Ellenőrző táblázat hiba
 • A frissítés javítja az a hibát,  hogy a Duális / Duális oktatók felületen néhány esetben nem töltenek be az adatok 
 • A frissítés javítja az a hibát,  hogy néhány esetben előfordul hogy a Duális admin nem tud belépni új duális csoportba sorolás után
 • A frissítés javítja, hogy a  Duális tanuló - szakképzési munkaszerződéssel továbbra is megjelenik a nem releváns csoportjában

Status
titleKRÉTA 2.123 (2023.10.08) verzió

Fejlesztések


Duális modul / Dokumentumok menüpont létrehozása

Intézményi és duális adminaknak elérhető új menüpontot hoztunk létre Duális dokumentumok néven, ahonnan letölthetővé válnak a kapcsolódó a csoportnaplók.

Duális modul / Duális dokumentumok generálása és letöltése

A Duális dokumentumokra kattintva megnyílik elérhető a Naplókon belül a "Duális csoportok naplói" funkció.

A "Duális csoportok naplói" sor végén található letöltés gombra kattintva felugró ablak jelenik meg, ahol a szűrési feltételek beállíthatók.


A LETÖLTÉS funkciógombra kattintva a Duális csoportnapló generálódik.

Duális modul / Sikerdíj-lekérdezés felület

Duális admin felületen léterhoztunk a Sikerdíj-lekérdezés felületet.

Az oldalon az alábbi adatok jelennek meg:

-Duális képzőhely neve és adószáma
-Név
-Oktatási azonosító
-Anyja születési neve

-Születési hely
-Születési idő 
-Vizsga teljesítés (Igen, nem, nincs, kérem válasszon)
-Sikeres vizsga időpontja
-Szakma megnevezéseDuális modul / Sikerdíj-lekérdezés igazolás

Új funkciót fejlesztettünk ki, mely szerint a vizsgarendszer alapján sikeres vizsgával rendelkező duális tanulók esetén a duális admin igazolást tud kiállítani.

A  "Sikerdíj igazolás" menüpontban a 'Letöltés' gomb megnyomásával az igazolás generálódik.


SZIR-STAT aktiválás 2023. október 1-jével

Elérhetővé tettük az isszir intézmények részére a SZIR-STAT adatszolgáltatást 2023. október 1-jei időponttal.

SZIR-STAT útmutatók felületi cseréje

Aktualizáltuk a rendszerben elérhető SZIR-STAT pdf formátumú dokumentumokat.

Hibajavítások

Duális oktató 2023/2024 - hiányzó tanév rendje események

Kijavítottunk egy hibát, amelyben admin, duális admin, duális oktató belépéssel az órarendben nem jelennek meg a tanév rendje események. 

Pedagógusigazolvány menüpont nem jelent meg

Kijavítottunk egy hibát, miszerint az adminisztrátor számára nem jelent meg a Nyilvántartás csempén belül az Oktatói adatok oszlopban a Pedagógusigazolvány menüpont. Tanároknak pedig a menüsorban nem jelenik meg a Pedagógusigazolvány csempe.

Szakképzési munkaszerződés felvétele többes módosításnál nem működik

Kijavítottunk egy hibát, melyben a szakképzési munkaszerződést felvitelekor a tanulóknak többes módosítással, a mentést követően nem jelennek meg a tanuló tanügy fülén. 

Status
titleKRÉTA 2.123 (2023.09.21) verzió

Fejlesztések


Tanmenet átnevezése

Mindenhol ahol a "Tanmenet" vagy "Tanmenetek" kifejezés szerepelt eddig a KRÉTÁban, ott a jövőben "Tanmenet/tervezett tananyag" vagy "Tanmenetek/tervezett tananyagok" szerepel.


ÚJ osztály adatlap elem

Bevezetésre került egy új osztály adat "Kezdő évfolyamú osztály".

Értéke többes módosítással is állítható.

Betekintő nézetben is megjelenik a beállított érték.


Ösztöndíjból kizárt - ágazati alapvizsga

 Juttatások menüpontból elérhető 'Ösztöndíjból kizárt – ágazati alapvizsga után tanulmányait megszakította, majd újrakezdte' jelölő elnevezésének rövidebb használatát az alábbi felületeken

 • Intézményi adminisztrátor 'Juttatások' csempe,
 • Tanuló és Gondviselő Tanulo/Juttatasok (ellenőrző felület)


ÚJ osztály adatlap elem

Beveztésre került egy osztály adatlap elem, elnevezése: "Tanév rendjétől eltérő (tanév közben indított) képzés"

Többes módosítással is állítható értéke.

Betekintő nézetben is megjelenik a beállított érték.


Keresztféléves - Korábbi osztály adatlap elem eltávolítása felületről

Bevezetésre került, hogy új osztály adatot lehet rögzíteni a korábbi "Keresztféléves" helyett.


Keresztféléves - Korábbi csoport adatlap elem eltávolítása felületről 

Eltávolításra került csoportok adatlapjáról a korábbi "Keresztféléves" jelölőnégyzet.


SZIR-STAT/ Mezők átnevezése

Átnevezésre kerültek a lenti mezők, melyeket admin felhasználóval bejelentkezve a Tanulói adatok/Tanügy fülén voltak elérhetőek:

 • 'Tanulószerződés' mező átnevezése szükséges 'Tanulószerződéses'-re; 
 • a 'Diáksportkör tagja' mező átnevezése szükséges 'Iskolai sportkörben részt vevő tanuló'-ra; 
 • a 'Számítógépet oktatási célra használ' mező átnevezése szükséges 'Számítógépet tanulási/oktatási célra használ'-ra; 
 • a 'Nemzetiségi' mező átnevezése szükséges 'Nemzetiségi oktatás'-ra; 
 • a 'Arany János program' mező átnevezése szükséges 'Arany János Tehetséggondozó Program'-ra.


SZIR-STAT/ Mezők felületről történő levétele

Levettük a lenti mezőket, melyeket admin felhasználóval bejelentkezve a Tanulói adatok/Tanügy fülén voltak elérhetőek:

 • az'Előző intézmény' mező levétele szükséges a felületről, helyette másik mező NEM kerül; 
 • az 'SZKTV' mező levétele szükséges a felületről, helyette másik mező NEM kerül; 
 • a 'SZÉTV' mező levétele szükséges a felületről, helyette másik mező NEM kerül; 
 • az 'OSZTV' mező levétele szükséges a felületről, helyette másik mező NEM kerül; 
 • az 'Egyéb országos döntő' mező levétele szükséges a felületről, helyette másik mező NEM kerül; 
 • a 'Bizonyítvány sorszáma' mező levétele szükséges a felületről, helyette másik mező NEM kerül.


Tanügy menüpont - 4 évfolyamos szakiskolai képzés ösztöndíj jogosultság jelölő 

Új jelölőnégyzet került bevezetésre az intézményi adminisztrátor számára, a Nyilvántartás / Tanulói adatok / Tanügy menüpontban most már elérhető a 4 évfolyamos szakiskolai képzés ÖD jogosultság jelölő.


Jutttások menüpont - 4 évfolyamos szakiskolai képzés ösztöndíj jogosultság jelölő

Új jelölőnégyzet került bevezésre, amennyiben a Nyilvántartás / Tanulói adatok / Tanügy menüpontban jelölésre került, hogy a Tanuló „4 évfolyamos szakiskolai oktatásban vesz részt”, abban az esetben a Tanuló ösztöndíjra jogosulttá válik. Ezáltal a Tanulói adatok / Juttatások / Tanuló ösztöndíj adatai felületen automatikusan jelölésre kerül a „4 évfolyamos szakiskolai oktatásban vesz részt” jelölőnégyzet.


Intézmény rövid nevének szerkeszthetőségének elrejtése

Kivezetésre került egy korábbi funkció, miszerint az intézmény korábbi rövid nevét meg lehett változtatni.

Hibajavítások

SNI/BTMN jelölő duális modulos tanulók esetében

Javításra került az a hiba, miszerint a fenti felületen BTMN jelölő bepipálása esetén nem jelennek meg azon mezők, melyek a BTMN adatok részletes megadását lehetővé tennék.


Juttatások felület - "Fegyelmi határozat miatt kizárt elutasítási" ok nem jelenik meg

Javítottunk egy hibát, miszerint, ha a tanulónak fegyelmi határozatot rögzítettek, ezáltal "Juttatások" fülön "Fegyelmi határozat miatt kizárt" jelölőnégyzet bepipálásra került, a kizárási ok nem jelent meg a "Juttatások" menücsempe felületein.


Új alkalmazott létrehozása -  a belépési adatokat tartalmazó pdf nem generálódik le

Kijavítottunk egy hibát, amennyiben új alkalmazott létrehozásakor a Belépési adatoknál be van pipálva a "Fájl letöltése hozzáférés generálása után" jelölőnégyzet, nem tölti le a pdf-et, "Hiba történt az oldalon" üzenetet kap a felhasználó.


Status
titleKRÉTA 2.122 (2023.09.04) verzió

Fejlesztések

Jelszóváltoztatáskor figyelmeztetés jön a kijelentkeztetésre

Amikor a felhasználó saját magának változtatja meg a jelszavát, akkor a rendszer automatikusan kijelentkezteti, melyre egy felugró üzenet figyelmezteti.

Profilbeállítások - Jelszó módosítása

Jelszóerősség változás

Minden olyan felületen (profilbeállítások/jelszó módosítása, elfelejtett jelszó, alkalmazottak, tanulók vagy gondviselők belépési adatai), ahol a felhasználó jelszavát meg lehet változtatni, a jelszó változtatás az alábbi követelmények alapján történhet csak meg.

Az új követelmények:

 • 8 karakter hosszú
 • tartalmaz kisbetűt
 • tartalmaz nagybetűt
 • tartalmaz számot
 • nem egyezik meg a felhasználó legutolsó 3 jelszavak közül egyikkel sem


Adatszótár bővítés (Honvédelmi alapismeretek, Testnevelés típusa)

Kibővítésre került az adatszótár egy új tantárgykategóriával: Honvédelmi alapismeretek

Kibővítésre került a Testnevelés típusa új opciókkal:

 • Normál testnevelés
 • 5 óra alóli teljes felmentéssel rendelkezik
 • 5 óra könnyített testnevelésben részesül
 • Iskolai és gyógytestnevelésen vesz részt (II/A)
 • Csak gyógytestnevelésen vesz részt (II/B)
 • 2 óra alóli felmentése van: versenyszerű sporttevékenységet folytat, igazolt, egyesületi tagsággal rendelkezik vagy amatőr sportszerződés alapján sportol (Nkt. 27. § (11) c) pont)
 • 2 óra alóli felmentése van: sportszervezetben heti 2 óra sporttevékenységet folytat (Nkt. 27. § (11) d) pont)
 • 2 óra alóli felmentése van: iskolai sportkörben sportol (Nkt. 27. § (11) b) pont)

Adatszótár bővítés - Munkakör (katona oktató)

Kibővítésre került a Munkakörök adatszótár egy új elemmel: katona oktató

Adatszótár bővítés - Csoport típus (Ügyelet csoport)

Kibővítésre került a Csoport típusok adatszótár egy új elemmel: Ügyelet csoport

SNI/BTMN módosítás - Tanulói adatok

Tanulói adatok SNI / BTMN fülön felületi és adatbeviteli változtatások történtek.

Ha a "Sajátos nevelési igényű" jelölő aktív, megjelenik három új beviteli mező:

 • Szakvélemény (SNI)
 • Szakértői bizottság javaslata (SNI)
 • Következő kötelező felülvizsgálat időpontja (SNI)

Ha a "Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő" jelölő aktív, akkor megjelennek az alábbi mezők:

 • Tanuló létszámsúlyozása (BTMN)
 • Kiállító szakértői bizottság neve (BTMN)
 • Kiállító szakértői bizottság címe (BTMN)
 • Szakvélemény száma (BTMN)
 • Kiállításának kelte (BTMN)
 • Szakvélemény (BTMN)
 • Szakértői bizottság javaslata (BTMN)
 • Következő kötelező felülvizsgálat időpontja (BTMN)
 • Felülvizsgálat időpontja (tanév) (BTMN)

Nyilvántartás / Tanulók / Tanulói adatok / SNI /BTMN

SNI/BTMN módosítás - Exportok

Az SNI/BTMN módosításoknak megfelelően az új adatokkal bővítésre kerültek az ezzel kapcsolatos exportok is, a Tanulók KIR-STAT és a Tanulók teljes KIR-STAT export.


SNI/BTMN módosítás - Figyelmeztetés a tanuló neve mellett

Tanóra naplózása felületen a tanuló neve mellett felkiáltójel jelenik meg, melynek szövegbuborékjában az "SNI Szakértői bizottság javaslata" és/vagy a "BTMN Szakértői bizottság javaslata" jelenik meg, amennyiben a tanuló SNI/BTMN felületén ezek rögzítve lettek.

Új lapfül: Fegyelmi határozat

Azoknál az intézményeknél, ahol létezik Juttatások menüpont, a Nyilvántartás - Tanulók felületen a Tanulói adatok ablakba bekerült egy új lapfül: Fegyelmi határozat

Az +Új gombra kattintva rögzíthető új fegyelmi határozat.


A 'Határozat érvényességének kezdete' alapértelmezetten a mai nap. A naptárnézetben visszamenőlegesen a tárgynap mínusz 8 nap választható ki. A 'Határozat érvényességének vége' alapértelmezetten az érvényesség kezdete dátuma plusz hat hónap. Amennyiben hat hónapnál hosszabb időt kíván rögzíteni a felhasználó, egy felugró üzenet figyelmezteti:
„Vonatkozó jogszabály szerint a fegyelmi büntetés időtartama nem lehet hosszabb juttatások csökkentése vagy megvonása esetén hat hónapnál.”


A Mentés gombra kattintást követően egy új felugró ablak figyelmezteti a felhasználót a határozat rögzítésének ösztöndíjra vonatkozó hatására: ’Fegyelmi határozat rögzítésével a tanuló - meghatározott időre - elveszíti ösztöndíj jogosultságát!’A határozat rögzítése után az alábbi adatok jelennek meg a felületen:

 • Határozat érvényességének kezdete
 • Határozat érvényességének vége
 • Megjegyzés
 • Státusz
 • Aktív státusz esetén a határozatot lezáró ikon

A Státusz lehet Aktív, Lejárt vagy Lezárt:

 • Aktív státusszal az érvényben lévő, időszak szerint nem lejárt és nem is lezárt határozatok jelennek meg
 • Lejárt státusszal az érvényességi időn túli határozatok jelennek meg
 • Lezárt státusszal a tévesen rögzített, felhasználó által lezárt határozatok jelennek meg

Ha a rendszerben új fegyelmi határozat kerül rögzítésre, akkor a rendszer automatikusan kizárja a tanulót a Szakképzési ösztöndíjból, a megadott határozat érvényességének végéig.

Juttatások - Új elutasítási okok

A Tanulói adatok Juttatások lapfülére két új elutasítási ok került felvételre a Tanuló ösztöndíj adatai és az Apáczai ösztöndíjprogram blokkon belül:

 • Ösztöndíjból kizárt - ágazati alapvizsga után tanulmányait megszakította, majd újrakezdte
 • Fegyelmi határozat miatt kizárt

Juttatások - Ösztöndíjból kizárt

A Tanulói adatok Juttatások lapfülére került egyik új elutasítási ok az „Ösztöndíjból kizárt – ágazati alapvizsga után tanulmányait megszakította, majd újrakezdte”. Ez a jelölő arra szolgál, hogy a tanuló ne tudjon újra ösztöndíjas hallgató lenni azáltal, hogy ismét ugyanazon a képzésen vesz részt, amelyen előző tanévben már letette a vizsgáját, de a tanévet nem fejezte be.

Ha a Juttatások felületen a Tanuló ösztöndíj blokkban ez a jelölő bekapcsolásra kerül, akkor a rendszer kizárja a tanulót a Szakképzési ösztöndíjból. Ameddig a jelölő aktív, a kizárási ok is aktív marad.
Ha a Juttatások felületen az Apáczai ösztöndíjprogram blokkban ez a jelölő bekapcsolásra kerül, akkor a rendszer kizárja a tanulót az Apáczai ösztöndíjprogramból, amíg a jelölő aktív.

Juttatások - Fegyelmi határozat miatt kizárt

A Tanulói adatok Juttatások lapfülére került egyik új elutasítási ok a „Fegyelmi határozat miatt kizárt”. Ez a jelölőnégyzet nem szerkeszthető. Ha a rendszerben fegyelmi határozat kerül rögzítésre a tanulónak, akkor automatikusan kipipálásra került ez a jelölő a Tanuló ösztöndíj adatai és az Apáczai ösztöndíjprogram blokkon belül, ezzel kizárva a tanulót a Szakképzési ösztöndíjból és az Apáczai ösztöndíjprogramból a megadott határozat érvényességének végéig.

Szakképzési juttatás összegek 2023/24-es tanév

A szakképzési juttatások számítása felülvizsgálatra került a 2023/2024-es tanévben.

Gondviselő tulajdonságok bővítése

Gondviselők esetén két új tulajdonság tárolására van lehetőség:

 • Értesítendő hozzátartozó
 • Családi pótlékra jogosult személy

Gondviselői adatok bővítése

Gondviselők esetén négy új adat megadására van lehetőség:

 • Születési helye
 • Születési ideje
 • Anyja születési családneve 
 • Anyja születési utóneve

Tanulói adatlap - Megjegyzés

A tanulók adatlapján az Alapadatok fülön található ’Megjegyzés’ mezőhöz tartó információs üzenet módosításra került.

Tanulói adatlap - Testnevelés felmentés

A tanulók adatlapján a ’Testnevelés típusa’ beállítási lehetőség átkerült a Szociális fülről a Tanügy fülre és kibővítésre került az alábbi opciókkal:

 • Normál testnevelés
 • 5 óra alóli teljes felmentéssel rendelkezik
 • 5 óra könnyített testnevelésben részesül
 • Iskolai és gyógytestnevelésen vesz részt (II/A)
 • Csak gyógytestnevelésen vesz részt (II/B)
 • 2 óra alóli felmentése van: versenyszerű sporttevékenységet folytat, igazolt, egyesületi tagsággal rendelkezik vagy amatőr sportszerződés alapján sportol (Nkt. 27. § (11) c) pont)
 • 2 óra alóli felmentése van: sportszervezetben heti 2 óra sporttevékenységet folytat (Nkt. 27. § (11) d) pont)
 • 2 óra alóli felmentése van: iskolai sportkörben sportol (Nkt. 27. § (11) b) pont)

A "Testnevelés típusa" mező kitöltése kötelező.

Szakképzési juttatások menüpont módosítása

A 'Szakképzési juttatások' menüpont mindenhol átnevezésre került.
A menüpont új elnevezése: 'Juttatások'.

Alkalmazottak és tanulók lista felületeinek módosítása

Intézményi adminisztrátor számára a kezdőoldalon található Adminisztrációs rendszer figyelmeztetései és Elektronikus napló figyelmeztetései panelekben a megjelenő számokra kattintva a szűrt lista felület megjelenítése módosult.

Importálás - Tanulók importálása sablon - Adóazonosító

A Tanulók importálása sablonba bekerült az Adóazonosító oszlop, így már a tanulók importálásakor rögzíthető a tanuló adóazonosító jele.


Hibajavítások

Következő tanév - Tanulók elérhetőségi adatainak importálása

Megoldásra került az a probléma, miszerint következő tanéven a Tanulók elérhetőségi adatainak importálásánál új vagy léptetett tanuló esetében hibára futott az importálás, abban az esetben, ha a tanulónak volt már rögzített telefonszáma és/vagy e-mail címe, amely alapértelmezett.

Következő tanév - Osztály tanulóinak léptetése felületen rossz a sorok tördelése

Megoldásra került az a probléma, miszerint a következő tanéven az Osztály tanulóinak léptetése felületen bizonyos képernyőfelbontások esetén egymáshoz képest elcsúszva jelentek meg a mezők.

Következő tanév - AMI osztályok léptetése a csoportból is kilépteti a növendéket

Javításra került, hogy a következő tanéven AMI osztályok léptetése felületen léptetett AMI osztályok növendékei aktív tanéven csak az AMI osztályból kerüljenek kiléptetésre, az AMI csoportokból ne.

Következő tanév - Nem lehet tanulót törölni

Következő tanévre lépve tanulók törlése sem egyesével, sem többes törléssel nem volt lehetséges.

Következő tanév - Tanulók importálásánál nem jelez hibát az oktatási azonosítóra

Következő tanéven a Tanulók importálása felületen importálva tanulót nem jelzett hibát arra a felület, hogyha az aktív tanéven valamelyik tanuló már rendelkezett ugyanazzal az oktatási azonosítóval.

Következő tanév - IER felhasználók a tanévváltás után nem tudnak bejelentkezni

Tanévváltást követően az IER (Iskolai Egészségügyi Rendszermodul) felhasználók bejelentkezése problémába ütközött.

Következő tanév - AMI osztály léptetésekor automatikusan létrejönnek AMI egyéni csoportok

Következő tanéven, AMI osztály léptetésekor abban az esetben is automatikusan létrejöttek az Ami egyéni csoportok a tanulók számára, ha ez a beállítás a Testreszabás felületen tiltva volt.

Következő tanév - Gondviselő nem törölhető

Javításra került, hogy következő tanéven is sikeresen lehessen gondviselőt törölni, amennyiben a tanulóhoz több gondviselő került rögzítésre.

Alkalmazottaknál nem lehet jelszót módosítani

Alkalmazottak és duális oktatók jelszavának módosítása adminisztrátorral belépve, valamint duális oktatók jelszavának módosítása duális képzőhelyi adminisztrátorral bejelentkezve ’Hiba történt az oldalon’ hibaüzenetet kaptak felhasználóink.

Felhasználó törlése nem lehetséges jelszókapcsolat végett

Javításra került a felhasználók törölhetőségének problémája, melyre nem volt lehetőség abban az esetben sem, ha egyéb kapcsolódással nem, viszont megadott felhasználónév – jelszó párral rendelkeztek.

Tanuló és gondviselője esetében egymás jelszó előzményeit is figyeli a rendszer

Javításra került, hogy a tanulónak és a gondviselőjének egymás jelszóelőzményeire ne érkezzen validációs figyelmeztetés.

Gondviselők Bővített jogosultság hiba

Javításra került, hogy a Tanulói adatok Gondviselők fülén nem volt lehetőség bővített jogosultságot adni a gondviselőnek.

Elfelejtett jelszó - Jelszó igénylés nem működik

Megoldásra került, hogy a Jelszó igénylés felületen sikeresen tudjanak megadni új jelszót tanulók és gondviselők egyaránt.

Alkalmazott - belépési adatok megadása

Újonnan létrehozott alkalmazott esetében, adataikat szerkesztésre újra megnyitva a ’Belépési adatok’ fülön téves validációra hivatkozva belépéshez szükséges jelszó megadására nem volt lehetőség.

Dokumentumok - AMI Törzslapon értékelések megjelenítés és részletezés hiba

Javításra került, hogy a „Törzslapkivonat (alapfokú művészetoktatás)” dokumentumban a 'Minősítés/Osztályzat' oszlopban a szöveges értékelésekhez tartozó indexek helyesen jelenjenek meg és 'Szöveges értékelés, feljegyzés, felmentés' részen belül is megfelelően jelenjenek meg a tantárgyak nevei.

Dokumentumok - Törzslapok letöltése egész osztály részére Word formátumban

Bizonyos tanulóknál más formázással jelentek meg a törzslap adatai a dokumentumban, amennyiben az egy egész osztályra számára egyben került generálása, Word formátumban.

Házi feladat - DKT-ban rögzített nem jelenik meg

Javításra került, hogy a DKT-ban rögzített házi feladatok is megjelenjenek a házi feladatok listájában.

Importálás - Alkalmazott munkaügyi adatainak importálása sablon adatjavítások

Javításra került, hogy az Alkalmazott munkaügyi adatainak importálása sablonban a Munkakör és a Foglalkoztatási jogviszony lapokon csak azok az elemek jelenjenek meg, amik a kapcsolódó Adatszótárakban láthatóra vannak állítva aktuálisan az adott intézménynél. 

Aktív jogviszonnyal rendelkező tanulóknál szerepel kilépés dátuma

Ahol szükséges volt, ott módosításra került, hogy ne legyen jövőbeli vagy nem valós adat a tanulók kilépési dátuma. Valamint ezzel együtt módosításra került az Osztályok tanulónak listája és az Osztályokból kiírt tanulók felületeken a Belépés dátum és Kilépés dátum mezőkbe beírható és kiválasztható dátumok.

Tanév rendje – Megjegyzés törlése nem lehetséges

Tanév rendje menüpontban, amennyiben a ’Megjegyzés’ mezőből kitörlésre került egy eseményhez megadott megjegyzés, a ’Mentés’ gombra kattintva, majd újra megnyitva a felületet, a mező értékének törlése sikertelennek bizonyult.

Tanári feladatok menüelemek elnevezései hibásak

Megoldásra került az a probléma, miszerint tanárral belépve a Tanári feladatok csempén belül a menüelemek elnevezései hibásan, ’Egyéni csoport’ néven jelentek meg.

Intézmény adatainak szerkesztése felület javítása

Pontosításra került az Intézmény adatainak szerkesztése ablakban a címre vonatkozó súgóbuborékok szövegezése.

Importálás - A sablonban csak a Szakirányú ismeret tantárgy szerepel

Megoldásra került az a probléma, miszerint az Importálások csempén belül mind a négy felületen a sablont letöltve a táblázat Tantárgy lapján csak a Szakirányú ismeret tantárgy szerepelt, így az Órarend/Napirend lapon a Tantárgy oszlopban csak az volt kiválasztható.

Gondviselők belépési adatai export - üres osztály oszlop

Javításra került az a hiba, melyben a tanévváltást követően a Gondviselők belépési adatainak importálása felületen letölhető export fájlban üres volt a tanuló osztálya oszlop, pedig a tanulók be voltak sorolva osztályokba.