Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

A KRÉTA fogalma és funkciója

A Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) - továbbiakban KRÉTA - a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszer, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A KRÉTA egy olyan alaprendszer amely képes csatlakozni a köznevelés hálózataihoz, és ezzel igyekszik kényelmesebbé tenni az online adminisztrációt. A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer célja, hogy az állami oktatásirányítás legfelső szintjétől kezdve a diákokig és szülőkig az oktatás minden résztvevője számára biztosítson egy olyan rendszert, ahol oktatással kapcsolatos folyamataikat hatékonyan, elektronikusan végezhetik el.

A KRÉTA rendszer moduljai

A KRÉTA rendszerben az egyes modulok integráltan képesek az együttműködésre, tehát valamely modulban rögzített adatok a többi modulban is használhatók. A rendszer főbb moduljai az alábbiak:


Column
width100%

Include Page
KRÉTA Szoftvermodulok
KRÉTA Szoftvermodulok