Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA fogalma és funkciója

A Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) a továbbiakban KRÉTA a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszer, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A KRÉTA egy olyan alaprendszer amely képes csatlakozni a köznevelés hálózataihoz, és ezzel igyekszik kényelmesebbé tenni az online adminisztrációt.

A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer célja, hogy az állami oktatásirányítás legfelső szintjétől kezdve a diákokig és szülőkig az oktatás minden résztvevője számára biztosítson egy olyan rendszert, ahol oktatással kapcsolatos folyamataikat hatékonyan, elektronikusan végezhetik el.

A KRÉTA rendszer moduljai

A KRÉTA rendszerben az egyes modulok integráltan képesek az együttműködésre, tehát valamely modulban rögzített adatok a többi modulban is használhatók. A rendszer főbb moduljai az alábbiak:

Adminisztrációs rendszer

A rendszernek legfontosabb alapköve az iskolai adminisztrációs és tanügyigazgatási modul, amely a KRÉTA programban az Adminisztrációs rendszer. Ez a modul tartalmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól

Elektronikus Napló

Az elektronikus napló az oktatási-nevelési intézmények által használható, a papír alapú naplók teljes körű kiváltására alkalmas szoftver. Segítségével egyszerűen adminisztrálhatók a tanórák, az értékelések, a mulasztások, beírások, továbbá egyszerűen végrehajthatók az osztályfőnöki feladatok is.

Elektronikus ellenőrző

Az elektronikus ellenőrző lehetőséget biztosít a tanulók, valamint szüleik, gondviselőik részére, hogy nyomon követhessék tanulmányi eredményeiket, mulasztási adataikat, üzeneteiket és beírásaikat is. Az elektronikus ellenőrzőben beállítható, hogy az e-naplóban keletkezett bejegyzésekről e-mail üzenetet is kapjanak.

Dokumentációs rendszer

A Dokumentációs rendszer a KRÉTA legtöbb moduljából elérhető dokumentum-generátor, melynek segítségével az oktatásban használatos papír alapú dokumentumok (osztály- és csoportnaplók, statisztikák, formalevelek, értesítők, törzslapok stb.) egyszerűen és gyorsan elkészíthetők elektronikus formátumban.Központi, fenntartói rendszer

A KRÉTA Központi rendszer az intézményfenntartók részére készített komplex vezetői döntéstámogatási és információs rendszer, amely alkalmas a fenntartóhoz tartozó intézményhálózat KRÉTA rendszeriből tetszőleges szinten összesíteni az adatokat, továbbá ezeket értelmezhető módon megjeleníteni.

Mobil applikáció

A KRÉTA mobil applikációk Android és IOS operációs rendszereken használhatók. Segítségükkel a tanulók és szülők az okostelefonjukon keresztül értesülhetnek a mulasztásokról, a jegyekről és a különböző feljegyzésekről is. Az applikációk a Google Play és Apple Store áruházakból ingyenesen letölthetők.

POSZEIDON iktatórendszer

A Poszeidon egy teljes körű iktatási rendszer, mely végigkíséri az iratokat a beérkezéstől vagy a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus - e-mail, fax, fájlban tárolt - és/vagy papír alapú dokumentumok. A rendszer támogatja az összes, iratokkal kapcsolatos munkafolyamatot és a meglévő irattári anyag gyors és tömeges, kötegelt szkennelését - ezzel lehetőséget biztosítva a modern,papírmentes ügyiratkezelésre való áttérésre -, és megvalósítja az ehhez szükséges elektronikus archiválást a jogszabályban előírt módon.