Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA fogalma és funkciója

A Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) - továbbiakban KRÉTA - a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszer, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A KRÉTA egy olyan alaprendszer amely képes csatlakozni a köznevelés hálózataihoz, és ezzel igyekszik kényelmesebbé tenni az online adminisztrációt. A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer célja, hogy az állami oktatásirányítás legfelső szintjétől kezdve a diákokig és szülőkig az oktatás minden résztvevője számára biztosítson egy olyan rendszert, ahol oktatással kapcsolatos folyamataikat hatékonyan, elektronikusan végezhetik el.

A KRÉTA rendszer moduljai

A KRÉTA rendszerben az egyes modulok integráltan képesek az együttműködésre, tehát valamely modulban rögzített adatok a többi modulban is használhatók. A rendszer főbb moduljai az alábbiak:

KRÉTA Adminisztrációs rendszer

INTÉZMÉNYVEZETÉS

A KRÉTA rendszernek legfontosabb alapmodulja a KRÉTA Adminisztrációs Rendszer, amely talmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési vagy szakképzési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól.

KRÉTA Elektronikus napló

TANÁR

A KRÉTA Elektronikus napló  a legkorszerűbb informatikai technológiákat ötvöző elektronikus iosztálynapló, amelyet a köznevelésben és a szakképzésben is hatékonyan lehet használni, az általános iskoláktól kezdve egészen a különböző szakképző intézményekig.

KRÉTA Elektronikus ellenőrző

DIÁK  SZÜLŐ

A KRÉTA Elektronikus ellenőrzője a szülőknek és tanulóknak nyújt segítséget a tanulmányok alatti naprakész információhoz jutásban. Az intézmény beállításainak függvényében az elektronikus naplóba rögzített információk azonnal elérhetővé válnak a tanulók és szülők részére is. 

KRÉTA Mobil applikációk

DIÁK  SZÜLŐ

Az Android, iOS és Huawei KRÉTA Mobil alkalmazások azon intézmények diákjainak és  szülőinek nyújt segítséget, amelyek használják a KRÉTA e-naplóját. Az applikáció segítségével a felhasználók megtekinthetik a diákok órarendjét, mulasztásait és egyéb adatait.

KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás

TANÁR

A KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás segítségével a pedagógusok naplózhatják a tanóráikat, valamint értékelhetik a tanulóikat. A rendszer segítséget nyújt a pedagógusok adminisztrációs munkájához.  A tanári applikáció Android és iOS mobiltelefonokra is egyaránt elérhető. 

KRÉTA OpenBoard kezelő

TANÁR

Az OpenBoard egy oktatást segítő, interaktív táblákkal is működtethető szoftver, amely egyszerre több megjelenítőt is képes kezelni. A KRÉTA OpenBoard kezelő segítségével az OpenBoard-dal készülő oldalak feltölthetők egy előzetesen kiválasztott tanórához vagy foglalkozáshoz 

e-Ügyintézés

INTÉZMÉNYVEZETÉS TANÁR  DIÁK  SZÜLŐ 

Az e-Ügyintézés szoftverben a felhasználók kérelmeket, jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújthatnak be az intézmények felé elektronikus formában. A felhasználói felületen keresztül továbbá nyomon követhetik a folyamatban levő ügyeiket.

Étkezés modul

INTÉZMÉNYVEZETÉS SZÜLŐ

A KRÉTA rendszerben e-Ügyintézés Étkezés modul keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője (szülő, ügyintéző, pénztáros), akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.

Tanulmányi Pénzügyi modul

INTÉZMÉNYVEZETÉS SZÜLŐ

Az e-Ügyintézés Tanulmányi Pénzügyi modulja hatékonyan támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a szülők és az intézmények között, a tanulmányokhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően.

Digitális Kollaborációs Tér

TANÁR DIÁK

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér - rövidítve DKT - egy olyan komplex modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális online együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb oktatási szoftverek használatát. 

Idegennyelvi Felkészítő Modul

TANÁR DIÁK

A KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (KRÉTA-IFM) az angol nyelv fejlesztését teszi lehetővé, egyéni tanulásként támogató eszközként, mely egy innovatív, modern felületen, játékos, érdekes feladatok segítségével biztosítja a tanulók és tanárok nyelvi kompetenciájának hatékony fejlődését. 

Iskola Egészségügyi Rendszermodul

VÉDŐNŐ ISKOLAORVOS

A KRÉTA Iskola Egészségügyi Rendszermodul(IER) a KRÉTA alaprendszert használó köznevelési, szakképzési illetve közoktatási intézmények számára fejlesztettük ki, megkönnyítendő az iskola-egészségügyi feladatok ellátását végző orvosok és védőnők szakmai munkáját. 

KRÉTA POSZEIDON Modul

INTÉZMÉNYVEZETÉS FENNTARTÓ

A KRÉTA- Poszeidon egy tanúsítvánnyal rendelkező, minősített szoftver, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. Végigkíséri az iratokat a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus vagy papíralapú dokumentumok.

KRÉTA ESL

INTÉZMÉNYVEZETÉS OSZTÁLYFŐNÖK FENNTARTÓ

A KRÉTA ESL Tanuló Monitoring lehetővé teszi a korai iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanulói jelzőrendszer kialakítását és nyomon követhetővé teszi a tanulók tanulmányi adatainak, mulasztásainak időbeni változását az intézményvezetők és fenntartók számára.

KRÉTA FÓKUSZ

INTÉZMÉNYVEZETÉS FENNTARTÓ

A KRÉTA FÓKUSZ Intézményi és Pedagógus Monitoring Rendszer alkalmas a köznevelési és szakképzési intézmények értékelésének és önértékelésének támogatására és az oktatási folyamatok folyamatos figyelésére (monitoring) és elemzésére és nyomon követésére. 

KRÉTA Központi Rendszer

FENNTARTÓ

A KRÉTA Központi Rendszere a fenntartók részére biztosít teljes rálátást az intézmények által szolgáltatott adatokra. A Központi Rendszer – az intézmények által feltöltött adatszolgáltatások és egyéb információk alapján – statisztikákat jelenít meg, amelyek több esetben diagramokkal, és részletes bontással segítik a fenntartói munkát.

KRÉTA Humánerőforrás modul 

FENNTARTÓ HR MUNKATÁRS

A KRÉTA Humánerőforrás (HR) modul integrálja az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatokat (személyügyi adminisztráció; KIRA interfész; munkaügyi és jogviszony adatok; távollét adatok stb), adminisztrációról, elszámolásról, időgazdálkodásról, törvényi beszámolókról, illetve további humán funkciókról. 

KRÉTA Gazdálkodási modul

FENNTARTÓ GR MUNKATÁRS

A KRÉTA Gazdálkodási (GR) modul elemei tartalmazzák azokat a funkciókat (költségvetés gazdálkodás, beszerzés, készletgazdálkodás, számlaellenőrzés, kötelezettségvállalás stb.) amelyek egy köznevelési intézmény fenntartói számára gazdálkodási tevékenységükben az érvényes szabályozás szerinti szükséges. 


Elektronikus Jelentkezési modul

INTÉZMÉNYVEZETÉS DIÁK

A KRÉTA Szakképzési Elektronikus Jelentkezési modulon keresztül lehetővé válik középiskolában végzett tanulók egységes jelentkeztetése a szakképzésbe. A modul két fő folyamata a tanulók elektronikus jelentkezésének támogatása illetve az intézménybe történő beiratkozásának digitális támogatása. 

Felnőttképzés-Menedzsment Rendszer

FELNŐTTKÉPZŐK

Az f-KRÉTA Felnőttképzés- Menedzsment Rendszerben minden felnőttképzéssel kapcsolatos üzleti és szakmai adatot egységes rendszerben kezelhet, csökkentheti a képzési adminisztrációra fordított időt, továbbá hatékonnyá teheti a képzésben résztvevőkkel való kommunikációt.

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer

FELNŐTTKÉPZŐK

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) az Fktv. alapján a  felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, nyilvántartásokra és egyéb feladatok ellátására terjed ki. 

Szakképzés Információs Rendszere

FENNTARTÓ

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 111. § alapján a szakképzés információs rendszere (SZIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultságalapú adatszolgáltatási rendszer, amely szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló alrendszerekből épül fel. 

Munkaerőpiac Előrejelző Rendszer

FENNTARTÓ

A Munkaerőpiac Előrejelző Rendszer (MER) egy több forrásból adatot gyűjtő rendszer, országos lefedettségű adatokat feldolgozó informatikai rendszer, melynek fő célja a magyarországi munkaerőpiaci igények előrejelzése szakképzettséget igénylő foglalkozásokra vonatkozóan, valamint a szakmai oktatással, a felnőttképzéssel és egyéb képzéssel kapcsolatos döntések megalapozása céljából.

Szakképzési Pályakövetési Rendszer

FENNTARTÓ

A Szakképzési és Felnőttképzési Pályakövetési Rendszer (PKR) lehetővé teszi a készségkereslet és a készségkínálat meghatározásához szükséges pályakövetési adatok elemzését és riportok készítését, a szakképzés és felnőttképzés jövőbeni beiskolázási irányai és arányai meghatározásának támogatása a gazdasági változásokhoz rugalmasan illeszkedő szakképzett munkaerő kibocsátása érdekében.

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

FENNTARTÓ

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program modul informatikai segítséget nyújt a Klebelsberg Központ által megjelölt köznevelési intézmények pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas ügyintézéséhez, támogatásának nyilvántartásához, továbbá ezen adatok egyszerű  kezeléséhez.