Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA fogalma és funkciója

A Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) - továbbiakban KRÉTA - a köznevelési intézmények oktatásszervezői feladatait támogató informatikai rendszer, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A KRÉTA egy olyan alaprendszer amely képes csatlakozni a köznevelés hálózataihoz, és ezzel igyekszik kényelmesebbé tenni az online adminisztrációt. A Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer célja, hogy az állami oktatásirányítás legfelső szintjétől kezdve a diákokig és szülőkig az oktatás minden résztvevője számára biztosítson egy olyan rendszert, ahol oktatással kapcsolatos folyamataikat hatékonyan, elektronikusan végezhetik el.

A KRÉTA rendszer moduljai

A KRÉTA rendszerben az egyes modulok integráltan képesek az együttműködésre, tehát valamely modulban rögzített adatok a többi modulban is használhatók. A rendszer főbb moduljai az alábbiak:

KRÉTA Adminisztrációs rendszer

INTÉZMÉNYVEZETÉS

A Köznevelési Regisztrációs és Alaprendszer (KRÉTA) legfontosabb modulja a KRÉTA Intézményi Adminisztrációs Rendszer, amely talmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési vagy szakképzési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól, osztályairól, partnereiről valamint tanügyi, pénzügyi és egyéb folyamatairól.

KRÉTA Elektronikus napló

TANÁR

A KRÉTA Elektronikus napló  a legkorszerűbb informatikai technológiákat ötvöző elektronikus osztálynapló, amelyet a köznevelésben és a szakképzésben is hatékonyan lehet használni, az általános iskoláktól kezdve egészen a különböző szakképző intézményekig. Az e-napló jelentősen segítheti a pedagógusok, osztályfőnökök, csoportvezetők, oktatók, mentorok és egyéb pedagógiai szakemberek munkáját. 

KRÉTA Elektronikus ellenőrző

DIÁK  SZÜLŐ

A KRÉTA Elektronikus ellenőrzője a szülőknek és tanulóknak nyújt segítséget a tanulmányok alatti naprakész információhoz jutásban. Az intézmény beállításainak függvényében az elektronikus naplóba rögzített információk azonnal elérhetővé válnak a tanulók és szülők részére. Az elektronikus ellenőrző - külön alkalmazás telepítése nélkül - bármilyen böngészőprogrammal, tetszőlegs infokommunikációs eszközről használható. 

KRÉTA Mobil applikációk

DIÁK  SZÜLŐ

Az Android, iOS és Huawei KRÉTA Mobil alkalmazások azon intézmények diákjainak és  szüleinek nyújt segítséget, amelyek használják a KRÉTA e-naplóját. Az applikáció segítségével megtekinthetik a diákok órarendjét, mulasztásait és egyéb adatait, továbbá a szülői alkalmazásból lehetőségük van igazolások beküldésére is. 

KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás

TANÁR

A KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás segítségével a pedagógusok, oktatók egyszerűen és gyorsan naplózhatják a tanóráikat, fogflalkozásaikat, beírhatják a hiányzókat, valamint értékelhetik a tanulóikat. A rendszer hatékony segítséget nyújt a pedagógusok alapvető adminisztrációs munkájához is.  Az applikáció Android és iOS mobiltelefonokra is egyaránt elérhető. 

KRÉTA OpenBoard kezelő

TANÁR

Az OpenBoard egy oktatást segítő, interaktív táblákkal is működtethető szoftver, amely egyszerre több megjelenítőt is képes kezelni. A KRÉTA OpenBoard kezelő segítségével az OpenBoard-dal készülő oldalak néhánykattintással, egyszerűen feltölthetők egy kiválasztott tanórához vagy foglalkozáshoz. A KRÉTA OpenBoard kezelő Windows operációs rendszert használó számítógépeken, laptopokon használható. 

KRÉTA POSZEIDON modul

INTÉZMÉNYVEZETÉS FENNTARTÓ

A KRÉTA- Poszeidon egy tanúsítvánnyal rendelkező, minősített szoftver, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. A POSZEIDON szoftverrendszer végigkíséri az iratokat a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus vagy papíralapú (materiális)  dokumentumok.

KRÉTA ESL

INTÉZMÉNYVEZETÉS OSZTÁLYFŐNÖK FENNTARTÓ

A KRÉTA ESL Tanuló Monitoring lehetővé teszi a korai - végzettség nélküli - iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanulói jelzőrendszer kialakítását és nyomon követhetőségét teszi lehetővé, a tanulók tanulmányi adatainak, mulasztásainak időbeni változásának felhasználásával az intézményvezetők és fenntartók számára.

KRÉTA FÓKUSZ

INTÉZMÉNYVEZETÉS FENNTARTÓ

A KRÉTA FÓKUSZ Intézményi és Pedagógus Monitoring Rendszer alkalmas a köznevelési és szakképzési intézmények értékelésének és önértékelésének támogatására és az oktatási folyamatok folyamatos figyelésére, monitorozására, elemzésére és nyomon követésére az intézményvezetés és irányítás részére.

e-Ügyintézés

INTÉZMÉNYVEZETÉS OSZTÁLYFŐNÖK   SZÜLŐ 

Az e-Ügyintézés szoftverben a felhasználók kérelmeket, jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújthatnak be az intézmények felé elektronikus formában, továbbá nyomon követhetik a folyamatban levő ügyeiket.

Étkezés modul

INTÉZMÉNYVEZETÉS SZÜLŐ

A KRÉTA rendszerben e-Ügyintézés Étkezés modul keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője (szülő, ügyintéző, pénztáros), akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.

Tanulmányi Pénzügyi modul

INTÉZMÉNYVEZETÉS SZÜLŐ

Az e-Ügyintézés Tanulmányi Pénzügyi modulja hatékonyan támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a szülők és az intézmények között, a tanulmányokhoz  kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően.

Digitális Kollaborációs Tér

TANÁR DIÁK

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér - rövidítve DKT - egy olyan digitális tanulástámogató komplex modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb oktatási szoftverek használatát. 

Idegennyelvi Felkészítő modul

TANÁR DIÁK FENNTARTÓ

A KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (KRÉTA-IFM) az angol nyelv fejlesztését teszi lehetővé, egyéni tanulásként támogató eszközként, mely egy innovatív felületen, játékos, érdekes feladatok segítségével biztosítja a tanulók nyelvi kompetenciájának hatékony fejlődését. 

Iskola Egészségügyi Rendszermodul

VÉDŐNŐ ISKOLAORVOS

A KRÉTA Iskola Egészségügyi Rendszermodul(IER) a KRÉTA alaprendszert használó köznevelési, szakképzési intézmények számára fejlesztettük ki, megkönnyítendő az iskola-egészségügyi feladatok ellátását végző orvosok és védőnők szakmai munkáját. 

KRÉTA TESZEK modul 

FENNTARTÓ INTÉZMÉNYVEZETÉS TANÁR SZÜLŐ  

KRÉTA TESZEK Modul a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul  bemutatása a fenntartók, intézmények, tanárok és szülők részére.

Lázár Ervin Program modul

 INTÉZMÉNYVEZETÉS TANÁR SZÜLŐ  

Az intézményi KRÉTA rendszerekbe a Lázár Ervin Program moduljába betöltésre kerül az összes, az intézmény számára elérhető előadás. A modulban az intézmény a megfelelő előadás, illetve évfolyam és osztály kiválasztásával tud jelentkezni, a jelentkezést törölni, és az előadásokon való részvételt adminisztrálni. 

KRÉTA Duális modul

INTÉZMÉNYVEZETÉS KÉPZŐHELYEK

A KRÉTA Duális Modul a Köznevelési Regisztrációs És Tanügyi Alaprendszer szakképzéshez kapcsolódó speciális programmodulja, amely segíti a duális képzésben résztvevő vállalkozások, intézmények, valamint  duális oktatók nyilvántartási, értékelési és egyéb adminisztrációs feladatait.

KRÉTA AMI Modul

INTÉZMÉNYVEZETÉS TANÁR

Az AMI modult az Alapfokú Művészetoktatási feladatellátással rendelkező intézmények speciális igényeinek kiszolgálására fejlesztettük. A modullal lehetővé válik, hogy egy összetett intézményben többes tanulói jogviszonyt kezeljünk, hiszen ez a modul lehetővé teszi a több osztályba tartozást. Nemcsak összetett intézményeknek, hanem tiszta AMI feladatot ellátó intézmények számára is hasznos.

KRÉTA Központi Rendszer

FENNTARTÓ

A KRÉTA Központi Rendszere a fenntartók részére biztosít teljes rálátást az intézmények által szolgáltatott adatokra. A Központi Rendszer – az intézmények által feltöltött adatszolgáltatások és egyéb információk alapján – statisztikákat jelenít meg,  diagramokkal, és részletes bontással segítik a fenntartói munkát.

KRÉTA Gazdálkodási modul

FENNTARTÓ GR MUNKATÁRS

A KRÉTA Gazdálkodási (GR) modul elemei tartalmazzák azokat a funkciókat (költségvetés, kötelezettségvállalás, beszerzés, készletgazdálkodás, számlaellenőrzés stb.) amelyek egy köznevelési vagy szakképzési intézmény fenntartói számára gazdálkodási tevékenységükben az érvényes szabályozás szerinti szükséges. 

KRÉTA Humánerőforrás modul 

FENNTARTÓ HR MUNKATÁRS

A KRÉTA Humánerőforrás (HR) modul integrálja az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatokat (személyügyi adminisztráció, KIRA, munkaügyi és ,jogviszony adatok, távollét adatok stb), adminisztrációról, elszámolásról, időgazdálkodásról, törvényi beszámolókról, ill. további funkciókról. 

Felnőttképzés-Menedzsment Rendszer

FELNŐTTKÉPZŐK

Az f-KRÉTA Felnőttképzés- Menedzsment Rendszerben minden felnőttképzéssel kapcsolatos üzleti és szakmai adatot egységes rendszerben kezelhet, csökkentheti a képzési adminisztrációra fordított időt, továbbá hatékonnyá teheti a képzésben résztvevőkkel való kommunikációt.

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer

FELNŐTTKÉPZŐK

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) az Fktv. alapján a  felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, nyilvántartásokra és egyéb feladatok ellátására terjed ki.


oviKRÉTA

FENNTARTÓ INTÉZMÉNYVEZETÉS PEDAGÓGUS

Az oviKRÉTA rendszer célja, hogy az óvodák gyermekekkel és alkalmazottakkal kapcsolatos adminisztratív feladataihoz informatikai támogatást nyújtson. Innovatív megoldásokat nyújt egy felhasználóbarát felületen keresztül, ahol az óvodai tevékenységeket egy rendszerben kezelhetjük. Biztonságos adattárolást és adatmentést biztosít egy központi adatbázisból, a rendszer webes felületen keresztül internetkapcsolattal bármikor/bárhonnan elérhető.

Szakképzés Információs Rendszere

FENNTARTÓ

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 111. § alapján a szakképzés információs rendszere hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultságalapú adatszolgáltatási szoftver, amely szakmai rendszerekből és azokat kiszolgáló alrendszerekből épül fel. 

ESZA Kérdőívező Rendszermodul

FENNTARTÓ TANÁR DIÁK

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt., a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Szakképzési Centrumok az ESZA Kérdőívező beépülő modullal kapcsolódnak a KRÉTA Rendszerhez, mely az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek esetén nyújt segítséget a projektirányítás és a projektek képzésein részt vevő tanárok és diákok számára oly módon, hogy a projekttel kapcsolatos ESZA kérdőívkitöltése online felületen valósul meg.


Elektronikus Jelentkezési modul

INTÉZMÉNYVEZETÉS DIÁK

A KRÉTA Szakképzési Elektronikus Jelentkezési modulon keresztül lehetővé válik középiskolában végzett tanulók egységes jelentkeztetése a szakképzésbe. A modul két fő folyamata a tanulók elektronikus jelentkezésének támogatása illetve az intézménybe történő beiratkozásának digitális támogatása.  A Jelentkezési Rendszerben lehetősége van a felhasználóknak on-line formában jelentkezni az intézményekben elérhető képzésekre!

Szakképzési Pályakövetési Rendszer

FENNTARTÓ

A Szakképzési és Felnőttképzési Pályakövetési Rendszer (PKR) lehetővé teszi a készségkereslet és a készségkínálat meghatározásához szükséges pályakövetési adatok elemzését és riportok készítését, a szakképzés és felnőttképzés jövőbeni beiskolázási irányai és arányai meghatározásának támogatása a gazdasági változásokhoz rugalmasan illeszkedő szakképzett munkaerő kibocsátása érdekében.


Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer

FENNTARTÓ

A Munkaerőpiac Előrejelző Rendszer (MER) egy több forrásból adatot gyűjtő rendszer, országos lefedettségű adatokat feldolgozó informatikai rendszer, melynek fő célja a magyarországi munkaerőpiaci igények előrejelzése szakképzettséget igénylő foglalkozásokra vonatkozóan, valamint a szakmai oktatással, a felnőttképzéssel és egyéb képzéssel kapcsolatos döntések megalapozása céljából.


Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

FENNTARTÓ TANÁR

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program modul on-line informatikai segítséget nyújt a Klebelsberg Központ által meghatározott köznevelési, oktatási intézmények pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas ügyintézéséhez, támogatásának nyilvántartásához, továbbá ezen adatok egyszerű  kezeléséhez. 

KRÉTA Jelentéskészítő modul

INTEGRÁCIÓS MODUL

KRÉTA Jelentéskészítő Modul képes a KRÉTA modulokon belül elérhető nagy mennyiségű adat feldolgozására és igény szerint való megjelenítésre riportok, vagy dashboard-ok formájában. A modul lehetőséget biztosít a jogosultságok mentén való riport-megjelenítés kialakítására, többszörös szűrők használatára is. Az adatvizualizáció személyre szabhatóságát további beállítási lehetőségek támogatják.

KRÉTA Bizonyítvány és Igazolás Kiállító modul

INTEGRÁCIÓS MODUL

KRÉTA Bizonyítvány és Igazolás Kiállító modul segítségével a KRÉTA modulokból elérhető adatok alapján előre definiált sémákba generálva dokumentum formában képes megjeleníteni a tárolt információkat, amelyek így az emberi szem számára is könnyen feldolgozhatóvá válnak. Segítségével bizonyítványok, igazolások, illetve egyéb paraméterezhető dokumentum-típusok generálhatók.

KRÉTA Beiratkozás modul

INTEGRÁCIÓS MODUL

A KRÉTA Beiratkozás modul integráltan tartalmazza az e-Ügyintézéséből elérheő Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI) folyamatot, továbbá hatékonyan kezeli a középiskolai beiratkozás folyamatát is a IFIR rendszererrel együttműködve. A modul használatával lényegesen egyszerűsödnek az iskolai beiratkozási folyamatok minden felhasználónak. 

KRÉTA Tantárgyfelosztás modul

FENNTARTÓ INTÉZMÉNYVEZETÉS

A KRÉTA rendszerben az intézményeknek lehetőségük van kezelni a tantárgyfelosztást, azaz hogy mely pedagógus, mely osztályoknak és csoportoknak, heti hány órában, milyen tantárgyat tanít vagy milyen foglalkozást tart.  A antárgyfelosztás kezelése a tanügyi nyilvántartás alapmodulja, amely meghatározza az intézmény tanévi működését.

KRÉTA Nyilvántartási modul

INTEGRÁCIÓS MODUL

KRÉTA Nyilvántartási modul a KRÉTA rendszer egyéb moduljai számára biztosítja a magánszemélyekhez kapcsolható oktatási adatok, vagy  kapcsolódó oktatási információk beérkeztetését, validációját, tárolását. A modul célja az oktatási adatok minőségi nyilvántartása és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek informatikai támogatása az egyes KRÉTA termékek számára.

KRÉTA Adatszolgáltatási modul

INTEGRÁCIÓS MODUL

A KRÉTA Adatszolgáltatási modul tartalmazza mindazon központi, fenntartói és egyéb, ad-hoc adatszolgáltatásokat melyeket a KRÉTA rendszeren keresztül digitálisan, elektrnikus formátumokban is lehet teljesíteni. Az adatszolgáltatásokat a KRÉTA intézményi és központi rendszerek, valamint az egyéb oktatásirányítási programok felé lehet teljesíteni. 

KRÉTA Tudásbázis modul

INTEGRÁCIÓS MODUL

A KRÉTA Tudásbázis tartalmazza a KRÉTA rendszer, a KRÉTA alkalmazások, az e-Ügyintézés, a KRÉTA modulok (ESL, FÓKUSZ, AMI, Poszeidon, OpenBoard) a Digitális Kollaborációs Tér (DKT), a fKRÉTA, az Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM),  a Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer (MER) továbbá a központi, fenntartói KRÉTA rendszerek leírását, felhasználói kézikönyveit és útmutatóit.