Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az Importálások-Értékelés mondatbank importálás menüpontban lehetséges.


A Mondatbank importálása során ki kell válaztani a lehetőségek közül, hogy milyen típusú importálást szeretne a felhasználó végrehajtani:

 1. Meglévő adatok megtartásával és az új adatok beszúrásával: A KRÉTA programban már megtalálható adatok nem kerülnek módosításra, az importálás csak az új adatokat rögzíti a rendszerben. Ezt az importálási műveletet akkor célszerű használni, ha nem akarjuk módosítani a KRÉTA rendszerben meglévő adatokat, csak az új - a rendszerben még nem létező - elemeket szeretnénk importálni.
 2. Meglévő adatok frissítésével (módosításával) és az új adatok beszúrásával: Az importálás a KRÉTA programban már megtalálható adatokat módosítja, továbbá az új adatokat is rögzíti a rendszerben. Ezt az importálási műveletet akkor célszerű használni, ha - az új elemek rögzítése mellett - az importált táblázat alapján módosítani (felülírni) szeretnénk a KRÉTA rendszerben már korábban felvett adatokat is.
 3. A korábban importált adatok törlésével: A KRÉTA rendszerben korábban importált adatokat a művelet törli és az új adatokat rögzíti a rendszerben. A KRÉTA felületről felvett (nem importálással rögzített adatokat), valamint a KRÉTA rendszerben korábban importált de utána módosított adatokat a művelet nem fogja törölni. Ezt az importálási műveletet akkor célszerű használni, ha az importálás előtt minden korábban beimportált adatot törölni szeretnénk, majd újra betölteni az új adatokat.


Az IMPORTÁLÁSI FOLYAMAT INDÍTÁSA A FÁJL KIVÁLASZTÁSA gomb megnyomása után kezdődik, ekkor kijelölheti azt a - számítógépén tárolt - Excel állományt, amelyből az adatok importálásra kerülnek.

Ügyeljen arra, hogy mindig a megfelelő, legfrissebb sablonban készült Excel (XLSX) állományt importálja a rendszerben. A mintatáblázatokat a  "Sablon letöltése" gomb megnyomásával töltheti le számítógépére.

A  "FÁJL KIVÁLASZTÁSA" gomb megnyomásával jelölheti ka azt a - számítógépén tárolt - Excel állományt, amelyből az adatok importálását szeretné elvégezni.


Az IMPORT ELŐNÉZET KÉSZÍTÉSE gomb megnyomása után lehetősége lesz az importálási adatok előnézetének megtekintésére és ellenőrzésére, valamint - probléma esetén - az importálás megszakítására vagy folytatására!


A rendszerben jelenleg tárolt Mondatbankot az Export szekció / Aktuális adatok exportálása funkciójával kérheti le.Feltöltött szövegek

Javasolt feltölteni a teljes, adható szöveges értékelés repertoárt egy-egy mezőbe, amiből az értékelés során a pedagógus a nem érvényes részeket törölni vagy kiemelni (aláhúzás, félkövér vagy döntött betűtípusra állítás...) tudja. Például:

Írás

Az íráshoz való viszonyulás

 • Írásos tevékenységet szívesen végez.
 • Írásos tevékenységet nem mindig végez szívesen.
 • Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, hamar elfárad, írástechnikai készsége még nem elég fejlett.
 • Írásos tevékenységet egyelőre nem szívesen végez, mert ...

Íráskép

 • Betűalakítása, betűkapcsolása szabályos, esztétikus.
 • Betűalakítása, betűkapcsolása időnként nem egészen szabályos.
 • Betűalakítása, betűkapcsolása gyakran szabálytalan.
 • Betűalakítása, betűkapcsolása pontatlan.

stb...

 • No labels