Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Adminisztrációs rendszer

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés

A KRÉTA rendszernek legfontosabb alapmodulja a KRÉTA Adminisztrációs Rendszer, amely talmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési vagy szakképzési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól valamint tanügyi folyamatairól.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Elektronikus napló

Status
colourGreen
titleTanár

A KRÉTA Elektronikus napló  a legkorszerűbb informatikai technológiákat ötvöző elektronikus iosztálynapló, amelyet a köznevelésben és a szakképzésben is hatékonyan lehet használni, az általános iskoláktól kezdve egészen a különböző szakképző intézményekig.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Elektronikus ellenőrző

Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák
  
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

A KRÉTA Elektronikus ellenőrzője a szülőknek és tanulóknak nyújt segítséget a tanulmányok alatti naprakész információhoz jutásban. Az intézmény beállításainak függvényében az elektronikus naplóba rögzített információk azonnal elérhetővé válnak a tanulók és szülők részére is. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Mobil applikációk

Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák
  
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

Az Android, iOS és Huawei KRÉTA Mobil alkalmazások azon intézmények diákjainak és  szülőinek nyújt segítséget, amelyek használják a KRÉTA e-naplóját. Az applikáció segítségével a felhasználók megtekinthetik a diákok órarendjét, mulasztásait és egyéb adatait.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás

Status
colourGreen
titleTanár

A KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás segítségével a pedagógusok naplózhatják a tanóráikat, valamint értékelhetik a tanulóikat. A rendszer segítséget nyújt a pedagógusok adminisztrációs munkájához.  Az applikáció Android és iOS mobiltelefonokra is egyaránt elérhető. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA OpenBoard kezelő

Status
colourGreen
titleTanár

Az OpenBoard egy oktatást segítő, interaktív táblákkal is működtethető szoftver, amely egyszerre több megjelenítőt is képes kezelni. A KRÉTA OpenBoard kezelő segítségével az OpenBoard-dal készülő oldalak feltölthetők egy kiválasztott tanórához vagy foglalkozáshoz Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

e-Ügyintézés

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourYellow
titleOsztályfőnök
   
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő
 

Az e-Ügyintézés szoftverben a felhasználók kérelmeket, jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújthatnak be az intézmények felé elektronikus formában, továbbá nyomon követhetik a folyamatban levő ügyeiket.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Étkezés modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

A KRÉTA rendszerben e-Ügyintézés Étkezés modul keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője (szülő, ügyintéző, pénztáros), akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Tanulmányi Pénzügyi modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

Az e-Ügyintézés Tanulmányi Pénzügyi modulja hatékonyan támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a szülők és az intézmények között, a tanulmányokhoz  kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Digitális Kollaborációs Tér

Status
colourGreen
titleTanár
 
Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér - rövidítve DKT - egy olyan digitális tanulástámogató komplex modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb oktatási szoftverek használatát. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Idegennyelvi Felkészítő Modul

Status
colourGreen
titleTanár
 
Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (KRÉTA-IFM) az angol nyelv fejlesztését teszi lehetővé, egyéni tanulásként támogató eszközként, mely egy innovatív felületen, játékos, érdekes feladatok segítségével biztosítja a tanulók nyelvi kompetenciájának hatékony fejlődését. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Iskola Egészségügyi Rendszermodul

Status
subtletrue
titleVédőnő
 
Status
subtletrue
titleISKOLAORVOS

A KRÉTA Iskola Egészségügyi Rendszermodul(IER) a KRÉTA alaprendszert használó köznevelési, szakképzési intézmények számára fejlesztettük ki, megkönnyítendő az iskola-egészségügyi feladatok ellátását végző orvosok és védőnők szakmai munkáját. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA POSZEIDON Modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA- Poszeidon egy tanúsítvánnyal rendelkező, minősített szoftver, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. Végigkíséri az iratokat a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus vagy papíralapú dokumentumok.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA ESL

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourYellow
titleOsztályfőnök
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA ESL Tanuló Monitoring lehetővé teszi a korai - végzettség nélküli - iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanulói jelzőrendszer kialakítását és nyomon követhetővé teszi a tanulók tanulmányi adatainak, mulasztásainak időbeni változását az intézményvezetők és fenntartók számára.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA FÓKUSZ

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA FÓKUSZ Intézményi és Pedagógus Monitoring Rendszer alkalmas a köznevelési és szakképzési intézmények értékelésének és önértékelésének támogatására és az oktatási folyamatok folyamatos figyelésére (monitoring) és elemzésére és nyomon követésére. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Központi Rendszer

Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA Központi Rendszere a fenntartók részére biztosít teljes rálátást az intézmények által szolgáltatott adatokra. A Központi Rendszer – az intézmények által feltöltött adatszolgáltatások és egyéb információk alapján – statisztikákat jelenít meg,  diagramokkal, és részletes bontással segítik a fenntartói munkát.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Humánerőforrás modul 

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
subtletrue
colourRed
titleHR munkatárs

A KRÉTA Humánerőforrás (HR) modul integrálja az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatokat (személyügyi adminisztráció; KIRA interfész; munkaügyi és jogviszony adatok; távollét adatok stb), adminisztrációról, elszámolásról, időgazdálkodásról, törvényi beszámolókról, illetve további humán funkciókról. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Gazdálkodási modul

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
subtletrue
colourRed
titleGR munkatárs

A KRÉTA Gazdálkodási (GR) modul elemei tartalmazzák azokat a funkciókat (költségvetés, kötelezettségvállalás, beszerzés, készletgazdálkodás, számlaellenőrzés stb.) amelyek egy köznevelési intézmény fenntartói számára gazdálkodási tevékenységükben az érvényes szabályozás szerinti szükséges. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Elektronikus Jelentkezési modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák

A KRÉTA Szakképzési Elektronikus Jelentkezési modulon keresztül lehetővé válik középiskolában végzett tanulók egységes jelentkeztetése a szakképzésbe. A modul két fő folyamata a tanulók elektronikus jelentkezésének támogatása illetve az intézménybe történő beiratkozásának digitális támogatása. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Felnőttképzés-Menedzsment Rendszer

Status
titleFelnőttképzők

Az f-KRÉTA Felnőttképzés- Menedzsment Rendszerben minden felnőttképzéssel kapcsolatos üzleti és szakmai adatot egységes rendszerben kezelhet, csökkentheti a képzési adminisztrációra fordított időt, továbbá hatékonnyá teheti a képzésben résztvevőkkel való kommunikációt.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer

Status
titleFelnőttképzők

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) az Fktv. alapján a  felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, nyilvántartásokra és egyéb feladatok ellátására terjed ki. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Szakképzés Információs Rendszere

Status
colourRed
titlefenntartó

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 111. § alapján a szakképzés információs rendszere (SZIR) hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultságalapú adatszolgáltatási rendszer, amely szakmai rendszerekből, azokat kiszolgáló alrendszerekből épül fel. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Munkaerőpiac Előrejelző Rendszer

Status
colourRed
titlefenntartó

A Munkaerőpiac Előrejelző Rendszer (MER) egy több forrásból adatot gyűjtő rendszer, országos lefedettségű adatokat feldolgozó informatikai rendszer, melynek fő célja a magyarországi munkaerőpiaci igények előrejelzése szakképzettséget igénylő foglalkozásokra vonatkozóan, valamint a szakmai oktatással, a felnőttképzéssel és egyéb képzéssel kapcsolatos döntések megalapozása céljából.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Szakképzési Pályakövetési Rendszer

Status
colourRed
titlefenntartó

A Szakképzési és Felnőttképzési Pályakövetési Rendszer (PKR) lehetővé teszi a készségkereslet és a készségkínálat meghatározásához szükséges pályakövetési adatok elemzését és riportok készítését, a szakképzés és felnőttképzés jövőbeni beiskolázási irányai és arányai meghatározásának támogatása a gazdasági változásokhoz rugalmasan illeszkedő szakképzett munkaerő kibocsátása érdekében.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
colourGreen
titleTanár

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program modul informatikai segítséget nyújt a Klebelsberg Központ által megjelölt köznevelési intézmények pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas ügyintézéséhez, támogatásának nyilvántartásához, továbbá ezen adatok egyszerű  kezeléséhez. 

HTML
<style>

div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
div#main {
margin-left: 0px !important;
}
div#footer {
margin-left:0px !important;
}

</style>