Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az alábbi oldal olyan tippeket és trükköket tartalmaz, amelyek használatával egyszerűsödhet a KRÉTA rendszer használata. 

Jelölhető-e a programban, ha egy tanulónak valamilyen tanórán vagy foglalkozáson nem kell részt vennie? 

A KRÉTA programban nem csak jelenlevőnek vagy hiányzónak (későnek) lehet jelöli egy tanulót a tanórán vagy foglalkozáson, hanem arra is van lehetőség, hogy a tanóra beírásánál a tanulóknál törölni lehet a "JELENLÉT" jelölést, ehhez rá kell kattintani az aktív "Jelenlét" gombra. A "JELENLÉT/ÜRES" gombokra kattintva egyszerre az összes tanulónak be lehet állítani vagy törölni a jelenlét jelölését is.

Példák

  1. A fejlesztő foglalkozásokra egy tanárhoz 20 gyerek jár, de egy-egy foglakozáson csak 2 tanulónak kell jelen lennie. Ebben az esetben nem szükséges 10 db. 2 fős csoport létrehozása, hanem megoldható úgy is, hogy egy - 20 fős - csoportba besoroljuk a tanulókat, majd a tanórákon a fentiekben leírt módon jelölheti a szaktanár, hogy az adott órán kinek kellett részt vennie.
  2. A korrepetáláson az osztály tanulóinak - tanulmányi eredményük függvényében - időszakosan kell csak részt venniük. Ebben az esetben a korrepetálási csoportba besorolhatjuk azt összes tanulót (ügyeljünk arra, hogy a korrepetálásokat soha ne osztályhoz, hanem mindig megfelelő típusú csoporthoz rendeljük hozzá) az osztályból, majd az egyes foglalkozásokon a fentiekben leírt módon jelölheti a pedagógus, hogy az adott foglalkozásokon kinek kellett részt vennie, ki hiányzott és ki az akinek a foglalkozáson nem kellett megjelennie. 
  3. Az SNI tanulók bizonyos órákon gyógypedagógussal vesznek részt fejlesztő órán, amely párhuzamosan van a tanórákkal. Ilyen esetben jelölhető, hogy ha a tanulónak nem a tanórán, hanem a fejlesztő foglalkozáson kell részt vennie, akkor a tanórán törölhetjük a JELENLÉT adatát (mivel nem az órán kell ott lennie) és a fejlesztő foglalkozáson kezelhetjük az esetleges mulasztását. 
  4. A tanuló két csoportba van besorolva: egy napközis és egy szakköri/sportköri csoportba. A két csoportnak egy időben van a foglakozása, a tanuló a napköziből megy a szakköri foglalkozásra. Ilyen esetben a napközi esetében célszerű a JELENLÉT jelölését törölni, mivel a tanulónak nem ott, hanem a szakköri/sportköri foglalkozáson kell részt vennie.

További információkat ide kattintva olvashatunk: Tanulói jelenlétek és mulasztások beírása


Jelölhető-e a rendszerben, ha egy tanuló nem írt meg egy dolgozatot?

A KRÉTA rendszerben megoldható, ha szeretnénk jelölni a tanulók által kihagyott dolgozatot, számonkérést.

Ehhez az szükséges, hogy azonos dátumra, értékelés móddal, értékelés típussal és értékelés témával rögzítsünk annak a tanulónak egy "Szöveges" értékelést, aki kihagyta a számonkérést. Ebben az esetben a mondatbanki Szöveges értékelés rögzítést választva akár az intézményben központilag felöltött, akár kézzel felvitt értékelésnél használhatjuk a Szöveges értékelés 3 karakteres rövidítését, és ebbe a mezőbe rögzített 1-2 kötőjel segítségével az érdemjegyek oszlopában a nevezett tanulónál nem fognak a későbbi jegyek előre "csúszni", hanem az értékelések dátumának sorrendjében követik egymást. 

Amennyiben a tanuló a számonkérést pótolta, a rögzített Szöveges értékelés törölhető, és rögzíthető számára a megfelelő érdemjegy.

Számonkérésen részt vettek értékelései:

Mondatbanki elem rögzítése: (Mondatbank kezelése)

Rögzített jegyek:


  • No labels