Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Livesearch
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

A KRÉTA v2.100.3 verzió újdonságai

30 Sep   

A KRÉTA v2.100-as verziójának szoftverfrissítése amely számos frissítést és javítást tartalmaz, elsősorban  a mai napon kiegészítésre került a v2.100.3-as kiegészítés, mely során a SZIR-STAT Adatszolgálatás beküldése gomb elérhetővé vált az Adminisztrációs rendszerben.

2.100-as frissítésben aktiválásra kerültek a szakképző intézmények részére a SZIR-STAT adatszolgáltatási funkciók, a tanulói adatok kezelése kiegészült az egyszeri pályakezdési juttatásokkal is.  

Módosításra került - többek között -  a tanuló belépés adatainak importálása is, a tanórai célú csoportok beállításának lehetőségei, továbbá több adatszótárba is új elemek kerültek be.

A KRÉTA rendszer frissítéseinek újdonságairól ide kattanitva olvashat részleteket!

Status
colourBlue
titleKRÉTAPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Planet Budapest Expo - Diákpályázat

  

Tisztelt Pedagógusok!

2021. október 10-ig nyújtható be a Pályázat, amin a nyertes iskolák 30 fős diákcsapatot küldhetnek 2 kísérőtanárral a Planet Budapest 2021 Expóra. A pályázat az utazás, szállás (ha szükséges) és a program minden egyéb költségét fedezi. 

A nyertes diákok lehetőséget kapnak, hogy az Expo keretében a Jövő Hősei (Heros of the future) kalandpályán végig menjenek, illetve a Te bolygód (Your planet) interaktív kiállítást és élményközpontot megnézzék. 

További információk és jelentkezés a Planet Budapest 2021 honlapon találhatók. A pályázati kiírásról a Heroes of the future - pályázati kiírás dokumentumban olvashat.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Tanulói ösztöndíj jogosultság beállítása

  

Tájékoztató a szakképző intézmények részére a tanulói ösztöndíj jogosultságát befolyásoló "Állam által ingyenesen biztosított képzésben résztvevő" opció beállításáról. 

PDF
nameOsztondij_Allam_altal_ingyenesen_biztositott_kepzes.pdfPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Ösztöndíj rendszer 2021/2022 tanév

  

Részletes tájékoztató és útmutató a szakképző intézmények részére a 2021/2022-es tanévben a szakképzési ösztöndíj szabályairól és kezeléséről a KRÉTA rendszerben.

PDF
nameUtmutato_szakkepzesi_osztondij-2021-2022.v2.pdfPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Dokumetum sablonok kezelése

  

Az  f-KRÉTA videójában a Dokumentum sablonok kezelése funkciót mutatjuk be részletesen a program felhasználóinak.

Status
colourRed
titlef-krétaPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Az IER használatának első lépései

  

KRÉTA IER használatának kezdő lépései oldalon részletesen bemutatjuk a rendszer paraméterek kezdeti értékeinek beállítását!

Status
subtletrue
colourGreen
titleKRÉTA-IERPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Tanévváltási útmutató

  

Letölthető a KRÉTA rendszerben az aktív tanév váltása és tanulók átsorolása a 2021/2022 tanévre szakmai útmutatója.

Status
colourBlue
titleKRÉTAPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Negyedéves hírlevél 7. szám

  

Megjelent a KRÉTA negyedéves tájékoztatójának 7. száma, az elmúlt időszak KRÉTA rendszerrel kapcsolatos  eseményeinek leírásával!

Status
colourBlue
titleKRÉTAPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Összerendelés FAR ügyintézővel

  

Az  f-KRÉTA videójában az Összerendelés FAR ügyintézővel funkciót ismertetjük részletesen a program felhasználóinak.

Status
colourRed
titlef-krétaPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Koordinátori jogosultság az IER-ben

  

A KRÉTA IER (Iskolai Egészségügyi Rendszermodul) első videójában a Koordinátori jogosultságot ismertetjük a felhasználóknak! 

Status
subtletrue
colourGreen
titleKRÉTA-IERPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 57. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. Az Nkt. 77. § (2) bekezdés h) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges a kötelező tanügyi (papíralapú) nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartáshoz. 

2018. augusztus 15-én az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 94. §-ában foglalt alábbi tanügyi nyomtatványok tekintetében:

  • osztálynapló,

  • csoportnapló,

  • egyéb foglalkozási napló,

  • órarend,

  • tantárgyfelosztás,

  • ellenőrző.

A miniszteri jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a 2018/2019. tanévtől kezdve a fenti tanügy-igazgatási dokumentumok már a KRÉTA rendszerben tárolhatóak, őrizhetőek, a rendszerben előállított naplók elfogadott hivatalos dokumentumnak minősülnek, és – az Nkt. 57.§ (6) bekezdése szerinti kivételektől eltekintve – nem szükséges kinyomtatni őket.

A köznevelési intézmény a házirendben meghatározhatja az eljárást, hogy amennyiben egy szülő kéri a papír alapú tájékoztatást, akkor ezt milyen módon kaphatja meg. Javasoljuk, hogy a papír alapú tájékoztatás a KRÉTA rendszerből nyomtatott dokumentum formájában történjen meg értesítőben (ellenőrző), amelyet a köznevelési intézmény ad ki a szülő kérésére legfeljebb havonta egyszer.

Ismerkedjen meg a KRÉTA  Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer különböző programjaival és szoftvermoduljaival!

Status
colourBlue
titleKRÉTAPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Szakmai útmutatók letöltése

A tudásbázisban ide kattintva elérhetők a köznevelési ill. a szakképzési intézmények részére készített legújabb szakmai útmutatók.

Az archívumban a korábbi tanévek szakmai útmutatóit, leírásait is megtalálhatja ha szüksége van rá. 

Status
titleÚtmutatók
 
Status
colourGreen
titlee-ügyintézés
 
Status
colourBlue
titleKRÉTA
 
Status
subtletrue
colourYellow
titlePOSZEIDON


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Lázár Ervin Program modul

  

Az KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer rendszerekben elérhetővé vált a Lázár Ervin Program (LEP) modul!

Az Intézményi KRÉTA rendszerek Lázár Ervin Program modul részeit és azok használatát bemutató felületek az alábbi Tudásbázis aloldalakon érhetőek el.

LEP modul, Intézményi adminisztrátori felület

LEP modul, intézményi adminisztrátori felület - videó

LEP intézményi napló felület

LEP modul, intézményi napló felület - videó

LEP modul, intézményi elektronikus ellenőrző felület

Status
colourBlue
titleKRÉTAPanel
borderStylenone


HTML
<div id="fb-root"></div>
<script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/hu_HU/sdk.js#xfbml=1&version=v9.0" nonce="i5r1olzp"></script>
<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/neptunkreta/" data-tabs="" data-width="500px" data-height="" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/neptunkreta/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/neptunkreta/">KRÉTA Iskolai Alaprendszer</a></blockquote></div>
<hr>