Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Livesearch
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1
PDF
nameIFM Diák Kézikönyv.pdf

Tanulói kézikönyv a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modulhoz

  

Letölthető a Tanulói kézikönyv a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modulhoz, amely lehetővé teszi az IFM modul gyors megismerését.  A kézikönyből megismerhetik a diákok a feladatok széles palettáját, több száz lecke közül lehet válogatni, 24 témában, 3400 videós, nyelvtani, kiejtési és beszédgyakorló lecke segít eligazodni a tanulóknak az A1-től a C1 (KER) szintig. 

 

Status
subtletrue
colourYellow
titleKRÉTA-IFMPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1
PDF
nameKRETA_ETTF_2022_06_07.pdf

Felhasználói útmutató a KRÉTA Előzetes Tantárgyfelosztás elkészítéséhez

  

Letölthető a KRÉTA Előzetes Tantárgyfelosztás 2022/2023 tanévre vonatkozó Felhasználói útmutatója a Tankerületi Központok fenntartásában működő köznevelési intézmények adminisztrációs feladatokat ellátó felhasználói számára. 

 

Status
colourBlue
titleKRÉTAPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1
PDF
name20220606_kreta_admin_feladatok_evvege_elott.pdf

KRÉTA év végi záráshoz szükséges adminisztrációs folyamatok bemutatása

  

Letölthető Pállfy Zoltán, a Lovassy László Gimnázium igazgatóhelyettese által készített áttekintő segédlet, amelyben bemutatásra kerülnek az év végi zárással kapcsolatos legfontosabb adminisztrációs folyamatok és tevékenységek. 

 

Status
colourBlue
titleKRÉTAPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA IER - Éves jelentés funkció bemutatása a felhasználóknak

  

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatát bemutató oktatóvideóban az Éves jelentés funkciót ismertetjük a KRÉTA IER rendszer felhasználói részére.

Status
subtletrue
colourGreen
titleKRÉTA-IER
 Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA IER - Előzetes alkalmassági vizsgálathoz tanulók betöltése

  

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatát bemutató oktatóvideóban az előzetes alkalmassági vizsgálathoz tanulók betöltése a KRÉTA IER rendszerben funkciót mutatjuk be. 

Status
subtletrue
colourGreen
titleKRÉTA-IER
 Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

A KIFIR táblázat szerkesztése, előzetes alkalmassági betöltéshez

  

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul használatát bemutató oktatóvideó. A videóban a KIFIR táblázat szerkesztése, előzetes alkalmassági betöltéshez funkciót mutatjuk be.

Status
subtletrue
colourGreen
titleKRÉTA-IERPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1
Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=XsfUARgiRbg

A KRÉTA TESZEK Modulban az eszközök kiosztásakor kitöltött dokumentumok feltöltése

  

legújabb oktatóvideónkban bemutatjuk, hogy a KRÉTA TESZEK Modulban az eszközök kiosztásakor ill. visszavételekor kitöltött dokumentumokat (pl. átadás-átvételi jegyzőkönyvek, meghatalmazások, visszavételi dokumentumok) hogyan lehet feltölteni a rendszerben.  A dokumentumok feltöltési folyamatának részletes leírását ide kattintva olvashatja el ill. nézheti meg a funkcióval kapcsolatos oktatóvideónkat!

Status
subtletrue
colourYellow
titleKRÉTA TESZEK
 Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1
Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=5AZRZro_azo

A KRÉTA TESZEK Modulban az eszközök kiosztásának adminisztálása ill. az eszköz visszavétel bemutatása

  

Ebben az oktatóvideóban az eszközök kiosztásának ill. visszavételének adminisztrációs folyamatát mutatjuk be a KRÉTA TESZEK Modul Intézményi rendszerben.  Fontos tudni, hogy ahhoz, hogy a TESZEK modulban elvégezhesse a tanuló, pedagógusok és az informatikai eszközök összerendelését, a KRÉTA Adminisztrátori rendszerben ki kell osztani az a TESZEK Eszköz-menedzser jogosultságot.

Status
subtletrue
colourYellow
titleKRÉTA TESZEK
 Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási Modul

  

KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (röviden TESZEK) Modul a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a köznevelésben használt KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul. 

A KRÉTA Tudásbázisban a TESZEK Modul szülői felületének bemutató oldalán ismertetjük a szülői regisztrációs folyamatot, ahol részletes leírásokkal mutatjuk be, hogy a szülők hogyan igényelhetnek eszközt a 9. évfolyamos gyermeküknek! A KRÉTA TESZEK Modul tanári felületének kezelését ide kattintva érhetik el a pedagógusok, ahol bemutatjuk a pedagógus  munkakörben foglalkoztatott alkalmazottaknak, hogy a KRÉTA Elektronikus naplóba belépve, hogyan indíthatják el az eszközigénylésüket. 

Status
subtletrue
colourYellow
titleKRÉTA TESZEK
 Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA tanulói és pedagógus adatok betöltése és kezelése

  

KRÉTA adatok betöltése és kezeléseoldalon részletes leírásokat olvashat arról, hogy milyen módon lehet a KRÉTA rendszerbe feltölteni a tanulók, alkalmazottak adatait, hogyan hozhatja létre az osztályokat, adhatja meg a tanulók gondviselőit.

Status
subtletrue
colourYellow
titleKRÉTA TESZEK
 Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA TESZEK - A szülői regisztráció bemutatása  

  

Az oktatóvideókban bemutatásra kerül, hogy a KRÉTA Szülőknek mobil alkalmazásban ill. a böngészőprogrammal használható webes felületen hogyan lehet eszközregisztrációt indítani az arra jogosult tanulók szüleinek, törvényes képviselőinek.. 

Status
subtletrue
colourYellow
titleKRÉTA TESZEK
 Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA TESZEK - Pedagógus regisztráció bemutatása 

  

A videóban bemutatásra kerül, hogy - pedagógus munkakörben alkalmazott tanárok - a KRÉTA Elektronikus naplójába belépve, hogyan tudja elindítani az eszközigénylési regisztrációs folyamatot a  Tárgyi eszköz ügyintézés menüpontból. 

Status
subtletrue
colourYellow
titleKRÉTA TESZEK
 Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA IER - Mentett iskolai dokumentumok

  

A KRÉTA Iskolai Egészségügyi Rendszermodul (KRÉTA-IER)  oktatóvideóban a Mentett iskolai dokumentumok menüt mutatjuk be a program felhasználóinak.

Status
subtletrue
colourGreen
titleKRÉTA-IER
 Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA MER - Gyakran Ismételt Kérdések

  

A MER GYIK oldalunkon a Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer használatával kapcsolatos legfontosabb felhasználói kérdéseket és válaszokat ide kattintva olvashatják el! 

Status
colourYellow
titleMER
 Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Negyedéves tájékoztató 8. száma 

  

Megjelent a KRÉTA negyedéves tájékoztatójának 8. száma, az elmúlt időszak a KRÉTA, az fKRÉTA, az IFM modul és LEP rendszerrel kapcsolatos legfrissebb  eseményeinek leírásával!

Status
colourBlue
titleKRÉTA
 
Status
colourRed
titlef-krétaPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást

  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 57. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. Az Nkt. 77. § (2) bekezdés h) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges a kötelező tanügyi (papíralapú) nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartáshoz. 

2018. augusztus 15-én az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 94. §-ában foglalt alábbi tanügyi nyomtatványok tekintetében:

  • osztálynapló,

  • csoportnapló,

  • egyéb foglalkozási napló,

  • órarend,

  • tantárgyfelosztás,

  • ellenőrző.

A miniszteri jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a 2018/2019. tanévtől kezdve a fenti tanügy-igazgatási dokumentumok már a KRÉTA rendszerben tárolhatóak, őrizhetőek, a rendszerben előállított naplók elfogadott hivatalos dokumentumnak minősülnek, és – az Nkt. 57.§ (6) bekezdése szerinti kivételektől eltekintve – nem szükséges kinyomtatni őket.

A köznevelési intézmény a házirendben meghatározhatja az eljárást, hogy amennyiben egy szülő kéri a papír alapú tájékoztatást, akkor ezt milyen módon kaphatja meg. Javasoljuk, hogy a papír alapú tájékoztatás a KRÉTA rendszerből nyomtatott dokumentum formájában történjen meg értesítőben (ellenőrző), amelyet a köznevelési intézmény ad ki a szülő kérésére legfeljebb havonta egyszer.

Ismerkedjen meg a KRÉTA  Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer különböző programjaival és szoftvermoduljaival!

Status
colourBlue
titleKRÉTAPanel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Szakmai útmutatók letöltése

A tudásbázisban ide kattintva elérhetők a köznevelési ill. a szakképzési intézmények részére készített legújabb szakmai útmutatók.

Az archívumban a korábbi tanévek szakmai útmutatóit, leírásait is megtalálhatja ha szüksége van rá. 

Status
colourGreen
titlee-ügyintézés
 
Status
colourBlue
titleKRÉTA
 
Status
subtletrue
colourYellow
titlePOSZEIDON


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Lázár Ervin Program modul

  

Az KRÉTA Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer rendszerekben elérhetővé vált a Lázár Ervin Program (LEP) modul! Az Intézményi KRÉTA rendszerek Lázár Ervin Program modul részeit és azok használatát bemutató felületek az alábbi Tudásbázis aloldalakon érhetőek el.

LEP modul, Intézményi adminisztrátori felület

LEP modul, intézményi adminisztrátori felület - videó

LEP intézményi napló felület

LEP modul, intézményi napló felület - videó

LEP modul, intézményi elektronikus ellenőrző felület

Status
colourBlue
titleKRÉTAHTML
<div id="fb-root"></div>
<script async defer crossorigin="anonymous" src="https://connect.facebook.net/hu_HU/sdk.js#xfbml=1&version=v9.0" nonce="i5r1olzp"></script>
<div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/neptunkreta/" data-tabs="" data-width="500px" data-height="" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true"><blockquote cite="https://www.facebook.com/neptunkreta/" class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/neptunkreta/">KRÉTA Iskolai Alaprendszer</a></blockquote></div>