Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Adminisztrációs rendszer

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés

A KRÉTA rendszernek legfontosabb alapmodulja a KRÉTA Intézményi Adminisztrációs Rendszer, amely talmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési vagy szakképzési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól, osztályairól valamint tanügyi folyamatairól.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Elektronikus napló

Status
colourGreen
titleTanár

A KRÉTA Elektronikus napló  a legkorszerűbb informatikai technológiákat ötvöző elektronikus iosztálynaplóosztálynapló, amelyet a köznevelésben és a szakképzésben is hatékonyan lehet használni, az általános iskoláktól kezdve egészen a különböző szakképző intézményekig.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Elektronikus ellenőrző

Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák
  
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

A KRÉTA Elektronikus ellenőrzője a szülőknek és tanulóknak nyújt segítséget a tanulmányok alatti naprakész információhoz jutásban. Az intézmény beállításainak függvényében az elektronikus naplóba rögzített információk azonnal elérhetővé válnak a tanulók és szülők részére is. 



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Mobil applikációk

Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák
  
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

Az Android, iOS és Huawei KRÉTA Mobil alkalmazások azon intézmények diákjainak és  szülőinek nyújt segítséget, amelyek használják a KRÉTA e-naplóját. Az applikáció segítségével megtekinthetik a diákok órarendjét, mulasztásait és egyéb adatait.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás

Status
colourGreen
titleTanár

A KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás segítségével a pedagógusok naplózhatják a tanóráikat, valamint értékelhetik a tanulóikat. A rendszer segítséget nyújt a pedagógusok adminisztrációs munkájához.  Az applikáció Android és iOS mobiltelefonokra is egyaránt elérhető. 



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA OpenBoard kezelő

Status
colourGreen
titleTanár

Az OpenBoard egy oktatást segítő, interaktív táblákkal is működtethető szoftver, amely egyszerre több megjelenítőt is képes kezelni. A KRÉTA OpenBoard kezelő segítségével az OpenBoard-dal készülő oldalak feltölthetők egy kiválasztott tanórához vagy foglalkozáshoz 



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA POSZEIDON modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA- Poszeidon egy tanúsítvánnyal rendelkező, minősített szoftver, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. A POSZEIDON szofrverrebdszer végigkíséri az iratokat a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus vagy papíralapú (materiális)  dokumentumok.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA ESL

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourYellow
titleOsztályfőnök
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA ESL Tanuló Monitoring lehetővé teszi a korai - végzettség nélküli - iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanulói jelzőrendszer kialakítását és nyomon követhetőségét teszi lehetővé, a tanulók tanulmányi adatainak, mulasztásainak időbeni változásának felhasználásával az intézményvezetők és fenntartók számára.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA FÓKUSZ

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA FÓKUSZ Intézményi és Pedagógus Monitoring Rendszer alkalmas a köznevelési és szakképzési intézmények értékelésének és önértékelésének támogatására és az oktatási folyamatok folyamatos figyelésére, monitorozására, elemzésére és nyomon követésére az intézményvezetés és irányítás részére.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

e-Ügyintézés

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourYellow
titleOsztályfőnök
   
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő
 

Az e-Ügyintézés szoftverben a felhasználók kérelmeket, jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújthatnak be az intézmények felé elektronikus formában, továbbá nyomon követhetik a folyamatban levő ügyeiket.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Étkezés modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

A KRÉTA rendszerben e-Ügyintézés Étkezés modul keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője (szülő, ügyintéző, pénztáros), akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Tanulmányi Pénzügyi modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

Az e-Ügyintézés Tanulmányi Pénzügyi modulja hatékonyan támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a szülők és az intézmények között, a tanulmányokhoz  kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Digitális Kollaborációs Tér

Status
colourGreen
titleTanár
 
Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér - rövidítve DKT - egy olyan digitális tanulástámogató komplex modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb oktatási szoftverek használatát. 



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Idegennyelvi Felkészítő modul

Status
colourGreen
titleTanár
 
Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (KRÉTA-IFM) az angol nyelv fejlesztését teszi lehetővé, egyéni tanulásként támogató eszközként, mely egy innovatív felületen, játékos, érdekes feladatok segítségével biztosítja a tanulók nyelvi kompetenciájának hatékony fejlődését. 



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Iskola Egészségügyi Rendszermodul

Status
subtletrue
titleVédőnő
 
Status
subtletrue
titleISKOLAORVOS

A KRÉTA Iskola Egészségügyi Rendszermodul(IER) a KRÉTA alaprendszert használó köznevelési, szakképzési intézmények számára fejlesztettük ki, megkönnyítendő az iskola-egészségügyi feladatok ellátását végző orvosok és védőnők szakmai munkáját. 



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA TESZEK modul 

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourGreen
titleTanár
 
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő
  

KRÉTA TESZEK Modul a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul  bemutatása a fenntartók, intézmények, tanárok és szülők részére.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Lázár Ervin Program modul

 

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourGreen
titleTanár
 
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő
  

Az intézményi KRÉTA rendszerekbe a Lázár Ervin Program moduljába betöltésre kerül az összes, az intézmény számára elérhető előadás. A modulban az intézmény a megfelelő előadás, illetve évfolyam és osztály kiválasztásával tud jelentkezni, a jelentkezést törölni, és az előadásokon való részvételt adminisztrálni. 




Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Duális modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourYellow
titleKÉPZŐHELYEK

A KRÉTA Duális Modul a Köznevelési Regisztrációs És Tanügyi Alaprendszer szakképzéshez kapcsolódó speciális programmodulja, amely segíti a duális képzésben résztvevő vállalkozások, intézmények, valamint  duális oktatók nyilvántartási, értékelési és egyéb adminisztrációs feladatait.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Szakképzés Információs Rendszere

Status
colourRed
titlefenntartó

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 111. § alapján a szakképzés információs rendszere hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultságalapú adatszolgáltatási szoftver, amely szakmai rendszerekből és azokat kiszolgáló alrendszerekből épül fel. 



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Központi Rendszer

Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA Központi Rendszere a fenntartók részére biztosít teljes rálátást az intézmények által szolgáltatott adatokra. A Központi Rendszer – az intézmények által feltöltött adatszolgáltatások és egyéb információk alapján – statisztikákat jelenít meg,  diagramokkal, és részletes bontással segítik a fenntartói munkát.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Gazdálkodási modul

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
subtletrue
colourRed
titleGR munkatárs

A KRÉTA Gazdálkodási (GR) modul elemei tartalmazzák azokat a funkciókat (költségvetés, kötelezettségvállalás, beszerzés, készletgazdálkodás, számlaellenőrzés stb.) amelyek egy köznevelési vagy szakképzési intézmény fenntartói számára gazdálkodási tevékenységükben az érvényes szabályozás szerinti szükséges. 



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Humánerőforrás modul 

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
subtletrue
colourRed
titleHR munkatárs

A KRÉTA Humánerőforrás (HR) modul integrálja az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatokat (személyügyi adminisztráció; KIRA interfész; munkaügyi és jogviszony adatok; távollét adatok stb), adminisztrációról, elszámolásról, időgazdálkodásról, törvényi beszámolókról, ill. további funkciókról. 



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
colourGreen
titleTanár

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program modul on-line informatikai segítséget nyújt a Klebelsberg Központ által meghatározott köznevelési, oktatási intézmények pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas ügyintézéséhez, támogatásának nyilvántartásához, továbbá ezen adatok egyszerű  kezeléséhez. 



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Felnőttképzés-Menedzsment Rendszer

Status
titleFelnőttképzők

Az f-KRÉTA Felnőttképzés- Menedzsment Rendszerben minden felnőttképzéssel kapcsolatos üzleti és szakmai adatot egységes rendszerben kezelhet, csökkentheti a képzési adminisztrációra fordított időt, továbbá hatékonnyá teheti a képzésben résztvevőkkel való kommunikációt.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer

Status
titleFelnőttképzők

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) az Fktv. alapján a  felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, nyilvántartásokra és egyéb feladatok ellátására terjed ki. A felnőttképzésről szól 2013. évi LXXVII. törvény, továbbiakban Fktv. 20./A §. 2.bekezdés alapján a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszereként a KRÉTA szakképzési és felnőttképzési modulját kell használni. 



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Elektronikus Jelentkezési modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák

A KRÉTA Szakképzési Elektronikus Jelentkezési modulon keresztül lehetővé válik középiskolában végzett tanulók egységes jelentkeztetése a szakképzésbe. A modul két fő folyamata a tanulók elektronikus jelentkezésének támogatása illetve az intézménybe történő beiratkozásának digitális támogatása.  A Jelentkezési Rendszerben lehetősége van a felhasználóknak on-line formában jelentkezni az intézményekben elérhető képzésekre!



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

ESZA Kérdőívező Rendszermodul

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
colourGreen
titleTanár
 
Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt., a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Szakképzési Centrumok az ESZA Kérdőívező beépülő modullal kapcsolódnak a KRÉTA Rendszerhez, mely az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek esetén nyújt segítséget a projektirányítás és a projektek képzésein részt vevő tanárok és diákok számára oly módon, hogy a projekttel kapcsolatos ESZA kérdőívkitöltése online felületen valósul meg.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Szakképzési Pályakövetési Rendszer

Status
colourRed
titlefenntartó

A Szakképzési és Felnőttképzési Pályakövetési Rendszer (PKR) lehetővé teszi a készségkereslet és a készségkínálat meghatározásához szükséges pályakövetési adatok elemzését és riportok készítését, a szakképzés és felnőttképzés jövőbeni beiskolázási irányai és arányai meghatározásának támogatása a gazdasági változásokhoz rugalmasan illeszkedő szakképzett munkaerő kibocsátása érdekében.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer

Status
colourRed
titlefenntartó

A Munkaerőpiac Előrejelző Rendszer (MER) egy több forrásból adatot gyűjtő rendszer, országos lefedettségű adatokat feldolgozó informatikai rendszer, melynek fő célja a magyarországi munkaerőpiaci igények előrejelzése szakképzettséget igénylő foglalkozásokra vonatkozóan, valamint a szakmai oktatással, a felnőttképzéssel és egyéb képzéssel kapcsolatos döntések megalapozása céljából.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Tudásbázis modul

Status
colourGrey
titleINTEGRÁCIÓS MODUL

A KRÉTA Tudásbázis tartalmazza a KRÉTA rendszer, a KRÉTA alkalmazások, az e-Ügyintézés, a KRÉTA modulok (ESL, FÓKUSZ, AMI, Poszeidon, OpenBoard) a Digitális Kollaborációs Tér (DKT), a fKRÉTA, az Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM),  a Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer (MER) továbbá a központi, fenntartói KRÉTA rendszerek leírását, felhasználói kézikönyveit és útmutatóit.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Jelentéskészítő modul

Status
colourGrey
titleINTEGRÁCIÓS MODUL

KRÉTA Jelentéskészítő Modul képes a KRÉTA modulokon belül elérhető nagy mennyiségű adat feldolgozására és igény szerint való megjelenítésre riportok, vagy dashboard-ok formájában. A modul lehetőséget biztosít a jogosultságok mentén való riport-megjelenítés kialakítására, többszörös szűrők használatára is. Az adatvizualizáció személyre szabhatóságát további beállítási lehetőségek támogatják.



Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Bizonyítvány és Igazolás Kiállító modul

Status
colourGrey
titleINTEGRÁCIÓS MODUL

KRÉTA Bizonyítvány és Igazolás Kiállító modul segítségével a KRÉTA modulokból elérhető adatok alapján előre definiált sémákba generálva dokumentum formában képes megjeleníteni a tárolt információkat, amelyek így az emberi szem számára is könnyen feldolgozhatóvá válnak. Segítségével bizonyítványok, igazolások, illetve egyéb paraméterezhető dokumentum-típusok generálhatók.




Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Nyilvántartási modul

Status
colourGrey
titleINTEGRÁCIÓS MODUL

KRÉTA Nyilvántartási modul a KRÉTA rendszer egyéb moduljai számára biztosítja a magánszemélyekhez kapcsolható oktatási adatok, vagy  kapcsolódó oktatási információk beérkeztetését, validációját, tárolását. A modul célja az oktatási adatok minőségi nyilvántartása és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek informatikai támogatása az egyes KRÉTA termékek számára.








HTML
<style>

div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
div#main {
margin-left: 0px !important;
}
div#footer {
margin-left:0px !important;
}

.panel {
min-height: 500px;
}
</style>




...