Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gyakran Ismételt Kérdések


 Hogyan tudom beírni a tanóráim?

Órarendben rögzített tanórák 

Az órarendben szereplő óráink háttere háromféle színt ölthet:

  • zöld: könyvelt óra (akár elmaradtként naplózva)
  • piros: könyvelendő óra
  • szürke: inaktív óra (vagy más nézetben kell könyvelni, vagy majd csak az elkövetkező napokban lesz megtartva)

A zöld hátterű órákkal már nem kell foglalkozni (hacsak nem akarunk módosítani a megadott adatokon), a szürke hátterűekkel pedig nem lehet. Nagyon leegyszerűsítve: az adminisztrációnk akkor van kész, ha minden "piros órát" zöldre változtattunk.

Tantárgynevek megjelenítése

Az órarendben a tantárgynevek rövid neve jelenik meg!

Párhuzamos órák esetén egy "órarendi téglalapban" kettő (vagy több) óra jelenik meg, melyeket külön-külön kell könyvelni.


Tanórák könyvelése 

Kattintsunk bármelyik könyveletlen óránkra, és a felnyíló ablakban megadhatjuk a tanórához köthető adatokat.

 Tanórák adatainak beírása

Kattintsunk bármelyik könyveletlen óránkra, és a felnyíló ablakban megadhatjuk a tanórához köthető adatokat.

A tanóra könyvelésének egyetlen kötelező eleme a tanóra témájának megadása, az óra sorszámozását a program automatikusan elvégzi. Az óra témáját a Téma szövegdobozba írhatjuk be, vagy kiválaszthatjuk a legördülő listából, ha előzőleg töltöttünk fel tanmenetet ehhez a foglalkozáshoz. A tanmenetről, annak feltöltéséről bővebben olvashat a Tanmenet lapon.

Beállíthatjuk a tanulók jelenlétét/késését/hiányzását. Alapértelmezetten minden tanuló jelen van a tanórán, azonban azokat a tanulókat, akiket az adott napon, a tanórát megelőző órán hiányzónak írtak be, vagy akiknek előre igazolást rögzítettek az érintett napra, azok hiányzóként jelennek meg. A felajánlott beállítástól függetlenül át tudjuk állítani bármelyik tanuló jelenlét/hiányzás állapotát, ha a vagy a  gombokra kattintunk. Ha egy diák késett az óráról, akkor gépeljük be, vagy állítsuk be a nyilakkal a késés időtartamát.

Jelenlét/hiányzás

Ha egy tanuló nincs jelen egy órán, de nem is akarjuk beírni hiányzónak, mert más iskolai elfoglaltsága van (pl. korrepetáláson vesz részt a napközi helyett), akkor kattintsunk a vagy gombok közül a jelenleg aktívra, így annak

is megszűnik a kijelölése, és egyik opció sem lesz kiválasztva.

További információkat ide kattintva olvashatunk: Tanulói jelenlétek és mulasztások beírása

Automatikus feljegyzések

Automatikus feljegyzéseket állíthatunk be a tanulóknak. Ha egy tanuló nem készített házi feladatot, akkor kattintsunk a ikonra, és a tanóra mentésekor azonnal bejegyzés kerül a naplóba és az ellenőrzőbe a házi feladat hiányról. Ha egy diák nem hozott felszerelést az órára, akkor a gombra kattintva készíthetünk beírást. Amennyiben egy tanuló nem vett részt a tanórai munkában, mert fel volt mentve alóla (jellemzően testnevelés, úszás óráról), akkor a ikont választva hozhatunk létre bejegyzést. Abban az esetben, ha tanórai dicséretben szeretnénk részesíteni egy tanulót, akkor a gombra kattintva készül bejegyzés a naplóba és az ellenőrzőbe.


Tanóra naplózása során használható gyorsbeírási lehetőségek

A KRÉTA e-Napló tanóra rögzítési felületén 4 gyorsbeírási lehetőség segíti a pedagógusi adminisztrációt, melyek segítségével a tanórához szorosan kapcsolódó, gyakrabban használt beírástípusok a felületen egy gombnyomásra rögzíthetőek, és a hozzájuk tartozó szöveges leírást a rendszer automatikusan létrehozza.

Ilyen beírások:

 • házi feladat hiány
 • felszerelés hiány
 • tanórai felmentés
 • tanórai dicséretMulasztások beállítása

A tanulók tantárgyi, százalékos mulasztásai is nyomon követhetők ezen a felületen. A tanuló neve mögött szereplő százalékérték ezt mutatja. Ha az egérrel e szám fölé navigálunk, akkor a megjelenő buborékban láthatjuk, hogy hány tanórából, mennyit mulasztott eddig az érintett tanuló. Az adminisztrációs felület Nyilvántartás / Testreszabás menüpontjának Mulasztások, igazolások beállításai részében adható meg, hogy a százalékos hiányzás az éves óraszámhoz, vagy az eddig megtartott órákhoz viszonyítva számolódjon.

Értékelések beírása

Az Értékelések fülön osztályzatot, szöveges- vagy százalékos értékelést adhatunk az aktuális csoport tanulóinak, a tanóra dátumával. Ehhez ki kell választanunk az értékelés módját a legördülő listából és nem kötelező elemként megadhatunk még témát is az értékeléshez. Az így beírt értékeléseket el kell menteni a gombbal, az óra naplózását ez után tehetjük meg. Az értékelésekről bővebben olvashat az Évközi értékelések lapon.

Házi feladatok rögzítése

A Házi feladat fülön a szövegszerkesztőkből megszokott egyszerű eszközökkel írhatjuk le a tanórán feladott házi feladatot.


Tanóra speciális adatai

A Tanóra adatai fülön állíthatjuk át a tantermet, ha nem a megszokott helyen tartottuk az órát. Itt írhatunk megjegyzést a tanórához, és a Sorszámozandó jelölőnégyzet választásának megszüntetésével érhetjük el, hogy az adminisztrált óra ne számozódjon (pl. mert csak felügyelet volt az órán, és nem szakos helyettesítés). Ezen felül 14 egyéb tulajdonság is beállítható a tanórához, melyek alapértelmezett beállításait az adminisztrációs felületen, a tanári vagy az osztály órarend megadásánál lehet meghatározni.

Tanóra sorszámozása

A KRÉTA e-Napló tanóra rögzítési felületén a rendszer automatikusan megjeleníti, hogy az adott tanóra a bekönyvelt tanórák sorában hányadik. A tanóra adatai fülön van lehetőség - szükség szerint - az esetleges órasorszámozás kikapcsolására, ha nem sorszámozott órát kell rögzíteni a felületen.


Túlórák jelölése

A tanóra beírásakor a "Tanóra adai" fülre kattintva módosíthatja a tanóra speciális adatait, itt jelölhető be a túlóra. Az Adminisztrációs rendszerben a túlóra jelölését az órarendbe is meg lehet tenni, de ennek nincs visszamenőleges hatása a már beírt órákra vagy foglalkozásokra.  

A túlórák visszamenőleges jelölését az Elektronikus naplóban a tanórák módosításánál lehet végrehajtani az alábbi módon:
1. Lépjen be az elektronikus naplóba!
2. Kattintson a korábban már beírt - zöld színnel jelölt - tanórára.
3. A "Tanóra adai" fülre kattintva módosíthatja a tanóra speciális adatait.
4. A "Túlóra" jelölőnégyzetet kiválasztva jelölhet az órát túlórának. 
5. A "NAPLÓZÁS VÁLTOZÁSAINAK MENTÉSE" gombra kattintva módosíthatja a beírt óra adatait.Ha minden szükséges adatot felvettünk, akkor kattintsunk az gombra, hogy elmentsük az adatokat. Amennyiben nem szeretnénk könyvelni az órát, a gombbal kiléphetünk a felületről a megadott információk mentése nélkül.

Azokban az esetekben is naplózni kell az órát, ha az elmaradt. Ilyenkor is kattintsunk a "piros tanórára", és az gombot választva az óra elmaradt státuszban könyvelődik. Ez az óra nem fog számozódni, nem keletkezhet alatt hiányzás vagy késés. A  nézetben az óra zöld hátterűvé válik, de a rajta szereplő szöveges adatok áthúzásával jelzi a  program, hogy ez nem egy egyszerűen könyvelt tanóra.

Tanórák módosítása, törlése

Ha egy lekönyvelt óra adatain változtatni szeretnénk, akkor kattintsunk az órára, és az a felület fog megnyílni, amit az óra naplózásakor elmentettünk. Változtassuk meg a kívánt adatokat, majd kattintsunk a gombra.

Ha egy lekönyvelt órát törölni akarunk, akkor szintén kattintsunk az órára. Válasszuk a gombot. Ekkor a tanórához megadott összes adat (pl. hiányzások, késések) törlődni fog, előzőleg semmit sem kell megváltoztatnunk.


Tanórák

Tanórákat abban a nézetben tudunk naplózni, ahol azt az adminisztrációs rendszerben rögzítették. Ez lehet a vagy a nézet.


Naplózárás

Saját tanórákat könyvelni, módosítani és törölni csak naplózárás előtt lehet. A naplózárás beállításait a Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai részben lehet megadni.

Órák könyvelése

Mivel az iskolai napló hivatalos irat, különösen ügyeljünk, hogy a benne megadott adatok megfeleljenek a valóságnak.


Órarendben nem szereplő tanórák

Plusz órák rögzítése

A pedagógus csak akkor rögzíthet plusz órákat a saját órarendjében, ha az adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai részben ezt engedélyezték.

Ha a nézetben egy üres órarendi mezőre kattintunk, vagy a nézetben, egy üres területen kijelölünk egy blokkot, akkor egy új ablak nyílik meg, amelyben kiválaszthatjuk, hogy milyen plusz órát szeretnénk felvenni az óráink közé.

Kitöltés TTF-ból

Ezt a lehetőséget választva olyan órát vehetünk fel a tanóráink közé, amely szerepel a tantárgyfelosztásunkban. Ezzel oldhatjuk meg, ha valamely foglalkozásunkból plusz órát akarunk tartani, például egy elmaradt óra pótlására.

A felnyíló ablakban meg kell adnunk azt a foglalkozást, amit be szeretnénk illeszteni a heti órarendünkbe, valamint a helyiséget, ahol az órát tarjuk. Ha rögzíteni akarjuk ezt az órát, akkor kattintsunk a , ellenkező esetben a  gombra.

Ha rögzítettük az órát, azonnal az a felület nyílik meg, ahol a tanóra adatait rögzíthetjük. Itt egyből el is végezhetjük a tanóra adminisztrálását a korábban leírtak szerint.

Ha egy ilyen óra adatait szeretnénk módosítani vagy törölni, ugyanúgy járjunk el, mint bármely más tanóra esetében. Egyetlen különbség, hogy az óra törlése után, az nem marad piros háttérrel az többi óra között, hanem teljesen eltűnik.

Napló egyedi kitöltése

Az egyedi kitöltés annyiban különbözik a TTF-ból történő kitöltéstől, hogy bármelyik osztály vagy csoport számára vehetünk fel bármilyen tantárgyú órát. Ezt a megoldást használhatjuk például, ha egy alsós osztálynak szeretnénk osztályfőnöki órát rögzíteni (pl. első tanítási nap vagy kirándulás esetén), amely foglalkozás nem szerepel a TTF-ban.

A felnyíló ablakban itt az osztályt vagy csoportot kell megadni, a tantárgyat és a helyiséget. Ha rögzíteni akarjuk ezt az órát, akkor kattintsunk a , ellenkező esetben a  gombra.

Ha rögzítettük az órát, itt is az a felület nyílik meg, ahol a tanóra adatait rögzíthetjük. Itt egyből el is végezhetjük a tanóra adminisztrálását a korábban leírtak szerint.

Ha egy ilyen óra adatait szeretnénk módosítani vagy törölni, ugyanúgy járjunk el, mint bármely más tanóra esetében. Egyetlen különbség, hogy az óra törlése után, az nem marad piros háttérrel az többi óra között, hanem teljesen eltűnik.


 Hogyan tudok Házi feladatot / Feladatot rögzíteni a Tanulóknak tanórán?

A Tanóra naplózása során a 'Tanóra naplózása' ablak bal oldali harmadik fülén van lehetősége a pedagógusnak a leadott órához házi feladatot rögzíteni. A berögzítés előtt ki kell választanunk egy határidőt, amely nem lehet korábban a holnapi napnál! A felület használata megegyezik a feljegyzéskészítő programok használatával (karakterformázások, karakter- és karakterháttér-színezési, sorkiegyenlítési, felsorolás-beszúrási funkciókkal). 

A házi feladat szövegéhez adjuk meg, hogy pontosan hova várjuk a házi feladat beadását: 

 • Ha e-Ügyintézés Üzenetek felületen, akkor erre a leírásban is utaljunk és az intézményi adminisztrátorral egyeztessük, hogy a tanulóknak van e jogosultságuk üzenetküldést kezdeményezni.
 • Ha a pedagógusnak kell küldeni, akkor a tanár e-mail címe is szerepeljen a házi feladat megadásánál.
 • Ha külső helyre kell feltölteni, akkor a link legyen megadva. 
 • Ha a KRÉTA rendszeren keresztül várjuk, akkor részesítsük előnyben a word és a txt formátumokat.
 Tudok elóre is rögzíteni Házi feladatot / Feladatot?

Igen.

A jövőbeni, "szürke" órákra is van lehetőség a jelen helyzetre tekintettel Házi feladat rögzítésére. A jövőbeni tanórát megnyitva, a bal oldali fülek között kiválasztható a Házi feladat fül, amin a kitöltött Határidő és Tartalom után az ablakban elérhető "HÁZI FELADAT MENTÉSE" gomb segítségével rögzíthetőek az értékek.

 Hol tudom a tanári dashboardot kezdőlapként beállítani?

Pedagógusként a KRÉTA Napló felületre bejelentkezve a jobb felső részén a képernyőnek megjelent egy új, monitort szimbolizáló ikon, mely segítségével a Tanári Dashboard / Kezdőlap jeleníthető meg a felületen.Az ikon megnyomását követően a főképernyőn több kis mezőre osztva, különböző információs paneleket jelenít meg a rendszer.Tanári Dashboard / Kezdőlap beállítása alapképernyőnek

A pedagógusok beállíthatják a saját Profilbeállítások menüpontjukon belül a "Belépéskor a heti órarend jelenjen meg" jelölőnégyzet segítségével, hogy mi legyen a kezdőoldalukon a KRÉTA rendszerbe történő belépéskor. Ebben az esetben a bal sarokban található KRÉTA logóra kattintva fog megjelenni a heti órarendi nézet. A jelölőnégyzet leírása: "A jelölőnégyzet kikapcsolt állapotában a bejelentkezést követően a tanár heti órarendje helyett a tanári kezdőlap jelenik meg"


Be nem írt órák panel

A panelen megjelenik a Pedagógus számára a rendszerbe be nem írt foglalkozásainak listájából a legrégebbi 8 óra. A panel alján található Tovább... gomb segítségével a rendszer automatikusan átlépteti a felhasználót a Nem naplózott tanórák listára, amit a Haladási napló / Nem naplózott tanórák menüpontban vagy a jobb felső sarokban lévő Nem naplózott tanórák ikon segítségével is elérhető.


Kiírt helyettesítések panel

A panelen megjelenik a Pedagógus számára a rendszerbe helyettesítésre kiírt foglalkozásainak listájából a következő 8 óra. A panel alján található Tovább... gomb segítségével a rendszer automatikusan átlépteti a felhasználót a Nem naplózott tanórák listára, amit a Haladási napló / Nem naplózott tanórák menüpontban is elérhető. A listán automatikusan be van kapcsolva a Csak helyettesítésre kiírt tanórák és a Jövőbeni órák megjelenítése jelölőnégyzet is, így a Pedagógus számára a listában az összes olyan foglalkozása megjelenik, amelyek még nincsenek lenaplózva, de számára helyettesítendő órának vannak jelölve az adott tanévben.


Üzenetek panel

A panelen megjelenik a Pedagógus számára az e-Ügyintézés üzenetkezelési felületén keresztül küldött legfrissebb 8 üzenete. A panel alján található Tovább... gomb segítségével a rendszer automatikusan átlépteti a felhasználót az e-Ügyintézés / Üzenetek menüpontban is elérhető beérkezett üzenetek listát. 


e-Ügyintézés panel

A panelen megjelenik a Pedagógus számára az e-Ügyintézés rendszerben küldött és még feldolgozásra váró, legfrissebb 8 üzenete. A panel alján található Tovább... gomb segítségével a rendszer automatikusan átlépteti a felhasználót az e-Ügyintézés / Folyamatban lévő ügyek menüpontban is elérhető feldolgozásra váró e-Ügyek listát. 


Mulasztások panel

Az Osztályfőnökök számára megjelenő panelen az adott Pedagógus osztályában rögzített, Igazolásra váró, 8 legfrissebb nap, melyre Mulasztást rögzítettek a tanulók számára. A panel alján található Tovább... gomb segítségével a rendszer automatikusan átlépteti a felhasználót a Mulasztások kezelése listára, amit az Osztályfőnöki feladatok / Mulasztások kezelése menüpontban is elérhető. A lista bal oldalán lévő Szűrés felirattal lehet a szűrési lehetőséget ki/be kapcsolni, a kívánt osztály mulasztsainak megjelenítéséhez (amenyniben több osztályhoz is van a pedagógusnak osztályfőnöki megjelenítési joga).


Bukásra álló tanulók panel

A panelen megjelenik a Pedagógus számára a Tantárgyfelosztása szerint általa tanított osztályokban/csoportokban bukásra álló tanulók listájában a 8 legtöbb tantárgyból bukásra álló tanuló. A panel alján található Tovább... gomb segítségével a rendszer automatikusan átlépteti a felhasználót a Bukásra álló tanulók listájára, amit a Tanári feladatok / Tanított tanulók menüpontban is elérhet. Az átirányítás során vagy a menüpont megnyitásakor ki kell választani (amennyiben előzetes szűrést szeretnénk a listára) a foglalkozás típusát és osztály/csoport nevét, vagy ezek kiválasztása nélkül a Tovább gombbal rögtön a teljes listát jeleníti meg a felület, bepipálva a "Csak bukásra állók" jelölőnégyzetet.

A Bukás veszélyre figyelmeztetés határát minden intézmény a saját Testreszabás menüpontjában tudja szabályozni. Ennek a beállításnak nincs hatása az ESL modulban kapott értékekre!

Egyéb, információs panelek

A felületen további információs panelek is megjelenhetnek fentartónként eltérő tartalommal.


 Mire jó a tanári dashboard?

A bejelentkezést követően látható, hogy milyen feladatokat szükséges elvégezni. Ezen a felületen  jobbra felül található az Üzenetek / e-Ügyintézés panel, melyben látható, ha új üzenet(ek) érkezett(ek).

Üzenetek panel

A panelen megjelenik a Pedagógus számára az e-Ügyintézés üzenetkezelési felületén keresztül küldött legfrissebb 8 üzenete. A panel alján található Tovább... gomb segítségével a rendszer automatikusan átlépteti a felhasználót az e-Ügyintézés / Üzenetek menüpontban is elérhető beérkezett üzenetek listát. 


e-Ügyintézés panel

A panelen megjelenik a Pedagógus számára az e-Ügyintézés rendszerben küldött és még feldolgozásra váró, legfrissebb 8 üzenete. A panel alján található Tovább... gomb segítségével a rendszer automatikusan átlépteti a felhasználót az e-Ügyintézés / Folyamatban lévő ügyek menüpontban is elérhető feldolgozásra váró e-Ügyek listát. 

 Hogyan tudok átlépni az eÜgyintézésre / Üzenetekre?

A címsorban lehet az eÜgyintézést vagy az Üzeneteket elérni. Jogosultságtól függ, hogy kinek melyik jelenik meg.

 Hogyan tudok üzenetet küldeni?

Az üzenetváltáshoz az alábbi lépéseket szükséges elvégezni:

 1.  - menüpont kiválasztása az e-Ügyintézési modul nyitóoldalának a bal oldali Kapcsolattartási folyamatok-panelján
 2.  Az   - funkciógombra történő rákkattintással átlépünk az Új üzenet - ablakba
 3.  A  - funkciógombra történő rákkattintással átlépünk a Címzettek kiválasztása - ablakba, ahol aktiváljuk a TANULÓK - felületet:

4. Az Osztály- / Csoport - legördülő mezőben kiválasztjuk a címzett tanuló(k) osztályát / csoportját, majd az egyes címzett tanulókat külön-külön kijelöljük a nevük előtt található jelölőnégyzet bepipálásával, vagy a Találati lista bal felső fejlécében található jelölőnégyzet bepipálásával az összes tanulók egyszerre:

5. Az ablak jobb alsó sarkában lévő  - gombra kattintva a kiválasztott tanulókat (a tanulókat piros háttérszín jelzi a rendszerben) a program behelyezi a Címzettek-listába. Amennyiben másik osztályból is szeretnénk az üzenet címzettjeihez tanulókat kiválasztani, ezt a 4. és az 5. pont megismétlésével tehetjük meg:

6. A Tárgysorban rögzítjük az üzenetünk címét, majd a Szöveg-mezőben begépeljük az üzenetünket. Az üzenet szövegét formázhatjuk betűméret-állítással, kövér betű-, döntött betű-, aláhúzott betű-, betűszín-, betű háttérszín-, felsorolástípus-, rendezés- funkciógombok használatával. A mezőbe az üzenetünkben linket helyezhetünk el külső oldalra hivatkozásként, illetve képet, ábrát is illeszthetünk az üzenethez. A formázási beállítások törléséhez használhatjuk a Tx-funkciót a szerkesztés közben, ha a formázásokkal kapcsolatosan meggondoljuk magunkat.

Amennyiben dokumentumot is csatolni szeretnénk az üzenethez ezt a  - gombra kattintva tehetjük meg a szokásos bőngészőtől függő dokumentum-kiválasztó ablak automatikus megnyílását követően. A csatolt dokumentumo(ka)t a dokumentum neve mellett található kuka-ikonnal tudjuk törölni, ha mégsem szeretnénk dokumentumot csatolni az üzenetünkhöz.


7. Az elküldést követően az üzenetünk megjelenik az Elküldött üzenetek listában. Az üzenetre rákattintva az megtekinthető vagy továbbítható újabb címzettek kiválasztásával.

8. Az üzeneteinket ezen a felületen tudjuk igény szerint Olvasottnak jelölni / Olvasatlannak jelölni / Törölni. A törölt üzeneteink a továbbiakban a Törölt üzenetek-fülön érhetők el. A törölt üzeneteinket - igény szerint  - a megfelelő funkciógombok használatával tudjuk: Visszaállítani / Véglegesen törölni / Olvasottnak jelölni / Olvasatlannak jelölni a további felhasználásnak, kezelésnek megfelelően:


9. A felületet a  - gombra kattintva tudjuk a böngészők  - gombjához hasonlóan frissíteni. Az ÜZENETEK-funkcióból kilépni a bal oldali Kapcsolattartási panelon lévő bármelyik másik menüpont kiválasztásával lehetséges. A KRÉTA Napló e-Ügyintézési felületéről pedig a jobb felső sarokban található nevünkre kattintva tudunk.

 Hogyan tudok kérdőívet létrehozni?

Az intézményi kérdőív a köznevelési intézményekben azon folyamatot jelzi, amely során az intézmény a címzettek felé kérdőíves formában adatokat továbbít, majd a visszajelzéseket Excel-formátumban letöltve, azokat kiértékeli.

Az intézmény munkatársai online elvégzik a kérdőívek szerkesztését és továbbítását a címzettek felé, akik szintén online szerkesztik a válaszaikat és visszaküldik azt az intézmény részére.
Keresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén.

Search

 Keresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

 • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
 • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

 • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.

Tippek a kezeléshez

A kiküldött kérdőíveinket sorba rendezhetjük az oszlopfejlécekben található vonalkákra kattintva, az oszlopfejlécekben lévő vízszintes vonalra írva pedig szűrhetjük azokat.

A lezárt kérdőíveink megjelenítéséhez pipáljuk be a táblázat felett található jelölőnégyzetet.

Új kérdőívet az  - gombra kattintva tudunk létrehozni.

A több oldalas kérdőívlista oldalai között a lista alján lévő navigációs gombokkal navigálhatunk: 

 •  ikonnal egyet lapozhatunk előre az oldalak között.
 •  ikonnal egyet lapozhatunk vissza az oldalak között.
 •  ikonnal a lista utolsó oldalára ugorhatunk.
 •  ikonnal a lista első oldalára ugorhatunk.

A számokra kattintva az adott számú oldalra ugrik a rendszer.

A Kérdőív - létrehozása felületen három menüpont alapján végezhetjük el a kérdőívekkel kapcsolatos műveleteket:

 • az Alapadatok (alapértelmezett) menüpontban: kérdőíveinket elnevezhetjük, formázott kísérőszöveget szerkeszthetünk a kérdőívünkhöz és megadhatjuk a kérdőívünkhöz tartozó kitöltési határidőt.
 • a Kérdések szerkesztése menüpontban: létrehozhatjuk, módosíthatjuk kérdőíveinket
 • a Címzettek menüpontban: meghatározhatjuk azon felhasználók körét, akik számára a kérdőívet kiküldjük:

Tippek a kezeléshez

A kísérő szöveg mezőben található  (link) - gombra kattintva külső honlapokra történő hivatkozást is beleszerkeszthetünk a kérdőívbe.

(karakterszín, karakter-háttérszín) - ikonokra kattintva a kérdőívünkhöz tartozó kísérő szövegben kiemelhetünk fontos részeket, figyelmet irányíthatunk szövegrészekre.

 (szövegrendezés) - ikonokra kattintva a kérdőívünkhöz tartozó kísérő szövegben található sorokat rendezhetjük.

 (karaktertípus) - ikonra kattintva a kérdőívünkhöz tartozó kísérő szövegben karakterméretet állíthatunk be.

 (formázás törlése) - ikonra kattintva pedig a kérdőívünkhöz tartozó kísérő szövegben elhelyezett formázásokat törölhetjük.

Az adatbekérő űrlap megszerkesztéséhez eszköztárból kiválasztható elemek (szövegdoboz, jelölőnégyzet, rádiógomb, legördülő-lista és egyéb elemek) illetve kérdőív szerkesztési funkciók (sorrendválasztó, eseményelem beillesztő, időzítő, stb) segíti a kérdőív elkészítését:

Tippek a kezeléshez

Az Eszköztárból választható kérdéstípusok az alábbiak:

A címzettek kiválasztásánál az üzenetküldési funkcióhoz hasonlóan tudjuk a címzetteket kiválasztani, törölni egyesével illetve az oszlopfejléc első oszlopában lévő többeskijelőlő-négyzetre kattintva:

Tippek a kezeléshez

A Címzettek kiválasztásánál, ha az intézmény összes tanulójának (és / vagy gondviselőjének) szeretnénk kiküldeni a kérdőívet, akkor használjuk az Osztály-legördülő menüben az Összes osztálynak - elem kiválasztását:


e-Ügyintézés - Kapcsolattartás - Kérdőívek létrehozása

A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés (Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer) moduljának Kapcsolattartási funkciójának Kérdőívek kezelése rész gyakorlati bemutatás, a Pedagógusi oldal szemszögéből. Hogyan kell beírni a diákok mulasztását?

A KRÉTA programban nem csak jelenlevőnek vagy hiányzónak (későnek) lehet jelöli egy tanulót a tanórán vagy foglalkozáson, hanem arra is van lehetőség, hogy a tanóra beírásánál a tanulóknál törölni lehet a "JELENLÉT" jelölést, ehhez rá kell kattintani az aktív "Jelenlét" gombra. A "JELENLÉT/ÜRES" gombokra kattintva egyszerre az összes tanulónak be lehet állítani vagy törölni a jelenlét jelölését is.

Tanuló jelenléti adatainak törlése

Ha a tanulónak töröljük a JELENLÉT jelölését , akkor ebben esetben a program úgy kezeli a tanulót, hogy a diáknak nem kellett az órán/foglalkozáson részt vennie, így nem szükséges külön csoportok létrehozása hanem - egy jelenléti ívhez hasonlóan - lehetséges az adott csoportnál jelölni azt is, hogy kinek nem kellett részt vennie az adott tanórán vagy foglalkozáson.

Tanórai részvétel vagy mulasztás jelölése

A képen látható jelölés alapján a tanulók jelenlétét ill. mulasztását az alábbi módon lehet nyilvántartani:

JELÖLÉSJELENTÉSE

A tanulónak jelen kellett lennie és jelen volt a tanórán vagy foglalkozáson

A tanulónak jelen kellett lennie, de hiányzott a tanórán vagy foglalkozáson

A tanulónak jelen kellett lennie és késett a tanóráról vagy foglalkozásról.

A tanulónak nem kellett részt vennie az adott tanórán vagy foglalkozáson

Gyakorlati alkalmazás

Az olyan esetekben (pl. fejlesztő foglalkozások, korrepetálások, sportkörök stb.) ahol a csoportban több tanuló is be van sorolva, de a tanulóknak nem kell minden tanórán/foglalkozáson részt venniük, akkor lehetőség van arra, hogy azokat a tanulókat akiknek az adott órán nem kellett részt venniük a jelenlét adatot törölhessük. 

Példák

 1. A fejlesztő foglalkozásokra egy tanárhoz 20 gyerek jár, de egy-egy foglakozáson csak 2 tanulónak kell jelen lennie. Ebben az esetben nem szükséges 10 db. 2 fős csoport létrehozása, hanem megoldható úgy is, hogy egy - 20 fős - csoportba besoroljuk a tanulókat, majd a tanórákon a fentiekben leírt módon jelölheti a szaktanár, hogy az adott órán kinek kellett részt vennie.
 2. A korrepetáláson az osztály tanulóinak - tanulmányi eredményük függvényében - időszakosan kell csak részt venniük. Ebben az esetben a korrepetálási csoportba besorolhatjuk azt összes tanulót (ügyeljünk arra, hogy a korrepetálásokat soha ne osztályhoz, hanem mindig megfelelő típusú csoporthoz rendeljük hozzá) az osztályból, majd az egyes foglalkozásokon a fentiekben leírt módon jelölheti a pedagógus, hogy az adott foglalkozásokon kinek kellett részt vennie, ki hiányzott és ki az akinek a foglalkozáson nem kellett megjelennie. 
 3. Az SNI tanulók bizonyos órákon gyógypedagógussal vesznek részt fejlesztő órán, amely párhuzamosan van a tanórákkal. Ilyen esetben jelölhető, hogy ha a tanulónak nem a tanórán, hanem a fejlesztő foglalkozáson kell részt vennie, akkor a tanórán törölhetjük a JELENLÉT adatát (mivel nem az órán kell ott lennie) és a fejlesztő foglalkozáson kezelhetjük az esetleges mulasztását. 
 4. A tanuló két csoportba van besorolva: egy napközis és egy szakköri/sportköri csoportba. A két csoportnak egy időben van a foglakozása, a tanuló a napköziből megy a szakköri foglalkozásra. Ilyen esetben a napközi esetében célszerű a JELENLÉT jelölését törölni, mivel a tanulónak nem ott, hanem a szakköri/sportköri foglalkozáson kell részt vennie.

Tanulói jelenlétek és mulasztások beírása

Az alábbi videóban láthatjuk miként rögzíthetjük a tanulók tanórai illetve tanórán kívüli foglalkozásokon történő jelenlétét és hiányzását.
A tanórák mulasztásának beírása központilag nem megoldható és nem is tervezünk ilyet, de az órák naplózásánál egy kattintással elvégezhető az összes tanuló státuszának átállítása az Üres mezőre.

 

KRÉTA Kapcsolattartási funkciók

A KRÉTA rendszer lehetőségei az on-line tanulás támogatásában

Házi feladatok és otthoni munkák

A KRÉTA rendszerben a házi feladatok funkcióval az otthoni tanulás támogatásához feladatok, tananyagok juttathatók el a tanulókhoz és szüleikhez. A felületen lehetőség van a foglalkozásokról/tanórákról jegyzet készítésére, valamint weboldalak linkjeinek csatolására, melyekre rákattintva, a tanuló és/vagy a szülő – a mobil applikáció vagy internetes felület segítségével – meg tudja nézni az ismeret- és tananyagot.

A házi feladatok funkcióban a kapcsolattartás kétirányú is lehet, mivel a pedagógusok saját maguknak beállíthatják, hogy diákok is tölthessenek fel a házi feladathoz kiegészítéseket, és hozzászólásaikban akár kérdezhetnek is a tanártól a feladattal kapcsolatban. Ilyen értelemben, a KRÉTA házi feladatok funkciója, egy on-line kommunikációs fórumot biztosít az otthoni feladatok elvégzéséhez. A házi feladatok funkciót a KRÉTA elektronikus naplóban, a tanórák adminisztrálása integráltan tartalmazza, melyet a KRÉTA rendszert használó pedagógusok egyszerűen tudnak kezelni.

A házi feladatok funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalai tartalmazzák:

Házi feladatok rögzítése és kezelése 

Házi feladatok KÉSZ-nek jelölése (YouTube videó)

Házi feladat rögzítése, szaktanári felületen (YouTube videó)

Házi feladathoz rögzített tanulói hozzászólás törlése (YouTube videó)


 Házi feladatok kiemelése külön kezdőikonra a tanulói/gondviselői felületeken

A jelen helyzetben gyakoribb használat megkönnyítésére kiemelésre került a tanulói/gondviselói felületen a fő menüsorba a Házi feladatok lista, amelyen külön jelölőnégyzettel szabályozható, hogy a már lejárt határideű Házi feladatokat is megjelenítse e a lista, vagy se.


 Házi feladatok ikonnal jelzése az órarend felületen

Azok a tanórák, melyekre Házi feladat került rögzítésre, akár a múltban, akár a jövőben, kis "házacska" ikonnal kerülnek kiemelésre mind a pedagógusi, mind a tanulói/gondviselői felületeken.


 Házi feladatok előre is rögzíthetőek még nem naplózott órákhoz is

A jövőbeni, "szürke" órákra is van lehetőség a jeln helyzetre tekintettel Házi feladat rögzítésére. A jövőbeni tanórát megnyitva, a bal oldali fülek között kiválasztható a Házi feladat fül, amin a kitöltött Határidő és Tartalom után az ablakban elérhető "HÁZI FELADAT MENTÉSE" gomb segítségével rögzíthetőek az értékek.


 Házi feladatok listája admin felületen

Az admin felületen a menüpontban megtekinthető, hogy az intézményben milyen Házi feladatok kerültek rögzítésre.

A funkcióról bővebben itt olvashatnak.


Elektronikus kommunikációs felület — e-Ügyintézés Üzenetek funkció

Az e-Ügyintézés Üzenetek funkciója – a KRÉTA rendszerhez integráltan kapcsolódva – alkalmas az intézményen belüli felhasználók számára üzenetek egyéni és csoportos küldésére, továbbá kommunikációs csatornaként teljeskörűen használható fájl továbbítására is.

Az üzenetküldés során a pedagógusok – a KRÉTA rendszer adatai alapján – rendkívül egyszerűen választhatják ki az üzenetek címzettjeként, az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóit, valamint a tanulók szüleit is.

Az üzenetkezelési rendszer nemcsak a pedagógus – tanuló/szülő relációban használható, ezen túlmenően lehetőség van arra is, hogy a tanárok egymásnak küldjenek üzeneteket, illetve az intézményvezetők ezen keresztül is tájékoztathatják a nevelőtestületet vagy pl. az osztályfőnököket.

Az üzenetküldési funkció közvetlen kommunikációs csatornát biztosít a pedagógusoknak és az általuk tanított tanulóknak, továbbá fájlok feltölthetőségével lehetőséget ad pl. házi feladatok beküldésére vagy tananyagok megosztására is.

Az üzenetekhez a tanárok csatolhatnak pl.:

 • tananyagokat (óravázlatok, leírások, ismertetők, munkafüzet-feladatok, mobiltelefonnal beszkennelt ábrák, képek, diagramok, stb.)
 • mobiltelefonnal vagy egyéb hangrögzítő eszközzel felvett hang- és (előre rögzített) videó anyagokat, előadásokat
 • a csatolmányok alkalmasak pl. podcast-ek küldésére és fogadására (tanár – tanuló – gondviselő körben, intézményvezetés – alkalmazottak körben, az üzenetküldési mátrixban beállítottaknak megfelelően)

Az Üzenetek funkció részletes leírását a KRÉTA Tudásbázis alábbi oldalai tartalmazzák:

e-Ügyintézés: Üzenetek kezelése

 e-Ügyintézés - Kapcsolattartás - Üzenetküldés beállításai (YouTube videó)

 e-Ügyintézés - Kapcsolattartás - Üzenetküldés (YouTube videó)

Szülői üzenetküldés (YouTube videó)

On-line tesztek és feladatsorok készítése — e-Ügyintézés Kérdőívek funkció

Az e-Ügyintézés Kérdőívek funkciója alkalmas bármilyen on-line számonkérés (esszé, szöveges dolgozat, teszt, numerikus, skálás, százalékos kiértékelésű házi feladat, stb.) pedagógus által történő elkészítésére, szerkesztésére, valamint ezek kiküldésére is. A visszajelzések letölthetők Excel-fájlba, melyben a kiértékelés automatizálható.

A kérdőívek segítségével a pedagógusoknak lehetőségük van arra, hogy a házi feladatokban szereplő otthoni feladatokat (pl. egy könyv elolvasása) egyszerűen visszaellenőrizhessék, továbbá készíthetnek olyan projekt vagy tematikus feladatsorokat, amelyeket a diákok otthon – akár az Internet segítségét felhasználva – válaszolhatnak meg. A kérdőívek egyaránt tartalmazhatnak feleletválasztós, illetve szabad szöveges mezőket is az adott, otthoni feladat jellegének megfelelően.

A kérdőíveket – hasonlóan az üzenetek funkcióhoz – a KRÉTA rendszerben szereplő adatok felhasználásával nagyon egyszerűen tudják eljuttatni az általuk tanított osztályok, csoportok tanulóihoz. A funkció ezen felül használható még - az intézményi alkalmazottak, dolgozók, tanulók, szülők egy-egy csoportjánál - helyzetfelmérésre, vélemények bekérésére, tájékoztatással kapcsolatos visszajelzések kiértékelésére, teljeskörű adatelemzésre is.

Kérdőívek készítése az e-Ügyintézésben 

 e-Ügyintézés - Kapcsolattartás - Kérdőívek létrehozása (YouTube videó)

 e-Ügyintézés - Kapcsolattartás - Kérdőívek kiértékelése (YouTube videó)

Kérdőívek kitöltése tanulói, szülői oldalon (YouTube videó)

Kérdőívek használata - A Klebelsberg Központ által készített felhasználói útmutató 

Faliújság, elektronikus üzenet

A KRÉTA rendszerben lehetősége van az intézményvezetőknek ún. faliújság bejegyzéseket küldeni a tanulóknak. A funkcióban rendkívül egyszerűen be lehet állítani, hogy az üzenetet minden tanuló és szüleik is megkapják, ezzel gyorsan lehet tájékoztatni az összes diákot. Fontos tudni, hogy a faliújság üzenetre a tanulók/szülők nem tudnak válaszolni, abban az esetben ha választ várunk akkor az az e-Ügyintézés Üzenetek funkcióját kell használni. 

Faliújság üzenetek kiküldése a KRÉTA rendszerben

További információk érhetők el az Oktatási Hivatal weboldalán: 

Módszertani ajánlás az oktatás megszervezésére a koronavírus-járványban bevezetett, tantermen kívüli, digitális munkarendre

A KRÉTA rendszer lehetőségei az on-line tanulás támogatásában

A Digitális Témahét videócsatornáján 2020.03.19-én tartott "A KRÉTA rendszer lehetőségei az online tanulás támogatásában" című videós szeminárium

A 2020. március 17-én tartott on-line workshopunk teljes videója a házi feladatok, üzenetek, kérdőívek, faliújság  funkciók bemutatásával.

Tájékoztatás a mobil adatforgalom ingyenességéről

Tisztelt Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Telekom, a Telenor és a Vodafone hálózatából is ingyenes adatforgalommal érhető el a KRÉTA rendszer. A kedvezmény kiterjed a MOL mobil, valamint a Blue mobil ügyfeleire is. A díjmentesség hazai használatra vonatkozik és nem terjed ki a beágyazott/ linkelt tartalmakra.

Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a Tudásbázis oldalainkon található videók a YouTube videómegosztó szolgáltatásából vannak átlinkelve, a videók megtekintése a YouTube-on keresztül történik, amely nem része az ingyenes adatforgalom felajánlásnak!

Oktatóvideók

Tanulói Házi feladat KÉSZ jelölés Tanuló, Gondviselő, Pedagógus és Admin felületenA Digitális Témahéten tartott előadásunk - "A KRÉTA rendszer lehetőségei az online tanulás támogatásában" címmel

A 2020. március 17-én tartott on-line workshopunk teljes videója

A KRÉTA e-Ügyintézés üzenetküldési funkciójának bemutatása

Házi feladatok beírása és kezelése a KRÉTA elektronikus naplóban

Házi feladatokhoz rögzített tanulói hozzászólások kezelése

A haladási napló kitöltése a KRÉTA rendszerben

A tanulói jelenlétek és mulasztások beírása a KRÉTA naplóba

A KRÉTA e-Ügyintézés Kérdőívek funkciójának bemutatása

Gondviselői jelszó csere, új gondviselő rögzítése

 • No labels