Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Adminisztrációs rendszer

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés

A KRÉTA rendszernek legfontosabb alapmodulja a KRÉTA Intézményi Adminisztrációs Rendszer, amely talmazza mindazon adatokat, amelyeket egy köznevelési vagy szakképzési intézménynek tárolnia kell önmagáról, alkalmazottairól, diákjairól, osztályairól valamint tanügyi folyamatairól.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Elektronikus napló

Status
colourGreen
titleTanár

A KRÉTA Elektronikus napló  a legkorszerűbb informatikai technológiákat ötvöző elektronikus iosztálynapló, amelyet a köznevelésben és a szakképzésben is hatékonyan lehet használni, az általános iskoláktól kezdve egészen a különböző szakképző intézményekig.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Elektronikus ellenőrző

Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák
  
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

A KRÉTA Elektronikus ellenőrzője a szülőknek és tanulóknak nyújt segítséget a tanulmányok alatti naprakész információhoz jutásban. Az intézmény beállításainak függvényében az elektronikus naplóba rögzített információk azonnal elérhetővé válnak a tanulók és szülők részére is. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Mobil applikációk

Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák
  
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

Az Android, iOS és Huawei KRÉTA Mobil alkalmazások azon intézmények diákjainak és  szülőinek nyújt segítséget, amelyek használják a KRÉTA e-naplóját. Az applikáció segítségével megtekinthetik a diákok órarendjét, mulasztásait és egyéb adatait.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1
KRÉTA Tanári Mobil Applikáció

KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás

Status
colourGreen
titleTanár

A KRÉTA Tanári Mobil alkalmazás segítségével a pedagógusok naplózhatják a tanóráikat, valamint értékelhetik a tanulóikat. A rendszer segítséget nyújt a pedagógusok adminisztrációs munkájához.  Az applikáció Android és iOS mobiltelefonokra is egyaránt elérhető. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA OpenBoard kezelő

Status
colourGreen
titleTanár

Az OpenBoard egy oktatást segítő, interaktív táblákkal is működtethető szoftver, amely egyszerre több megjelenítőt is képes kezelni. A KRÉTA OpenBoard kezelő segítségével az OpenBoard-dal készülő oldalak feltölthetők egy kiválasztott tanórához vagy foglalkozáshoz Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA POSZEIDON modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA- Poszeidon egy tanúsítvánnyal rendelkező, minősített szoftver, amely megfelel a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak. A POSZEIDON szofrverrebdszer végigkíséri az iratokat a keletkezéstől kezdve az irattárazáson és postázáson át a selejtezésig, legyenek azok elektronikus vagy papíralapú (materiális)  dokumentumok.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA ESL

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourYellow
titleOsztályfőnök
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA ESL Tanuló Monitoring lehetővé teszi a korai - végzettség nélküli - iskolaelhagyást (Early School Leaving) csökkentő tanulói jelzőrendszer kialakítását és nyomon követhetőségét teszi lehetővé, a tanulók tanulmányi adatainak, mulasztásainak időbeni változásának felhasználásával az intézményvezetők és fenntartók számára.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA FÓKUSZ

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA FÓKUSZ Intézményi és Pedagógus Monitoring Rendszer alkalmas a köznevelési és szakképzési intézmények értékelésének és önértékelésének támogatására és az oktatási folyamatok folyamatos figyelésére, monitorozására, elemzésére és nyomon követésére az intézményvezetés és irányítás részére.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

e-Ügyintézés

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourYellow
titleOsztályfőnök
   
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő
 

Az e-Ügyintézés szoftverben a felhasználók kérelmeket, jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújthatnak be az intézmények felé elektronikus formában, továbbá nyomon követhetik a folyamatban levő ügyeiket.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Étkezés modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

A KRÉTA rendszerben e-Ügyintézés Étkezés modul keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője (szülő, ügyintéző, pénztáros), akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Tanulmányi Pénzügyi modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő

Az e-Ügyintézés Tanulmányi Pénzügyi modulja hatékonyan támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a szülők és az intézmények között, a tanulmányokhoz  kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Digitális Kollaborációs Tér

Status
colourGreen
titleTanár
 
Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák

A KRÉTA Digitális Kollaborációs tér - rövidítve DKT - egy olyan digitális tanulástámogató komplex modul, amely segíti a tanárok és a diákok digitális együttműködését, kommunikációját és a feladatok kiadását, szükségtelenné téve egyéb oktatási szoftverek használatát. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Idegennyelvi Felkészítő modul

Status
colourGreen
titleTanár
 
Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák
 
Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modul (KRÉTA-IFM) az angol nyelv fejlesztését teszi lehetővé, egyéni tanulásként támogató eszközként, mely egy innovatív felületen, játékos, érdekes feladatok segítségével biztosítja a tanulók nyelvi kompetenciájának hatékony fejlődését. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Iskola Egészségügyi Rendszermodul

Status
subtletrue
titleVédőnő
 
Status
subtletrue
titleISKOLAORVOS

A KRÉTA Iskola Egészségügyi Rendszermodul(IER) a KRÉTA alaprendszert használó köznevelési, szakképzési intézmények számára fejlesztettük ki, megkönnyítendő az iskola-egészségügyi feladatok ellátását végző orvosok és védőnők szakmai munkáját. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA TESZEK modul 

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourGreen
titleTanár
 
Status
subtletrue
colourGreen
titleszülő
  

KRÉTA TESZEK Modul a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt nyilvántartási és karbantartási folyamatainak informatikai támogatását biztosító - a KRÉTA rendszerekkel integráltan működő - szoftvermodul  bemutatása a fenntartók, intézmények, tanárok és szülők részére.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Duális modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
colourYellow
titleKÉPZŐHELYEK

A KRÉTA Duális Modul a Köznevelési Regisztrációs És Tanügyi Alaprendszer szakképzéshez kapcsolódó speciális programmodulja, amely segíti a duális képzésben résztvevő vállalkozások, intézmények, valamint  duális oktatók nyilvántartási, értékelési és egyéb adminisztrációs feladatait.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Szakképzés Információs Rendszere

Status
colourRed
titlefenntartó

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 111. § alapján a szakképzés információs rendszere hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló alkalmazások, adatállományok, dokumentációk adatbázisa, valamint országos statisztikai és jogosultságalapú adatszolgáltatási szoftver, amely szakmai rendszerekből és azokat kiszolgáló alrendszerekből épül fel. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Központi Rendszer

Status
colourRed
titlefenntartó

A KRÉTA Központi Rendszere a fenntartók részére biztosít teljes rálátást az intézmények által szolgáltatott adatokra. A Központi Rendszer – az intézmények által feltöltött adatszolgáltatások és egyéb információk alapján – statisztikákat jelenít meg,  diagramokkal, és részletes bontással segítik a fenntartói munkát.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Humánerőforrás modul 

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
subtletrue
colourRed
titleHR munkatárs

A KRÉTA Humánerőforrás (HR) modul integrálja az emberi erőforrás gazdálkodási folyamatokat (személyügyi adminisztráció; KIRA interfész; munkaügyi és jogviszony adatok; távollét adatok stb), adminisztrációról, elszámolásról, időgazdálkodásról, törvényi beszámolókról, ill. további funkciókról. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Gazdálkodási modul

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
subtletrue
colourRed
titleGR munkatárs

A KRÉTA Gazdálkodási (GR) modul elemei tartalmazzák azokat a funkciókat (költségvetés, kötelezettségvállalás, beszerzés, készletgazdálkodás, számlaellenőrzés stb.) amelyek egy köznevelési vagy szakképzési intézmény fenntartói számára gazdálkodási tevékenységükben az érvényes szabályozás szerinti szükséges. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
colourGreen
titleTanár

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program modul on-line informatikai segítséget nyújt a Klebelsberg Központ által meghatározott köznevelési, oktatási intézmények pedagógus pályát választó hallgatók ösztöndíjas ügyintézéséhez, támogatásának nyilvántartásához, továbbá ezen adatok egyszerű  kezeléséhez. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Felnőttképzés-Menedzsment Rendszer

Status
titleFelnőttképzők

Az f-KRÉTA Felnőttképzés- Menedzsment Rendszerben minden felnőttképzéssel kapcsolatos üzleti és szakmai adatot egységes rendszerben kezelhet, csökkentheti a képzési adminisztrációra fordított időt, továbbá hatékonnyá teheti a képzésben résztvevőkkel való kommunikációt.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer

Status
titleFelnőttképzők

Felnőttképzés Adatszolgáltatási Rendszer (FAR) az Fktv. alapján a  felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, nyilvántartásokra és egyéb feladatok ellátására terjed ki. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Elektronikus Jelentkezési modul

Status
colourBlue
titleIntézményvezetés
 
Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák

A KRÉTA Szakképzési Elektronikus Jelentkezési modulon keresztül lehetővé válik középiskolában végzett tanulók egységes jelentkeztetése a szakképzésbe. A modul két fő folyamata a tanulók elektronikus jelentkezésének támogatása illetve az intézménybe történő beiratkozásának digitális támogatása. Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer

Status
colourRed
titlefenntartó

A Munkaerőpiac Előrejelző Rendszer (MER) egy több forrásból adatot gyűjtő rendszer, országos lefedettségű adatokat feldolgozó informatikai rendszer, melynek fő célja a magyarországi munkaerőpiaci igények előrejelzése szakképzettséget igénylő foglalkozásokra vonatkozóan, valamint a szakmai oktatással, a felnőttképzéssel és egyéb képzéssel kapcsolatos döntések megalapozása céljából.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

ESZA Kérdőívező Rendszermodul

Status
colourRed
titlefenntartó
 
Status
colourGreen
titleTanár
 
Status
subtletrue
colourBlue
titleDiák

Az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt., a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, valamint a Szakképzési Centrumok az ESZA Kérdőívező beépülő modullal kapcsolódnak a KRÉTA Rendszerhez, mely az Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektek esetén nyújt segítséget a projektirányítás és a projektek képzésein részt vevő tanárok és diákok számára oly módon, hogy a projekttel kapcsolatos ESZA kérdőívkitöltése online felületen valósul meg.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

Szakképzési Pályakövetési Rendszer

Status
colourRed
titlefenntartó

A Szakképzési és Felnőttképzési Pályakövetési Rendszer (PKR) lehetővé teszi a készségkereslet és a készségkínálat meghatározásához szükséges pályakövetési adatok elemzését és riportok készítését, a szakképzés és felnőttképzés jövőbeni beiskolázási irányai és arányai meghatározásának támogatása a gazdasági változásokhoz rugalmasan illeszkedő szakképzett munkaerő kibocsátása érdekében.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Nyilvántartási modul

Status
colourGrey
titleINTEGRÁCIÓS MODUL

KRÉTA Nyilvántartási modul a KRÉTA rendszer egyéb moduljai számára biztosítja a magánszemélyekhez kapcsolható oktatási adatok, vagy  kapcsolódó oktatási információk beérkeztetését, validációját, tárolását. A modul célja az oktatási adatok minőségi nyilvántartása és az ehhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek informatikai támogatása az egyes KRÉTA termékek számára.
Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Bizonyítvány és Igazolás Kiállító modul

Status
colourGrey
titleINTEGRÁCIÓS MODUL

KRÉTA Bizonyítvány és Igazolás Kiállító modul segítségével a KRÉTA modulokból elérhető adatok alapján előre definiált sémákba generálva dokumentum formában képes megjeleníteni a tárolt információkat, amelyek így az emberi szem számára is könnyen feldolgozhatóvá válnak. Segítségével bizonyítványok, igazolások, illetve egyéb paraméterezhető dokumentum-típusok generálhatók.
Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Jelentéskészítő modul

Status
colourGrey
titleINTEGRÁCIÓS MODUL

KRÉTA Jelentéskészítő Modul képes a KRÉTA modulokon belül elérhető nagy mennyiségű adat feldolgozására és igény szerint való megjelenítésre riportok, vagy dashboard-ok formájában. A modul lehetőséget biztosít a jogosultságok mentén való riport-megjelenítés kialakítására, többszörös szűrők használatára is. Az adatvizualizáció személyre szabhatóságát további beállítási lehetőségek támogatják.Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1

KRÉTA Tudásbázis modul

Status
colourGrey
titleINTEGRÁCIÓS MODUL

A KRÉTA Tudásbázis az összes KRÉTA ill. ahhoz kapcsolódó szoftvertermékek, modulok és programfunkciók bemutatása. A Tudásbázis tartalmazza a KRÉTA rendszer, a KRÉTA alkalmazások, az Elektronikus e-Ügyintézés, a KRÉTA modulok (ESL, FÓKUSZ, AMI, Poszeidon, OpenBoard stb.) a Digitális Kollaborációs Tér (DKT), a fKRÉTA, az Idegennyelvi Felkészítő Modul (IFM),  a Munkaerőpiaci Előrejelző Rendszer (MER) továbbá a központi, fenntartói KRÉTA rendszerek működésének leírását, felhasználói kézikönyveit és útmutatóit.

HTML
<style>

div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
div#main {
margin-left: 0px !important;
}
div#footer {
margin-left:0px !important;
}

.panel {
min-height: 500px;
}
</style>
...