Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Üdvözöljük a KRÉTA Tudásbázison!

A KRÉTA Tudásbázis Portál célja, hogy a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer felhasználói (fenntartók, intézményvezetők, pedagógusok, tanulók, szülők) részére hatékony segítséget tudjon nyújtani a KRÉTA rendszer valamint a KRÉTA rendszerhez kapcsolódó további szoftvermodulok használatához. A tudásbázisban megtalálhatók a KRÉTA különböző moduljainak rendszer valamennyi moduljának felhasználói kézikönyvei, a programfunkciók gyors megismerésére szolgáló áttekintő segédletek, továbbá a fenntartókkal együtt készített szakmai útmutatók, továbbá számos videó is segíti a felhasználókat.  


Info
titleTudásbázis újdonságokTájékoztató

Tisztelt Felhasználóink!

Frissítésre került a beiratkozással kapcsolatos szakmai útmutató, amelyet ide kattintva tölthet le PDF formátumban.

Kérjük olvassák el Dr. Röst Gergely egyetemi docens koronavírussal kapcsolatos tájékoztató levelét. A levelet ide kattintva tudja megtekinteni. Köszönjük!

Gyakran Ismételt Kérdések és fontos tudnivalók a KRÉTA használatárólHTML
<div class="fb-page fb_iframe_widget" data-href="https://www.facebook.com/neptunkreta" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-show-posts="false" fb-xfbml-state="rendered" fb-iframe-plugin-query="adapt_container_width=true&app_id=&container_width=432&hide_cover=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneptunkreta&locale=hu_HU&sdk=joey&show_facepile=true&show_posts=false&small_header=false"><span style="vertical-align: bottom; width: 340px; height: 214px;"><iframe name="f36c75282e4b4" width="1000px" height="1000px" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" scrolling="no" allow="encrypted-media" title="fb:page Facebook Social Plugin" src="https://www.facebook.com/v2.5/plugins/page.php?adapt_container_width=true&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2Fd_vbiawPdxB.js%3Fversion%3D44%23cb%3Df32a020cf975ee%26domain%3Dtudasbazis.ekreta.hu%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Ftudasbazis.ekreta.hu%252Ff1932489ca04018%26relation%3Dparent.parent&container_width=432&hide_cover=false&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fneptunkreta&locale=hu_HU&sdk=joey&show_facepile=true&show_posts=false&small_header=false" style="border: none; visibility: visible; width: 100%; height: 214px;" class=""></iframe></span></div>


Info
iconfalse
titleKeresés

Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén. 

Livesearch
sizelarge
additionalpage excerpt
placeholderMegoldás keresése
typepage

Expand
titleKeresési tanácsok

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

 • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
 • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

 • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.Szoftverfrissítések, újdonságok

 • házi feladat kezelésének kiegészítése
  • diák által rögzített új hozzászólás esetén az érintett pedagógus email értesítést kap, ha ez be van állítva a profilbeállításaiban
 • törzslapszám és naplósorszám kezelése
  • a tanulók naplósorszámának és törzslapszámának kezelését egységesítettük, kiegészítettük, így már lehetőség van az osztályt- vagy évfolyamot váltó tanulók, illetve a távozott, majd visszaérkezett tanulók adatainak kezelésére. A tanulók aktuális adatait a Tanulói adatlapon, illetve az Osztályok tanulóinak listája menüpontban lehet megadni; lezárt osztálytagságok esetén, az aktív besorolás adataitól függetlenül, az Osztályokból kiírt tanulók listája menüpontban rögzíthetők, módosíthatók a sorszámok.
 • az országok és a szakképesítés adatszótár bővítése
  • már elérhető a "Szerbia és Montenegró" megnevezés is
  • már elérhető az "Élelmiszeripari szakmunkás (2014) - 3454102" szakképesítés is
 • közösségi szolgálat kezelése
  • már lehetőség van 5-nél több, akár 50 óra közösségi szolgálatot is egyszerre rögzíteni, hogy a korábbi évek adatait gyorsabban lehessen megadni
 • munkaidőelszámolólap generálása
  • ha több pedagógus elszámolását hozzuk létre, akkor az nem egy PDF állományban jön létre, hanem minden alkalmazott számra külön-külön, ami egy csomagolt állományban tölthető le
 • tanuló értesítők Waldorf iskolák számára
  • minden értékelési időszakra elérhető a "Tanuló értesítő" dokumentum, a meghatározott formátumban
 • tanulói jogviszonyt igazoló lap
  • lehetőség van az ún. multiselect-re a jogviszonyt igazoló dokumentum generálásakor, így több tanuló számára is létrehozható az igazolás egyszerre
 • KIR szinkron funkció Beiratkozás modulban

  az Adatszolgáltatások/Beiratkozás menüpontban található Image Removed gomb segítségével a "Felvéve" státuszú Nebulók adatai frissítésre kerülnek a KIR - Központi Információs Rendszerben a KRÉTA-ban tárol adatokkal

  Tip
  titleKréta 2.55 85 verzió újdonságai (20182020.05.0218.)
  Expand
  titleA funkció működésének részletes leírása
  Include Page
  FKKADMIN:A KIR SZINKRON funkció működéseFKKADMIN:A KIR SZINKRON funkció működése
  Tip
  titleKréta 2.54 verzió újdonságai (2018.04.18.)
  • A napló dokumentumok készítésekor lehetőség van egyszerre több dokumentum elkészítésére és letöltésére is. Az új verzióban már lehetőség van ennél a dokumentumnál is a többes kijelölés (ú.n. multiselect) használatára, azaz egyszerre több napló is elkészíthető egyszerre
  • Törzslapokon a törvényes képviselő megjelenítése. A korábban az összes megadott gondviselő megjelent a törzslapokon, jelenleg csak az (vagy azok), akik törvényes képviselőnek vannak jelölve
  • Feladatellátási helyek kiegészítése
  • Beiratkozás Excel exportnál a rendezés javítása, az export állományban már ABC sorrendben jelennek meg a nebulók
  • Közösségi szolgálat jelentkezési lap és Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái (órarend alapján) dokumentum javítása. Az új verzióban m ár lehetőség van ezeknél a dokumentumnál is a többes kijelölés (ú.n. multiselect) használatára, azaz egyszerre több tanuló jelentkezési lapja, illetve több kolléga be nem jegyzett óráit tartalmazó táblázat is letölthető egyszerre

  • A napló jogosultságú felhasználók is le tudják tölteni a dokumentumok között az összes osztály, tanár és terem órarendet
  • A dokumentumokban az "Évégi értesitő(k)" záradék szövegének megjelenítése választható, hogy az év végi értesítőben is beállítható, hogy a nevelőtestület határozata megjelenjen (ez az alapértelmezett beállítás) vagy ne kerüljön megjelenítésre.
  • Házi feladatok megjelenésének javítása. Az Edge és IE böngészők alkalmazásakor nem lehetett házi feladatot menteni a naplózott órákhoz, ez javításra került
  • Egyéni csengetési rend javítása. A frissítés megoldja azt a problémát, hogy ha a Tanév rendje menüpontban beállítunk egy egyedi napot, és ahhoz olyan csengetés rendet adunk meg, ahol a szokásosnál kevesebb óra van, akkor csak annyi óra fog megjelenni az órarendekben, ahány órát felvettünk a beállított csengetési rendben. Ezzel lehetővé válik a rövidített napok kezelésének egy egyszerűbb megoldása.
  Tip
  titleKréta 2.53 verzió újdonságai (2018.04.04.)
  Expand
  titleBeiratkozás funkció elérhető lett az Adatszolgáltatások menüpont alatt:

  Image Removed

  Expand
  titleBeiratkozás funkció kiegészítése a friss igényekkel:
  • Eltávolításra került a “Nebuló születési országa és helye” részről az Irányítószám megadási lehetősége.
  • Bővült az adatok felvitele KIR szolgáltatás megadásával.
  • A beilleszkedési, tanulási és magatartási problémák, funkciónál a numeric box eltávolításra került

  Image RemovedImage Removed

  Expand
  titleDokumentumok bővítése új lehetőségekkel:
  • Értesítőknél, bizonyítványoknál van lehetőség a tanulmányi átlagokat megjeleníteni

  Image RemovedImage Removed

  • Tanuló ellenőrzőkönyvében mostmár megjelennek, a modulzáró, beszámoltató, különbözeti vizsga, pótvizsga értékelések is

  Image Removed

  Expand
  titleDokumentumok átdolgozása az intézményi visszajelzések alapján
  • Csoportnaplóban mostmár megjelenik a Tantárgy

  Image Removed

  • Értesítés jegyzőnek dokumentumok el lettek távolítva
  • Értesítés gyermekvédelmi szolgálat részére dokumentummal bővűlt a lista
  • Nem tanköteles tanulóknál módosult a törvényi leírás

  Image RemovedImage Removed

  • Értesítőknél van lehetőség saját (felnőttképzésen) illetve gondviselő részére generálni a dokumentumot. 

   Image Removed

  • Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái excel táblában megjelennek a pedagógus nevek

  Image Removed

  Expand
  titleTanév rendje kezelése átdolgozása
  • Eltérő csengetési renddel rögzített tanév rendje esemény esetén helyesen jelenik meg az órarendek
   • az egész intézmény számára rögzített esemény esetén
   • csak egyes osztályoknak/csoportok számára rögzített esemény esetén
  Tip
  titleKRÉTA 2.52 verzió újdonságai (2018.03.21.)
  • Órarend átdolgozása

  • Órarend import átalakítás

  • Tanév rendje kezelés módosítás

  • Dokumentum letöltések bővítése új beállítási lehetőségekkel

  • Dokumentumok átdolgozása az intézményi visszajelzések alapján

  • Diák felületen igazolatlan mulasztások megjelenítése

  • Házi feladat felvételi lehetőség módosítása, kizáró szavak figyelésével

  Expand
  title


  Expand
  titleHázi feladat funkciónál file feltöltési lehetőség

  Az e-Napló rendszer Tanóra adminisztrálása funkcióban található Házi feladat rögzítése feületen elérhetővé vált (jelenleg 1 db) file feltöltési lehetőség, mely a foglalkozásra járó tanulók számára a saját, e-Ellenőrző felületükön letölthető.

  A funkcióról bővebb leírás az alábbi aloldalakon olvasható:

  Tanulói felület

  Pedagógusi felület - Házi feladat rögzítése

  Pedagógus felület - Feltöltött Házi feladatok listája

  Adminisztrációs felület

  Image Added  Expand
  titleKözponti óra funkció

  Az adminisztrációs rendszer e-Napló menüpontjában elérhetővé vált a Központi óra funkció, mely segítségével akár intézmény- vagy osztályszinten módosíthatunk, hozhatunk létre azonos típusú foglalkozásokat gyorsan.

  A funkcióról bővebb leírás az alábbi aloldalon olvasható.

  Image Added  Expand
  titleTantárgyak megjelenési sorrenjének beállíthatósága

  A Nyilvántartás / Tantárgyak menüpontban minden tantárgy esetében beállítható egy 0-1000 közötti érték, mely a tantárgy dokumentumokban megjelenő sorrendjének meghatározására szolgál.

  Amennyiben az eredetlieg beállított 1000 érték marad minden tárgyhoz, vagy azonos érték kerül beállításra több tantárgyhoz is, az adott tantárgy Tantárgy-kategóriájának sorrendjében fognak az azonos értékű tárgyak egymás után következni.

  A "Sorszán" érték módosítására többes módosítással is van lehetőség.

  Image Added  Expand
  titleTanulói jelszógeneráláskor e-mail kiküldés

  Amennyiben a Tanulónál van rögzítve e-mail cím a rendszerben, új jelszó generálásakor van lehetőség a kiosztható jelszókártyák mellett/helyett a Tanuló e-mail címére is kiküldetni a rendszerrel az új jelszó beállítására szolgáló üzenetet.

  Image Added

  Warning

  A link a jelszó igénylésétől számított maximum 1 hétig érvényes.

  Image Added  Expand
  titleHetesek megjelenítése az Elektronikus ellenőrzőben

  A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az "Az elektronikus napló korlátozásai" szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg.

  A funkció IGEN értékre állítása esetén az elektronikus napló felületein a szülők és a tanulók számára megjelenik, hogy mely héten/heteken lett az adott tanuló hetesnek beállítva.

  Image Added

  Az e-Ellenőrző felületen az Órarend nézetben jelenik meg az információ a Tanulók és Gondviselők számára:

  Image Added  Expand
  titleAMI Magatartás értékelés szabályozása

  A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az AMI szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg.

  A beállítással szabályozható, hogy az AMI Ellátott Köznevelési Feladathoz rendelt osztályok esetében megjelenjen e az Osztályfőnöki feladatok Magatartás/Szorgalom értékelési felületeken a Magatartás értékelési lehetőség (a kapcsoló IGEN állása esetén) vagy a felületről kerüljön le (NEM beállítás esetén).

  Image Added  Expand
  titleLehetséges ismételt besorolás AMI osztályokba is

  Az AMI modul autómata egyéni csoportjainak beállításaiban történt módosítás következtében lehetségessé vált egy AMI osztályból kisorolt Növendék ismételt besorolása egy későbbi időpontban, a korábbiaknak megfelelő paraméterekkel.  Expand
  titleTanulói záradékfelvitel a Tanulók menüpontban is

  A Nyilvántartás / Tanulók menüpontban megnyitva egy tanulói adatlapot, elérhetővé vált a Záradék lapfül, ahol lehetőség van a Tanulói záradékok rögzítésére, nem csak a Tanulók besorolása menüpontban. Záradékok módosítására továbbra is a korábbi, Adminisztrátori felület / Tanulók besorolása felületen van lehetőség.

  Image Added  Expand
  titleÚj Nyilvántartás menüpont a Tárgyi eszközök szinkronizálására

  A Nyilvántartás menüpontban elérhetővé vált a "Tárgyi eszközök (KRÉTA GR)" menüpont, aminek segítségével a központi rendszerben tárolt Tárgyi eszközök frissítésre kerülhetnek az Intézményi rendszerbe.

  Image Added  Expand
  titleTárgyi eszközök (GR) menüpont

  Tárgyi eszközök (KRÉTA GR) elérésének lehetőségére szolgáló menüpont. A menüpontban listázhatóak az adott intézmény központi rendszerében nyílván tartott tárgyi eszközök.

  A menüpontról bővebben az alábbi oldalon található információ.

  Image Added  Expand
  titleTárgyi eszközlista megjelenítése alkalmazottak számára

  Minden Alkalmazott Személyes adatlapján elérhető a központi rendszerben hozzá rendelt eszközök listája, adatai.

  A saját adatlapról bővebben az alábbi aloldalon olvasható információ.

  Image Added  Expand
  titleIktatott dokumentumok tömeges letöltése

  A Dokumentumok / Iktatott dokumentumok menüpontban lehetőség van a kijelölést követően az iktatott dokumentumok utolsó verzióinak tömeges letöltésére.

  A KRÉTA rendszerből automatikusan iktatható dokumentmuok kezeléséről bővebben az alábbi oldalon olvashatnak.

  Image Added  Expand
  titleÚj Admin Dashboard figyelmeztetés

  Az Admin felület nyitó (Dashboard) képernyőjére az Elektronikus napló figyelmeztetései mezőbe új értékek jelentek meg. 

  • A napló heti/havi zárásának beállítása: (értéke lehet: nincs beállítva/heti x. nap/havi x. nap)
  • A napló fix dátumú zárásának időpontja: (értéke a beállított dátum)

  Amennyiben az intézményben nincs beállítva heti vagy havi naplózárás, akkor a Dashboard csempe piros, figyelmeztető fejléccel jelenik meg mindaddig, amíg az intézmény nem állít be naplózárást a Nyilvántartás/Testreszabás menüpontban.

  Image Added

  A Naplózárásról bővebben az alábbi aloldal tartalmaz információkat.  Expand
  titleFőtárgy/Főtantárgy módosítás

  A Nyilvántartás / Tantárgyak felületen módosításra került több felületen és exportban is a Főtárgy felirat Főtantárgyra, hogy az AMI modul kapcsán a rendszerben elérhető Főtárgy (AMI) tulajdonság egyértelműen elkülönüljön.  Expand
  titleBeíratkozás felületek módosítása

  A fenntartó kérésének megfelelően több felületi elem, leírás, mezőtulajdonság módosításra került az Adatszolgáltatás / Beiratkozás menüpontban, a Nebulókkal kapcsolatban.  Expand
  titleTöbb dokumentumban módosítások történtek

  Dokumentumokban elírások, oldalszámozási elcsúszások javítása történt.  Expand
  titleKözösségi szolgálat összesítő export dokumentum

  Az Admin felület Dokumentumok menüpontban a Tanulók szekcióban az "Elektronikus napló adatainak részletezése" pontban elérhetővé vált egy Közösségi szolgálatokat részletező, letölthető Excel táblázat.

  Image Added

  Image Added  Expand
  titleFaliújság szerkeszthetőség admin felületen

  Az Admin felület e-Napló menüpont Faliújság bejegyzések listája felületen már a keresés és megjelenítésen felül az adminisztrátor jogú felhasználóknak szerkesztési jogosultságuk is van a sor végi "ceruza" ikonra kattintva, vagy a lista feletti "Új" gomb segítségével új Faliújság bejegyzést létrehozni.

  Image Added  Expand
  titleÚj jogosultság: Kezelheti a Távollét bejelentő (HR) modult

  Új Jogosultsági beállítás vált elérhetővé az Alkalmazott / Belépési adatok fülön. A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik a Távollét bejelentő (HR) modul használata többi jogosultságástól függetlenül.

  Image Added  Expand
  titleCsoporttípus adatszótár bővítése

  A Csoporttípus adatszótár két új elemmel került bővítésre a Fenntartó kérésére:

  • Könyvtár csoport
  • Egész napos iskola csoport  Expand
  title2 új Intézményi statisztika

  2 új Intézményi statisztika érhető el az Admin felület / Dokumentumok menüpont Statisztikák szekciójában:

  • Intézményi - Mulasztási összesítő
  • Intézményi - Tanulók névsora összesítő

  Image Added


  A statisztikák generálása során a teljes intézményi adatlista megjelenítsre kerülhet, így a generálás hosszabb ideig is eltarthat, amire a generálás megkezdése előtt a felületen is felhívja a figyelet egy tájékoztató üzenet.

  Image Added


  Image Added  Expand
  titleÓrarendi elemek befejező időpontja az "Órahossz" adat alapján beállítás

  A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban  az "Az elektronikus napló korlátozásai" szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg: Órarendi elemek befejező időpontja az "Órahossz" adat alapján címmel.

  Az opció 'IGEN'-re állításával a program automatikusan úgy határozza meg az órarendi elemek rögzítésekor az óra végének időpontját, hogy a kezdetéhez hozzáadja a kiválasztott csoport csoporttípusához megadott "órahossz" adatot. 'NEM' választása esetén az óra vége a csengetési rendben megadott adat lesz, az "órahossz" értékétől függetlenül.

  Image Added  Expand
  titleÖsszes dokumentum elérésének engedélyezése szaktanárok és osztályfőnökök részére beállítás

  A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban  a "Tanulói adatok kezelése" szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg: Összes dokumentum elérésének engedélyezése szaktanárok és osztályfőnökök részére címmel.

  A funkció IGEN értékre állítása esetén az összes Napló jogosultságú felhasználó számára elérhetővé és letölthetővé válik minden dokumentum. NEM érték megadásakor csak a pedagógusra (és osztályfőnök esetén az osztályára) közvetlenül vonatkozó dokumentumok érhetők el.

  Image Added  Expand
  titleTerem megjegyzés megjelenítése export állományban

  A Nyilvántartás / Termek menüpontban az Export gomb alatt elérhető "Termek adatai", illetve az Importálás felületen elérhető "Export gomb" export segítségével generált file-ba megjelenik a termekhez rögzített Megjegyzés információ.

  Image Added  Expand
  titleKRÉTA Poszeidon irattári számok változása

  Több irattári tételszám módosításra került a KRÉTA Poszeidon rendszerben a jogszabályi változásoknak és a fenntartói kéréseknek megfelelően.  Expand
  titleE-mail-cím letiltása

  Az értesítési e-mail-ek alján megtalálható "E-mail cím hibásnak jelölése" funkció segítségével letiltható a téves e-mail értesítések küldése.

  Image Added


  "A művelettel az E-mail cím hibásan beállítottként lesz jelölve a KRÉTA rendszerben. Az adott felhasználói értesítésekről az értesítési címre nem küld a KRÉTA rendszer üzenetet."

  Image Added


  A művelet sikerességéről a rendszer tájékoztatást jelenít meg:

  "A művelet sikerült, többet erre az E-mail címre nem fog értesítést kapni a KRÉTA rendszertől."

  Image Added
  Tip
  titleKréta 2.84 verzió újdonságai (2020.04.26.)


  Expand
  titleBeiratkozás felület módosítása - Nebulók adatainak módosítása, Nebulók törlése

  A Fenntartó igényeinek megfelelő módosítások történtek a Beiratkozással kapcoslatban, a Nebulók adatainak módosítása, Nebulók törlési lehetőségeivel kapcsolatban.  Expand
  titleDigitális tankönyvek érhetőek el több tantárgyból és több évfolyam számára az e-Learning menüpontban a Tanulók e-Ellenőrző felületén

  Az elérhető Digitális tankönyvekről bővebben az alábbi oldalon található ibformáció.
  Tip
  titleKréta 2.84 verzió újdonságai (2020.04.16.)


  Expand
  titleMegjelennek az e-Ellenörző Mobil applikáción keresztüli Tanulói/Gondviselői belépések is az intézményi listákban

  A Nyilvántartás / Felhasználók menüpontban elérhető listában mind a böngészőn, mind a Tanulói/Gondviselői e-Ellenőrző Mobil applikáción keresztüli utolsó belépés időpontja látható.

  A böngészős belépések azonnal megjelennek a listában, míg a mobil applikáción keresztüli belépések éjszaka kerülnek szinkronizálásra, így azok az előző napig bezárólag, reggelre kerülnek megjelenítésre.

  Minden felhasználó esetében az utolsó belépés időpontját jeleníti meg a felület.  Expand
  titleA Tanulói/Gondviselői e-Ellenörző böngészős felületen a kis "házacska" ikonok színezésre kerültek a Házi feladat státuszának megfelelően

  A Tanulói/Gondviselői e-Ellenörző böngészős felületen a kis "házacska" ikonok színezésre kerültek a Házi feladat státuszának megfelelően.

  A KÉSZ-nek jelölt házi feladatok esetén a "házacskák" zöldek lesznek.

  A KÉSZ-nek még nem jelölt házi feladatok esetén a "házacskák" feketék maradnak.

  A KÉSZ-nek még nem jelölt, de már lejárt határidejű házi feladatok esetén a "házacskák" pirosak lesznek.

  Image Added  Expand
  titleHázi feladatok listák áthelyezése

  A beékező felhasználói kérések alapján a Házi feladatokat tartalmazó listák áthelyezésre kerültek az adott pedagógus jogosultságának megfelelő menüpontokba.

  Az Osztályfőnökök az Osztályfőnöki feladatok menüpontban érik el saját osztályuk számára kiosztott házi feladatokat.

  Image Added


  A Csoportvezetők a Tanári feladatok menüpontban érik el saját csoporjuk számára kiosztott házi feladatokat.

  Image Added


  A Pedagógusok a Tanári feladatok menüpontban érik el saját maguk által kiosztott házi feladatokat.

  Image Added  Expand
  titleHázi feladatok listák bővítése

  A beékező felhasználói kérések alapján a Házi feladatokat tartalmazó listák több oszloppal (pl.: napon belüli óraszám) bővítésre kerültek, illetve több oszlop elnevezése pontosítása, módosításra került a könnyebb étrelmezés érdekében.

  Image Added   Expand
  titleHázi feladatok exportok bővítése

  A beékező felhasználói kérések alapján a Házi feladatokat tartalmazó listákon elérhető felületi exportok bővítésre kerültek.  Expand
  titleBeiratkozás felület módosítása - export

  A beékező felhasználói kérések alapján a felületen elérhető vált a Nebulók lista Exportálási lehetősége is.

  Image Added  Expand
  titleBeiratkozás felület módosítása - elutasítás okának rögzítése

  A Nebuló Nem felvett státuszra állítása esetén felugró ablakban szükséges rögzíteni az elutasítás/döntés indoklását.

  Image Added

  Image Added
  Tip
  titleKréta 2.84 verzió újdonságai (2020.04.01.)


  Expand
  titleHázi feladatok KÉSZ-nek jelölési lehetősége

  A Tanulók számára lehetővé vált az e-Ellenőrző felületen a Házi feladatok listában az egyes feladatokat KÉSZ-nek jelölni.

  A funkciót bemutató videó az alábbi oldalon érhető el.

  A funkció Tanulói / Gondviselői / Pedagógusi / Adminisztrátori felületeken lévő megjelenését bemutató videó az alábbi oldalon érhető el.  Expand
  titleHázi feladatok listája szűrési lehetőség bővítés

  Felhasználók jelzése alapján az e-Napló / Házi feladatok listája felület Osztály/csoport, illetve Osztályokhoz kapcsolódó csoportok szűrési lehetőségekkel került bővítésre.  Expand
  titleÚj menüelem az ITM fenntartásában működő Intézmények KRÉTA rendszereiben

  Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában működő Intézmények KRÉTA rendszereinek Alkalmazottjai számára megjelent egy új Menüelem a felső menüsorban Tananyagtár felirattal.  Expand
  titleEgyszerre több tárgyból is rögzíthető felmentés a tanulók számára

  Felhasználók jelzése alapján a Tanulói adatlap / Felmentések kezelése ablakban már van lehetőség több tantárgy egyidejű kiválasztására, és ezen tantárgyakhoz azonos értékek/beállítások rögzítésére egyszerre.

  Image Added

  Image Added  Expand
  titleÚj Testreszabás beállítási lehetőség: "Üres/Digitális" állapot alapértelmezése

  Felhasználók jelzése alapján a Testreszabás / Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekcióban elérhető új funkcióval minden Intézmény saját magának szabályozhatja, hogy a naplózás során a tanulói jelenlét alapértelmezetten Jelen vagy Üres/Digitális állapotban legyen e.

  Image Added  Expand
  titleMagatartás/Szorgalom értékelés is szűrhető

  Felhasználók jelzése alapján az e-Napló / Értékelések listájában Tantárgyaknál kiválasztható a Magatartás/Szorgalom érték, és a lista ezekre az értékelésekre is szűrhető.

  Image Added  Expand
  titleÓralátogatás rögzíthetősége saját foglalkozásra

  Felhasználók jelzése alapján a Haladási napló / Óralátogatás funkcióban már van lehetősége a Pedagógusnak saját magát is kikeresnie, kiválasztania és a már lenaplózott foglakozására Óralátogatás megjegyzést hozzáadni (például Kistanár/Gyakornok tevékenységéről).  Expand
  titleCsoportba sorolás módosítása

  Felhasználók jelzése alapján a Csoportba sorolás felületen már van arra lehetőség, hogy a több osztályból kialakított csoportok esetében az Osztályok mező változtatása során is megmarad a Csoport felület, nem kell menet közben menteni, elég csak akkor, amikor a csoport minden tagja az összes osztályból hozzáadásra került.  Expand
  titleTöbbféle dokumentum generálás módosítása (pecsét helye)

  Felhasználók jelzése alapján többféle dokumentum generálási ablakában is lehetőség van kiválasztani jelölőnégyzet segítségével, hogy a rendszer az elkészítendő dokumentumon szerepeltessen e pecsét helye rövidítést, vagy se.

  Image Added

  Image Added  Expand
  titleMunkaidő elszámolólap dokumentum módosítása

  Felhasználók jelzése alapján a Munkaidő elszámolólap dokumentum Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része táblázati rész átalakításra került a jobb helykihasználás érdekében.  Expand
  titleTanulószerződés dokumentum módosítása

  Felhasználók jelzése alapján a Tanulószerződés dokumentum adatainak elhelyezkedése módosításra került, hogy a nagyon hosszú nevű Intézmények esetében is jól láthatóak legyenek az adatok.  Expand
  titleTanulók gyakorlati mulasztása tanórák alapján (osztályonként) dokumentum generálás módosítása

  Felhasználók jelzése alapján jelölőnégyzettel beállítható a Dokumentumok / Statisztikák / Tanulók gyakorlati mulasztása tanórák alapján (osztályonként) dokumentum generálási ablakában hogy a mulasztások összesítésénél az "Altantárgy óraszáma a főtantárgy óraszámához adódjon"-e vagy se.

  Image Added   Expand
  titleKözösségi szolgálati napló dokumentum elérésének módosítása

  Felhasználók jelzése alapján a Közösségi szolgálati napló dokumentumot már nem csak az Admin felületről, hanem az Osztályfőnökök és Helyetteseik számára a Napló felületről is le lehet generálni.   Expand
  titleKözössési szolgálati napló dokumentum módosítása

  Felhasználók jelzése alapján a Közösségi szolgálati napló dokumentum kitöltött sorai alatt üres sorok nem jelennek már meg.   Expand
  titleTanári és Admin DashBoard tájékoztatók módosítása

  Fenntartók kérésére több DashBoard üzenet került ki az admin felületre az utóbbi hetekben.  Expand
  titleTanulói és Alkalmazotti adatlapon mező áthelyezés

  A Tanulói és Alkalmazotti adatlapon áthelyezésre kerültek a Születési Családi név és az Utónév mezők, így a felületen a "tab" bilentyűt használva a továbblépéshez a kitöltés során, a felület automatikusan felajánlja a Születési... mezőkbe a korábban rögzítet értékeket.

  Image Added  Expand
  titleHelyettesítések - Óracsere funkció

  Az Óracsere funkcióról bővebben az alábbi oldalon olvashatnak.

  Image Added  Expand
  titleTanulók Diákolimpiai eredményeinek visszavezetése a KRÉTA rendszerbe

  A Diákolimpián elért Tanulói eredmények az MDSZ rendszerből megjelenítésre kerülnek a Tanulói adatlapokon.

  Image Added  Expand
  title Félévi és Év végi Szöveges értékelések rögzíthetőek több nyelven is

  A Nemzetiségi dokumentumokhoz kapcsolódóan a Félévi és Év végi Szöveges értékelések több nyelven történő rögzítésére is van lehetőség.

  A Nemzetiségi dokumentumokról bővebben az alábbi oldalon található információ.  Expand
  titleUtolsó tanítási nap utáni Rendkívüli tanítási napok megjelenítése a Naplókban

  Az utolsó tanítási napot követően Rendkívüli tanítási nap típusú napokra rögzített foglalkozások adatai is megjelennek az Osztálynaplókban.  Expand
  titleAdatszótár bővítés

  Fenntartói kérésre bővítésre került a Munkaidő kedvezmény oka adatszótár, így a Feladattal terhelt óraszám oka mezőben már megtalálható a tanszakvezető és a tanszakvezető és munkaközösség vezető választási lehetőség is.  Expand
  titleTávollétigény táblázat sorbarendezettségének módosítása

  A legutoljára rögzített Távollétigény kerüljön a táblázat tetejére, a rögzítés dátumát figyelembe véve.   Expand
  titleA Távollétigény rögzítési felületén új, megjelenő ToolTip

  A Távollétigény rögzítési felületén új, megjelenő ToolTip került elhelyezésre:

  "A kalkulált napok száma csak tájékoztató jellegű, amely eltérhet a megfelelő értéktől a Tanév Rendjében rögzített események miatt, mivel ezek intézményenként eltérőek lehetnek."

  Image Added  Expand
  titleTávollétbejelentő felület módosítása

  A HR modulban elérhető Távollétbejelentő felületen a Távollét igényeim, illetve a Távollét igények kezelése menüpontokban a listák felett is elérhetővé vált a Fenntartói SAP rendszerrel való szinkronizálás kérésére szolgáló gomb.

  Image Added  Expand
  titleDokumentum generálásnál Köznevelési feladat kategória szűrő

  Több dokumentumgenerálási panelen elérhetővá vált az "osztály előválasztási" lehetőség a Köznevelési feladat kategória szűrő segítségével az Összetett intézményekben.

  Image Added  Expand
  titleTTF Felirat módosítás: Felnőttoktatási szerződéssel ellátott óra megnevezés helyett Megbízási szerződéssel ellátott óra megnevezésre

  Módosításra került több, a Tantárgyfelosztással kapcsolatos felületen a Felnőttoktatási szerződéssel ellátott óra megnevezés Megbízási szerződéssel ellátott óra megnevezésre.

  Image Added  Expand
  titleMegbízási szerződéssel ellátott óra érték a korábbi jelölőnégyzetről beviteli mezővé módosult

  Megbízási szerződéssel ellátott óra érték a korábbi jelölőnégyzetről beviteli mezővé módosult, így jelölhető, hogy az adott TTF elem teljes óraszámából mennyi tartozik ezen körbe.

  Image Added  Expand
  titleFelületi módosítások

  Több felületen módosításra kerültek feliratok a funkciók változása, vagy a pontosabb leírások érdekében.

  Tip
  titleKréta 2.83 verzió újdonságai (2020.03.25.)


  Expand
  titleAlapértelmezett "Üres" azaz jelen helyzetben "Digitális" tanulói jelenlét

  Az eddigi alapértelmezett Tanulói "Jelenlét" állapot a korábban "Üres" most "Üres/Digitális" jelenléti állapotra került átálításra a rendszerben. Ennek következtében a tanulók jelenléténél minden tanuló a foglalkozás megnyitását követően "Üres/Digitális" jelenléti állapotban létható és naplózható automatikusan.

  Image Added  Expand
  titleFaliújság üzenetek sorrendjének változtatása

  A Faliújság üzenetek nem a határidő, hanem a rögzítés (a legfrissebb felül, korábbiak alatta) sorrendjében jelennek meg az e-Ellenörző felületen.

  Image Added  Expand
  titlee-Ellenőrzőben látható marad az "Üres/Digitális" állapotra állított foglalkozás is a Tanulók és Gondviselők számára

  Míg korábban azok a foglalkozások, melyeknél a Tanuló "Üres" jelenléti állapotban került mentésre, az e-Ellenőrző Órarendi felületén eltünt. Azonban mostantól ("Üres/Digitális" állapotban) ezek a foglalkozások ugyan úgy megmaradnak az Órarendi felületeken, megnyithatóak, és mind az Óra adatai, mind a Házi feladat fülre rögzített információk elérhetőek maradnak.  Expand
  titleAz Osztályfőnök (és Helyettes osztályfőnök) is tudja a Tanulói belépési adatokat szerkeszteni

  Az Osztályfőnökök és Osztályfőnök helyettesek számára az Osztályfőnöki feladatok / Osztály tanulói felületen a tanuló nevének sorában lévő "ceruza" ikonra kattintva elérhető a Tanuló Belépési adatai fül, ahol mind a Tanuló felhasznááló nevének, mind jelszavának megadására van lehetőség. A beállítások rögzítéséhez szükséges a "Mentés" gomb megnyomása is!

  Image Added

  Image Added

  Image Added  Expand
  titleNapirendi azonos óráknál Házi feladat rögzíthető

  Lehetséges a Napirendi nézetben rögzített, azonos Pedagógus által, azonos Osztály/csoportnak, azonos Tantárgyból tartott foglalkozások mindegyikére külön-külön is Házi feladatot rögzíteni.  Expand
  titleAdmin felületen a Házi feladatok listája Szűrőpanel bővítésre került

  Az Admin felület / e-Napló menüpontban elérhető Házi feladatok listája felületen a Szűrőpanel bővítésre került a részletesebb kereshetőségek érdekében.

  Image Added  Expand
  titleOsztályfőnök és Csoportvezetők (valamint helyetteseik) eléri az osztályában kiosztott minden Házi feladatot

  Az Osztályfőnökök és Osztályfőnök helyettesek számára az e-Napló menüpontban elérhető a Házi feladatok listája menüpont, ahol az Osztály/csoport szűrővel kiválasztva saját osztályukat megtekinthetik az összes Pedagógus által az osztályuknak rögzített minden Házi feladatot a többi Szűrési beállításnak megfelelően.

  Image Added

  Warning
  titleA bontott csoportos foglalkozások csak akkor jelennek meg, ha kiválasztja az Osztályfőnök az osztály szűrő alatt található, "Kapcsolódó csoportok" jelölőnégyzetet is.

  Image Added
  Expand
  titleHázi feladat felület és értékek megjelenítésének módosítása több esetben

  Bizonyos esetekben, például a nem Órarendben lévő, hanem a Pedagógus által egyedileg felvett majd naplózott tanórához, vagy a Tanév rendjében létrehozott egyedi napokon nem Órarendben lévő, egyedileg felvitt foglalkozásokhoz rögzített Házi feladat láthatóságának javítása.

  Az oszlopok és Szűrési értékek leírásának pontosítása.

  A Helyettesített tanóránál rögzített Házi feladat listázásánál csak a Helyettesítő Pedagógus nevét jeleníti meg a rendszer. 
  Tip
  titleKréta 2.83 verzió újdonságai (2020.03.17.)


  Expand
  titleHázi feladatok listája admin felületen

  Az admin felületen a menüpontban megtekinthető, hogy az intézményben milyen Házi feladatok kerültek rögzítésre.

  A funkcióról bővebben itt olvashatnak.

  Image Added  Expand
  titleHázi feladatok előre is rögzíthetőek még nem naplózott órákhoz is

  A jövőbeni, "szürke" órákra is van lehetőség a jeln helyzetre tekintettel Házi feladat rögzítésére. A jövőbeni tanórát megnyitva, a bal oldali fülek között kiválasztható a Házi feladat fül, amin a kitöltött Határidő és Tartalom után az ablakban elérhető "HÁZI FELADAT MENTÉSE" gomb segítségével rögzíthetőek az értékek.

  Image Added  Expand
  titleHázi feladatok ikonnal jelzése az órarend felületen

  Azok a tanórák, melyekre Házi feladat került rögzítésre, akár a múltban, akár a jövőben, kis "házacska" ikonnal kerülnek kiemelésre mind a pedagógusi, mind a tanulói/gondviselői felületeken.

  Image Added

  Image Added  Expand
  titleHázi feladatok kiemelése külön kezdőikonra a tanulói/gondviselői felületeken

  A jelen helyzetben gyakoribb használat megkönnyítésére kiemelésre került a fő menüsorba a Házi feladatok lista, amelyen külön jelölőnégyzettel szabályozható, hogy a már lejárt határideű Házi feladatokat is megjelenítse e a lista, vagy se.

  Image Added
  Tip
  titleKréta 2.83 verzió újdonságai (2020.03.05.)


  Expand
  titleÓrasorszám összerendelés

  Az admin felület e-Napló menüpontjában beállítható, amennyiben egyes tanórák óra sorszámait össze kívánjuk fűzni, folytatólagosan szeretnénk kezelni.

  A funkcióról bővebben itt olvashatnak.

  Image Added


  Expand
  titleFrissítési visszaszámláló

  A KRÉTA rendszer frissítéséhez közeledve visszaszámláló üzenet tájékoztatja a felhasználókat, hogy legyen lehetőségük a munkájukat mentéssel befejezve lezárni.

  A funkcióról bővebben itt olvashatnak.

  Image Added


  Expand
  titleTávollétbejelentő funkció aktiválása

  A tankerületi központok fenntartásában működő intézmények KRÉTA rendszereiben aktiválásra került a Távollétigénylés modul.

  A funkcióról bővebben itt olvashatnak.

  A HR modult bemutató videók itt érhetőek el a Tudásbázis Videótárban.  Expand
  titleÚj Tab fül a tanóra naplózásnál

  A foglalkozás naplózása felületen új fül jelent meg, melyen megtekinthetőek az adott foglalkozásra járó tanulók számára rögzített feljegyzések.

  Image Added  Expand
  titleSzámonkérések átlaga menüpont funkciói kibővítésre kerültek

  A Számonkérések átlaga funkcióban már minden értékelés megjelenik, amit a pedagógus adott a rendszerben, és a Szűrő panel segítségével tudja a megjelenő értékeket rendezni, szűkíteni.

  A funkcióról bővebben itt olvashatnak.

  Image Added  Expand
  titleLEP felületek bővítése

  A LEP felületek / táblázatok adatoszlopai bővítésre kerültek, hogy több infomráció legyen elérhető azonnal, a felületre ránézve.  Expand
  titleSZTSZ azonosító hiányára figyelmeztető ablak

  A Távollétbejelentő funkció használata során az esetlegesen hiányzó SZTSZ azonosítóra felhívja a rendszer a figyelmet.  Expand
  titleKözmű adatszolgáltatás módosítás

  A Közmű adatszolgáltatás / Mérőhelyek felület / Új mérőhely felvétele funkció módosítása.

  Image Added  Expand
  titleFőintézmény szerinti távollét rögzítés

  Az áttanító pedagógusoknál a Központi KRÉTA rendszerben a HR munkatársak számára jelölhető vált, hogy az adott pedagógus melyik intézményben (fő intézményében) kezelheti Távollétigényeit.  Expand
  titleÓrarend export funkció bővítése

  Az Órarend Import felületen elérhető, jelenlegi Órarend Exportálási felülete bővítésre került egy jelölőnégyzettel: Időszakon kívüli elemek megjelenítése.

  A jelölés hatása: Az opció kiválasztásával azok az órák is bekerülnek az export állományba, melyek érvényességének kezdő és/vagy befejező időpontja a megadott intervallumon kívülre esik, de legalább egy napig érvényes volt alatta. (Ha ezt az opciót nem jelölik be, akkor csak azok az órarendi órák fognak megjelenni az export fájlban, melyek teljes érvényességi időszaka a megadott dátumok közé esik.)

  Image Added  Expand
  titleTörléskor az elemek kapcsolataira figyelmeztető ablak kiegészítése

  További, új funkciók által létrehozott kapcsolatok pontosítás a törléskor megjelenő figyelmeztető ablakban.  Expand
  titleGondviselői import módosítása

  A Gondviselők importálása során használható sablonban megjelenítésre került a Gondviselő rokonsági foka.

  Image Added

  A második munkalap fül tartalmazza az elérhető és használható rokonsági fokokat a pontos adatfelvitel elősegítésére.

  Image Added

  A rokonsági fok oszlopba akár bemásolható, akár a beépített legördülő menüből kiválasztható a kívánt érték.

  Image Added  Expand
  titleZáradék felületek optimalizálása

  A Záradékok rögzítésére szolgáló szövegdobozok kezdő méretének csökkentése a felület jobb helykihasználása érdekében.  Expand
  titleLeírások, Felugró ablakok magyarázó szövegének pontosítása

  Több felirat, leírás, felugró ablak magyarázó szövegének pontosítása történt meg.  Expand
  titleJogszabály követés

  Több dokumentumban a változó Jogszabályi környezet követése történt meg a dokumentumok módosításával.  Expand
  titleSzűrő panelek bővítése

  Több felületre kikerültek Ellátott Köznevelési Feladat Kategória szűrési lehetőségek, amivel az egyes Modulos osztályok adatainak elérése válik könnyebbé.  Expand
  titleÉrettségi eredmények listája bővítésre került

  Több, korábban rögzíthető, de a felületen meg nem jelenő érték kivezetésre került az Érettségi eredmények listája táblázatban.  Expand
  titleDokumentumok felület szekcióinak közös nyitása/zárása

  A Dokumentumok felület tetejék egyben nyitható / zárható az összes Dokumentum panel. 

  Image Added  Expand
  titleNemzetiségi dokumentumok elérése Napló felületen

  Nem csak az admin, hanem a Napló felületen is elérhetővé vált a Dokumentumok menüpontban a Nemzetiségi dokumentumok szekció.

  Image Added  Expand
  titleMondatbank tömeges módosítása / törlése

  A Testreszabás / Mondatbank felületen van lehetőség (a más felületeken már megszokott) a kijelölés utáni többes módosításra vagy a kijelölt elemek közös törlésére.

  Image Added  Expand
  titleOktatási azonosító megjelenítése Év végi értesítőben

  Sok intézmény a 2011. évi CXC. törvény 81. § által előírt kötelezettségének az Év végi értesítő dokumentumok generálásával és kiküldésével tesz eleget, és az ezen intézményektől érkező kéréseknek megfelelően rákerült a tanuló oktatási azonosítója is ezen dokumentumokra.

  Image Added  Expand

  Tip
  titleKréta 2.82 verzió újdonságai (2020.02.05.)


  Expand
  titlee-Napló menüpont átrendezése

  Az e-Napló menüpontban elérhető funkciók menyisége miatt a felület átrendezésre került egy újabb almenüpont bevezetésével. A szétbontott struktúrának megfelelően elérhető funkció leírások ITT érhetőek el.

  Image Added


  Expand
  titleTestreszabás menü átalakítása

  A Testreszabás menüpont átalakításra került. Megjelentek új szekciók, illetve a szekciók mindig becsukott állapotban jelennek meg a felület megnyitásakor, az oldal tetején minden szekciót megnyitó és bezáró gombok kerültek elhelyezésre.

  Image Added


  Expand
  titleAdatszótár módosítás

  Az e-Ügyintézés modullal történő egységesítés és a Fenntartó kérésének megfelelően módosítva lett a Szülői igazolás típus Gondviselői igazolás típusra.

  Image Added 


  Expand
  title"Összevont óra" tulajdonság átnevezés "TTF óraszám korrekció"-ra

  A korábban "Összevont óra" nevű jelölőnégyzet és TTF elem tulajdonság átnevezeésre került a Fenntartó kérésére "TTF óraszám korrekció" névre. Az eddigi beállított értékeket a mező átnevezése nem módosította.

  Image Added


  Expand
  titleÚj TTF elem tulajdonság: Felnőttoktatási szerződéssel ellátott óra

  A TTF elem tulajdonságai között jelölhetővé vált a Felnőttoktatási szerződéssel ellátott óra tulajdonság.

  Image Added


  Expand
  titleMódosult a Túlóra jelölési lehetőség a TTF elemeknél

  A TTF elemeknél már nem csak arra van lehetőség, hogy jelölőnégyzettel regisztrálva legyen, hogy az adott TTF elem Túlórában ellátottnak minősül, hanem megadható, hogy a TTF elem teljes óraszámából mennyi a Túlórában ellátott rész.

  Image Added


  Expand
  titleFogadóóra felületi módosítás

  A Pedagógus felületén korábban megjelent a jelentkezett Gondviselőhöz tartozó tanuló minden ossztálya, mely összetett intézmény (pl.: Általános iskola és AMI és Kollégium) esetén zavaró lehetett. Jelenleg már csak az az osztyál jelenik meg a tanuló osztályai közül, mely számára a Fogadóóra kiírásra került.


  Expand
  titleTöbb osztályból összeállított csoport besorolási felületen az osztályok megjelenítése

  A több osztály tanulóiból összetevődő csoportok névsoraiban megjelenik az adott tanuló osztálya is a könnyebb beazonosítás érdekében.

  Image Added


  Expand
  titleNemzetiségi dokumentumok elérhetősége

  A rendszerben elérhetővé váltak bizonyos Nemzetiségi dokumentumok. A funkcióról bővebben a Nemzetiségi dokumentumok oldalon található információ.

  Image Added


  Expand
  titleOsztályfőnöki feladatok / Osztály tanulói adatok felület módosítása

  Az Osztályfőnöki menüpont / Osztály tanulói adatok listájának tetejére felkerültek az összes panelt kinyitó / bezáró gombok.

  Image Added


  Expand
  titleÚj ESL tantárgy-kategória és adatszótár került bevezetésre

  Az OH ESL támogatásához szükséges új ESL-tantárgy-kategória (adatszótár) került a rendszerbe. Az adatszótár zárt, nem bővíthető, csak védett elemei vannak. Ezeket az elemeket kell/lehet megadni az egyes tantárgyak esetében, hogy melyik adatszolgáltatási sorhoz tartozzanak.

  A tantárgyaknál eddig beállított statisztikai Tantárgy-kategória érték meg lettek feleltetve az ESL tantárgy-kategóriáknak, és az eddig már beállított értékek az új mezőben megjelentek autómatikusan.

  Image Added 


  Expand
  titleMondatbank rendezése

  A Testreszabás / Mondatbank elemek fejlécében van lehetőség a többi felületen megszokottak szerint sorba rendezni a lista értékeit.

  Image Added


  Expand
  titleTantárgy import módosítás

  A rendszerbe importálással kerülő tantárgyak egységesen Főtárgyként kerülnek a rendzserben rögzítésre.

  Image Added


  Expand
  titleHetesek megjelenítése Osztálynaplóban

  Az Osztálynapló és a Haladási napló dokumentumokban az adott hetekre beállított hetesek megjelenítésre kerülnek a generált dokumentumokba.

  Image Added


  Expand
  titleÚj Testreszabás beállítás a Távollét bejelentéssel kapcsolatban

  Az intézményeknek van lehetőségük a Testreszabás / Távollét bejelentés beállításai szekcióban szabályoznia, hogy kinek jelenlen meg a funkció az intézmény felhasználói közül.

  Image Added

  Távollét bejelentésre jogosult szerepkörök beállítással (A beállítás segítségével szabályozhatjuk, hogy az Adminisztrátorokon kívül, mely további szerepkörök rögzíthetnek távollétet) szabályozható, hogy az admin felületen kívül a napló felületen minden Napló joggal rendelkező felhasználó (Pedagógus), és/vagy minden Napló joggal nem rendelkező felhasználó (Alkalmazott) számára elérhető legyen a Távollétbejelentés funkció a rendszerben.

  Image Added


  Expand
  titleFejléc/Lábléc kép minőség javítása

  A dokumentum fejlécbe/láblécbe feltöltött képek minőségének javítása történt meg.


  Expand
  titleBukás veszélyre figyelmeztetés határa - Testreszabás beállítás

  A KRÉTA rendszerben a Dokumentumok menüpontban elérhető dokumentumokban, illetve a Tanári DashBoard felületre hatással lévő beállítási lehetőség részletes leírása kiegészítésre került.

  Az itt beállított értéknél rosszabb átlaggal rendelkezőket tekintjük bukással veszélyeztetett tanulóknak, melyről a tanulók szaktanárai és osztályfőnökei kapnak jelzést a tanári belépéssel elérhető információs felületen. Ezen érték módosításának nincs hatása az ESL modulban kapott értékekre, csak a Tanári dashboardon megjelenő adatokra!

  A Bukás veszélyre figyelmeztetés határát minden intézmény a saját Testreszabás menüpontjában tudja szabályozni. Ennek a beállításnak nincs hatása az ESL modulban kapott értékekre!

  Image Added


  Expand
  titleHelyettesítések export táblázat módosítása

  A generált export táblázatban a dátum mező módosításra került, hogy csak az év/hónap/nap adatokat tartalmazza.


  Expand
  titleLeírások pontosítása

  Több felületi és felugró információs szöveg módosítása, pontosítása a funkciók változásának megfelelően.  Tip
  titleKréta 2.81 verzió újdonságai (2020.01.28.)


  Expand
  titleDokumentumok módosítása

  Több, a rendszerben elérhető félévi dokumentum módosítása történt meg:

  • Iktatószám méretének csökkentése/áthelyezése

  • nagyon hosszú osztálynevekből adódó tördelési hiba javítása

  • mulasztási táblázat fejléc módosítás

  • az osztályzattal rögzített szorgalom értékelés megjelenítésének javítása


  Expand
  titleLEP modul Központi felület módosítása

  A Lázár Ervin Program modul Központi KRÉTA rendszerben lévő felületének módosítása a Fenntartó kérésének megfelelően.


  Expand
  titleTTF importálás bővítése

  Az egyes Tantárgyfelosztás elemek "nemzetiségi óra" tulajdonságának jelölése az import file segítségével is beállítható.

  Image Added  Tip
  titleKréta 2.81 verzió újdonságai (2020.01.15.)


  Expand
  titleTömeges Gondviselői hozzáférés generálás kikapcsolása

  A rendszerben korábban elérhető, "egygombos" Tömeges gondviselői hozzáférés generálás funkció megszűnt a felhasználói visszajelzések alapján.

  Tömegesen Gondviselői jelszó létrehozására az Importálás menüponton keresztül van lehetőség. Bővebben a Tudásbázis alábbi felületén olvasható a funkcióról.

  Egyenkénti Gondviselői hozzáférés létrehozására vagy jelszó cserére/új jelszó generálásra továbbra is van lehetőség a Tanulói adatlap / Gondviselők fülén keresztül. Bővebben a Tudásbázis alábbi felületén olvasható a funkcióról.


  Expand
  titleMűködési hely adatainak módosulása

  A Nyilvántartás / Intézményi adatok / Működési hely adatai között található Működési hely típusa mező értékétől függően két új mező jelenik meg a felületen.

  Image Added

  Tagintézmény típus esetén megjelenik a Tagintézmény vezetőjének rögzítési lehetősége.

  Image Added

  Telephely típus esetén megjelenik A telephely anyaintézménye rögzítési lehetőség.

  Image Added


  Expand
  titleIntézményi mondatbank importálás módosítása

  Az intézményi mondatbank importálási folyamat módosítása.

  Az importálás folyamatának leírása a Tudásbázis alábbi aloldalán olvasható.

  Image Added Image Added


  Expand
  titleModulos adatok exportálásának bővítése

  A modulos tanulók/növendékek Gondviselői adatainak exportálási lehetőségei elérhetőek a modulos menükben.


  Expand
  titleSZTSZ azonosító intézményi exportba

  Az Alkalmazottak menüpont Alkalmazottak munkaügyi adatainak exportált táblázatában elérhetőek az alkalmazottakhoz a rendszerbe rögzített SZTSZ azonosítók.

  Image Added

  Image Added


  Expand
  titleEltérő Tanulói jogviszony igazolások a modulos tanulóknak

  Azoknak a tanulóknak/növendékeknek, akik a KRÉTA rendszer több moduljában is szerepelnek, a Tanulói jogviszony igazolás dokumentum generálásakor kell kiválasztani, melyik jogviszonyukkal kapcsolatos adatokat szeretnék a dokumentumba generálni.

  Image Added Image Added Image Added


  Expand
  titleSzöveges értékelés felületi megjelenésének módosítása

  Az Admin felület / e-Napló menüpont Értékelések listájában a Szöveges értékelések megjelenítése módosításra került, hogy a szövegkiemeléssel történő szöveges értékelés jobban olvasható legyen.

  Image Added


  Expand
  titleFogadóóra módosítás

  Az üres és a Fogadóórára már rögzített Gondviselői jelentkezés esetén a Fogadóóra módosítási lehetőségeinek lehetővé tétele.


  Expand
  titleTanuló KIR-STAT esportok bővítése

  Felhasználói igényeknek megfelelően további adatok kerülnek exportálásra a Tanulók KIR-STAT (okt. 1-i állapot) és a Tanulók teljes KIR-STAT (minden, tanévben jogviszonnyal rendelkező tanuló adatai) funkciókkal az XLS táblázatokba.


  Expand
  titlee-Napló / Tanórák Szűrési listájának optimalizálása

  Az e-Napló menüpont Tanórák listája felületen elérhető Szűrő panelek a Tanóra adatai/speciális adatai felületnek megfelelő sorrendben és tagolással jelennek meg.

  Image Added Image Added


  Expand
  titleNemzetiségi óra jelölés TTF-ben

  A Tantárgyfelosztásban lehetővé vált bejelölni, hogy az adott TTF sor nemzetiségi oktatásnak minősül e . A TTF sor létrehozásakor vagy módosításakor használható a jelölőnégyzet.

  Image Added

  Az ilyen jelöléssel ellátott TTF sorból létrehozott foglalkozások megöröklődnek a beállított értéket, a tanóra Speciális adatainál beállításra kerül ez a jelölőnégyzet.

  Image Added


  Expand
  titleVegyes csoportoknál a tanulók osztályba tartozásának megjelenítése

  A Nyilvántartás/Csoportok menüpontban az egyes csoportokat a "nagyító" ikon segítségével megnyitva elérhető "Tanulók" fülön megjelenik, hogy az adott tanuló melyik osztályból lett a csoportba besorolva.

  Image Added


  Expand
  titleTanulói záradékok kiemelése

  Amennyiben az intézményben engedélyezve van az Osztályfőnöki záradékszerkesztés, az Osztályfőnöki feladatok menüpontban az Osztály tanulói listában az adott tanuló sorában lévő "ceruza" ikonnal szerkesztheti az osztályfőnök a tanuló záradékait.

  Image Added

  A korábbi záradékok könnyebb megtekintése érdekében külön sorba kiemelésre kerültek a már rögzített záradékok.

  Image Added


  Expand
  titleBukás veszélyre figyelmeztetés határa - Testreszabás beállítás

  Új beállítási lehetőség jelent meg a Testreszabás menüpont Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban (a Tanári Dashboard / Kezdőlap funkcióhoz kapcsolódóan.).

  A Bukás veszélyre figyelmeztetés határát minden intézmény a saját Testreszabás menüpontjában tudja szabályozni. Ennek a beállításnak nincs hatása az ESL modulban kapott értékekre!

  Image Added


  Expand
  titleCsoportadatoknál Gyórgypedagógiai/Logopédiai tulajdonság jelölési lehetőség

  A Csoportok adatlapján is elérhetővé vált a Gyórgypedagógiai/Logopédiai tulajdonság jelölési lehetőség.

  Image Added


  Expand
  titleLázár Ervin Program funkciók módosítása

  Az előadásra kísérők száma osztály jelentkezéseknél lehet 0 is, amennyiben több osztályhoz az intézményből 1 közös kísérő megy csak el.


  Expand
  titleTanári Dashboard módosítás

  A TTF-fel nem rendelkező felhasználók számára is elérhetővé váltak a Tanári Dashboard / Kezdőképernyő értékei.


  Expand
  titleTerembérbeadás modul módosítások

  Új terem felvitelekor vagy meglévők módosításor ellenőrzési metódusok átírása.


  Expand
  titleKözmű adatszolgáltatás

  A Közmű adatszolgáltatás funkcióban történt módosítások felületi megjelenítésre kerültek. 

  Image Added


  Expand
  titleSzűrő felületek egységesítése

  Az e-Napló menüpont több alpontjában is egységesítésre került a Szűrők sorrendje.


  Expand
  titleTávollétbejelentő modulban módosítások

  A Távollétbejelentő modulban a fenntartó kérésére több változtatás történt az SAP kapcsolatban. Továbbá megjelenítésre kerül az alkalmazott SZTSZ azonosító is külön oszlopban.

  Image Added


  Expand
  titleTávollétbejelentő modulban új menüpont

  A hátralévő szabadnapok elhasznált kerete számítása az új, Számfejtett távollétek menüponton keresztül, abból számolódik. 


  Expand
  titleAdatszótár értékek módosítása

  A fenntartó kérésének megfelelően.


  Expand
  titleJogszabálykövetés

  Több felületen módosítások történtek a jogszabálykövetés érdekében.  Expand
  titleKorábbi frissítések megjelenítése

  Include Page
  A KRÉTA rendszer frissítéseinek archívum
  A KRÉTA rendszer frissítéseinek archívum

  info


  Panel
  icon
  borderColor
  falsetitleKeresés

  Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez!

  Livesearch
  sizelarge
  additionalpage excerpt
  placeholderMegoldás keresése
  typepage

  HTML
  <div id="fb-root"></div>
  	<script>
  		(function(d, s, id) {
  		var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if (d.getElementById(id)) return;
      js = d.createElement(s); js.id = id;
      js.src = "//connect.facebook.net/hu_HU/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5";
      fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
      }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
  	</script>      
  <div class="fb-page" data-href="https://www.facebook.com/neptunkreta" data-small-header="false" data-adapt-container-width="true" data-hide-cover="false" data-show-facepile="true" data-show-posts="false">
  	<div class="fb-xfbml-parse-ignore"><blockquote cite="https://www.facebook.com/neptunkreta"><a href="https://www.facebook.com/neptunkreta">KRÉTA Facebook</a></blockquote></div>
  </div>

  Szakmai útmutatók

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed Beiratkozás adatszolgáltatásImage Removed

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage RemovedDiákolimpiai jelentkezés segédlet

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed KRÉTA Tantárgyfelosztás 

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage RemovedKRÉTA Előzetes Tantárgyfelosztás (ETTF) 

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed Tanévváltás

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed aSc importálás segédlet

  Gyakran Ismételt Kérdések

  Image Removed Gyakran Ismételt Kérdések - Adminisztrációs rendszer

  Image Removed Gyakran ismételt Kérdések - Elektronikus napló

  Image Removed Gyakran Ismételt Kérdések - KRÉTA Ellenőrző Mobil alkalmazás

  Image Removed
  #2FA8CA
  bgColor#FFFFFF
  titleColor#FFFFFF
  borderWidth1
  titleBGColor#2FA8CA
  titleKözlekedő Kisokos e-Learning kurzus

  Tisztelt Felhasználóink!

  Minden tankerületi központ, illetve nem állami szervezet fenntartásában működő intézménybe járó tanuló, a hozzájuk a rendszerekbe rögzített gondviselők, valamint ezen intézmények pedagógusai számára elérhetővé vált a KRÉTA rendszer e-Learning menüpontjában a Közlekedő Kisokos e-Learning kurzus.

  Expand
  titleFelületi megjelenítések

  Include Page
  FKKEELL:Közlekedő Kisokos e-Learning kurzus
  FKKEELL:Közlekedő Kisokos e-Learning kurzus  Panel
  borderColor#10ac84
  bgColor#FFFFFF
  titleColor#FFFFFF
  borderWidth1
  titleBGColor#10ac84
  titleKRÉTA Lázár Ervin Progam modul

  Tisztelt Felhasználóink!


  Az KRÉTA rendszerekben elérhetővé vált a Lázár Ervin Program (LEP) modul.

  Az Intézményi KRÉTA rendszerek Lázár Ervin Program modul részeit és azok használatát bemutató felületek az alábbi Tudásbázis aloldalakon érhetőek el:


  Tip
  titleAz Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 57. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az iskolai nyomtatványok - az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. Az Nkt. 77. § (2) bekezdés h) pontja alapján az oktatásért felelős miniszter jóváhagyása szükséges a kötelező tanügyi (papíralapú) nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartáshoz.

  2018. augusztus 15-én az Emberi Erőforrások Minisztere jóváhagyta a KRÉTA rendszert, mint a kötelező tanügyi nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 94. §-ában foglalt alábbi tanügyi nyomtatványok tekintetében:

  • osztálynapló;

  • csoportnapló;

  • egyéb foglalkozási napló;

  • órarend;

  • tantárgyfelosztás,

  • ellenőrző.

  A miniszteri jóváhagyás lehetővé teszi, hogy a 2018/2019. tanévtől kezdve a fenti tanügy-igazgatási dokumentumok már a KRÉTA rendszerben tárolhatóak, őrizhetőek, a rendszerben előállított naplók elfogadott hivatalos dokumentumnak minősülnek, és – az Nkt. 57.§ (6) bekezdése szerinti kivételektől eltekintve – nem szükséges kinyomtatni őket. A köznevelési intézmény a házirendben meghatározhatja az eljárást, hogy amennyiben egy szülő kéri a papír alapú tájékoztatást, akkor ezt milyen módon kaphatja meg. Javasoljuk, hogy a papír alapú tájékoztatás a KRÉTA rendszerből nyomtatott dokumentum formájában történjen meg értesítőben (ellenőrző), amelyet a köznevelési intézmény ad ki a szülő kérésére legfeljebb havonta egyszer.


  Negyedéves tájékoztatók

  Info

  2020. 4.szám - március Image Added

  2019. 3. szám - november

  2019. 2. szám - július

  2019. 1. szám - április

  Sajtómegjelenések

  Info
  iconfalse
  titleKRÉTA sajtómegjelenések

  Tavasszal tudáspróbán adnak számot a gyerekek a közlekedési ismeretekről
  alfahír.hu

  TECHNIKAI ÚJÍTÁS AZ ISKOLÁKBAN: FORRÓDRÓTON A TANÁROK ÉS A SZÜLŐK
  tv2.hu

  KRÉTA rendszer fejlesztése 16.55-től
  Mediaklikk

  Ügyfélkapun keresztül is intézhető lesz a beíratkozás a köznevelési intézményekbe
  Magyar Hiírlap

  Beíratkozás, felmentés, igazolás - tovább fejlesztik a KRÉTÁ
  Vörösmarty Rádió

  Informatikai fejlesztés a közoktatásban
  IT cafe


  Expand
  titleTovábbi sajtómegjelenések

  Újabb fejlesztések a Kréta rendszerben 19:06-tól
  M1 Híradó

  KRÉTA rendszer fejlesztése 17:52-től
  M1 Híradó

  Újabb fejlesztések a Kréta rendszerben 19:06-tól
  Duna TV

  KRÉTA rendezvény az Agrárminisztérium fenntartásában működő szakképző intézmények képviselőinek
  KRÉTA tájékoztató nap a Herman Ottó Konferencia Központban.

  Innováció
  Az Ózdi Városi Televízió videója az e-Ügyintézésről a Bolyky Tamás Általános Iskolában

  Elektronikus ügyintézés
  Az ozd.hu cikke a KRÉTA Elektronikus Ügyintézésről

  Előbb otthon van a jegy, mint a gyerek!
  A gyorplusz.hu cikke az elektronikus naplóról

  Sikeres az iskolák digitális átállása
  Az ORIGO cikke

  KRÉTA-rendszer: vegyes az e-napló fogadtatása
  A HIR-TV cikke (videóval)

  Sikeres a digitális átállás
  A Magyar Idők cikke a KRÉTA rendszerről

  Olvasóink többsége hisz az elektronikus naplóban
  Békés megyei hírportál cikke

  Olvasóink hasznosnak tartják az elektronikus naplót
  A nool.hu cikke

  Dorogházán is tudják már: eltitkolhatatlanná válnak a rossz jegyek
  A Nógrád megyei hírportál cikke  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed
  Info
  iconfalse

  Szakmai útmutatók

  Image Added Felhasználói útmutató az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények (AMI) adminisztrációjának támogatására

  Image Added  aSc - órarend importálási segédlet

  Image Added  TTF importálása az aSc programból  

  Image Added  Diákolimpiai jelentkezés segédlet

  Image Added Összefoglaló leírások

  Szakmai útmutatók a Klebelsberg Központ intézményei számára

  Image Added  Tanévváltási Segédlet

  Image Added  Végzettségek kezelése 

   Szakmai útmutatók az NSZFH intézményei számára

  Image Added  Tanévkezdési Segédlet 

   Szakmai útmutatók az Agrárminisztérium intézményei számára

  Image Added  Tanévkezdési Segédlet

  Gyakran Ismételt Kérdések

  Image Added Tanévváltással kapcsolatos kérdések 

  Image Added Évzárással kapcsolatos kérdések 

  Image Added Adminisztrációs rendszer

  Image Added Elektronikus napló

  Image Added KRÉTA Ellenőrző Mobil alkalmazás

  Image Added Tippek és trükkök a KRÉTA rendszer használatához

  Gyors Áttekintő Segédletek

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage RemovedAdatszolgáltatás modul

  Image Added  aSc órarend importálási útmutató

  Image Added  KRÉTA e-napló bevezetésének első lépései 

  Image Added  Adatszolgáltatás modul

  Image Added  Pedagógus IKT kompetecia

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed 

  Image Added  Elektronikus napló

  e-Learning 

  Image Modified"Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz" című akkreditált képzés

  Image Modified"

  NEPTUN

  KRÉTA - Adminisztrációs

  feladatokdocument, docx, file, text, type, word, writing iconImage Removed

  rendszer" című képzés 

  Bemutatók, iskolai segédletek

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage RemovedIntézményi bemutató

  Image Added KRÉTA

  e-Napló szabályzat (minta) 

  áttekintés

  Image Added  KRÉTA-ESL modul bemutatása

  KRÉTA Poszeidon Iratkezelő modul

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed

  Image Added  Intézményi Ügyiratkezelői segédlet

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed

  Image Added  Poszeidon webes felhasználói

  dokumentació

  dokumentáció

  Sablonok, mintafájlok

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Removed 

  Image Added  Nebuló Sablon

  Image Added  Tanmenet sablon

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Removed 

  Image Added  Tantárgyfelosztás - Egyszerű sablon

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Removed 

  Image Added  Tantárgyfelosztás - Kereszttáblás sablon

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Removed 

  Image Added  Tantárgyfelosztás - Kereszttáblás sablon, oszlopokban osztályokkal

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Removed 

  Image Added  Órarend mintafájl - Excel importáláshoz

  mintafájl

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Removed 

  Image Added  Órarend mintafájl - Excel importáláshoz

  mintafájl

  , érvényességi idővel

  Felhasználói kézikönyvek

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói KézikönyvKRÉTA Adminisztrációs rendszer

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói KézikönyvKRÉTA Elektronikus napló

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói KézikönyvKRÉTA Elektronikus ellenőrző

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói KézikönyvKRÉTA Központi Rendszer

  KRÉTA Konferencia 2018

  adobe, document, file, powerpoint, presentation, report iconImage Removed KRÉTA konferencia bevezető, áttekintés - Dr. Szabó Balázs előadása


  Info
  iconfalse

  KRÉTA Konferencia 2019

  Image Added  KRÉTA e-Ügyintézés moduljának bemutatása - Rabata József fejlesztési vezető (eKRÉTA Informatikai Zrt.) előadása

  Image Added  KRÉTA ESL modul szerepe a korai lemorzsolódás csökkentésében - Szabó László oktatási igazgató (eKRÉTA Informatikai Zrt.) előadása

  Image Added  KRÉTA OpenBoard kezelő bemutatása - Mécsei Dániel terméktámogatási menedzser (eKRÉTA Informatikai Zrt.) előadása

  Image Added  KRÉTA Poszeidon iktatási rendszer használata - Kazi Virág terméktámogatási menedzser (eKRÉTA Informatikai Zrt.) előadása

  Tankerületi Konferenciák 2019 

  Image Added  KAFEE projekt áttekintése - Óvári Márta tanügy igazgatási referens (Klebelsberg Központ) előadása 

  Image Added  A 2019-es általános iskolai beiratkozás a KRÉTA rendszerben  - Óvári Márta tanügy igazgatási referens (Klebelsberg Központ) előadása 

  Image Added  Tantárgyfelosztás adatainak adminisztrálása - Óvári Márta tanügy igazgatási referens (Klebelsberg Központ) előadása 

  Image Added  Az e-Ügyintézés PILOT projekt tapasztalatai, intézményi szemmel - Dr. Neizer Zita intézményvezető-helyettes (Szinyei Merse Pál Gimnázium) előadása 

  Image Added  Az e-Ügyintézés gyakorlati tapasztalatai - Dobránszky Sándor  Intézményvezető-helyettes (Debreceni Ady Endre Gimnázium) előadása


  Info
  iconfalse
  titleMinőségbiztosítás

  Image Added A Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz című akkreditált pedagógus-továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése 2019.03.01-2019.07.30

  Image Added Matematikaérettségire felkészítő e-learning kurzus, módszertani pedagógus-továbbképzés című akkreditált pedagógus-továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése 

  Image Added A Felkészítés a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer (KRÉTA) pedagógusmoduljaihoz című akkreditált pedagógus-továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése 2018.09.01-2019.02.28 


  Info
  titlePályázatok

  GINOP 6.2.3

  Adminisztrációs rendszer - Felhasználói Kézikönyv

  doc, document, file, filetypes, text, word icon, xls iconImage Added GINOP 6.2.3 eszközspecifikáció 

  acrobat, adobe, document, file, pdf, pdf icon, reader icon iconImage Removed 

  Image Added  IKT Segédlet 

  document, excel, file, spreadsheet, table, xls, xls icon iconImage Removed

  Image Added Eszköz specifikáció javaslat 


  Info
  titleTájékoztatók

  Távkorrepetálást indít a Magyar Máltai Szeretetszolgálat

  Image Added


  Info
  iconfalse
  titleArchívum

  Image Added KRÉTA Előzetes Tantárgyfelosztás 2017 

  Image Added Intézményi bemutató

  Image Added KRÉTA konferencia 2018 bevezető, áttekintés - Dr. Szabó Balázs előadása