Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Tip
iconfalse
titleKréta 2.99.3 verzió újdonságai (2021.09.17)


Expand
titleSzakképzési adatok beállításának módosítása

A SZIR-STAT adatszolgáltatás érdekében a szakképzési adatok kezelésében változás történt.

Az eddig az Osztályoknál megadható értékek (Új Szkt. - Szakmajegyzék, Nkt. - Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések, Régi Szkt. - OKJ) az osztálynál ezentúl nem állíthatóak, hanem a tanulól Tanügyi adatlap fülén. Korlátozásra került a beállítási lehetőség, ezentúl a 3 féle szekció egyikének állítsa lehetséges csak.

A tanulóknak beállított értékek alapján alakul ki az osztály szakmai beállítása. Ha az osztály minden tanulója azonos beállításokkal rendelkezik, akkor az osztály számára is ugyan ezen értékek kerülnek megjelenítésre a Központi felületeken, statisztikában, míg az eltérő tanulói adatok esetében a Több ágazat, Több szakma, stb. érétkek kerülnek megjelenítésre.

Fontos, hogy a változással összhangban a szakmai beállításokra érvényes adatszótárak is módosításra szorulhatnak! Javasolt, hogy az adott intézmény minden szakmai képzéses adatszótárban legalább az "Na" elemét láthatóra állítsa a téves beállítások miatt.

Image AddedExpand
titleBankszámlaigénylési funkció bővülése

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MKB Bankot követően már az OTP Bankkal is együttműködve, elérhetővé tette, hogy a KRÉTA rendszeren keresztül, az „MKB Jövőd” számlacsomagon felül már „OTP Junior” számlát is nyithassanak a diákok, amely biztosítja, hogy gyorsan és biztonságosan hozzájussanak az ösztöndíjakhoz, illetve a későbbiekben a munkabéreikhez. Expand
titleGondviselő kötelezőség ellenőrzés módosítás

A tanulói adat módosítás/mentés során kötelező elem a gondviselő megléte, annak hiányban a tanuló nem menthető. Azonban az Importálással a rendszerbe vitt tanulók esetében, a tanulói import a gondviselői importot nem tartalmazza, külön lépés. A frissítés után az így, importálással felvitt tanulók módosítása során gondviselő nélkül is lehetségessé vált a tanulók szerkesztése.Expand
titleSablonizált alkalmazottak felvételének kiegészítése

A Sablonizált alkalmazottak felvételekor (betöltetlen álláshely, külső alkalmazott, hittanoktató stb.) az elmentett alkalmazott anyja keresztneve mezőbe bementésre kerül az alkalmazott névelőtagja a megkülönböztethetőség érdekében, hogy a Tanévváltás során ez ne okozzon problémát a későbbiekben.Expand
titleMunkakör update
Expand
titleTermékportál bővítés - FELTÁR modul

A "Kréta rendszer moduljainak leírása" rész bővítésre került a FELTÁR modullal:

Fenntartási feladatok ellátását támogató elektronikus ügyintézési, munkafolyamat kezelő és nyilvántartó modul

A modul biztosítja a KRÉTA rendszert használó Intézmények felhasználói számára eszközök átadási, karbantartási és javítási folyamatainak elektronikus ügyintézését, az egyes lépések dokumentáltságát és a határidők figyelését. Együttműködik a Gazdálkodási rendszermodullal, valamint nyilvántartja a kapcsolódó szerződéseket. A különböző szerepkörű felhasználók számára biztosítja továbbá a feladatuk ellátásához szükséges információkat a kapcsolódó szerződések vonatkozásában.Expand
titleÖsztöndíj alapjául szolgáló minimálbér frissítése

A Szakképzési Ösztöndíj számítás alapját képező minimálbér összegének aktualizálása történt. Új összeg: 167 400 FtExpand
titleSzakképzési ösztöndíj Jogosultság változása

Szeptember 15-től megváltozik az ösztöndíj jogosultság, ennek megfelelően abban az esetben lesz a diák jogosult  Szakképzési ösztöndíj-ra, ha az új SZKT szerint vagy az az ágazat, vagy szakma meg van adva számára, és a megadott értéke nem "NA". A hiányában megjelenő új nem jogosultság oka a felületen: Nem Szakmajegyzék szerinti képzés van megadva. Ösztöndíj mértékét szakmajegyzékes tanulóknál az évfolyam adja meg.

Kivétel évfolyamok: Orientációs és Dobbantó évfolyam, illetve Műhelyiskola, ezen esetekben az évfolyama határozza meg a mértéket.

Amennyiben a diák szakmajegyzék szerint tanul akkor jogosult és az évfolyam szerint határozza meg a felület a mértéket.Expand
titleSzakképzési ösztöndíj vissza aktiválása

Szakképzési ösztöndíj menüpont vissza aktiválásra került az intézményi menüpontok közé.Expand
titleAdatszótárak módosítás és új elemek felvitele

Bizonyos évfolyam megjelölések elnevezése módosításra került fenntartói kérésre.

Expand


Mezőelemmódosítás
Ellátott feladatSzakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: Szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam1/13 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
Évfolyam2/14 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
Évfolyam3/15 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
ÉvfolyamSZH/221/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam1/12 35-ös szintű kifutó ráépülés szakképző iskola21/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam1/15 55-ös szintű kifutó ráépülés technikum21/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam9/Ny szakgimnázium NKT nyelvi előkészítő21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 9/Ny szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési) nyelvi előkészítő
Évfolyam9. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 9. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam10. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 10. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam11. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 11. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam12. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 12. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Expand
titleKözponti rendszerből HR adatszinkron során frissített alkalmazottak módosításának változtatása

A Központi rendszerből HR adatszinkonizált alkalmazottaknál az oktatási azonosítóról lekerült a tiltás és ez az adat ismét módosíthatóvá vált az intézmények számra. Expand
titleSZIR STAT folyamat módosítása

A SZIR STAT folyamat átalakításra került, így a Dokumentumok / SZIR STAT szekció az intézményi rendszerekben már nem szükséges többé, így elérhetősége a felületeken megszünt.Expand
titleÁgazati alapvizsga beállítás lehetősége

Admin felületen a tanulói adatlapon a Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli és az 1/13 5-ös szintű technikumi évfolyamok esetében az ágazati alapvizsgás beállítási lehetőségeknek elérhetővé váltak.Expand
title"Szeptember 1-re nem lehet nem kötött munkaidőt rögzíteni" - hiba javítása

Bizonyos intézményekben a szeptember 1-i napra nem volt lehetséges az egyedi nap beállítása miatt a kötött munkaidős tevékenység naplózása adminisztrátori rögzítéskor, csak a pedagógusnak saját magának történő felvitelkor. Mostantól az adminisztrátori felületről rögzített elemek naplózása is lehetséges az első tanítási napra ezen intézményekben is.Expand
title"Admin felületen felvett Túlóra jelölőnégyzet a naplózási felületen nem jelent meg" - hiba javítása

Az Admin felületen az órarendbe felvett Túlóra jelölőnégyzet a naplózási felületen nem jelent meg, azt külön a naplózáskor be kellett pipálni. Mostantól a jelölés a naplózási felületen is megjelenik automatikusan.Expand
title"A 'Belépőkártya Admin' jogosultságú Alkalmazott rögzítése sikertelen" - hiba javítása

A korábban, a „Belépőkártya Admin” jogosultsággal felvett alkalmazott rögzítésekor tapasztalt hiba javításra került.Expand
title"TTF módosítás - tanár módosítása" - hiba javítása

Korábban a tantárgyfelosztás olyan módosítása esetén, ha megváltoztatásra került a tanár, de nem volt bejelölve se a "A beírt tanórák, mulasztások és értékelések módosítása" se a "A kapcsolódó órarendi órák módosítása" jelölőnégyzet, akkor azok az órarendi órák, ahol ez a tantárgyfelosztás volt beállítva, elszakadtak az órasorozattól, és folytonosságuk megszünt. A hiba javításra került.
Tip
iconfalse
titleKréta 2.99.2 verzió újdonságai (2021.08.30.)


Expand
titleAMI növendék léptetése

A frissítés javítja az AMI egyéni tanszakos növendékek léptetésnek hibáját.Tip
iconfalse
titleKréta 2.99.1 verzió újdonságai (2021.08.25.)


Expand
titleAz eÜgyintézés törzsadatok lekérdezésének és kezelésének (szülő, tanuló) módosítása.

 A frissítés javítja azt a hibát, hogy ha a gondviselő esetében a gyerekadatok lekérdezésekor megadott tanév kezdete később van mint a lekérdezés időpontja, akkor üresen jön az eredmény. A frissítés után a lekérdezés a tanév kezdetekori állapot szerinti adatokat adja vissza. Tip
titleKréta 2.99 verzió újdonságai (2021.08.11.)


Expand
titleTestreszabás beállítás módosítása

A "Tanóra naplózásánál mulasztás százalék számítás" testreszabás beállításnál módosításra került az egyik kiválasztható opció elnevezése, a korábbi "Egész éves óraszám alapján" opciója átnevezésre került a „Órarendi órák száma alapján” elnevezésre.

Image AddedExpand
titleA Tanulói KIR-STAT export nevű exportálási állomány kiegészítésre, átalakításra került

A Tanulói KIR-STAT export nevű exportálási állomány kiegészítésre, átalakításra került a korábbi fejlesztések során a Tanulói adatlapokra felkerült új értékeknek megfelelően.

A Nyilvántartás / Tanulók / Export / Tanulók KIR-STAT és Tanulók teljes KIR-STAT (a belefoglalt tanulókban térnek el, az utóbbi kiegészül a be és kilépés idejével) exportok oszlopai átrendezésre és kiegészítésre kerültek a rendszer felületén megtalálható adatlap füleknek és elemeknek megfelelően

Image AddedExpand
titleMunkaidő adminisztrációs segéd megjelenő ToolTip felugró üzenete pontosításra került

A naplózási felületen, a Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része nézetben látható adminisztrációs segédnél megjelenő ToolTip információ az alábbiakra került módosításra:

"A munkaidő adminisztrációs segéd megjeleníti a 'Tanórák', a 'Napirend' nézetben és az adminisztrációs rendszerben (első érték); illetve a 'Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része' nézetben (második érték) rögzített időelszámolást."

Image AddedExpand
titleBővítésre került az országokat tartalmazó adatszótár

A születési ország adatszótárban kiválasztható vált az Arab Emírségek mellett az Egyesült Arab Emírségek is.

Image AddedExpand
titleBővítésre került az országokat tartalmazó adatszótár

A születési ország adatszótárban kiválasztható vált Palesztína is.

Image AddedExpand
titleBetekintő nézetben áthelyezésre került adatmező

A könnyebb áttekintés, illetve jobb helykihasználás érdekében a Tanulók áttekintő nézetében egy sorba került a Felhasználónév a NEPTUN kód adatmező.

Image AddedExpand
titleSzöveges értékelés beillesztésének formázása

A szöveges értékelés rögzítésekor, ha külső szöveget illeszt be a felhasználó, akkor a félkövér, dőlt és aláhúzott formázás nem minden esetben került megtartásra, pont úgy, ahogy a mondatbank elemek rögzítésekor/megadásakor történik a Testreszabás/Mondatbank felületen.

A frissítést követően az Értékelések és Magatartás/Szorgalom menüpontokon belül (valamintaz óra naplózásakor az Értékelés fülön); minden Értékelés típusra, minden felületre (Mondatbank, Értékelés rögzítés, Rögzítéskor a megnyíló Mondatbank ablakban, Értékelés módosítása) a word dokumentumból másolás/beillesztés során a 3 alapformázás megtartásra kerül.Expand
titleA szakképző intézményekben tanuló diákok számára egy ToolTip felugró üzenet kiegészítés történt

A szakképző intézményekben tanuló diákok számára egy ToolTip felugró üzenet kiegészítés jelenik meg arról, hogy ha a bankszámlaszámukat módosítják, az hatással lehet az ösztöndíjfizetésre. 

"Tájékoztatjuk, hogy a tárgyhavi ösztöndíjat a hónap 15. napján a rendszerben található bankszámlaszámra utaljuk. Kérjük, módosításkor vegye figyelembe, hogy a hónap hátralévő részében beállított bankszámlaszámot csak a következő havi ösztöndíjfizetésnél tudjuk érvényesíteni!"Expand
titleA szakképző intézményekben a Tanulók - Tanügy adatlap fülén módosításra kerültek a gyakorlathoz köthető jogviszony jelölések

A szakképző intézményekben a Tanulók - Tanügy adatlap fülén módosításra kerültek a gyakorlathoz köthető jogviszony jelölések a 2021/2022-es tanévi felületeken.

A "Polgári szerződéses" jelölési lehetőség lekerült a felületről, és a többi gyakorlathoz köthető jelölőnégyzet egyikének jelölése lehetséges csak egy időben, a másik két jelölőnégyzet inaktívvá válik bármelyik egyik bejelölése esetén. 

Amennyiben van olyan tanuló, akinél jelenleg is több tulajdonság kijelölésre került, mentésnél a felület kiírja az alábbi szöveget és nem engedi a tanulói adatlapot elmenteni, a amíg nem kerül javításra. A megjelenő szöveg: 

"A Szakképzési munkaszerződéssel, Tanulószerződés, Együttműködési megállapodásos mezők közül csak egy választható!"


Image AddedExpand
titleA Tanuló – Tanügy adatlap fülre új jelölőnégyzet került fel

A Tanuló – Tanügy adatlap fülre új jelölőnégyzet került fel.

A Jelölőnégyzet megnevezése: 

 • 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte


Image AddedExpand
titleA Tanuló – Szociális adatlap fülre új jelölőnégyzetek kerültek fel

A Tanuló – Szociális adatlap fülre új jelölőnégyzetek kerültek fel.

A Jelölőnégyzetek megnevezése: 

 • Externátusi ellátásban részesített
 • Napköziotthoni ellátásban részesül


Image AddedExpand
titleÚj szerepkörök lettek elérhetők az Intézményi KRÉTA rendszerekben

További rendszermodulok fejlesztésével összefüggésben Új szerepkörök (Belépőkártya Admin, KRÉTA Leltározásban érintett) lettek elérhetők az Intézményi KRÉTA rendszerekben. 

Warning

Felhívjuk adminisztrátor felhasználóink figyelmét, hogy csak azon jogosultságok beállítása javasolt a felhasználók számára, mely jogosultságokkal rendelkezniük kell! A feleslegesen beállított jogosultságok a rendszer megjelenítésében problémákat okozhatnak az adott felhasználó felületén, esetegesen kialakuló funkcióütközések miatt!


Image AddedExpand
titleÚj szűrő elemek kerültek fel a Tantárgyak listára

A Tantárgyak lista szűrési paneljére felkerült az AMI tantárgy és az MSZG (Művészeti Szakgimnázium) tantárgy szűrési lehetőség is.


Image AddedExpand
titleÚj adatszótárelemmel bővült a Művészeti ág adatszótár

A 2021/2022-es tanévtől a Művészeti ág adatszótár bővítésre került a Népművészeti ág új adatszótár elemmel.

Image AddedExpand
titleÚj adatszótárelemmel bővült az Értékelés módjai adatszótár

A 2021/2022-es tanévtől az Értékelés módjai adatszótár bővítésre kerül a Nyelvi feladat új adatszótár elemmel.

Image AddedA KRÉTA rendszer korábbi frissítéseinek archívumát ide kattintva nézheti meg!

Tip
titleKréta 2.98.2 verzió újdonságai (2021.07.22.)


Expand
titleA szinkronizáció esetén nem látható adatszótár elem kezelésének javítása

Az intézményi KRÉTA felületen egy olyan adatszótár eleme, amely nem látható státuszra van állítva, melyet a HR - SAP szinkronizálás során a Központi rendszerből frissítettek, akkor az intzményi felületen "Ismeretlen érték" megnevezés jelent meg eddig.

Ezentúl, ha egy adatszótár eleme nem látható tulajdonságú az intézményi rendszerben, de központi szinkronnal beállított érték, mégis látszódni fog az alkalmazotti adatlap megfelelő mezőjében....

Tip
titleKréta 2.88 verzió újdonságai (2020.08.18.)


Expand
titleElérhetővé vált a Tanévváltás funkció a KRÉTA rendszerben

Elérhetővé vált a Nyilvántartás menüpontban az Aktív tanév váltása funkció. A funkció használata során a rendszer többféle ellenőrzést hajt végre, mielőtt az Aktív tanévet a 2019/20-as tanévről a 2020/21-es tanévre váltja.


Warning
titleAz Aktív tanév váltása nem visszavonható folyamat, a váltást követően a korábbi, nem aktív tanév(ek) ben semmilyen adat nem lesz módosítható, kizárólag a Dokumentumok menüpont lesz elérhető!

Az Aktív tanév váltásáról bővebb információ az alábbi aloldalon érhető el.Expand
titleBeállítható, hogy a nem tanórai célú csoportok értékelhetőek e?

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpont Értékelések és feljegyzések szekciójában szabályozható a Nem tanórai célú csoportok értékelési lehetősége funkcióval, hogy a Nem tanórai célú-nak jelölt csoportok esetében az Értékelés adás lehetséges e a rendszerben, vagy nem.Expand
titleSzabályozható a beállított Naplózárás hatóköre

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpont Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekciójában az Elektronikus napló zárásának dátuma beállítás érvényeségi köre funkcióval beállítható, hogy 'Elektronikus napló zárásának dátuma' csak az értékelésekre vonatkozzon, vagy a heti/havi naplózárási beállításhoz hasonlóan, az értékeléseken kívül, a naplózást is zárja le. Csak az értékeléseket lezárni a félévi, illetve az év végi időszakban célszerű, amikor még engedélyezzük, hogy korábbi órák adatait módosíthassák, megadhassák a pedagógusok, de az értékeléseken már nem szeretnénk, hogy változtathassanak.Expand
titleSzabályozható a Helyettesítés láthatósága az ellenőrzőben

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpont Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekciójában a Helyettesítés láthatósága az ellenőrzőben funkcióval beállítható, hogy a szülők és tanulók láthassák-e a még nem naplózott tanórák esetében, hogy az helyettesített óra lesz, vagy sem. Ha az opciót NEM értékre állítjuk, akkor nem fog megjelenni az ellenőrző megfelelő felületén a helyettesítő kolléga neve, és a helyettesítés jelzése.Expand
titleA Naplóellenőrzés ténye és tartalma rögzíthető a rendszerben és a generált Naplóban

A Napló felületre belépve az Osztályfőnöki feladatok, Naplóellenőrzés funkciójában (az admin jogosultságú felhasználó számára itt elérhető az intézmény minden osztálya) lehetővé vált a Naplóellenőrzés tényének és az esetleges Megjegyzéseknek a rögzítése, ami a generált Osztálynaplókban is megjelenik.

A Naplóellenőrzésről bővebben az alábbi oldalon található információ.Expand
titleExport lehetőségek módosítása több felületen

Az adott lista felett jobb oldalon található felületi export funkció helyett a lista felett található, kék "Export" gomb került több oldalon megjelenítésre:

 • Nyilvántartás / Termek
 • Nyilvántartás / Tantárgyak
 • Nyilvántartás / Osztályok
 • Nyilvántartás / Alkalmazottak
 • Nyilvántartás / Tantárgyfelosztás
 • Nyilvántartás / Tanév rendje
 • Nyilvántartás / Csengetési rend
 • Nyilvántartás / Adatszótárak
 • e-Napló / Tanórák listája
 • e-Napló / Mulasztások listája
 • e-Napló / Értékelések listája
 • e-Napló / Helyettesítések listája
 • e-Napló / Óralátogatások listája
 • e-Napló / Érettségi eredmények listája
 • e-Napló / Nem elérhető órarendi elemek
 • e-Napló / Nem naplózott tanórák
 • e-Napló / Bejelentett számonkérések
 • e-Napló / Feljegyzések listája
 • e-Napló / Elektronikus üzenetek listája
 • e-Napló / Faliújság bejegyzések listája
 • Adatszolgáltatások / Osztály- és csoportlétszámok
 • Adatszolgáltatások / Hittan óraszámok (szeptember-december)
 • Adatszolgáltatások / Hittan óraszámok (január-június)Expand
titleJövő tanév felületén Dokumentumok menüpont megjelenítése

A Tanévváltást megelőzően is már elérhetővé vált a jövő tanévi felületen a Dokumentumok menüpont, és abban többféle dokumentumgenerálási lehetőség.Expand
titleAz igazoláshoz rögzített megjegyzés értékek megjelenítése

A tanulói igazoláskhoz rögzített megjegyzések megjelenítésre kerülnek a rögzítési felületen, ha lenyitjuk egy tanuló korábban rögzített igazolásait, valamint a Tanulók menüpontban "nagyítóval" megnyitva a tanulói adatok között, az Igazolások fülön, az igazolástípus mögött. Ez utóbbi helyen az e-Ügyintézésen keresztül beküldött igazolások Iktatószáma is szerepel.Expand
titleTantárgyfelosztás lista felület módosítása

A Tantárgyfelosztásban a TTF óraszám korrekció jelöléssel ellátott TTF sorok óraszámai a felületen megkülönböztetve jelennek meg, és az összes óratömeg összesítésnél is megkülönböztetésre kerülnek.Expand
titleTanulói és Alkalmazotti adatexport a KIR import felületen

A KIR import felületeken eléhető vált mind a Tanulói, mind az Alkalmazotti oldalon a rendszerben jelenleg elérhető Aktuális adatok exportálási lehetősége.Expand
titleBővítésre került a Fogadóórával kapcsolatos e-mail üzenetek szabályozhatósága

A Pedagógus és a Gondviselő beállíthatja, hogy a közelgő Fogadóóráiról szeretne e emlékeztető rendszerüzenetet kapni.Expand
titleEFOP-3.1.11-19 projekthez új tanóra jelölhető tulajdonságok érhetőek el a tanórákon belül

EFOP-3.1.11-19 projekthez új tanóra jelölhető tulajdonságok érhetőek el a tanórákon belül, illetve listázhatók/szűrhetőek a Tanórák listájában.Expand
titleMódosításra került több, Házi feladathoz kapcsolódó funkció

A Testreszabás beállítások és Pedagógusi Profilbeállítások felületekről lekerült elemek:

 • Diák általi házi feladatok rögzítésének lehetősége
 • Diákok is rögzíthetnek házi feladatot
 • Diák általi házi feladat beírásakor e-mail értesítése
 • Házi feladat kommentelési szekciók tanári felületekről
 • Házi feladat kommentelési szekciók tanulói felületekről
 • Házi feladat készre jelölési lehetőségExpand
titleÚj figyelmeztető ablak Tanórák naplózási adatainak törlésekor

Új figyelmeztető ablak jelenik meg a Tanórák naplózási adatainak törlésekor, ami felhívja a Pedagógus figyelmét, hogy amennyiben a tanórához mulasztás(ok)/késés(ek) is kapcsolódnak, és ha folytatja a műveletet, akkor ezek is törlésre fognak kerülni.Expand
titleAdatszótár módosítások

Több adatszótár bővítésre/módosításra került a Fenntartó kérése, illetve más fejlesztések miatt.

Értékelés módjai bővültek az alábbiakkal:

 • órai feladat 
 • e-learning feladat
 • teszt feladat
 • feladatlapExpand
titleDokumentum generálás során a generálási ablak módosítása

A Dokumentumok generálása során, a több paraméterrel rendelkező felugró ablakok két hasábos beosztásra kerültek átalakítésra.Expand
titleAz Alkalmazotti szerepkörökben módosítás történt

Az Alkalmazotti szerepkörökben módosítás történt.

Kivezetésre került a Műszaki vezető szerepkör.Expand
titleAMI - Tantárgyak fül átnevezése

Az AMI modul AMI Növendékek menüpontban elérhető Tanrágyak fül AMI Tantárgyak-ra került átnevezésre más felületeken is történő megjelenítés miatt.Expand
titleAMI Tantárgyi adatok elérhetőek az Osztályfőnök számára is

Az AMI osztályok Osztályfőnökei számára az Osztályfőnöki feladatok menüpont Osztály tanulói felületen kikeresett Növendék adatlapját megnyitva megjelenik az AMI tantárgyak lapfül, ahol megtekinthetik a rendszerbe beállított értékeket.Expand
titleAMI Tantárgyi adatok elérhetőek az összes Pedagógus számárara is

A Tanári feladatok Tanított / Nem tanított tanulók listájában kikeresett Növendék adatlapját megnyitva megjelenik az AMI tantárgyak lapfül, ahol megtekinthetik a rendszerbe beállított értékeket.Expand
titleElérhetővé vált a Szakképzési juttatások menüpont

Az érintett intézmények admin felületén megjelent és elérhetővé vált a felső menüsorban a Szakképzési juttatások menüpont.

A Szakképzési juttatások funkcióról bővebb információ az alábbi aloldalon érhető el.Expand
titleSzakképzési juttatásokkal kapcsolatos beállítások jelentek meg a rendszer több felületén

A Tanulók és az Alkalmazottak admin felületen elérhető adatlapjain több, a Szakképzési juttatásokhoz kapcsolódó beállítás került megjelenítésre.

A Szakképzési juttatások funkcióról bővebb információ az alábbi aloldalon érhető el.Expand
titleÚj Testreszabás szekció jelent meg a menüpontban

Az érintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Testreszabás menüpont alján új Beállítási szekció érhető el a Juttatás adatok frissítése funkcióval. A gombra kattintva a KRÉTA rendszere újra generálja az ÖSSZES tanuló jutattási adatait (jogosultság, nem jogosultság oka, ösztöndíj összege) a következő juttatás határnapra! A tanulók számától függően tovább is eltarthat a folyamat.Expand
titleÚj üzenet mezők kerültek ki az admin Dashboard felületre a tanulói Ösztöndíjjal kapcsolatban

Az Ösztöndíj alapadatok és az Ösztöndíj utalással kapcsolatos adatok hiányos megadására vonatkozó Dashboard figyelmeztetések jelennek meg az admin felületen.Expand
titleTanulói adatok bővítése

Az Ösztöndíj rendszerrel kapcsolatban bővítésre került a Tanulói adatlap Igazolványok füle a Bankszámlaszám és hozzá kapcsolódó információk megadása miatt.Expand
titleTanulói adatlapokon új mezők kerülnek megjelenítésre

Azérintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Tanulói adatlapokon új mezők kerülnek megjelenítésre, összhangban az Új Szakképzési Törvénnyel.

 • Új mező - Ágazati alapvizsga eredménye
 • Új mező - Szakképzési munkaszerződéssel
 • Új mező - Duális képzőhely neve 
 • Új mező - Duális képzőhely adószáma 
 • Mező átnevezése - Gyakorlati szintvizsgák átlaga helyett - Gyakorlati szintvizsga eredményeExpand
titleA rögzíthető SNI tanulói adatok körének bővítése

Az NSZFH kezelésében működő intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Tanulói adatlap SNI/BTMN lapfülén az SNI jelölőnégyzet beállítását követően további adatok rögzítésére szolgáló adatmezők jelennek meg.Expand
titleTanulói adatkezelés a Szakképzési juttatásokkal kapcsolatban

Az érintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Tanulók adatlapján új adatfül jelent meg Szakképzési juttatások névvel, melyen jelölhetőek az Szakképzési juttatásokkal kapcsolatos értékek.
Expand
titleTanulói adatkezelés a SZIR rendszerrel kapcsolatban

Az érintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Tanulók adatlapján új adatfül jelent meg SZIR beállítások névvel, melyen jelölhetőek az alábbi értékek:

 • Az érettségi szakrendszer részére a tanuló adatai átadhatók
 • A mérés-értékelési szakrendszer részére a tanuló adatai átadhatók
 • A középfokú felvételi szakrendszer részére a tanuló adatai átadhatók
Expand
titleNOKS és EGYÉB előtagú munkakörök módosítása TOVÁBBI előtagra

Az érintett intézmények 2020/21-es tanévi felületén a NOKS és EGYÉB kezdetű munkakörök módosításra kerültek a TOVÁBBI előtagra. 

Amennyiben egy TOVÁBBI előtagú munkakör kerül beállításra az alkalmazotthoz megjelenik egy új mező "Oktatói feladatokat is ellát" elnevezéssel. Expand
titleKülső gyakorlati képzőhely elnevezés módosítása

A Külső gyakorlati képzőhely elnevezéseket Duális Képzőhely elnevezésre kerültek módosításra a felületeken, összhangban az Új Szakképzési Törvénnyel.Expand
titleFeladattal terhelt óraszám értékek módosítása

Az NSZFH kezelésében működő intézmények 2020/21-es tanévi felületén a Feladattal terhelt óraszám oka értékek módosításra kerültek, és alatta lehetőség van beállítani Egyéb tevékenységek értéket.  Jelenleg elérhető elemek:

 • FejlesztőpedagógusI tevékenység
 • Gyakorlati oktatásszervezőI tevékenység
 • Könyvtári tevékenység
 • Mentori tevékenység
 • Pályázatírói tevékenység
 • Pszichológusi tevékenység
 • Egyéb tevékenység/tevékenységek
 • Diákönkormányzati munkát segítő
 • Munkaközösség-vezető 
Expand
titleElérhetővé vált az Alkalmazotti adatlap Továbbképzés lapfül

Az NSZFH kezelésében működő intézmények 2020/21-es tanévi felületén elérhetővé vált az Alkalmazotti adatlap Továbbképzés lapfüle.Expand
titleAlkalmazotti adatkezelés a SZIR rendszerrel kapcsolatban

Az NSZFH kezelésében működő intézmények 2020/21-es tanévi felületén az Alkalmazottak adatlapján új adatfül jelent meg SZIR beállítások névvel, melyen jelölhetőek az alábbi értékek:

 • A pedagógus minősítés szakrendszer részére az alkalmazott adatai átadhatók
Expand
titleAdatszótár módosítás

Az Évfolyam típusok adatszótár bővítésre került a "Műhelyiskola osztály" értékkel.Expand
titleKözponti KRÉTA rendszer Távollétbejelentés funkció módosítása

A Fenntartó kérésének megfelelően a Központi KRÉTA rendszerben több módosítás történt a Távollétbejelentőtöbb funkciójával és megjelenési felületével kapcsolatban:

 • Központilag állítható a Pedagógus Fő intézménye, és a Távollétigénye a szerint kezelhető
 • Távollétkezelés naplózásának bővítése
 • Megjegyzés mező átalakításra/szétbontásra került
 • Távollét igény benyújtása/módosítása során csatolmény is rögzíthető az igényhez
 • Jogosultságok igény szerinti módosítása
 • Exportok igény szerinti módosítása
 • A távollét oka és az igénylőválasztó az intézményi felületen külön sorba kerülExpand
titleKözponti KRÉTA rendszer Távollétbejelentés funkció módosítása

A Fenntartó kérésének megfelelően a Központi KRÉTA rendszerben több módosítás történt a Távollétbejelentő funkcióval és megjelenési felületével kapcsolatban.Expand
titleA Pedagógusok szerkesztheti saját elérhetőségi adataikat és azok jellemzőit

A Napló felületre belépve a Profilbeállítások menüpontban az Alkalmazottak elérhetik és módosíthatják az elérhetőségi adataikat, valamint azok jellemző tulajdonságait.Expand
titleA Tanulók és Gondviselők szerkesztheti saját elérhetőségi adataikat és azok jellemzőit

Az Ellenőrző felületre belépve a Profilbeállítások menüpontban a Tanulók és Gondviselők elérhetik és módosíthatják az elérhetőségi adataikat, valamint azok jellemző tulajdonságait.Expand
titleAz osztályok egy csoportjára vonatkozó tanév rendje bejegyzés megjelenítése a nap fejlécben

A nem teljes intézményre, hanem csak egy osztályra vagy egy csoportra vonatkozó tanév rendje bejegyzés értékek nem minden osztály/csoport nap fejlécben jelennek meg, hanem csak az értintett osztyál/csoport, illetve pedagógus, tanuló és terem órarendek fejlécében.Expand
titleFelületi megjelenítések javítása

Több felületen, felugró ablak címsorban megjelenítések javítása. ...

Tip
titleKréta 2.85 verzió újdonságai (2020.05.18.)


Expand
titleHázi feladat funkciónál file feltöltési lehetőség

Az e-Napló rendszer Tanóra adminisztrálása funkcióban található Házi feladat rögzítése feületen elérhetővé vált (jelenleg 1 db) file feltöltési lehetőség, mely a foglalkozásra járó tanulók számára a saját, e-Ellenőrző felületükön letölthető.

A funkcióról bővebb leírás az alábbi aloldalakon olvasható:

Tanulói felület

Pedagógusi felület - Házi feladat rögzítése

Pedagógus felület - Feltöltött Házi feladatok listája

Adminisztrációs felületExpand
titleKözponti óra funkció

Az adminisztrációs rendszer e-Napló menüpontjában elérhetővé vált a Központi óra funkció, mely segítségével akár intézmény- vagy osztályszinten módosíthatunk, hozhatunk létre azonos típusú foglalkozásokat gyorsan.

A funkcióról bővebb leírás az alábbi aloldalon olvasható.Expand
titleTantárgyak megjelenési sorrenjének beállíthatósága

A Nyilvántartás / Tantárgyak menüpontban minden tantárgy esetében beállítható egy 0-1000 közötti érték, mely a tantárgy dokumentumokban megjelenő sorrendjének meghatározására szolgál.

Amennyiben az eredetlieg beállított 1000 érték marad minden tárgyhoz, vagy azonos érték kerül beállításra több tantárgyhoz is, az adott tantárgy Tantárgy-kategóriájának sorrendjében fognak az azonos értékű tárgyak egymás után következni.

A "Sorszán" érték módosítására többes módosítással is van lehetőség.Expand
titleTanulói jelszógeneráláskor e-mail kiküldés

Amennyiben a Tanulónál van rögzítve e-mail cím a rendszerben, új jelszó generálásakor van lehetőség a kiosztható jelszókártyák mellett/helyett a Tanuló e-mail címére is kiküldetni a rendszerrel az új jelszó beállítására szolgáló üzenetet.

Warning

A link a jelszó igénylésétől számított maximum 1 hétig érvényes.Expand
titleHetesek megjelenítése az Elektronikus ellenőrzőben

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az "Az elektronikus napló korlátozásai" szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg.

A funkció IGEN értékre állítása esetén az elektronikus napló felületein a szülők és a tanulók számára megjelenik, hogy mely héten/heteken lett az adott tanuló hetesnek beállítva.

Az e-Ellenőrző felületen az Órarend nézetben jelenik meg az információ a Tanulók és Gondviselők számára:Expand
titleAMI Magatartás értékelés szabályozása

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban az AMI szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg.

A beállítással szabályozható, hogy az AMI Ellátott Köznevelési Feladathoz rendelt osztályok esetében megjelenjen e az Osztályfőnöki feladatok Magatartás/Szorgalom értékelési felületeken a Magatartás értékelési lehetőség (a kapcsoló IGEN állása esetén) vagy a felületről kerüljön le (NEM beállítás esetén).Expand
titleLehetséges ismételt besorolás AMI osztályokba is

Az AMI modul autómata egyéni csoportjainak beállításaiban történt módosítás következtében lehetségessé vált egy AMI osztályból kisorolt Növendék ismételt besorolása egy későbbi időpontban, a korábbiaknak megfelelő paraméterekkel.Expand
titleTanulói záradékfelvitel a Tanulók menüpontban is

A Nyilvántartás / Tanulók menüpontban megnyitva egy tanulói adatlapot, elérhetővé vált a Záradék lapfül, ahol lehetőség van a Tanulói záradékok rögzítésére, nem csak a Tanulók besorolása menüpontban. Záradékok módosítására továbbra is a korábbi, Adminisztrátori felület / Tanulók besorolása felületen van lehetőség.Expand
titleÚj Nyilvántartás menüpont a Tárgyi eszközök szinkronizálására

A Nyilvántartás menüpontban elérhetővé vált a "Tárgyi eszközök (KRÉTA GR)" menüpont, aminek segítségével a központi rendszerben tárolt Tárgyi eszközök frissítésre kerülhetnek az Intézményi rendszerbe.Expand
titleTárgyi eszközök (GR) menüpont

Tárgyi eszközök (KRÉTA GR) elérésének lehetőségére szolgáló menüpont. A menüpontban listázhatóak az adott intézmény központi rendszerében nyílván tartott tárgyi eszközök.

A menüpontról bővebben az alábbi oldalon található információ.Expand
titleTárgyi eszközlista megjelenítése alkalmazottak számára

Minden Alkalmazott Személyes adatlapján elérhető a központi rendszerben hozzá rendelt eszközök listája, adatai.

A saját adatlapról bővebben az alábbi aloldalon olvasható információ.Expand
titleIktatott dokumentumok tömeges letöltése

A Dokumentumok / Iktatott dokumentumok menüpontban lehetőség van a kijelölést követően az iktatott dokumentumok utolsó verzióinak tömeges letöltésére.

A KRÉTA rendszerből automatikusan iktatható dokumentmuok kezeléséről bővebben az alábbi oldalon olvashatnak.Expand
titleÚj Admin Dashboard figyelmeztetés

Az Admin felület nyitó (Dashboard) képernyőjére az Elektronikus napló figyelmeztetései mezőbe új értékek jelentek meg. 

 • A napló heti/havi zárásának beállítása: (értéke lehet: nincs beállítva/heti x. nap/havi x. nap)
 • A napló fix dátumú zárásának időpontja: (értéke a beállított dátum)

Amennyiben az intézményben nincs beállítva heti vagy havi naplózárás, akkor a Dashboard csempe piros, figyelmeztető fejléccel jelenik meg mindaddig, amíg az intézmény nem állít be naplózárást a Nyilvántartás/Testreszabás menüpontban.

A Naplózárásról bővebben az alábbi aloldal tartalmaz információkat.Expand
titleFőtárgy/Főtantárgy módosítás

A Nyilvántartás / Tantárgyak felületen módosításra került több felületen és exportban is a Főtárgy felirat Főtantárgyra, hogy az AMI modul kapcsán a rendszerben elérhető Főtárgy (AMI) tulajdonság egyértelműen elkülönüljön.Expand
titleBeíratkozás felületek módosítása

A fenntartó kérésének megfelelően több felületi elem, leírás, mezőtulajdonság módosításra került az Adatszolgáltatás / Beiratkozás menüpontban, a Nebulókkal kapcsolatban.Expand
titleTöbb dokumentumban módosítások történtek

Dokumentumokban elírások, oldalszámozási elcsúszások javítása történt.Expand
titleKözösségi szolgálat összesítő export dokumentum

Az Admin felület Dokumentumok menüpontban a Tanulók szekcióban az "Elektronikus napló adatainak részletezése" pontban elérhetővé vált egy Közösségi szolgálatokat részletező, letölthető Excel táblázat.Expand
titleFaliújság szerkeszthetőség admin felületen

Az Admin felület e-Napló menüpont Faliújság bejegyzések listája felületen már a keresés és megjelenítésen felül az adminisztrátor jogú felhasználóknak szerkesztési jogosultságuk is van a sor végi "ceruza" ikonra kattintva, vagy a lista feletti "Új" gomb segítségével új Faliújság bejegyzést létrehozni.Expand
titleÚj jogosultság: Kezelheti a Távollét bejelentő (HR) modult

Új Jogosultsági beállítás vált elérhetővé az Alkalmazott / Belépési adatok fülön. A jogosultság beállításával a felhasználónak elérhetővé válik a Távollét bejelentő (HR) modul használata többi jogosultságástól függetlenül.Expand
titleCsoporttípus adatszótár bővítése

A Csoporttípus adatszótár két új elemmel került bővítésre a Fenntartó kérésére:

 • Könyvtár csoport
 • Egész napos iskola csoportExpand
title2 új Intézményi statisztika

2 új Intézményi statisztika érhető el az Admin felület / Dokumentumok menüpont Statisztikák szekciójában:

 • Intézményi - Mulasztási összesítő
 • Intézményi - Tanulók névsora összesítő


A statisztikák generálása során a teljes intézményi adatlista megjelenítsre kerülhet, így a generálás hosszabb ideig is eltarthat, amire a generálás megkezdése előtt a felületen is felhívja a figyelet egy tájékoztató üzenet.
Expand
titleÓrarendi elemek befejező időpontja az "Órahossz" adat alapján beállítás

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban  az "Az elektronikus napló korlátozásai" szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg: Órarendi elemek befejező időpontja az "Órahossz" adat alapján címmel.

Az opció 'IGEN'-re állításával a program automatikusan úgy határozza meg az órarendi elemek rögzítésekor az óra végének időpontját, hogy a kezdetéhez hozzáadja a kiválasztott csoport csoporttípusához megadott "órahossz" adatot. 'NEM' választása esetén az óra vége a csengetési rendben megadott adat lesz, az "órahossz" értékétől függetlenül.Expand
titleÖsszes dokumentum elérésének engedélyezése szaktanárok és osztályfőnökök részére beállítás

A Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban  a "Tanulói adatok kezelése" szekcióban új beállítási lehetőség jelent meg: Összes dokumentum elérésének engedélyezése szaktanárok és osztályfőnökök részére címmel.

A funkció IGEN értékre állítása esetén az összes Napló jogosultságú felhasználó számára elérhetővé és letölthetővé válik minden dokumentum. NEM érték megadásakor csak a pedagógusra (és osztályfőnök esetén az osztályára) közvetlenül vonatkozó dokumentumok érhetők el.Expand
titleTerem megjegyzés megjelenítése export állományban

A Nyilvántartás / Termek menüpontban az Export gomb alatt elérhető "Termek adatai", illetve az Importálás felületen elérhető "Export gomb" export segítségével generált file-ba megjelenik a termekhez rögzített Megjegyzés információ.Expand
titleKRÉTA Poszeidon irattári számok változása

Több irattári tételszám módosításra került a KRÉTA Poszeidon rendszerben a jogszabályi változásoknak és a fenntartói kéréseknek megfelelően.Expand
titleE-mail-cím letiltása

Az értesítési e-mail-ek alján megtalálható "E-mail cím hibásnak jelölése" funkció segítségével letiltható a téves e-mail értesítések küldése.


"A művelettel az E-mail cím hibásan beállítottként lesz jelölve a KRÉTA rendszerben. Az adott felhasználói értesítésekről az értesítési címre nem küld a KRÉTA rendszer üzenetet."


A művelet sikerességéről a rendszer tájékoztatást jelenít meg:

"A művelet sikerült, többet erre az E-mail címre nem fog értesítést kapni a KRÉTA rendszertől."...

Tip
titleKréta 2.79 verzió újdonságai (2019.11.06.)


Expand
titleElérhetővé vált a KRÉTA felületeken a Lázár Ervin Program modul

Tisztelt Felhasználóink!


Az KRÉTA rendszerekben elérhetővé vált a Lázár Ervin Program (LEP) modul.

Az Intézményi KRÉTA rendszerek Lázár Ervin Program modul részeit és azok használatát bemutató felületek az alábbi Tudásbázis aloldalakon érhetőek el:


Expand
titleOsztály mozgathatósága modulok között

Az osztályoknál mindaddig van lehetőség a modulokon keresztül történő mozgatásra (Feladatellátási helyek módosításával) amíg egy adott osztálynak nincs és nem volt tagja.


Expand
titleTanuló Közösségi szolgálati naplójának módosítása

A Dokumentumok / Tanulók / Közösségi szolgálati napló útvonalon elérhető Közösségi szolgálati napló kiegészítésre, módosításra került.

 


Expand
titleEszközök importálása felület átalakításra került

Az Importálások / Eszközök importálása felület átalakításra került. A felület működéséről bővebb leírás a Tudásbázis alábbi aláoldalán található.


Expand
titleOpenBoard / Képek listája felület kiegészítés

A Napló felület Tanári feladatok / Képek listája és az Admin felület e-Napló / Képek listája felületeken az OpenBoard szoftverrel készített és a KRÉTA rendszerbe feltöltött képek listáiba bekerült, hogy az adott képeket már felhasználta/megjelenítette e már tanórában a tanulók számára a pedagógus, segítve a feleslegesen feltöltött képek törlési lehetőségét.


Expand
titleAz automatikusan létrejövő AMI-s egyéni csoportok csoporttípusa központilag frissítésre kerültek

Az AMI modulban a Zeneművészeti ágra állított osztályokba történő besorolásokkor létrejövő automatikus egyéni csoportok csoporttípusa frissítésre került "Alapf. müv. okt. zeneművészeti csoport - egyéni főtanszak" típusra.


Expand
titleFelnőttoktatási csoportok egyedi beállíthatósága

A Szakmai képzésre állított csoportok, vagy Szakmai osztályhoz rendelt osztálybontott csoportok esetében megjelenik a csoport adatlapján a Képzés típusa érték, mely osztálybontás esetén az osztálytól öröklődik, osztálybontás nélküli csoport esetén pedig a csoportnál szabadon állítható.

 


Expand
titleTanóra adatai jelölőnégyzetek csoportosításra kerültek

A Tanóra adatai / Speciális adatok fülön található, jelölőnégyzettel beállítható tanóra adatai értékek csoportosításra kerültek.


Expand
titleFogadóóra teremütközés engedélyezése

Felhasználói kérésekre a rendszerben van lehetőség már több Fogadóóra eseményt is rögzíteni azonos időben, azonos tanterembe. A teremütközésről a felületen az első Fogadóórát rögzítő pedagógus utáni minden Fogadóóra rögzítésnél megjelenik egy figyelmeztető üzenet, azonban a rögzítés folytatható.


Expand
titleBukás veszélyre figyelmeztetés Testreszabás beállítás

A Testreszabás menüpont Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban megjelent egy új beállítási lehetőség, mely segítségével minden intézmény beállíthatja, hogy milyen mértéktől tekinti a tanulót bukásra állónak, és kerüljön bele a Dokumentumok / Tanulók / Bukásra álló tanulók listája dokumentumba.


Expand
titleAMI modul sablonizált Tantárgykezelés

Az AMI modul Növendékeknél elérhető Tantárgy fül felületen a rendszerben lévő sablonok segítségével egységesen nyílik lehetőség a növendékek számára foglalkozások rögzítésére.

A funkcióról bővebben a Tudásbázis alábbi aloldalán érhető el információ.


Expand
titleÚj anyanyelv rögzítése a rendszerben

Fenntartói kérésre rögzítésre került az "indonéz" anyanyelv, mint adatszótárból a felületen kiválasztható anyanyelvi érték.


Expand
titleSzűrő sorrendek egységesítése

Több Szűrő panelen a rendelkezésre álló szűrési lehetőségek egységesítése történt.


Expand
titleAdatszótár módosítás

Fenntartói kérésre módosításra került a Munkakör típus adatszótár.


Expand
titleFelületi módosítások

Felületi elnevezések módosítása fenntartói kérésekre és jogszabálykövetés alapján. 


...

Tip
titleKréta 2.75 verzió újdonságai (2019.06.05.)


Expand
titleDicséretes, Kitűnő, Mentesítve és Dolgozatot nem írt értékelések gyorsgombok segítségével

Az Intézmények beállíthatják a Nyilvántartás/Testreszabás felületen található Értékelések és feljegyzések beállításai szekcióban 4 féle speciális értékelési gomb használhatóságát a Pedagógusok számára.

A legördülő listában kattintással aktiválhatóak az egyes speciális értékelések, újabb kattintással kikapcsolhatóak.

Expand
titleDicséretes, Kitűnő, Mentesítve és Dolgozatot nem írt értékelések gyorsgombok segítségével

Include Page
FKKENAPLO:Dicséretes, Kitűnőkitűnő, Mentesítve mentesítve és Dolgozatot dolgozatot nem írt értékelések jelölése
FKKENAPLO:Dicséretes, Kitűnőkitűnő, Mentesítve mentesítve és Dolgozatot dolgozatot nem írt értékelések jelöléseExpand
titleStatisztikai táblázatok bővítése

A Statisztikai táblázatokban két új oszlop került be a Bukások száma oszlop előtt: „Dicséretek száma” és „Kitűnő értékelések száma”, és mindkettőnél az ilyen minősítésű zárások száma jelenik meg tanulónként, és alul összesítve.


Expand
titleTantárgyi átlag megjelenítése az Értékeléseknél

Az Értékelések felületen megjelenik az adott osztály/csoport Tantárgyi átlaga.


Expand
titlePedagógusok naplóba be nem jegyzett órái riport

A Dokumentumok/Tanügyi ellenőrzések szekcióban elérhetővé vált a "Pedagógusok be nem írt órái, havi bontásban" riport. A statisztika a naplók ellenőrzéséhez egy olyan kereszttáblás dokumentum, ami pedagógusonként és havonként összesítve mutatja a pedagógusok naplóba be nem jegyzett óráit.


Expand
titleSzámonkérés bejelentése funkció bővítése

Azokon a foglalkozásokon, melyekre előre bejelentett számonkérést rögített a pedagógus, a foglalkozás naplózásánál megjelenik az előre bejelentett számonkérés típusa és témája.

A Bejelentett számonkérések listája bővítésre került további oszlopokkal, valamint szűrési lehetőségekkel:


Expand
titleKIFIR Import bővítése

Az e-Ügyintézésen keresztül megvalósuló "Beiratkozás Középfokú Intézménybe" - BKI folyamat részeként a KIFIR-től kapott import állomány KRÉTA rendszerbe töltési lehetősége, valamint annak optimalizálása, bővítése az előző intézmény rögzítésével a rendszerben.


Expand
titlee-Napló lista felületek módosításai

Több e-Napló menüpontban lévő lista felület módosítása, bővítése oszlopokkal, exportálási lehetőségekkel.


Expand
titleTanulói adatlapok bővítése

A tanulói adatlapok bővítésre kerültek új mezőkkel.


Expand
titleFogadóóra funkció felületek módosítása

Több felületi üzenet/leírás módosítása az egyértelműbb felhasználás érdekében.

A Fogadóóra listák felületeken szűrők kerültek elhelyezése.


Expand
titleElmaradt vagy Helyettesített óra okának megjelenítése

A Helyettesítésnél megadott, Megjegyzés mezőbe felvett szöveges adat megjelenik a Helyettesítési naplóban, felületi megtekintéseknél.


Expand
titleKétoldalas Bizonyítvány pótlap nyomtatási sablon

Elérhető a "Bizonyítvány pótlap az 1. évfolyamon A.Tü. 800/gépi r.sz. kétoldalas nyomtatáshoz" PDF dokumentum, melynek oldalsorrendje 4-1-2-3.


Expand
titleKIR-STAT Export bővítése

A Nyilvántartás/Tanulók menüpontban elérhető Export gomb alatt megjelent a Tanulók teljes KIR-STAT riport, mely nem csak a jelenleg, hanem a korábbi tanulókat is tartalmazza.


Expand
titleHaladási napló formátum választható

A Haladási napló generálásánál választható, hogy az elkészült PDF file-t a rendszer A3-as vagy A4-es formátumra optimalizálja.


Expand
titleDashboard módosítások

Az admin belpési felületen (Dashboard) lévő üzenetek frissítése, módosítása, aktuaálizálása.


...

Tip
titleKréta 2.60 verzió újdonságai (2018.08.12.)


Expand
titleÓrarendek szerkeszthetősége a következő, még nem aktív tanévben

A fejlesztést követően a tanévváltást megelőzően is lehet szerkeszteni az e-Napló menüpontba belépve Tanári/Osztály/Terem irányból is a jövő évi órarendeket.


Expand
titleÉrtékelés nélküli tantárgyak megjelenítése az osztálynaplóban

Az Osztálynapló dokumentumban megjelennek azok a tárgyak is, amikből az adott tanulónak nincsenek értékelései


Expand
titleÓrarend export bővítése

Az Órarendek exportálásánál lehetőség van időintervallumot is kiválasztani az exportálás során.

Ezt az admin felület Importálások menüponton belül az Órarend importálása alpontban vagy az "Excel import" vagy az "Excel import érvényességi idővel" funkciókon belül található "Export" szekcióra váltva lehet elérni. Itt kezdő és befejező dátum kiválasztása között legalább egy napnak el kell telnie, tehát azonos kezdő és végdátumú órarend nem exportálható a felületről.Expand
titleTanévváltás engedélyezése

A Nyilvántartás menüpontban elérhető az "Aktív tanév váltása" funkció.

Warning
titleTanévváltás

Felhívjuk az Intézmények figyelmét a tanévváltással kapcsolatban, hogy nem visszavonható folyamat, a lezárt tanévben nincs lehetőség utólagos adatmódosításra (csak a Dokumentumok menüpont lesz elérhető, riportolási funkciókkal)!

Az összes tanuló következő tanévi osztályba való léptetése után javasoljuk csak megtenni, beleértve például:

 • a javító- és osztályozó vizsgán elért eredmények rögzítését,
 • az összefüggő szakmai gyakorlat eredményeinek záradékolását,
 • az esetlegesen nyáron intézményt váltó tanulók kezelését is!


A funkcióról bővebben az "Aktív tanév váltása" oldalon olvashat bővebben.Expand
titleOsztály és Csoport jellemzőinek bővítése

A csoportoknál is beállítható a Tervezett létszám érték, valamint az osztályok esetében külön jelölőnégyzettel állítható be az Arany János programban való megjelenés.


Expand
titlePedagógusok figyelmének felhívása a nem naplózott órákra

A bejelentkezett pedagógus neve mellett megjelent egy új jelzőszám, mely megmutatja, hogy a felhasználónak mennyi, még le nem naplózott tanórája van.

A számra kattintva megnyílik a Haladási napló / Nem naplózott tanórák listája, ahonnan közvetlenül is van lehetőség a még nem könyvelt órák naplózására.


Expand
titleKülsős alkalmazott sablonizált rögzítési lehetősége

Az eddig elérhető sablonizált Alkalmazottak mellett megjelent az "Új külsős alkalmazott rögzítése" lehetőség is, az ilyen alkalmazottak egyszerűsített felvitelének érdekében.

Az így létrehozandó Alkalmazottaknál csak az Óraszám, a Munkakör (ezek alapértéket is kapnak), valamint a Feladatellátási hely (ezt mindenképpen a felvitel során kell megadni) beállítására van szükség a rendszerbe történő felvitelhez.Expand
titleVisszairatkozás lehetősége a következő (nem aktív) tanévben

A következő, nem aktív tanévben is van már lehetőség a korábbi tanév(ek)ben kiiratkozott tanulók Visszaíratására.

Ezt a Tanulók besorolása menüpont Visszairatkozás pontjában lehet elérni, ahol a bal oldali listából kiválasztható, hogy melyik tanévben került kiíratásra az adott tanuló.


Expand
titleÖsszefüggő nyári szakmai gyakorlatok kezelése

Az Összefüggő nyári szakmai gyakorlat kezeléséről bővebben külön oldalon olvashat.


Expand
titleESL Adatszolgáltatás excel táblázat módosítása, bővítéseExpand
titleSNI – BTMN adatokkal kapcsolatos dashboard üzenet


Warning
titleSNI és BTMN adatok

Adatvédelmi okokból a KRÉTA rendszer 2018. szeptember 5-ei frissítésével a rendszer felületéről eltávolításra kerülnek a tanulók SNI és BTMN adatai. A rendszer adatbázisából az adat nem kerül törlésre, csupán a felületen nem lehet ideiglenesen elérni azokat. A felületen a frissítést követően kizárólag jelölni lehet a tanulók SNI és/vagy BTMN jellemzőjét, valamint az SNI esetében meg lehet adni a létszámsúlyát (korábban megadott létszámsúly nem veszik el, azaz nem kell újra kitölteni ezt a mezőt)....